Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Анализ национальной экономики \ 5751. Шпаргалка з курсу Аналіз національної економіки - 49 питань

Шпаргалка з курсу Аналіз національної економіки - 49 питань

« Назад

Код роботи: 5751

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Аналіз національної економіки

Тема: 49 питань

Кількість сторінок: 141

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн

1. Роль та напрями аналізу національної економіки

2. Сутність аналізу ex post та ex ante

3. Методологічні вимоги та особливості аналізу національної економіки

4. Основні види економічної активності суб’єктів ринку

5. Методи аналізу економіки та їх характеристика

6. Інформаційне забезпечення моніторингу на макрорівні

7. Макроекономічні показники стану товарного ринку

8. Показник чистого економічного добробуту: сутність і методологія визначення

9. Індекси Пааше, Ласпейреса, Фішера: сутність, методика визначення

10. Конкуренція на товарному ринку: умови, показники

11. Механізм економічної рівноваги товарного ринку. Аналіз моделей рівноваги

12. Основні види та показники структури економіки

13. Норма нагромадження як основний регулюючий параметр розвитку економіки

14. Методика ан структури ВВП по секторам економіки: на стадії виробництва, доходів та кінцевого споживання

15. Методика аналізу структури ВВП на основі міжгалузевого балансу

16. Методика аналізу розвитку промисловості

17. Методика аналізу розвитку сільського господарства

18. Методика визначення ефективності функціонування промисловості та сільського господарства

19. Основні монетарні показники, методика їх визначення

20. Врахування фактора часу в оцінці грошових потоків

21. Аналіз моделей рівноваги грошового ринку

22. Взаємозв’язок грошово-кредитного і товарного ринків

23. Аналіз ефективності монетарних заходів

24. Функції та структура фондового ринку

25. Основні види цінних паперів та індекси фондового ринку

26. Методи дослідження фондового ринку

27. Сутність та класифікація валютного ринку

28. Етапи розвитку міжнародної валютної системи

29. Методи визначення валютних курсів

30. Аналіз впливу валютних курсів на макроекономічні процеси

31. Функції ринку праці та напрями його аналізу

32. Класифікація ринку праці

33. Макроекономічні показники стану ринку праці

34. Аналіз умов збалансованості робочих місць і робочої сили

35. Методика аналізу тенденцій динаміки зайнятості

36. Показники ефективності функціонування ринку праці: методика їх визначення

37. Соціально-економічні індикатори рівня життя населення

38. Методологія визначення індексу людського розвитку. Поняття добробуту

39. Поняття бідності. Прожитковий мінімум

40. Сутність та фактори інвестиційної діяльності

41. Структура та методика аналізу капіталовкладень

42. Оцінка інвестиційної привабливості галузей та регіонів

43. Сутність та показники зовнішньоекономічної діяльності

44. Методика аналізу міжнародної торгівлі

45. Платіжний баланс як інструмент макроекономічного аналізу

46. Іноземне інвестування як форма зовнішньоекономічної діяльності

47. Методика оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності

48. Економічна безпека: сутність, фактори, критерії

49. Внутрішні та зовнішні загрози економічній безпеці країни