Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Налоговый учет и отчетность \ 5913. Презентація Облік і звітність за податком на прибуток підприємства

Презентація Облік і звітність за податком на прибуток підприємства

« Назад

Код роботи: 5913

Вид роботи: Презентація

Предмет: Податковий облік і звітність

Тема: Облік і звітність за податком на прибуток підприємства

Кількість сторінок: 51

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

1. Андрущенко В. Л. Ефективність адміністрування податків за критеріями Світового банку / В. Л. Андрущенко // Міжнародне співробітництво України в сфері оподаткування. – Ірпінь, Національний університет ДПС України. – 2009. - С. 24–41.

2. Варналій З. С., Серебрянський Д. М. Вплив оподаткування прибутку на економічний розвиток  України / З. С. Варналій, Д. М. Серебрянський // Економіка України. – 2010. – № 5. – С. 55-70.

3. Верхогляд В. Себестоимость для налогового учета: проба расчета / В. Верхогляд // Баланс. – 2011. – № 37-38.

4. Волкова Ю. О. Напрями удосконалення податку на прибуток підприємства // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №4. – С. 9-12.

5. Довгалюк В. І., Єрмоленко Ю. Ю. Податкова система: навчальний посібник / В. І. Довгалюк, Ю. Ю. Єрмоленко. - Київ: „Центр учбової літератури", 2007. – 360 с.

6. Єфименко Т. І. Податки в інституційній системі сучасної економіки / Т. І. Єфименко. – НАН України, Інститут економіки та прогнозування – К., 2011 – 688 с.

7. Задорожній О. Оподаткування прибутку підприємств // Вісник ПСУ. – 2010. – №13. – С. 29–31.

8. Миськів Л. П. Бухгалтерський і податковий облік прибутку: відмінності та переваги / Л. П. Миськів // Економіка АПК. – 2010. – № 10. – С. 73–78.

9. Облік і звітність підприємств у системі оподаткування: навч. посіб. \ М. І. Бондарь, Л. Г. Ловінська, Н. М. Лисенко та ін.; за заг. Ред. М. І. Бондаря, Н. М. Лисенко; передм. Т. І. Єфименко. - К.: ДННУ «акад. фін. Управління», 2012 - 584 с.

10. Якимова А. М. Вітчизняний та зарубіжний досвід обліку податку на прибуток / А. М. Якимова  // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. – 2012. – № 3. – С. 211-216.

11. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-17 зі змінами від 07.09.2014 на підставі 1654-18. [Електронний ресурс]. - Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

12. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" . Наказ Міністерства фінансівУкраїни від 28 грудня 2000 року N 353  зі змінами і доповненями  від 27 червня 2013 року N 627.

13. Юшко С. В. Бухгалтерський і податковий облік податку на прибуток та оцінка чинного порядку їх узгодження / С. В. Юшко // Вісник ХНУ. – 2012. – № 4. – С. 51-64.

14. Якимова А. М. Вітчизняний та зарубіжний досвід обліку податку на прибуток \ А. М. Якимова \\ Бухгалтерській облік, аналіз та аудит, - 2012, № 3. – с. 211-216.