Распечатать страницу

Контрольна робота Комерційна діяльність підприємства

« Назад

Код роботи: 5217

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Комерційна діяльність підприємства

Тема: -

Кількість сторінок: 14

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

1. Конкуренція - найважливіша властивість ринку

2. Собівартість продукції та шляхи її зниження

3. Норми праці, порядок їх встановлення і перегляду

Список використаної літератури

1. Бевзюк Е. А. Регламентація і нормування праці: Навчальний посібник для бакалаврів / Е. А. Бевзюк, С. В. Попов. - М.: Дашков і К, 2014. - 212 c.

2. Бичина В. Б. Організація і нормування праці: Навчальний посібник / В. Б. Бичина, Е. В. Шубенкова, С. В. Малінін. - М.: НДЦ ИНФРА-М, 2013. - 248 c.

3. Бойчик І. М. Економіка підприємства: підручник. / І. М. Бойчик. – К.: Кондор -Видавництво, 2016. – 378 с.

4.. Іванілов О. С. Економіка підприємства [Текст]: підручник / О. С. Іванілов. - 2-ге вид. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 727 с.

5. Непочатенко О. О. Фінанси підприємств.: навч. посібник. / О. О. Непочатенко. - К.: Центр навчальної літератури, 2013 – 504 с.

6. Рофе А. І. Організація і нормування праці: Навчальний посібник / А. І. Рофе.. - М.: КноРус, 2013. - 224 c.

7. Тирпак І. В. Основи економіки та організації підприємництва [Текст]: навч. посібник / І. В. Тирпак, В. І. Тирпак, С. А. Жуков; М-во освіти і науки України, Ужгородський нац. ун-т, Мукачівський держ. ун-т. - К.: Кондор, 2011. - 284 с.

8. Уразов А. У. Основи економічної теорії [Текст]: навч. посібник / А. У. Уразов, І. В. Саух, О. І. Вікарчук; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. - 3-тє вид. - К.: Центр учбової літератури, 2014. - 312 с.

9. Фінанси підприємств: навч. посіб. Частина 1 / Зянько В. В., Фурик В. Г., Вальдшмідт І. М. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – 126 с.