Распечатать страницу

Розрахункова робота Міжнародні стандарти обліку

« Назад

Код роботи: 5736

Вид роботи: Розрахункова робота

Предмет: Облік і звітність за міжнародними стандартами

Тема: Міжнародні стандарти обліку

Кількість сторінок: 11

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

1. Оцінка та використання забезпечень

2. Асоційовані підприємства та методи обліку у них

Задача №1

Задача №2

Список використаної литература

Задача №1

Необхідно розрахувати середньозважену кількість акцій в обігу на підставі наступної інформації:

01.01.10 – 1000 акцій в обігу

01.04.10 – випущено 900 акцій

01.10.10 – викуплено 600 акцій

Задача №2

Розрахувати суму дооцінки та річну суму амортизаційних відрахувань. Первісна вартість споруди дорівнює 9 млн.дол., а термін її корисної експлуатації становить 30 років. Через 10 років цю споруду було до оцінено до 12 млн.дол.

1. Вестник бухгалтера и аудитора Украины – инф. бюлл. №1 ноябрь 1996.

2. Зачем нужен переход на международные стандарты бухгалтерского учёта // Плюс – минус. – 1997. – 21 ноября. – С. 6.

3. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Перекл. з англ. за ред. С.Ф. Голова. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998 – 736 с.

4. Соловьёва О. Что такое GAAP?: учёт за рубежом // Бухгалтерский учёт и аудит. – 1997. – №5. – С. 72 – 81.

5. Чебанова Н.В., Котенко Л.Н. Бухгалтерский учёт (торговые и посреднические предприятия) – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков: Интеллект – ЭКО, 1994.

6. Цінні папери України № 17 (17) від 13.08.1998.