Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Бухгалтерский учет \ 4913. Реферат Планування і облік зайнятості персоналу в системі 1С

Реферат Планування і облік зайнятості персоналу в системі 1С

« Назад

Код роботи: 4913

Вид роботи: Реферат

Предмет: Бухгалтерський облік

Тема: Планування і облік зайнятості персоналу в системі 1С

Кількість сторінок: 15

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

Вступ

1. Можливості 1С 8

2. Облік кадрів і аналіз кадрового складу

3. Розріхунки по 1С 8

Висновок

Список використаної літератури

Програма «1С: Зарплата і Управління Персоналом 8» призначена для комплексної автоматизації розрахунку заробітної плати і реалізації кадрової політики підприємств. Це прикладне рішення нового покоління, в якому враховані як вимоги законодавства, так і реальна практика роботи підприємств, а також перспективні світові тенденції розвитку підходів до мотивації і управління персоналом.

Прикладне рішення може успішно застосовуватися в службах управління персоналом і бухгалтеріях підприємств, а також в інших підрозділах, зацікавлених в ефективній організації роботи співробітників. За допомогою рішення автоматизуються наступні напрями управлінській і обліковій діяльності:

- планування потреб в персоналі;

- рішення задач забезпечення бізнесу кадрами - підбір, анкетування і оцінка;

- управління компетенціями, навчанням, атестаціями працівників;

- управління фінансовою мотивацією персоналу;

- ефективне планування зайнятості персоналу;

- облік кадрів і аналіз кадрового складу;

- нарахування і виплата заробітної плати;

- числення регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці;

- віддзеркалення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства.

Програма дозволяє вести облік в єдиній інформаційній базі від імені декількох організацій - юридичних осіб, а також індивідуальних підприємців, які з погляду організації бізнесу складають єдине підприємство.

В програмі паралельно ведуться два види обліку: управлінський і регламентований. Управлінський облік ведеться по підприємству в цілому, а регламентований облік ведеться окремо для кожної організації.

Першим звітом є так званий Додаток 4. У ньому заповнюється інформація про повноту нарахування та утримання (в розрізі кожного співробітника) з ЄСВ. Такий звіт подається щомісяця до 20 числа місяця наступного за звітним до територіального відділення Міністерства доходів і зборів. Цей же термін передбачений і для сплати цього податку (за умови нарахування зарплати за попередній місяць), незалежно від того виплачена вона на цю дату чи ні.

Даний звіт включає в себе 9 таблиць і їх перелік. Найчастіше на підприємствах заповнюється 1 і 6 таблиці. У першу таблицю заносяться зведені дані про нарахування та утримання податку на підприємстві, довідково наводиться заборгованість по зарплаті, сума виплаченої зарплати за попередній період, встановлені терміни виплати зарплати на підприємстві, кількість застрахованих співробітників і пр.

У шостій таблиці в розрізі кожного застрахованого співробітника наводяться дані про суму отриманого доходу за кожним видом окремо (зарплата, лікарняні), період за який виплачено такий дохід і сума утриманого податку.

У всіх інших таблицях наводиться інформація про нарахування та утримання ЄСВ для спеціальних категорій громадян (що проходять строкову військову службу, пр.), а також інформація про дату прийому на роботу та звільнення співробітників.

Другим звітом є форма 1 -ДФ. Вона подається щокварталу протягом 40 календарних днів після закінчення кварталу в регіональне відділення Міністерства доходів і зборів. У ній по кожному співробітнику вказується сума нарахованого та виплаченого доходу по кожному з видів окремо, а також сума утриманого та перерахованого ПДФО у зв’язку з виплатою такого доходу. Крім того, наводиться інформація про те, чи користується конкретний співробітник пільгою з ПДФО, а також про дату його прийняття на роботу або звільнення.

Третій звіт називається «Розподіл чисельності працівників», подається він у фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві один раз на рік, до 25 січня наступного року. Тут вказуються всі види доходів, які отримувало підприємство за рік у розрізі кодів видів економічної діяльності (якщо їх декілька), а також кількість співробітників, які були задіяні для отримання цього доходу. Ці дані наводяться як в абсолютних величинах (тис. грн.), так і відсотковому співвідношенні.

Після подачі цього звіту фонд може переглянути клас професійного ризику, присвоєний підприємству, і прийняти рішення про збільшення або зменшення ставки ЄСВ на наступний рік.

1. И. Аглицкий. "Комплексная автоматизация управления предприятием: от заказных разработок к тиражируемой системе" // Эксперт автоматизации, 2010 №12, - с. 97.

2. Энтони Р., Рис Дж., Учёт: ситуации и примеры. – М., 2009. - 560 с.

3. Электронная отчетность: за и против [Электронный ресурс] alldocs.ru/zakons/index.php?from=12767.

4. Іващук О. Т. Економіко-математичне моделювання: Навчальний посібник / За ред. О. Т. Іващука. – Тернопіль: ТНЕУ “Економічна думка”, 2008. – 704 с.

5. Бідник Н. Б. Використання математичних методів і моделей в економіці, фінансах / Н. Б. Бідник // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – № 18.6. – С. 258-262.

6. Каткова Т. І. Використання економіко-математичних моделей підтримки прийняття рішень за умов невизначеності / Каткова Т. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2008. – №3(3). – С. 94-97.

7. Сіневіч О. В. Роль прибутку в умовах трансформації економіки / О. В. Сіневіч // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. - №53. – С. 76-78.

8. Куліков П. М. Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства: Навчальний посібник / П. Куліков, Г. Іващенко. – Харків: ХНЕУ “Інжек”, 2009. – 151 с.