Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Операционный менеджмент \ 5228. Доповідь Горизонтальний та вертикальний аналіз операційних витрат на прикладі ВАТ «Київхліб»

Доповідь Горизонтальний та вертикальний аналіз операційних витрат на прикладі ВАТ «Київхліб»

« Назад

Код роботи: 5228

Вид роботи: Доповідь

Предмет: Операційний менеджмент

Тема: Право власності на земельну ділянку

Кількість сторінок: 3

Дата виконання: 2011

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

Проаналізувавши динаміку та структуру операційних витрат, я виявив наступне: за період, що аналізується операційні витрати зросли, 290773 тис. грн., що склало 28,42%; найбільші темпи росту спостерігались у 2009 р. порівняно з 2008 р. – на 27,87% (204098 тис. грн.), хоча темпи росту у 2010 р. порівняно з 2009 р. були не набагато нижчими і складали 9,25% (86875 тис. грн.). А тепер детальніше по кожній складовій операційних витрат:

Матеріальні затрати зросли за весь період на 122253 тис. грн., що склало 21,75%; найбільші темпи росту спостерігались у 2009 р. – 13,31%, тобто на 58543 тис. грн.; у 2010 р. ріст був не такий інтенсивний і складав 12,79% і це становило 63710 тис. грн. Частка матеріальних затрат у загальній структурі найбільша, вони становлять половину операційних витрат, причому їх питома вага у структурі за період, що аналізується зменшувалась, так за весь період майже на 5,11 в.п.: у 2008 р. їх частка була 60,04%, а у 2009 р. вона склала 53,2%; але у 2010 р. питома вага матеріальних затрат збільшилась на 1,72 в.п. порівняно з попереднім 2009 р. і склала 54,92%.

Витрати на оплату праці теж зросли за весь період, 69362 тис. грн., що склало 30,45%. Найбільші темпи росту прийшлись на 2009 р. порівняно з 2008 р. – на 54749 тис. грн. (34,56%); у 2010 р. витрати зросли на 14613 тис. грн. (6,85%) порівняно з попереднім 2009 р. Отже, можна сказати, що витрати на оплату праці зменшили темпи росту протягом періоду, що аналізується. У структурі операційних витрат вони займають другу частину всіх витрат: так у 2008 р. їх питома вага становила 21,63%, але вже в наступному 2009 р. збільшилась на 1,13 в.п. і склала 22,76%, в 2010 р. питома вага незначно зменшилась склала 22,26%. Тобто за весь період суттєвих змін, я можу сказати, не відбулось.

Відрахування на соціальні заходи за період, що аналізується збільшились на 23842 тис. грн. (28,78%). Набільшими темпами вони зросли в 2009 р. порівняно з 2008 р. вони зросли – 21008 тис. грн.(35,61). Однак темпи росту значно зменшились 2010 р. порівно з 2009р.і становили 3,54% або 2834 тис. грн., Та суттєвих змін питомої ваги відрахувань на соціальні заходи за весь період не відбулось, їх частка у структурі операційних витрат близко 8%. Так у 2008 р. цей показник складав 8,05%,в наступному 2009 р. досяг 8,54%, а наступного 2010 р. опустився до 8,09%. А так як частка відрахувань на соціальні заходи в структурі операційних витрат не суттєва, зміни цього показника не справляли особливого впливу на формування фінансових результатів ВАТ «Київхліб» та передусім на формування прибутку від операційної діяльності.

Амортизація за весь період зросла – на 5670 тис. грн, що склало 25,42%. Основний ріст прийшовся на 2009 р. – на 3138 тис. грн., тобто 18,87% порівняно з 2008 р. У 2010 р. темпи росту були дещо нижчими і склали 12,80% (2532 тис. грн.). Питома вага амортизаційних відрахувань у структурі операційних витрат найменша та протягом всього періоду майже не змінювалась у 2008 р. – 2,27%, в 2009- 2,11%, в 2010р -2,17%, тобто за весь період вана зменшилась на 0,09 в.п. Так як частка амортизації в структурі операційних витрат незначна, зміни цього показника не чинили особливого впливу на розмір собіварстості.

Інші операційні витрати за період, що аналізується зросли на 54,33%, тобто на 69646 тис. грн., найбільші темпи росту спостерігались у 2009 р. порівняно з 2008 р. – на 66660 тис. грн., що склало 113,84%; а от у 2010 р. порівняно з 2009 р. частка збільшення була не значна і становила 2,38%.Частка інших операційних витрат у загальній структурі за весь період збільшилась 7,99% у 200 8р. до 12,53% у 2010 р., тобто на 4,53 в.п.