Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Финансы \ 4927. Курсова робота Фінансова система та сучасний стан фінансової системи України за 2012-2014 роки

Курсова робота Фінансова система та сучасний стан фінансової системи України за 2012-2014 роки

« Назад

Код роботи: 4927

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Фінанси

Тема: Фінансова система та сучасний стан фінансової системи України за 2012-2014 роки

Кількість сторінок: 51

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Розділ 1. Теоретичні засади дослідження фінансової системи України

1.1. Суть, складові та призначення фінансової системи

1.2. Характеристика сфер і ланок фінансової системи України

1.3. Інституційне та правове забезпечення організації фінансової системи України

Розділ 2. Сучасний стан фінансової системи України за 2012-2014 роки

2.1. Аналіз бюджетної системи як основної ланки державних фінансів України

2.2. Дослідження фінансів суб’єктів господарювання фінансової системи України

2.3. Оцінка стану фінансів домогосподарств України як однієї з основних ланок фінансової системи

Розділ 3. Перспективи розвитку фінансової системи України

3.1. Шляхи вдосконалення бюджетної системи України

3.2. Напрямки розвитку фінансів суб’єктів господарювання України

3.3. Можливості розвитку фінансів домогосподарств України

Висновки

Список використаних джерел

1. Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Державні фінанси / В. Д. Базилевич // Державні фінанси – К.: Атіка, 2002. – 606 с.

2. Батрименко Б. Б. Проблеми функціонування фінансової системи України / Б. Б. Батрименко // Проблеми функціонування фінансової системи України – Наукові праці НДФІ, № 1-2, 2004р. – с. 15-19.

3. Білецька Л. В., Білецький О. В., Савич В. І. Економічна теорія. Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: Навчальний посібник / Л. В. Білецька // Економічна теорія. Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка:Навчальний посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 682 с.

4. Бланкарт С. О. Фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки / С. О. Бланкарт // Фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки – Київ: Либідь, 2003, - 654 с.

5. Бюджетний кодекс України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

6. Василик О. Д. Теорія фінансів / О. Д. Василик // Теорія фінансів – Київ: НІОС, 2001, - 416 с.

7. Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України / О. Д. Василик // Державні фінанси України – К.: НІОС.

8. Ватаманюк М. М. Споживча поведінка домогосподарств в умовах перехідної економіки / М. М. Ватаманюк // Споживча поведінка домогосподарств в умовах перехідної економіки – Фінанси України. - 2009 - № 12. - С. 75-76.

9. Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економічних знань / А. С. Гальчинський // Основи економічних знань – Київ: Вища школа, 2005, - 544 с.

10. Герасименко Г. В. Гендерні аспекти соціально-економічного становища домогосподарств в Україні. Формування ринкових відносин в Україні / Г. В. Герасименко // Гендерні аспекти соціально-економічного становища домогосподарств в Україні. Формування ринкових відносин в Україні – К., 2002. - Вип.16. - С. 120–121.

11. Горбачик А. П. Стратегії виживання домогосподарств в сучасній Україні / А. П. Горбачик // Стратегії виживання домогосподарств в сучасній Україні – К., 2013. - С. 153.

12. Гордієнко Л. А. Проблеми формування фінансів домогосподарств / Л. А. Гордієнко // Проблеми формування фінансів домогосподарств – Черкаси, 2003. – С. 53.

13. Дєєва Н. О. Реформування фінансової системи - головна запорука зміцнення державності: у порядку обговорення / Н. О. Дєєва // Реформування фінансової системи - головна запорука зміцнення державності: у порядку обговорення – Фінанси України. - 2009. - № 9. - C. 134-140.

14. Єпіфанов А. О., Сало І. В., Д`яконова І. І. Бюджет і фінансова політика України / А. О. Єпіфанов // Бюджет і фінансова політика України – Київ: Наукова думка, 2006, - 304 с.

15. Закон України «Кабінет Міністрів України» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua/.

16. Закон України «Про Всеукраїнський перепис населення» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua/25725457884.

17. Закон України «Про державний бюджет України» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua/257254.

18. Закон України «Про Національний банк України» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua/.

19. Закон України «Про Рахункову палату» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua/.

20. Іващук І. В. Фінансова система України / І. В. Іващук // Фінансова система України – Фінанси України. - 2012. - № 12. - C. 142-152.

21. Канівець О. П. Загрози соціально-економічної безпеки домогосподарств на сучасному етапі в Україні / О. П. Канівець // Социально-экономические аспекты промышленной политики. – Донецк. - 2003. - Т.2. - С. 103-108.

22. Карлін М. І., Горбач Л. М., Новосад Л. Я. Державні фінанси в транзитивній економіці / М. І. Карлін // Державні фінанси в транзитивній економіці – Київ: Кондор, 2003, - 220 с.

23. Карпінський Б. Ф. Збалансованість фінансової системи: можливості досягнення та перспективи регулювання / Б. Ф. Карпінський // Збалансованість фінансової системи: можливості досягнення та перспективи регулювання – Актуальні проблеми економіки. - 2003. - № 11. - С. 46-54.

24. Кваша О. О. Парадигмальний підхід до становлення фінансової системи України / О. О. Кваша // Парадигмальний підхід до становлення фінансової системи України – Наукові праці НДФІ, № 5, 2010р. – с. 10-12.

25. Климко Г. Н., Нестеренко В. П. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / Г. Н. Климко // Основи економічної теорії: політекономічний аспект – Київ: Вища школа 2004, - 743 с.

26. Конституція України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua/6545.

27. Кудряшов В. П. Фінанси / В. П. Кудряшов // Фінанси – Херсон: Олді-плюс, 2002, - 352 с.

28. Куровский С. Н. Нові шляхи розвитку державних фінансів України / С. Н. Куровский // Нові шляхи розвитку державних фінансів України – Наукові праці НДФІ, № 1-2, 2004р. – с. 27-29.

29. Литвак М. Л. Домогосподарство у сфері розподільчих відносин суспільства / М. Л. Литвак // Домогосподарство у сфері розподільчих відносин суспільства – К., 2003. - С. 339.

30. Луньова Г. М. Особливості функціонування сільських домогосподарств України / Г. М. Лугуньова // Особливості функціонування сільських домогосподарств України – Науковий вісник. - К., 2007. - Вип.2 (3). - С. 53-59.

31. Лютий І. О. Новітні тенденції розвитку фінансової системи держави / І. О. Лютий // Новітні тенденції розвитку фінансової системи держави – Фінанси України. - 2009. - № 5. - С. 24-29.

32. Микитенко І. І. Формування сукупних доходів і витрат у домогосподарствах / І. І. Микитенко // Формування сукупних доходів і витрат у домогосподарствах – Економіка АПК. -2002. -№ 6. - С. 229.

33. Мочерний С. П. Політична економія: Навч. посіб / С. П. Мочерний // Політична економія: Навч. Посіб – К.: Знання-Прес, 2002. - 687 с.

34. Опарін В. М. Фінансова система: теоретичні засади та практичні аспекти її розбудови / В. М. Опарін // Фінансова система: теоретичні засади та практичні аспекти її розбудови – Фінанси України. - 1998. - № 9. - C. 49-59.

35. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія) / В. М. Опарін // Фінанси (Загальна теорія) – Київ: КНЕУ, 2001, - 240 с.

36. Опарін В. М., Малько В. І., Кондратюк С. Я., Коломієць Г. Б. Бюджетна система / В. М. Опарін // Бюджетна система – Київ: КНЕУ, 2002, - 336 с.

37. Осташко Т. О. Структура доходів сільських домогосподарств України / Т. О. Осташко // Структура доходів сільських домогосподарств України – Економіка і прогнозування. - 2001. - № 4. - С. 123-134.

38. Офіційний сайт Державного комітету статистики – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

39. Петренко К. П. Фінансова стійкість банківської системи України / К. П. Петренко // Фінансова стійкість банківської системи України – Фінанси України. - 2000. - № 11. - C. 126-127.

40. Постанова КМУ «Положення про міністерство фінансів» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kmu.gov.ua/mf.

41. Постанова КМУ «Про Державну казначейську службу» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kmu.gov.ua/.

42. Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 11. - C. 32-34.

43. Сайкевич М. І. Вплив інституційних факторів на споживчі витрати домогосподарств / М. І. Сайкевич // Вплив інституційних факторів на споживчі витрати домогосподарств – Фінанси України. - 2001. - №4. - С. 3-8.

44. Стукало Н. В. Глобалізація та розвиток фінансової системи України / Н. В. Стукало // Глобалізація та розвиток фінансової системи України – Фінанси України. - 2005. - № 5. - С. 29-35.

45. Суганяка М. О. Місце і роль державного Ощадного банку у фінансовій системі України / М. О. Суганяка // Місце і роль державного Ощадного банку у фінансовій системі України – Фінанси України. - 2001. - № 5. - C. 122-126.

46. Ходжаян А. О. Доходи домогосподарств та населення як фактор і передумова забезпечення сталого економічного зростання / А. О. Ходжаян // Доходи домогосподарств та населення як фактор і передумова забезпечення сталого економічного зростання – Теорія і практика сучасної економіки. - Черкаси, 2008. - С. 629.

47. Шерстюк Л. І. Сучасна структура доходів домогосподарств та проблеми її дослідження / Л. І. Шерстюк // Сучасна структура доходів домогосподарств та проблеми її дослідження – К., 2003. - С. 386.

48. Шокун В. Л. Про питання вдосконалення фінансової системи України / В. Л. Шокун // Про питання вдосконалення фінансової системи України – Фінанси України. - 2009. - № 6. - C. 14-25.

Висновки

За результатами проведеного дослідження можна зробити такі висновки, що фінансова система – це сукупність урегульованих фінансово-правовими нормами окремих ланок фінансових відносин і фінансових установ, за допомогою яких держава формує, розподіляє і використовує централізовані і децентралізовані грошові фонди. Вона складається з чотирьох сфер, та вирішує проблеми мобілізації, розподілу і використання фінансових ресурсів країни та забезпечує виконання державою покладених на неї функцій.

Враховувати регіональний аспект, фінансові системи можна поділити на: національні, регіональні та світову фінансові системи. У свою чергу національна система складається з таких сфер як: державні фінанси, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, міжнародні фінанси, фінанси страхових компаній та фондів, і фінансовий ринок. Фінансова система України не є винятком у ній також присутні усі ці сфери. Щодо її організаційно-правового функціонування, то її основу становлять держані органи, які взаємопов’язані між собою і діють на основі законодавства. До цих органів відносяться: Верховна Рада України, Президент, Кабінет Міністрів України, Державне казначейство, Державна фіскальна служба, Рахункова палата, НБУ, комерційні банки, органи місцевого самоврядування та Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Загалом фінансова система України на сучасному етапі має дуже багато проблем. У бюджетній сфері, яка є основною ланкою державних фінансів можна виділити проблеми, як:

1. хронічна несвоєчасність і неузгодженість дій органів державної влади при ухваленні головного фінансового документа держави – закону України «Про державний бюджет»;

2. бюджет складається за умовами поточної діяльності, тобто кожного року він є абсолютно новим документом. Не враховується стратегія розвитку держави;

3. у процесі розподілу фінансових ресурсів розпорядники бюджетних коштів повинні їх «освоїти» у відведені терміни, а не ефективно інвестувати;

4. погане планування основних напрямів бюджетної політики на наступний рік.

Щодо фінансів підприємств, то тут теж є багато проблем. На сьогоднішній день ця ланка перебуває у задовільному стані, оскільки кількість підприємств постійно зменшується, також зменшується кількість зайнятих працівників та витрати на персонал, такою ж тенденцією володіють і капітальні інвестиції. Щодо прибутку підприємств, то він збільшується при збільшенні обсягів реалізації та зменшується при їх зменшенні.

Ще однією важливою ланкою фінансової системи є фінанси домогосподарств. На сучасному етапі в Україні вони перебувають у задовільному стані. Доходи населення не перевищують видатків, що є позитивним, проте видатки зростають більш швидшими темпами ніж доходи. Та й у структурі видатків понад 50% становлять витрати на харчування та безалкогольні напої. Що свідчить про те, що населення країни є бідним.

Для вирішення цих проблем державі необхідно здійснити ряд заходів, таких як:

1. забезпечити повне і своєчасне виконання фінансових зобов'язань держави на всіх рівнях влади;

2. реформувати політики бюджетних видатків;

3. забезпечення стратегічної спрямованості бюджетної політики;

4. вдосконалити систему бюджетного планування, безумовного дотримання бюджетно-фінансових і грошово-кредитних пропорцій, забезпечити поступовий перехід до середньо- і довгострокового бюджетного планування як основи формування державного бюджету;

5. стабілізувати національну валюту, та посилити її відносно іноземних шляхом проведення ефективної монетарної політики;

6. забезпечити не змінне законодавство у сфері оподаткування;

7. проводити політику захисту національного виробника;

8. вивести підприємства з тіні шляхом використання економічних важелів;

9. впровадити ринкові механізми регулювання цін на аграрних ринках;

10. посилити антимонопольний контроль за цінами на матеріально-технічні ресурси, енергоносії і послуги;

11. заохочувати, в тому числі – з використанням змішаного інвестування, розвиток інфраструктурних елементів аграрного ринку: постачально-збутових систем, транспорту сільгосппродукції, засобів нагромадження та зберігання сільгоспсировини;

12. заохочувати розвиток малого бізнесу у сферах виробництва та переробки продукції;

13. створити загальнодержавний банку даних про ринок праці;

14. здійснити заходи щодо відновлення та подальшого розвитку соціальної інфраструктури.

Запропоновані дії дадуть змогу забезпечити використання бюджету як дієвого важеля реалізації державної економічної стратегії, покращать фінансовий стан фінансів підприємств та домогосподарств.