Распечатать страницу

Розрахункова робота Стратегія підприємства Samsung

« Назад

Код роботи: 4946

Вид роботи: Розрахункова робота

Предмет: Міжнародні стратегії економічного розвитку

Тема: Стратегія підприємства Samsung

Кількість сторінок: 31

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Вступ

Рівень1. Теоретичний

1. Загальна характеристика: розмір, спеціалізація, сфери інтересів, територія проникнення

2. Організаційна структура

3. Фінанси

4. Стратегія діяльності

5. Вплив

6. Корпоративна культура

7. Проблеми функціонування

8. Перспективи розвитку

Рівень 2. Практичний

Висновки

Список використаної літератури

В умовах зовнішнього економічного середовища, яке швидко змінюється важливо вміти відстежувати всі тенденції його змін. Крім того, варто пам’ятати, що від оперативності реагування на будь-які зміни залежить майбутній розвиток організації.

Працюючи в жорстких умовах міжнародного бізнесу слід також відстежувати вплив змін не тільки на власну діяльність, але й на діяльність своїх контрагентів (постачальників, потенційних споживачів, конкурентів та інших).

Особливої уваги потребують саме конкуренти, тому важливо вміти оцінювати їх положення у ситуації, яка склалася за параметрами, які дозволять побачити більш-менш чітку “картину” діяльності такого конкурента. Саме тому дана розрахункова робота передбачає опис структури реальноіснуючої ТНК за такими вагомими парламентами як: загальна характеристика (розмір, спеціалізація, сфери інтересів, територія проникнення та ін.); організаційна структура ТНК; фінанси; стратегія діяльності компанії; впливовість; корпоративна культура; проблеми функціонування та перспективи розвитку.

Окрім теоретичних основ робота передбачає вирішення практичних завдань, які являють собою два ситуаційних завдання, які дають можливість студенту застосувати свій практичний досвід спілкування з іноземцями, аргументуючи свою відповідь на запитання, які стосуються культурних цінностей різних народів світу.

Роботою передбачений також креативний рівень, для виконання якого студентові необхідно поєднати свої теоретичні знання та власний практичний досвід. Рівень передбачає самостійне формулювання ситуаційних задач.

Такі завдання є цікавими та корисними, так як мають практичну основу, що особливо цінується в сьогоднішніх умовах ринку праці.

Виконавши дану розрахункову роботи ми переконалися в її практичні корисності. Робота була цікавою та дала можливість проявити не тільки теоретичні знання, але й практичні навички та досвід.

В ході виконання даної роботи ми закріпили свої навички аналізу стратегічного положення компаній, які працюють на міжнародних ринках. Дане завдання передбачало роботу з великою кількістю інформації з різних джерел, що є корисним в умовах швидкого розширення інформаційного простору.

Знання культурні аспектів ведення бізнесу на міжнародних ринках є на сьогоднішній день одним із головних факторів успіху. Саме в даній роботі ми в цьому переконались ще раз, крім того, нам вдалося примножити свої знання в цій сфері. Важливо пам’ятати, що набуті нами нові знання допоможуть нам не тільки у веденні ефективного міжнародного бізнесу, але й в особистому спілкуванні з іноземцями.

1. Samsung нацелилась на рекордную квартальную прибыль – [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://lenta.ru/news/2013/10/04/samsung/.

2. Чистая прибыль Samsung выросла на рекордные 26% – [Електронний ресурс]:http://www.vestifinance.ru/articles/34621.

3. Офіційний сайт міжнародної компанії Samsung Electronics – [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.samsung.com/ua/.

4. Samsung теряет лидерство на рынке мониторов – [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.vestifinance.ru/articles/31965.

5. Особенности национальных традиций иностранных партнеров – [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.e-reading.mobi/chapter.php/72818/25/Engovatova_-_500_sovetov_sekretaryu.html.