Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Национальная экономика \ 5897. Лекція №1 - Національна економіка: загальне та особливе

Лекція №1 - Національна економіка: загальне та особливе

« Назад

Код роботи: 5897

Вид роботи: Лекція

Предмет: Національна економіка

Тема: №1 - Національна економіка: загальне та особливе

Кількість сторінок: 19

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

1. Сутність поняття “національна економіка”

2. Мета, завдання, об’єкт, предмет, функції національної економіки

3. Ознаки національної економіки

4. Цільова функція національної економіки та її об'єктивні основи

5. Моделі національної економіки

6. Національний економічний інтерес як рушійна сила розвитку національної економіки

Список використаної літератури

1. Національна економіка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. [Білоцерківець В. В., Завгородня О. О., Лебедєва В. К. та ін.]; За ред. В. М. Тарасевича - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 280 с.

2. Національна економіка [Текст]: Навч. посіб. / Л. О. Петкова, Р. Ф. Пустовійт, А. О. Ходжаян та ін.; За заг. ред. проф. Л. О. Петкової. - К.: «МП Леся», 2009. – 288 с.

3. Національна економіка: Підручник / За ред. проф., к.е.н. П. В. Круша. – К.: Каравела; Піча Ю. В., 2008. – 416 с.

4. Гринів Л. С. Кікурчак М. В. Національна економіка: Навч. посібник. – Львів: “Магнолія 2006”, 2008. – 464 с.

5. Заблоцький Б. Ф. Національна економіка: Підручник. – Львів: Новий світ-2000, 2009. – 582 с.

6. Економічна теорія: підручник / За ред. В. М. Тарасевича. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 784 с. [Глава 12. 12.1-12.2].

7. Поручник А. М. Національний інтерес України: економічна самодостатність у глобальному вимірі: Монографія. – К.: КНЕУ, 2008. – 352 с.