Распечатать страницу

Контрольна робота Менеджмент персоналу - 5 задач

« Назад

Код роботи: 5222

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Менеджмент персоналу

Тема: 5 задач

Кількість сторінок: 9

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Задача 1

Задача 2

Задача 3

Задача 4

Задача 5

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Задача 1

В організації планується використати програму підготовки управлінського персоналу. Вартість програми підготовки у розрахунку на одного працівника дорівнює 2500 грн. Програмою планується охопити 15 керівників організації. Вартісна оцінка відмінності результативності праці кращих і середніх працівників становить 12000 грн. Ефект підготовки складатиме 3/4 цієї величини і матиме місце упродовж 18 місяців.

Оцінити ефект впливу запланованої програми підготовки на підвищення результативності праці.

 

Задача 2

Розрахувати показники руху персоналу для організації, кадровий склад якої характеризується такими даними:

а) обліковий склад на початок звітного періоду – 2705 осіб;

б) прийнято на роботу упродовж року за джерелами:

- випускники вищих навчальних закладів – 53 особи;

- переведення з інших організацій – 4 особи;

- за направленням органів працевлаштування – 29 осіб;

- прийняті самою організацією – 249 осіб;

в) звільнилось упродовж року:

- завершення терміну дії трудового договору – 12 осіб;

- у зв’язку з виходом на пенсію, призовом на військову службу та вступом до навчальних закладів – 22 особи;

- за власним бажанням без поважних причин – 233 особи;

- за прогули та інші порушення трудової дисципліни – 19 осіб.

З усіх осіб, що звільнилися – 37 осіб, які не перебували у списках організації на початок календарного року;

г) середньооблікова чисельність працівників за рік – 2748 осіб.

 

Задача 3

За звітними даними підприємства за рік встановлено:

− середньооблікова чисельність основних робітників − 195 осіб;

− неявки у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю − 390 людино-днів,

у тому числі без відвідування лікаря − 50 людино-днів;

− простої − 25 людино-днів,

у тому числі з причин порушення трудової дисципліни − 10;

− прогули − 20 людино-днів;

− неявки з дозволу адміністрації − 85 людино-днів,

− реалізована продукція підприємства за рік − 5200 тис. грн., чистий прибуток − 680 тис. грн.;

− ефективний фонд робочого часу одного робітника – 212 днів.

Використовуючи наведені дані про виробниче підприємство, визначити недоотримані обсяги реалізованої продукції та прибутку в результаті неявок на роботу, у тому числі в результаті неявок на роботу з різних неповажних причин.

 

Задача 4

Визначити розміри премій (у відсотках до посадового окладу) керівників, професіоналів і фахівців акціонерного товариства за виконання ними кожного показника преміювання. Основними показниками преміювання для даних категорій персоналу є наступні: підвищення продуктивності праці, забезпечення нормативного рівня якості, підвищення прибутковості однієї акції. Попередня експертна оцінка показала, що співвідношення трудових зусиль, необхідних для досягнення даних показників, складає 0,5: 0,25: 0,25.

У поточному періоді заплановано підвищити продуктивність праці на 3% проти попереднього періоду, прибутковість однієї акції – на 5%.

Премія виплачується за умов досягнення планових показників.

Фонд оплати праці керівників, професіоналів і фахівців за посадовими окладами складає 60000 грн. На поточне преміювання заплановано 25% фонду оплати праці за посадовими окладами.

 

Задача 5

Визначити за системою Скенлона суму, яка підлягає розподілу між співробітниками компанії, якщо запланований і фактичний обсяги реалізованої продукції у звітному році відповідно дорівнюють 2900 тис. ум. од. і 3700 тис. ум. од.; запланований і фактичний фонди оплати праці - відповідно 730 тис. ум. од. і 715 тис. ум. од.

1. Балабанова Л. В. Управління персоналом: підручник / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 468 с.

2. Балашов А. И. Управление человеческими ресурсами: yчебное пособие / А. И. Балашов, И. Д. Котляров, А. Г. Санина. Стандарт третьего поколения. — СПб.: Питер, 2012. — 320 с.

3. Гавкалова Н. Л. Управління ефективністю менеджменту персоналу: монографія / Н. Л. Гавкалова, Т. А. Власеноко. – Х:, Вид. ХНЕУ, 2011. - 296 с.

4. Добровинский А. П. Управление персоналом в организации: учебное пособие / А. П. Добровинский. Томский политехнический университет. − Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 416 с.

5. Мельман В. А. Управление персоналом: учеб. пособие / В. А. Мельман. Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х.: ХНАГХ, 2012. – 162 с.