Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Управление предприятием \ 5189. Звіт з практики Виробничо-господарська діяльність підприємства на прикладі Салону краси «Класіко»

Звіт з практики Виробничо-господарська діяльність підприємства на прикладі Салону краси «Класіко»

« Назад

Код роботи: 5189

Вид роботи: Звіт з практики

Предмет: Управління підприємством

Тема: Виробничо-господарська діяльність підприємства на прикладі Салону краси «Класіко»

Кількість сторінок: 46

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗИ ПРАКТИКИ

РОЗДІЛ 2. СТАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА ПІДПРИЄМСТВА ВІДНОСНО КЛЮЧОВИХ ПИТАНЬ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Особливості організації профільної діяльності підприємства

2.2. Перспективи подальшої діяльності підприємства

РОЗДІЛ 3. ОХОРОНА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Досвід розвитку малого бізнесу, як в Україні, так і за кордоном, показав, що ефективність управління людськими взаєминами в процесі праці є потужним резервом підвищення продуктивності й збільшення загальної ефективності виробництва.

Актуальність полягає в тому, що функціонування салону краси неможливо без чітко визначеної стратегії діяльності.

Метою виробничої практики є:

- ознайомлення з виробничо-господарською діяльністю підприємства, роботою служб та підрозділів;

- систематизація, закріплення, поглиблення теоретичних знань студентів, набутих у процесі вивчення дисциплін навчального плану;

- оволодіння сучасними методами та формами організації підприємницької діяльності, методами аналізу економічної діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання;

- формування у студентів професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах;

- збір фактичного матеріалу для виконання дипломної роботи магістра;

- виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності; розвиток навичок науково-дослідницької роботи та формування навичок ділового спілкування.

Досягнення цієї мети передбачає виконання таких основних завдань:

- ознайомлення з організацією роботи бази практики, структурних підрозділів, а також вивчення зв’язків з іншими суб’єктами господарювання; проведення аналізу економічних та фінансових показників господарської діяльності підприємства;

- оволодіння сучасними методами і формами організації підприємницької діяльності;

- виховання потреби систематичного підвищення своїх знань і творчого застосування їх у практичній діяльності;

- збір, обробка, аналіз та систематизація необхідних матеріалів для написання звіту про проходження практики.

В салоні «Класіко» я вивчала облік: основних засобів, розрахунків з постачальниками та підрядчиками, доходів підприємства, витрат підприємства, розрахунків з оплати праці, розрахунків з бюджетом за податками і платежами.

Ознайомившись з програмою 1C "Бухгалтерія" я переконалася, що комп'ютеризацією обліку в салоні «Класіко» охоплений оперативний облік витрат па виробництві, який полягає в щоденному контролі за витрачанням матеріальних, трудових і грошових ресурсів у виробництві, і результатами їх використання. Такий контроль забезпечується організацією достовірного обліку руху деталей у виробництві та їх залишків у незавершеному виробництві.

В салоні краси охорона праці, техніка безпеки і безпосередньо сама робота підприємства ведеться чітко і досконало, але так як підприємство досить молоде, існують, звичайно, й деякі недоліки, на які я звернула увагу керівнику підприємства та головному бухгалтеру. Мої пропозиції та зауваження були ними прийняті до уваги.

В салоні краси майстри працюю на сучасному обладнанні, по сучасних технологіях та постійно удосконалюють своє уміння.

Для успіху в салоні краси дуже важливий правильний підбор кадрів. Від того, на скільки правильно буде підібраний персонал, буде залежати подальша робота. Він повинен точно представляти, який тип кандидатів потрібний для стабільного трудового колективу, здатного домогтися високих кінцевих результатів.

1. Бутко М. П. Виробничий менеджмент: підручник / М. П. Бутко. – К.: ЦУЛ, 2015. – 400 с.

2. Задорога А. Лише висококласні майстри гарантують успіх салонів краси [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vlasnasprava.info/ua/business_az/how_to_start/business_idea.html?_m=publications&_t=rec&i d=12204.

3. Инструкция по охране труда [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ohranatruda31.ru/ohrana-truda/instruktsii-po-ohrane-truda/dlya-parikmaxera.html

4. Лукашкова Л. В. Особливості системи оплати праці в перукарнях та салонах краси [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tiru/2010_30_2/Lukash.pdf

5. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: навчальний посібник / В. О. Мец. – К.: Вища школа, 2013. – 280 с.

6. Организация работы косметического кабинета [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://referatwork.ru/category/tehnologii/view/483627_organizaciya_raboty_kosmeticheskogo_kabineta.

7. Рабочее место мастера маникюра: оборудование, особенности, требования. Дезинфекция рабочего места мастера маникюра - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://businessman.ru/rabochee-mesto-mastera-manikyura-oborudovanie-osobennosti-trebovaniya-dezinfektsiya-rabochego-mesta-mastera-manikyura.html.

8. Робоче місце перукаря [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://antyseptyky.com/roboche-mistse-perukarya/.

9. Чуватова О. Бізнес-план салону краси, SPA-салону, велнес-центру [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://webarticles.org.ua/ biznes/ biznes-plany/biznes-plan-salonu-krasy-spa-salonu-velnes-centru.html.

10. Як відкрити масажний кабінет: необхідне обладнання та документи. Ліцензування масажного кабінету. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://olympica.com.ua/570146-yak-vidkriti-masazhnijj-kabinet-neobhidne-obladnannya-ta-dokumenti-licenzuvannya-masazhnogo-kabinetu.html.