Распечатать страницу

Бізнес-план Маркетинговий аналіз ТOB «Аверса-Україна»

« Назад

Код роботи: 5894

Вид роботи: Бізнес-план

Предмет: Міжнародні інвестиції

Тема: Маркетинговий аналіз ТOB «Аверса-Україна»

Кількість сторінок: 42

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

1. Резюме

2. Опис компанії

3. Опис продукції

4. Аналіз галузі

5. Маркетинговий аналіз і стратегія

6. Виробничий план

7. Ціноутворення

8. Управління і організація

9. Фінансовий план

10. Аналіз ризику

Список використаних джерел

1. Мета проекту. Проектом передбачається здійснити відкриття торгівельного майданчика по реалізації високоякісних сирів виготовлених за класичною італійською технологією виробника ТOB «Аверса-Україна» під торгівельною маркою «Сирна мафія».

2. Вид бізнес-проекту. Франчайзинг.

3. Підприємство-заявник. ТOB «Аверса-Україна».

4. Франчайзер. ТМ «Сирна мафія».

5. Вид економічної діяльності. Реалізація сиру і сирних продуктів.

6. Об’єкт інвестування. Об’єктами інвестування за цим проектом є витрати на закупівлю торгівельного обладнання, облаштування торгівельного майданчика та організацію торгівельної діяльності.

7. Витрати на відкриття торгівельного майданчика – 21 575 грн.

8. Роялті – 3% від обсягів реалізації продукції.

9. Термін окупності початкових інвестицій. Орієнтовний термін повернення інвестицій складає 0,22 роки.

1. Агафонова Л. Т., Рога О. В. Подготовка бизнес-плана: Практикум. – К.: Знание, 2014. – 158 с.

2. Бардиш Г. О. Проектний аналіз: Підручник. - 2-ге вид., стер. - К.: Знання, 2013. – 415 с.

3. Бизнес-план инвестиционного проекта / Отв. за вып. Л. И. Перекрестова. – М: Экспертное бюро-М, 2012. – 112 с.

4. Бизнес-план: Отечественный и зарубежный опыт: Современная практика и документация / Под общ. ред. В. М. Попова. – Чебоксары: Волго-Вятский региональный центр Ассоциации российских вузов. – 2015. – 264 с.

5. Верба В. А., Гребешкова О. М. Проектний аналіз: слайд-курс: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2014. - 236 с.

6. Должанський І. З., Загорна Т. О. Бізнес-план: технологія розробки. Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури. - 2013. - 384с.

7. Луцишин П. В., Луцишин H. П. Бізнес-планування: теоpія, методика, пpактика: Hавч. посібник. – Луцьк: Ред.-вид. відд. ”Вєжа”, 2012. – 185 с.

8. Свінценська О. М. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: Видавництво Європейс. унів-ту, 2015. – 322 с.

9. Соколов В. Г. Бизнес-план: опыт и проблемы реализации // ЭКО. – 2016. – № 12. – С. 64-68.

10. Тарасюк Г. М. Планування комерційної діяльності: Навч. посібник. – К.: Каравелла, 2015. – 400 с.

11. Циферблат Л. Ф. Бизнес-план: работа над ошибками. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 141 с.

12. Шудра В. Ф., Беличко А. Н. Как подготовить успешный бизнес-план. – К.: 2013. – 106 с.

13. Эрик С. Зигель, Лорен А. Шульц, Брайен Л. Форд, Дэвид С. Карни. Пособие ЭРНСТ энд ЯНГ. Составление бизнес-плана / Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Джон Уайлн энд Санз, 2014. – 224 с.