Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Управление международной конкурентоспособностью \ 5891. Шпаргалка з курсу Управління міжнародною конкурентоспроможністю - 87 питань

Шпаргалка з курсу Управління міжнародною конкурентоспроможністю - 87 питань

« Назад

Код роботи: 5891

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Управління міжнародною конкурентоспроможністю

Тема: 87 питань

Кількість сторінок: 104

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 800 грн

1. Аналіз стратегічних груп конкурентів та побудова відповідних карт стратегічних конкурентів

2. Вплив постачальників продукції на інтенсивність конкуренції

3. Державна політика в сфері регулювання конкуренції

4. Детермінанти міжнародної конкурентоспроможності згідно моделі ромбу конкурентоспроможності М. Портера

5. Діагностика конкурентного середовища підприємств на основі карт стратегічних груп конкурентів та матриць конкурентного профілю

6. Діагностика міжнародної конкурентоспроможності підприємства

7. Діагностика стану внутрішнього середовища підприємства

8. Діагностика стану міжнародної конкурентоспроможності підприємства

9. Еволюція теорій міжнародної конкурентоспроможності суб’єктів міжнародних економічних відносин

10. Економічна природа конкурентної боротьби суб’єктів міжнародних економічних відносин

11. Етапи діагностики конкурентного середовища підприємств

12. Загострення міжнародної конкуренції суб’єктів міжнародних економічних відносин умовах глобалізації

13. Інноваційні фактори міжнародної конкурентоспроможності країн

14. Інтегральні показники міжнародної конкурентоспроможності підприємств

15. Класифікація конкурентних переваг підприємств

16. Конкурентне законодавство країн

17. Конкурентне середовище підприємства та основні етапи його діагностики

18. Конкурентні переваги та основні компетенції в забезпеченні міжнародної конкурентоспроможності підприємства

19. Конкурентні інноваційні стратегії компаній

20. Конкурентні переваги вузької спеціалізації

21. Конкурентні переваги підприємств та їх класифікація

22. Конкурентні політики високорозвинутих країн світу

23. Конкурентні стратегії в сфері масового виробництва

24. Конкурентні стратегії М. Трейсі та Ф. Вірсеми

25. Конкурентні стратегії підприємств: їх види та класифікація

26. Конкурентні стратегії у сфері малого бізнесу

27. Конкурентоспроможність суб’єктів міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації

28. Конкурентоспроможність України в глобальній економічній системі

29. Конкуренція на основі інвестицій та інновацій (за підходами М. Портера)

30. Корпоративні стратегії диверсифікації

31. Методика експертної оцінки конкурентного середовища (на основі моделі п’яти конкурентних сил М. Портера)

32. Методика оцінки глобальної конкурентоспро­можності Всесвітнього економічного форуму

33. Методика оцінки конкурентного середовища підприємства

34. Методики оцінки конкурентоспроможності підприємств

35. Методики оцінки міжнародної конкуренто­спроможності країн

36. Методики оцінки міжнародної конкурентоспроможності країн на основі кількісних показників

37. Методологічна основа управління міжнародною конкуренто­спроможністю підприємства

38. Міжнародна конкурентоспроможність країн за методиками міжнародних організацій

39. Міжнародна конкурентоспроможність суб’єктів міжнародних економічних відносин: сутність та рівні

40. Міжнародна конкурентоспроможність товарів та методи їх оцінки

41. Міжнародні конкурентні стратегії компанії

42. Модель управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

43. Моніторинг фінансової конкурентоспроможності підприємства

44. Основні етапи процесу діагностики зовнішнього середовища

45. Основні положення концепції «основних компетенцій» Г. Хамела та К. Прахалада

46. Основні положення теорії конкурентних переваг М. Портера

47. Основні фактори підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємства в умовах глобалізації

48. Оцінка рівня та інтенсивності конкуренції на світових ринках

49. Показники діагностики стану міжнародної конкурентоспроможності підприємства

50. Показники і чинники міжнародної конкурентоспроможності підприємства

51. Пріоритети Лісабонської стратегії в забезпеченні міжнародної конкуренто­спроможності ЄС

52. Рентабельність ринку та інтенсивність конкуренції

53. Розвиток конкуренції на основі факторів виробництва та інвестицій (за теорією М. Портера)

54. Розподіл ринкових часток між конкурентами та інтенсивність конкуренції

55. Роль ключових компетенцій у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства

56. Системний та ситуаційний підходи в управлінні міжнародною конкурентоспроможністю

57. Стадії конкурентоспроможності національної економіки за теорією М. Портера

58. Статичні та динамічні конкурентні переваги підприємств: сутність та взаємозв’язок

59. Стратегії М. Трейсі та Ф. Вірсеми

60. Стратегії міжнародної конкурентоспроможності підприємств

61. Стратегічний та ресурсний методи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

62. Стратегічні групи конкурентів та основні критерії їх визначення

63. Структурний підхід у трактуванні економічної конкуренції

64. Поведінковий підхід у трактуванні конкуренції

65. Суб’єкти та об’єкти управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

66. Сутність конкурентних переваг та їх класифікація

67. Сутність міжнародної конкурентоспроможності країн, підприємств, товарів

68. Сутність основних теорій конкуренції

69. Сутність ринкової конкуренції та її роль в економічному розвитку

70. Сутність та елементна характеристика глобального індексу конкуренто­спроможності за методикою Всесвітнього економічного форуму

71. Сутність та класифікація конкурентних переваг підприємств

72. Сутність та критерії стратегічних груп конкурентів

73. Сутність та основні етапи діагностики конкурентного середовища

74. Сутність та складові індексу глобальної конкурентоспроможності за методикою Всесвітнього економічного форуму

75. Сутність, цілі та завдання управління міжнародною конкуренто­спроможністю підприємства

76. Сучасний зміст та завдання менеджменту конкурентоспроможності

77. Сучасні методи оцінки міжнародної конкуренто­спроможності країн

78. Сучасні стратегії галузевого лідирування

79. Темпи зростання ринку та інтенсивність конкуренції

80. Теоретичні концепції конкурентоспроможності суб’єктів міжнародних економічних відносин

81. Типологізація стратегій міжнародної конкурентоспроможності

82. Фактори формування міжнародної конкурентоспроможності підприємств

83. Формування ключових компетенцій та стратегічна архітектура за теорією Хамела-Прахалада

84. Функціональний підхід у трактуванні конкуренції

85. Характеристика державної політики у сфері регулювання конкуренції

86. Характеристика основних форм та видів конкуренції

87. Цілі та завдання управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства