Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Аудит \ 5907. Презентація Аудит довгострокових та поточних зобов'язань

Презентація Аудит довгострокових та поточних зобов'язань

« Назад

Код роботи: 5907

Вид роботи: Презентація

Предмет: Аудит

Тема: Аудит довгострокових та поточних зобов'язань

Кількість сторінок: 23

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. Алборов Р. А. Основы аудита: учеб. пособие / Р. А. Алборов, С. М. Концевая. – М. : Дело и Сервис, 2011. – 224 с.

2. Аудит: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В. Я. Савченко, В. О. Зотов, С. А. Кириленко та ін. – К.: КНЕУ, 2004. - 268 с.

3. Аудит. (Основи державного, незалежного, професійного та внутрішнього аудиту). / За ред. проф. Немченко В. В., Редько О. Ю., Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 540 с.

4. Аудит: практикум / [О. А. Петрик, В. О. Зотов, Б. В. Кудрицький, І. Ю. Чумакова та ін.]. – К.КНЕУ, 2011. - 364 с.

5. Бутинець Ф. Ф. Аудит і ревізія підприємницької діяльності [Текст] / Ф. Ф. Бутинець. − Житомир: ПП “Рута”, 2001. − 416 с. − ISBN 966-5676-8-7.

6. Добровський В. М. Гнилицька Л. В., Коршикова Р. С. Управлінський облік: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 210 с.

7. Кулаковская Л. П. Основы аудита [Текст]: учебное пособие для вузов / Л. П. Кулаковская, Ю. В. Пича. − 2-е изд., исправл. и доп. − К.: Каравела, 2004. − 496 c. − ISBN 966-96076-4-7

8. Огійчук М. Ф. Аудит: організація і методика: навчальний посібник для вузів / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новіков, І. І. Рагуліна. - К.: Алерта, 2010. - 584 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1050090241282/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/zavdannya_obyekti_dzherela_poslidovnist_auditu_zobovyazan.

9. Петрик О. А., Савченко В. Я., Свідерський Д. Є. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності: Навч. посіб. / За заг. ред. О. А. Петрик. – К.: КНЕУ, 2008. - 472 с.

10. Рибченко Т. С. Методи та процедури аудиту зобов’язань та розрахунків [Текст] / Т. С. Рибченко // Формування ринкових відносин в Україні. − 2007. − № 4. − C. 81-87.

11. Усач Б. Ф. Організація і методика аудиту [Текст] / Б. Ф. Усач, З. О. Душко, М. М. Колос. – К.: Знання, 2006. – 295 с. − ISBN 966-388-45-8.