Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Учет и аудит \ 5896. Дипломна робота Електронний деканат та облік студентів на базі «1С:Підприємство»

Дипломна робота Електронний деканат та облік студентів на базі «1С:Підприємство»

« Назад

Код роботи: 5896

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Облік та аудит

Тема: Електронний деканат та облік студентів на базі «1С: Підприємство»

Кількість сторінок: 92

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 2200 грн

Вступ

1. Загальні положення

1.1. Опис предметного середовища

1.1.1. Опис процесу діяльності

1.1.2. Опис функціональної моделі

1.1.3. Схема функціональної структури

1.2. Огляд наявних аналогів

1.3. Постановка задачі

1.3.1. Призначення розробки

1.3.2. Цілі створення

Висновки до розділу

2. Інформаційне забезпечення

2.1. Вхідні дані

2.2. Документи у системі

2.3. Опис структури бази даних

2.4. Вихідні дані

Висновки до розділу

3. Математичне забезпечення

3.1. Розробка алгоритмів вирішення функціональної задачі

3.2. Визначення та оцінка алгоритмів, порівняння з існуючими

Висновки до розділу

4. Програмне та технічне забезпечення

4.1. Засоби розробки

4.2. Вимоги до технічного забезпечення

4.3. Архітектура програмного забезпечення

4.3.1. Діаграма прецедентів

4.3.2. Структура програмного продукту

4.3.3. Діаграма розгортання

Висновки до розділу

5. Технологічний розділ

5.1. Керівництво користувача

5.1.1. Керівництво користувача для модуля програми «Електронний деканат, обліку студентів»

5.1.2. Керівництво користувача для модуля встановлення ПЗ

5.2. Випробування програмного продукту

Висновки до розділу

6. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

6.1. Характеристика робочого приміщення

6.1.1. Мікроклімат робочої зони програміста

6.1.2. Освітлення робочого місця

6.1.3. Вплив шуму на програміста

6.2. Аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів

6.2.1. Вимоги до оснащення робочих місць

6.2.2. Заходи щодо забезпечення режиму праці та відпочинку

6.2.3. Організація робочого місця і роботи

6.2.4. Категорія важкості праці

6.2.5. Нормалізація повітря робочої зони

6.2.6. Захист від виробничого шуму

6.3. Інструкція з техніки безпеки перед початком роботи

6.3.1. Протипожежні та проти вибухові заходи. Організування евакуації працівників

6.3.2. Організація евакуації працівників

Висновки до розділу

Загальні висновки

Список використаних джерел

Додатки

Однією з проблем сучасного Вищого Навчального Закладу є контроль. У зв'язку з великою кількістю студентів університету і безліччю дисциплін є необхідність вести облік за даними, супроводжуючими навчальний процес груп і студентів. В даний час існують безліч видів обліку та контролю за даними про студентів, які ведуться старостами груп, кураторами, викладачами, проректорами з навчальної роботи та деканами факультетів. Це такі види контролю як: поточна успішність студента, інформація про успішність студента за кожен місяць, відомості про академічної заборгованості і абсолютної успішності студентів за станом на останній день сесії, результати екзаменів та заліків, накази про зарахування студентів на стипендію на наступний після екзаменаційної сесії семестр, облік відвідуваності студентами лекцій, семінарів, лабораторних робіт та інші. Ці дані зберігаються в журналах груп, екзаменаційних та залікових відомостях, довідках, наказах, списках і т.д.

Дані про студентів одночасно можуть знадобитися старості, викладачеві, деканові. Труднощі обліку успішності обумовлюють:

- значна кількість документації;

- розподіленість споживачів та інформації.

Актуальність теми дипломного проекту обумовлена тим, що існуюча система обліку не відповідала організації процесу навчання. З цієї причини щомісяця, при формуванні документів, а також складання звітів, змушені витрачати багато часу на ручну вибірку даних з бази даних на паперових носіях та оформлення перелічених документів.

Метою дипломного проекту є скорочення часу на облік і формування документації та звітності на основі розробки конфігурації «Електронний деканат, обліку студентів».

Дипломний проект складається з вступу, шістьох розділів основної частини, висновків, списка використаних джерел і чотирьох додатків.

У першому розділі проводиться результати перед проектного обстеження «1С: Підприємство 8.2».

У другому розділі розглянуті питання інформаційної реалізації конфігурації. При розробці конфігурації використовувалася вбудована мова «1С».

У третьому розділі розглядаються питання математичного забезпечення. Наводиться приклад імітаційного моделювання, для обґрунтування розробки конфігурації «Обліку успішності студентів».

У четвертому розділі розглядаються питання програмного забезпечення, а також обґрунтовуються вимоги до технічного забезпечення, що гарантують нормальну роботу розробленої конфігурації.

У п’ятому розділі проведено технічне обґрунтування проекту. Опис керівництва користувача, а також наводяться результати тестування програмного продукту.

У висновку підведені основні підсумки дипломного проектування та окреслено перспективні напрями подальшого розвитку цієї теми.

У даному дипломному проекті був спроектований модуль «Облік успішності студентів». Був проведений огляд аналогів даної системи, проведена порівняльна характеристика, описані процеси для автоматизації, наведені мінімальні технічні засоби, на яких можлива безперебійна робота платформи «1С».

Дана система дозволить автоматизувати процес обліку та зберігання даних про успішність студентів. Це дозволить підвищити якість освітнього процесу, забезпечити інформаційну підтримку працівникам кафедри та деканату, а також звільнить деяких співробітників навчального закладу від рутинної роботи по заповненню залікових та екзаменаційних відомостей.

Сучасні умови, громадські, політичні процеси і тенденції, що відбуваються в країні і за кордоном, ставлять високу планку вимог для університетів XXI століття, подолати яку представляється досить складним без єдиної автоматизованої системи, що підтримує прийняття рішень, управління, планування та облік всіх ресурсів сучасного навчального закладу. Для цього потрібні чіткі, налагоджені, що не дають збою виробничі взаємовідносини між людьми на основі використання інформаційних технологій.

1. Дубянский Владимир 1С: Предприятие. Конфигурирование и администрирование для начинающих; БХВ-Петербург - Москва, 2005. - 172 c.

2. Механізми конфігурацій "1С: Підприємство 8" [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://v8.1c.ru/metod/publications.jsp.

3. Елочкін М. Е. Информационные технологии. - М.: Мир и образование, 2009.

4. Сапков В. В. Информационные технологии и компьютеризация делопроизводства. - М.: Academia, 2010.

5. ГОСТ 12.2.032-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования".

6. ДСанП і Н 3.3.2-007-98. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин.

7. ГОСТ 12.003–74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

8. ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах. -М, 1986.

9. Берендеев И. Программный комплекс "1С: Предприятие 8.0" как платформа разработки бизнес-приложений КТПП / И. Берендеев // САПР и графика. - 06.2005. - С. 20-22.

10. Радченко М. Г.1С: Предприятие 8.1. Практическое пособие для разработчика. Примеры и типовые приемы / М. Г. Радченко. - М.: ООО "1С-Паблишинг", СПб: Питер. 2007. – 512 с.: ил.

11. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26.03.2010 № 65. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2010 р. за № 293/17588.

12. Вектор обліку. Технічні вимоги які пред'являються до сервера і робочих комп'ютерів користувача [Електронний ресурс]. // Режим доступу: http://1cvector.ru/voprosi-i-otveti/tehnicheskie-trebovaniya-k-serveru-i-rabochim-kompyuteram.html.

13. Тимофеев Г. С., Шумейко Д. А. Конфигурирование и администрирование 1С: Предприятия, Феникс, 2005. - 236 c.

14. «Управління торговим підприємством для України» на платформі "1С: Підприємство 8.1" [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.v8.1c.ru/regional/RegionalSolutions_UA_UTP.htm.