Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Бухгалтерский учет \ 4914. Аналітичний звіт власних наукових досліджень 1C: Підприємство 8 на прикладі ПП «Юністрім»

Аналітичний звіт власних наукових досліджень 1C: Підприємство 8 на прикладі ПП «Юністрім»

« Назад

Код роботи: 4914

Вид роботи: Аналітичний звіт власних наукових досліджень

Предмет: Бухгалтерський облік

Тема: 1C: Підприємство 8 на прикладі ПП «Юністрім»

Кількість сторінок: 21

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Вступ

1. Характеристика "1C: Підприємство 8. Управління виробничим підприємством для України"

2. 1С: 8 на ПП «Юністрім»

Висновки

Список використаної літератури

Складності сучасного управління бізнесом роблять затребуваними різні системи програмного забезпечення, Які мають важливе призначення - сприяти автоматизації тих чи інших процесів в менеджменті виробництва.

До них відносяться і різні програми 1с, які з успіхом використовуються багатьма далекоглядними підприємцями, дозволяючи скоротити число рутинних операцій до мінімуму, витрачаючи більше сил і коштів на організацію, облік, контроль і управління виробничими процесами. Програми 1с, в тому числі і 1с 8, - це комплекс готових рішень для організації виробництва і діяльності будь-якого підприємства. Щоб організувати сучасний бізнес, що приносить стабільний дохід, чимало підприємців воліють купити програму 1с.

У комплекс програмного забезпечення 1с входить софт, призначений для продуктивної діяльності в різних спеціальних областях. Останньою версією продукту є програми 1с 8, які мають розширені можливості в порівнянні з попереднім варіантом і легко заступають його з повним збереженням робочої інформації. Найбільш часто приймається рішення купити програму 1с Підприємство. Цей продукт призначений для оптимізації діяльності підприємств, впровадження прикладних інноваційних рішень. Програма 1с 8 придатна для того, щоб з успіхом автоматизувати облік різноманітний: бухгалтерський, фінансовий, кадровий, складський і пр.

На базі програми 1с створюються також нові продукти, призначені для роботи з клієнтами, повної автоматизації обліку, планування. Це програмне забезпечення дозволяє швидко розробляти прикладні рішення, так як побудовано на гнучкому сучасній платформі. Програми 1с 8 мають розширені можливості, вони ефективно працюють як на великих підприємствах, так і при використанні їх у малих формах бізнесу.

Якщо попередні версії програм 1с рідко виходили за рамки обліку на підприємстві, сучасні програмних продуктів більш функціональні. Вчасно купити програму 1с - значить, мати можливість керувати підприємством, займатися маркетингом, планувати бюджет і вирішувати інші, не менш важливі завдання.

Система може зберігати різні види інформації, як статичної, так і змінюється, вносячи необхідні корективи в міру необхідності. Також у будь-який момент часу можна проконтролювати діяльність підприємства за певний період часу. Крім того, програма 1с допомагає здійснювати облік руху коштів та активів незалежно від їхнього спрямування, має широкі можливості для здійснення оперативного, фінансового, бухгалтерського та іншого обліку. Для того щоб всі фінансові та господарські операції здійснюються в режимі реального часу, що дозволяє постійно відслідковувати усі виробничі процеси, необхідно купити програму 1с.

Нові програми 1с (1с 8 і ін.) Мають розширені функції бухгалтерського обліку, що включають у себе не тільки відстеження дебету і кредиту, здійснення бухгалтерських проводок. Можливо ведення декількох систем обліку в рамках одного прикладного рішення. Нові можливості включені також і в систему розрахунку заробітної плати. Всі види програмного забезпечення 1с мають зручний користувальницький інтерфейс, робота з яким зручна навіть для недосвідчених користувачів.

Також система ефективно працює, формуючи різні типи звітності за будь-який необхідний період часу. Важливо купити програму 1с саме тому, що використання сучасного програмного забезпечення дозволить автоматизувати всі найважливіші виробничі процеси, уникнути перевитрати коштів, вивільнити робочу силу, зробити керування підприємством налагодженим і ефективним видом діяльності.

Автоматизація бухгалтерського обліку на підприємстві і підготовка фінансової звітності в податкові органи в умовах перехідної економіки України є однієї з найбільш важливих завдань. Ситуація така, що сам по собі бухгалтерський облік на підприємстві може розглядатися як внутрішня справа підприємства, а основою для оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства з боку держави служить звітність (бухгалтерський баланс і численні інші звітні форми), яка повинна щокварталу надаватися в податкову інспекцію за місцем реєстрації підприємства. Крім того, існують планові і позапланові податкові перевірки, при проведенні яких можуть знадобитися всі бухгалтерські документи, включаючи первинні. Все це обумовлює широке застосування «1С: Бухгалтерія».

«1С: Підприємство» включає наступні засоби адміністрування системи:

- Система авторизації і контролю прав користувачів;

- Обмеження прав на різні функції по категоріях;

- Монітор роботи користувачів: перегляд списку працюючих користувачів і історії роботи користувачів.

При конфігурації системи всі основні дії з опису структури інформаційної бази (документів, довідників, планів рахунків та інших об'єктів) та визначення їх властивостей виконуються візуальними засобами.

1. Терещенко Л. О. Управлінські інформаційні системи [Текст]: підручник / Л. О. Терещенко, С. В. Гушко, А. В. Шайкан; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2008. - 488 с.

2. Баканов М. И. Теорія господарської діяльності / М. И. Баканов, А. Д. Шеремет. – М.: Фінанси і статистика, 2001.

3. Бакаєв О. С. Річна бухгалтерська звітність комерційної організації / О. С. Бакаєв. – М.: Бухгалтерський облік, 2000.

4. Бухгалтерська (фінансова) звітність: Учеб. пособие / Под ред. Проф. В. Д. Новодворского. – М.: ИНФА-М, 2003.

5. Сендзюк М. А. Інформаційні системи і технології в економіці [Текст]: навч. посібник / М. А. Сендзюк, М. Б. Вітер; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2011. - 422 с.

6. Писаревська Т. А. Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами [Текст]: навч. посібник / Т. А. Писаревська. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К.: КНЕУ, 2000. - 279 с.

7. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах [Текст]: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни / В. М. Гужва; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2008. - 362 с.

8. Білик В. М. Інформаційні технології та системи [Текст]: Навчальний посібник / В. М. Білик, В. С. Костирко. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 232 с.

9. Глушко С. В. Управлінські інформаційні системи [Текст]: навч. посібник / С. В. Глушко, А. В. Шайкан. - Львів: Магнолія Плюс, 2006. - 319 с.

10. Оксанич А. П. Інформаційні системи і технології маркетингу [Текст]: навч.-практ. посіб. для студ. екон. та технічних вищ. навч. закл. за спец. "Комп’ютерні науки", "Економіка і підприємництво" / А. П. Оксанич, В. Р. Петренко, О. П. Костенко; М-во освіти і науки України. - К.: Професіонал, 2008. - 320 с.

11. Волошин О. Ф. методи та інформаційні технології моделювання, аналізу та прогнозування соціально-економічних процесів / О. Ф. Волошин // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці [Текст]: міжнар. наук.-метод. конф., (1-4 квітня 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича; [відп. за вип. В. С. Григорків]. – Чернівці: ДрукАрт, 2009. - 460 с.

12. Федунець А. Д. Інформаційні технології в управлінні персоналом: стан і перспективи розвитку / А. Д. Федунець // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія "Економічні науки" [Текст]: [зб. наук. праць] / голов. ред. О. О. Нестуля. - Полтава: ПУСКУ, 2000. - № 3 (30), червень 2008 р., ч. 2. - 2008. - 253-463. - Суцільна паг. с ч. 1.