Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Национальная экономика \ 5898. Лекція №2 - Економічні теорії та базисні інститути національної економіки

Лекція №2 - Економічні теорії та базисні інститути національної економіки

« Назад

Код роботи: 5898

Вид роботи: Лекція

Предмет: Національна економіка

Тема: №2 - Економічні теорії та базисні інститути національної економіки

Кількість сторінок: 21

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

1. Основні теоретичні концепції формування національної економіки

2. «Інститут» як ключова категорія інституціонального напрямку в економічній теорії

3. Базисні інститути національної економіки

Список використаної літератури

1. Заблоцький Б. Ф. Національна економіка: Підручник. – Львів: Новий світ-2000, 2009. – 582 с.

2. Національна економіка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. [Білоерківець В. В., Завгородня О. О., Лебедєва В. К. та ін.]; За ред. В. М. Трасевича - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 280 с.

3. Національна економіка [Текст]: Навч. посіб. / Л. О. Петкова, Р. Ф. Пустовійт, А. О. Ходжаян та ін.; За заг. ред. проф. Л. О. Петкової. - К.: «МП Леся», 2009. – 288 с.

4. Національна економіка: Підручник / За ред. проф., к.е.н. П. В. Круша. – К.: Каравела; Піча Ю. В., 2008. – 416 с.

5. Савчук В. С., Якубенко В. Д. Базисні економічні інститути і напрями аналізу їх парних взаємозв’язків // Економічна теорія. – 2005. - №2. – С. 49-63.

6. Ткач А. А. Інституціональна економіка. Нова інституціональна економічна теорія. Навчальний посібник – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 304 с.

7. Чухно А. Інституціоналізм: теорія, методологія, значення // Економіка України. – 2008. - №7. – С. 4-12; №77. – С. 4-13.

8. Якубенко В. Д. Базисні інститути у трансформаційній економіці. – К.: КНЕУ, 2004. – 252 с.

Додаткова

9. Вільямсон Олівер Е. Економічні інституції капіталізму: Фірми, маркетинг, укладання контрактів. – К.: Артек, 2001. – Розділ 1.

10. Довбенко М. В. Сучасна економічна теорія (Економічна нобелелогія): Навч. посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – Розд.4.2.

11. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория: Учебник / Под общей ред. д.э.н., проф. А. А. Аузана. – М.: ИНФРА-М, 2006. – Гл.1.

12. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М.: Фонд экон. книги «Начала», 1997. – Гл. 1, 12.

13. Олейник А. Н. Институциональная экономика: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА_М, 2000. – Тема 2.

14. Шастико А. Е. Новая институциональная экономическая теория. М.: Экон. фак. МГУ, ТЕИС, 2002. – Гл. 4, 5.

15. Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты / Пер. с англ. – М.: Дело, 2001. – Гл. 3.