Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Микроэкономика \ 5221. Контрольна робота Мікроекономіка - 2 питання і 2 задачі

Контрольна робота Мікроекономіка - 2 питання і 2 задачі

« Назад

Код роботи: 5221

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Мікроекономіка

Тема: 2 питання і 2 задачі

Кількість сторінок: 20

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

1. Споживацькі переваги

2. Ізокванта та її властивост. Карта ізоквант

Задача 7

Задача 27

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Задача 7

Значення маржинальних корисностей благ А, Б, В і відповідних цін задані в таблиці. За якого значення параметрів α і β споживач буде знаходитися в положенні рівноваги?

Благо

MU

P

А

α

7

Б

24

3

В

16

β

 

Задача 27

Попит та пропозиція на ринку описуються рівняннями: Qd = 100 – 2Р, Qs = –20 + 2P.

Визначити:

1) еластичну й нееластичну ділянки попиту;

2) параметри рівноваги на ринку у випадку, якщо введено податок на товар у розмірі 5 гр. од. за штуку (аналітично й графічно);

3) які втрати суспільства від введення податку?

1. Базилевич В. Д. Мікроекономіка: Практикум: Навч. посіб. / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. [За ред. В. Д. Базилевича]. – 3-тє вид., стер. – К.: Знання, 2012. – 491 с.

2. Гронтковська Г. Е. Мікроекономіка: Практикум: Навч. пос. / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. – 3-тє вид.стереотип. - К.: Центр учбової літератури, 2010. – 418 с.

3. Мікроекономіка: Підручник / [А. П. Наливайко, Л. А. Азьмук, П. Г. Банщиков та ін.]; за наук. ред. А. П. Наливайка. – К.: КНЕУ, 2011. – 446 с.

4.. Моховикова Г. А. Микроэкономика: Учебник для бакалавров / Г. А. Моховикова. - М.: Юрайт, 2013. - 268 c.

5. Оверченко В. І., Мажак З. М., Софій М. І. Мікроекономіка: Навчальний посібник. / за наук. ред. О. Л. Ануфрієвої. – Івано-Франківськ, «Лілея-НВ». – 2015. – 348 с.

6. Орленок В. В. Микроэкономика (для бакалавров) / В. В. Орленок. - М.: КноРус, 2013. - 280 c.

7. Тарануха Ю. В. Микроэкономика (тесты, графические упражнения, задачи): Учебное пособие / Ю. В. Тарануха; Под общ. ред. А. В. Сидорович. - М.: ДиС, 2013. - 208 c.

8. Уфімцева О. Ю. Мікроекономіка. Курс лекцій: Підручник. / О. Ю. Уфімцева. – Дніпропетровськ.: ПДАБА, – 2012. – 174 с.