Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Маркетинг \ 5738. Практична робота №2, Сегментування ринку за групами споживачів

Практична робота №2, Сегментування ринку за групами споживачів

« Назад

Код роботи: 5738

Вид роботи: Практична робота

Предмет: Маркетинг

Тема: №2, Сегментування ринку за групами споживачів

Кількість сторінок: 5

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

Мета: здобути навички статистичного дослідження ринкової ситуації споживачів банківських послуг в м. Києві.

Вихідні для розрахунків: Дані статистичних обстежень 50-ти споживачів послуг банку по сегментаційних перемінних: за територіальною ознакою, за рівнем доходів, за віком.

Етапи виконання роботи:

1. Побудувати матриці суміщення сегментів ринку.

2. Визначити кількість ринкових сегментів, на яких присутній банк.

3. Скласти сегментарний рейтинг ринкових пріоритетів банку.

4. Узагальнити отримані результати, визначитись з наявним положенням банку на ринку банківських послуг.

5. Сформулювати рекомендації менеджменту банку щодо перспективної маркетингової поведінки на цільових ринках.

Кожен етап роботи складається з номера етапу, розрахунків і висновків.

Індивідуальні завдання: варіант ринкової ситуації за сегментами а), в) (перша цифра двозначного номера варіанту) і с) (- друга цифра):

Варіант

а) Сегментація за територіальною ознакою

 

в) Сегментація за рівнем доходів, тис. $

 

Печерськ

Оболонь

Подол

Дарниця

ДО 1

до 5

ДО 10

до 100

понад 100

 

Кількість споживачів

Кількість споживачів

3

12

8

20

10

2

13

10

20

5

 

Варіан

с) Сегментація за віком,

Роки

 

до 20

до 30

до 40

до 50

понад 50

 

Кількість споживачів

3

2

14

15

8

11

1. Побудова матриць суміщення сегментів ринку (здійснюється довільним підбором цифр за дотримання балансу "шахматки").

Таблиця 1 - Суміщення сегментів а) і в)

а) Сегментація за територіальною ознакою

в) Сегментація за рівнем доходів, тис. $

Разом

 

до 1

до 5

до 10

до 100

понад 100

 

Печерськ

2

4

4

0

2

12

Оболонь

1

3

0

2

2

8

Подол

1

1

15

3

0

20

Дарниця

2

0

0

3

5

10

Разом

6

8

19

8

9

50

Таблиця 2 - Повне суміщення сегментів а), в) і с), (фрагмент)

а) Сегментація за територіальною ознакою і в) - за рівнем доходів

с) Сегментація за віком, роки

Разом

 

до 20

до 30

до 40

до 50

понад 50

 

Печерськ до 1 тис. $

2

0

0

0

0

2

Печерськ до 5 тис. $

0

4

0

0

0

4

Печерськ до 10 тис. $

0

0

0

4

0

4

Печерськ до 100 тис. $

0

0

0

0

0

0

Печерськ понад 100 тис. $

0

0

0

2

0

2

Оболонь до 1 тис. $

0

0

0

1

0

1

Оболонь до 5 тис. $

0

0

0

0

3

3

Оболонь до 10 тис. $

0

0

0

0

0

0

Оболонь до 100 тис. $

0

2

0

0

0

2

Оболонь понад 100 тис. $

0

2

0

0

0

2

Подол до 1 тис. $

0

1

0

0

0

1

Подол до 5 тис. $

0

0

0

1

0

1

Подол до 10 тис. $

0

0

15

0

0

15

Подол до 100 тис. $

0

3

0

0

0

3

Подол понад 100 тис. $

0

0

0

0

0

0

Дарниця до 1 тис. $

0

2

0

0

0

2

Дарниця до 5 тис. $

0

0

0

0

0

0

Дарниця до 10 тис. $

0

0

0

0

0

0

Дарниця до 100 тис. $

0

0

0

0

3

3

Дарниця понад 100 тис. $

0

0

0

0

5

5

Разом

2

14

15

8

11

50

2. Визначення кількості ринкових сегментів, на яких присутній банк.

Весь аналіз здійснюється за даними табл. 2. Надається попереднє узагальнення.

Кількість сегментів за даними таблиці = 15, найбільшими з яких є люди від 30 до 40 років що обслуговуються на території Подолу із доходом до 10 тис. $

Скласти сегментарний рейтинг ринкових пріоритетів банку.

Будуються таблиці, графіки, діаграми за обраними пріоритетами наявних сегментів, наприклад:

Таблиця 3 - Рейтинг сегментів за кількістю споживачів

Місце

Сегмент

Показник

1

Подол до 10 тис. $ до 40

15

2

Дарниця понад 100 тис. $ понад 50

5

3

Печерськ до 5 тис. $ до 30

4

 

Печерськ до 5 тис. $ до 50

4

4

Оболонь до 5 тис. $ понад 50

3

 

Подол до 100 тис. $ до 30

3

 

Дарниця до 100 тис. $ понад 50

3

5

Печерськ понад 100 тис. $ до 50

2

 

Оболонь до 100 тис. $ до 30

2

 

Оболонь понад 100 тис. $ до 30

2

 

Дарниця до 1 тис. $ до 30

2

 

Печерськ до 1 тис. $ до 20

2

6

Оболонь до 1 тис. $ до 50

1

 

Подол до 1 тис. $ до 30

1

 

Подол до 5 тис. $ до 50

1

Узагальнити отримані результати, визначитись з наявним положенням банку на ринку банківських послуг.

Параметри пріоритетних сегментів вказують на те, що споживачами банківських послуг переважно є люди від 30 до 40 років що обслуговуються на території Подолу із доходом до 10 тис. $

Загальний стан банку можна охарактеризувати як задовільний, так як банк надає послуги всім віковим категоріям населення, та майже за всім спектром доходів, крім людей з доходом до 100 тис. $ на Печерську і Подолі, людей з доходом до 10 тис. $ на Оболоні і Дарниці, та людей з доходом понад 5 тис. $ на Дарниці.

Сформулювати рекомендації менеджменту банку щодо перспективної маркетингової поведінки на цільових ринках.

Засилля маркетингової служби банку слід зосередити на всіх територіях, а особливо на Дарниці, збільшивши кількість відділень банку на цих сегментах, більшу увагу приділяти молоді та студентам вікової групи споживачів до 20 років та людям до 50 років.