Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Маркетинг \ 5930. Курсова робота Аналітична маркетингова оцінка ринку квітів та позиції троянд на ньому в Україні та світі

Курсова робота Аналітична маркетингова оцінка ринку квітів та позиції троянд на ньому в Україні та світі

« Назад

Код роботи: 5930

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Маркетинг

Тема: Аналітична маркетингова оцінка ринку квітів та позиції троянд на ньому в Україні та світі

Кількість сторінок: 33

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн

Вступ

Розділ 1. Аналітична маркетингова оцінка ринку квітів та позиції троянд на ньому

1.1. Аналіз світового ринку квітів

1.2. Аналіз українського ринку квітів

Розділ 2. Правове обґрунтування можливості здійснення зовнішньоторговельної угоди з імпорту троянд

2.1. Законодавча база, що регулює зовнішньоекономічну торгівлю

2.2. Нормативно правові умови здійснення імпорту троянд

Розділ 3. Зовнішньо економічний контракт

Розділ 4. Оцінка ефективності запропонованого договору

4.1. Витрати, пов'язані з розмитненням імпортного товару

4.2. Розрахунок виручки від реалізації імпортного товару

4.3. Розрахунок валового доходу

4.4. Розрахунки з бюджетом

4.5. Розрахунок прибутку

4.6. Сплата податку на прибуток

4.7. Розрахунок чистого прибутку

4.8. Розрахунок рентабельності зовнішньоторговельної операції

Висновки

Список використаних джерел

Ринок квітів виник багато років тому. Існуючи в системі світового сільського господарства він завжди вирізнявся серед інших видів ринку. Квіти не є продуктом першої необхідності, однак без них світ важко уявити. Квітникарством займаються як розвинуті країни, так і країни, що розвиваються, а для деяких із них ця діяльність навіть становить значну частку ВВП, як, наприклад, Латинської Америки.

Заможні країни з суттєвим попитом на квіткову продукцію забезпечують себе квітами через імпорт, водночас сприяючи створенню робочих місць у країнах, що розвиваються. Останнім часом квіти вирощують здебільшого у добре оснащених теплицях, що дає змогу не переривати виробничий процес і захищати продукцію від непередбачуваних погодних умов. Але існує такий зовнішній фактор, як нинішня економічна ситуація, що впливає на всі види ринків і не робить винятку для ринку квіткової продукції. Тому нами увага приділяється також впливу економічної кризи на цей сектор економіки.

Вивченню ринку сільськогосподарської продукції, у тому числі в зовнішньоекономічній системі координат, присвячені наукові роботи таких вітчизняних вчених, як О.М. Бородіна, В.І. Власов, В.І. Губенко, А.Д. Діброва, С.М Кваша, П.Т. Саблук та ін. Питання розвитку ринку квітково-декоративної продукції розглядали О.О. Шубін, О.М. Азарян, О.В. Булгакова та Г.С. Гордієнко, але цей сектор потребує детальнішого вивчення, зокрема огляду міжнародного ринку квіткової продукції для розуміння світових тенденцій, що панують за межами України.

Мета дослідження - узагальнення специфіки підготовки угоди з імпорту троянд.

Завдання дослідження:

- аналіз світового ринку троянд та його сучасних тенденцій;

- аналіз українського ринку троянд та його сучасних тенденцій;

- аналіз законодавчої бази, що регулює здійснення зовнішньоторговельної угоди з імпорту троянд;

- визначення економічної доцільності проведення зовнішньоторговельної угоди з імпорту троянд.

Об’єкт дослідження – ринок троянд.

Предмет дослідження – особливостей укладання та реалізації зовнішньоторговельної угоди з імпорту троянд.

Інформаційною базою дослідження є періодичні спеціальні видання, що висвітлюють особливості розвитку ринку імпорту троянд.

В ході дослідження були використані загальнонаукові (індукції, дедукції, узагальнення, аналізу, синтезу) та спеціальні (статичний, графічний, табличний) методи дослідження.

Незважаючи на суттєву відмінність у розмірах часток країн на світовому ринку квітів, всі вони мають важливе значення для його майбутнього існування та розвитку. Економіки країн, зорієнтованих на виробництво квітів, взаємозв’язані, тому їхня співпраця стосовно розв’язання проблем квіткового ринку є особливо важливою сьогодні. Так чи інакше, квітникарство в Україні, хоч і в складних умовах, але існує, вочевидь потребуючи підтримки та структурних змін, а економічна криза дає нагоду виробникам виявити свої слабкі сторони й використати нові можливості зарубіжного досвіду.

На думку виробничників, щоб уберегтися від несподіванок ринку та задовільнити роздрібного продавця, а в підсумку і покупця, варто вирощувати всі найпопулярніші у нас квіти: троянди, гвоздики та гербери. Водночас вирощувати 3-4 різні культури на площі, що менша одного гектару може бути невигідно.

На українському ринку виробників квітів поки що мирно співіснують великі та дрібні підприємства, приватні квітникарі. До речі, в регіонах саме приватні квітникарі забезпечують населення квітковими культурами. Та фахівці стверджують, що власникам присадибних господарств бракує розуміння ринку: вони прагнуть самі вирощувати квіти й самі їх продавати. У той час як на сталих ринках економічно розвинених країн існує чітка спеціалізація: виробник – вирощує, збутовик – продає. Безумовними лідерами серед виробників є великі компанії: “Камелія-К”, “Тандем” “Едельвейс”, “Украфлора” та інші.

Відповідно до Закону України “Про митний тариф України” квіткові рослини з пуп’янками чи ті, що квітнуть, зрізані квіти та пуп’янки, що придатні для складання букету чи декоративних цілей, а також листя, гілки та інші частини рослин без квітів, трава, мох, лишайники для букетів чи обрамлення, класифікуються за кодами і обкладаються ввізним митом за специфічними ставками, що встановлені відносно кількості цієї продукції.

В представлених до митного оформлення інвойсах обов’язково повинні бути вказані номери коробок з продукцією і повний перелік продукції. До того ж товар повинен відповідати вказаним у документах торговим показникам: кількості, ціні за одиницю та загальній сумі. Додатково треба вказувати якісні характеристики квітів – довжина, колір, кількість бутонів на гілці.

Обов’язковим є сертифікат про походження товару, фітосанітарний сертифікат експортера та сертифікат якості. Перерахунок поштучної продукції передбачає кратність упаковки пакетів всередині коробки, що встановлюється в країнах-експортерах. Так, в одному пакеті зазвичай вміщується троянд не менше 20 шт., хризантем – не менше 5 шт., гвоздик и лілей – не менше 10 шт., ірисів, тюльпанів і гербер – не менше 50 шт.

Накладення мита поштучно на кожну квітку, а не на кілограм продукції як це загальноприйнято в інших країнах, теоретично передбачає, що митник при огляді розпакує спеціально упаковані виробником квіти, порушивши при цьому температурний режим їх зберігання, і кожну стеблинку (а їх тільки в одній партії може бути десятки тисяч!) перерахує. Звичайно до такого контролю ніхто не вдається. Як ця процедура відбувається на практиці, здогадатися неважко.

За результатом аналізу угоди визначено її економічну доцільність, тому імпорт партії троянд є прибутковим.

1. Митний кодекс України // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

2. Податковий кодекс України // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran68#n68.

3. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/959-12.

4. Закон України «Про Митний тариф України» // Режим доступу: http:// http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/584-18.

5. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій» // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/450-2012-%D0%BF.

6. Закон України "Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини" // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.

7. Наказ «Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів» // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1121-05.

8. Іформаційно-аналітична агенція «Союз-Інформ» – Режим доступу: http://www.souz-inform.com.ua/ - Заголовок з екрану.

9. Обсяги виробництва продукції в Україні. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. - Заголовок з екрану.

10. Офіційний сайт Західної маркетингової компанії. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.zmk.com.ua/ua/ - Заголовок з екрану.

11. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://http://ukrstat.gov.ua/. - Заголовок з екрану.

12. Статистика ЄС: Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu. – Заголовок з екрану.

13. Статистичний щорічник України за 1 квартал 2014 року. – К.: Консультант, 2014.

14. http://ukrexport.gov.ua/.

15. http://www.proverde.net/2009/09/the-netherlands-as-a-gateway-for-flowers-from-developing-countries/2.

16. http://www.proverde.net/2009/08/spain-as-an-upcoming-market-for-flowers-from-developing-countries/3.

17. http://www.proverde.net/2009/09/international-market-for-tropical-flowers-and-foliage/4.

18. http://www.proverde.net/2009/04/the-effect-of-the-international-financial-and-economic-crisis-on-the-flower-sector-in-developing-countries/5.

19. http://www.proverde.net/2009/04/the-effect-of-the-international-financial-and-economic-crisis-on-the-flower-sector-in-developing-countries/.

20. CBI market survey: the cut flowers and foliage market in the EU, November 2007 [http://www.cbi.eu/disclaimer].

21. CBI market survey: the cut flowers and foliage market in the EU, November 2007 [http://www.cbi.eu/disclaimer].