Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономическая статистика \ 5008. Лекція №1, Організаційні та методологічні основи економічної та соціальної статистики

Лекція №1, Організаційні та методологічні основи економічної та соціальної статистики

« Назад

Код роботи: 5008

Вид роботи: Лекція

Предмет: Економічна статистика

Тема: №1, Організаційні та методологічні основи економічної та соціальної статистики

Кількість сторінок: 25

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

1. Організація статистики в Україні

2. Основні поняття соціально-економічної статистики

3. Класифікації і групування в соціально-економічній статистиці

4. Загальна характеристика системи національних рахунків

Типові задачі

Задача 1

За даними про діяльність малих підприємств України за видами економічної діяльності у 2006 р.р. (табл.11.12):

- здійснити групування за видами економічної діяльності (виробляють товари, надають послуги);

- визначити коефіцієнти локалізації реалізованої продукції за згрупованими видами економічної діяльності. Зробити висновки.

Таблиця 11.12

Вид економічної діяльності

Кількість підприємств, одиниць

Oбсяг реалізованої продукції(робіт, послуг), млн.грн.

1.

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

10091

4156

2.

Промисловість

29396

12267

3.

Будівництво

19987

10054

4.

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

65222

37056

4.1

Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

4906

2299

4.2

Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

44426

27773

4.3

Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

15890

6984

5.

Діяльність готелів та ресторанів

7163

1849

6.

Діяльність транспорту та зв’язку

10498

4640

7.

Фінансова діяльність

2390

2941

8.

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

49634

14467

9.

Освіта

1410

323

10.

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

2737

575

11.

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

7122

1861

Всього

270872

127245

Задача 2

За даними про валову додану вартість за видами економічної діяльності за два роки у млн.грн. (табл.11.14) проаналізувати:

- структуру і структурні зрушення для галузей, що виробляють товари і надають послуги;

- структуру і структурні зрушення для галузей, що виробляють товари в розрізі промисловості, сільського господарства та будівництва.

Таблиця 11.14

Галузі економіки

2006

2007

Галузі, які виробляють товари

201355

280517

у т.ч. промисловість

137110

201379

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

40643

47354

будівництво

23602

31784

Галузі, які надають послуги

266713

346428

Разом

468068

626945