Распечатать страницу

Контрольна робота Фінанси підприємства - 5 задач

« Назад

Код роботи: 5219

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Фінанси підприємства

Тема: 5 задач

Кількість сторінок: 7

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Задача 1

Задача 2

Задача 3

Задача 4

Задача 5

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Задача 1

На поточному рахунку підприємства станом на 1 січня поточного року залишок грошових коштів складав 25 тис. грн. Підприємство повинно здійснити такі виплати і перерахування коштів: виплатити заробітну плату – 13 тис. грн., перерахувати податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати – 3,5 тис. грн., перерахувати внески до Пенсійного фонду – 4,2 тис. грн., внески до фонду соціального страхування – 1,5 тис. грн., перерахувати податок на додану вартість – 20 тис. грн., податку на прибуток – 7,8 тис. грн. Необхідно визначити, у яких розмірах повинні бути виписані платіжні документи на перерахування коштів.

Задача 2

На основі приведених даних необхідно визначити суму фінансових результатів:

1. на поточний рахунок надійшло коштів за реалізовану продукцію у сумі 350 тис грн, у тому числі ПДВ і акцизний збір – 25 тис. грн;

2. підприємство отримало короткостроковий кредит у сумі 150 тис. грн і довгостроковий кредит у сумі 50 тис. грн;

3. отримано субсидій із державного бюджету для виконання державного замовлення 30 тис. грн;

4. отримано дивідендів у сумі 10 тис. грн.

Задача 3

Підприємство 5 березня поточного року одержало кредит на 30 тис. грн.. на 6 міс під 30% річних. З 5 червня процентна ставка підвищилась на 10%. В кредитному договорі передбачені строки погашення кредиту рівними частинами 5 червня та 5 вересня. Яку суму повинно повернути підприємство банку 5 вересня поточного року.

 

Задача 4

Підприємство випускає шкільне письмове приладдя. В тому числі й блокноти, які продаються оптовим покупцям за відпускною ціною 25 грн. за упаковку. Воно продає на ринку свого регіону 1000 упаковок за місяць. Є наступні дані про структуру змінних витрат на виробництво однієї упаковки: затрати на матеріали – 3,0 грн.; затрати на заробітну плату виробничого персоналу – 6,0 грн.; накладні витрати – 3,0 грн.; витрати обігу – 2,0 грн. постійні витрати на 1 упаковку – 5,0 грн.

Підприємство отримує додаткове замовлення на виробництво блокнотів від покупця з іншого регіону. Передбачено розмір партії – 500 упаковок за місяць за ціною – 15 грн. за упаковку. Новий оптовий покупець погоджується забирати товар прямо зі складу підприємства-виробника.

Чи прийняти отримане замовлення, якщо виробничі потужності виробника дозволяють виготовляти 1500 упаковок за місяць?

Задача 5

Застосовуючи рівномірний метод нарахування амортизації, визначити річну суму амортизаційних відрахувань при використанні обладнання, балансова вартість якого 160,4 тис. грн., термін експлуатації – 8 років, ліквідаційна вартість 400 тис. грн.

1. Жолнер І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами: навч. посіб. / Жолнер І. В. – К.: НУХТ, 2012. – 335 с.

2. Непочатенко О. О. Фінанси підприємств: підручник / Непочатенко О. О. – К.: ЦУЛ, 2013. – 504 с.

3. Онисько С. М. Фінанси підприємств: підручник / Онисько С. М. – К.: Ліра-К, 2014. – 368 с.

4. Ткаченко Н. М. Оновлена фінансова звітність в Україні: навч.-практ. посіб. / Н. М. Ткаченко. – К.: Ліра-К, 2015. – 66 с.

5. Управління фінансами суб’єктів господарювання: практикум: навч. посіб. / [Вожжов А. П., Сорокіна С. В., Колесова І. В. та ін.]; за ред. А. П. Вожжова. – К.: Знання, 2014. – 324 с.

6. Фінанси підприємств: підручник / [Поддєрьогін А. М., Білик М. Д., Буряк Л. Д. та ін.]; за ред. проф. А. М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2012. – 546 с.