Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Управление стоимостью предприятия \ 4902. Курсова робота Управління вартістю компанії на прикладі ВО «Київприлад»

Курсова робота Управління вартістю компанії на прикладі ВО «Київприлад»

« Назад

Код роботи: 4902

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Управління вартістю підприємства

Тема: Управління вартістю компанії на прикладі ВО «Київприлад»

Кількість сторінок: 26

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Вступ

Розділ 1. Вартість компанії і система управління вартістю компанії

1.1. Вартість і оцінка компанії

1.2. Як розрахувати вартість

1.3. Концепція, заснована на економічній доданій вартості

Розділ 2. Управління вартістю компанії на прикладі ПО «Київприбор»

2.1. Управління вартістю компанії

2.2. Управління вартістю компанії на прикладі

Розділ 3. Шляхи вдосконалення системи управління вартістю компанії

Висновки

Список використаної літератури

Все більше молодих компаній, що успішно розвиваються, виходять на ринок в тих або інших галузях народного господарства України. Перед менеджментом цих компаній все частіше постає завдання не досягнення короткострокових показників (прибуток на акції або на частку у фірмі, рентабельність власного капіталу), які можуть привести до практики "витягування соків" з компанії та її фінансової неспроможності у майбутньому, а досягнення довгострокових цілей - хай і відкладене в часі, але істотне і довготривале збільшення ринкової вартості компанії.

Якщо розглядати вартість компанії як об'єкт управління, то можна вважати, що на вхід системи надходить базова вартість, а на виході виходить фактична (звітна) або майбутня (перспективна), планова вартість компанії.

Цикл створення вартості можна розділити на дві стадії.

Перша - виявлення і створення шляхом активних дій ринкових можливостей в цілях максимізації вартості компанії і розроблення чіткої стратегії, що дає змогу з максимальною ефективністю використовувати ці можливості. Вартість тут є основною цільовою функцією.

Друга - оціночна стадія циклу створення вартості, яка напрямлена на оцінювання результатів прийнятої стратегії і бізнесу, загалом, а також можливе коректування мети. На цій стадії основною проблемою є розроблення алгоритму вимірювання вартості компанії на основі трьох існуючих фундаментальних підходів до оцінювання: витратного, ринкового і прибуткового.

Як треба управляти бізнесом? Цим питанням задаються практично всі керівники незалежно від того, чи намагаються вони вирішити проблеми свого бізнесу або проблеми управління підприємство.

Для керівника було б дуже зручно мати практичну систему управління, за допомогою якої можна було б стежити за розвитком бізнесу, і яка сама вирішувала б поточні проблеми. Різні школи менеджменту пропонують оригінальні, але не завжди практичні методи управління компанією. Однак аналіз показує, що функції управління виконуються найкраще за наявності спеціальної організуючою схеми, яка є каркасом для подальшого будівництва своєї справи.

Така схема сама по собі є системою управління, яка показує не тільки, які процеси повинні відбуватися в організації, але і субординацію, комунікаційні потоки між співробітниками, і лінії виробництва. Це не просто схема бізнес -процесів. Це схема, яка сама по собі, як би неймовірно це не звучало, здатна вирішувати проблеми в організації, і направляти дії керівників і співробітників.

Метою даної роботи є вивчення системи управління вартістю компанії, як інструменту для проведення заходів щодо поліпшення його фінансового стану.

Для цього необхідно виконати наступні завдання: дослідити теоретичну основу управління вартістю компанії, вивчити її на практичному прикладі і запропонувати перелік рекомендацій для поліпшення цієї системи.

Об'єктом дослідження є ВО «Київприлад».

Під ринковою вартістю підприємства при його продажу слід розуміти найбільш ймовірну ціну, за якою воно може бути відчужене на відкритому ринку в умовах конкуренції, а в разі функціонування підприємства - це показник, в найбільш узагальненому вигляді характеризує ефективність управління підприємством. При цьому передбачається, що інвестори діють розумно, розташовуючи всією необхідною інформацією, а на величині ціни підприємства не відбиваються які-небудь надзвичайні обставини.

Інформація про результати діяльності підприємства, розглянута крізь призму концепції управління вартістю, може через певні проміжки часу надаватися зацікавленим особам, зокрема акціонерам. Це не разова акція, а постійно проводиться робота по збільшенню інформаційної прозорості підприємства.

Таким чином, застосування концепції управління вартістю не лише здатне дати результати, пов'язані з поліпшенням фінансового стану компанії, але й одночасно підтримує її надійний імідж в очах акціонерів і потенційних інвесторів.

До недавнього часу оцінка вартості розглядалася у відриві від цілей і завдань стратегічного управління та фінансового менеджменту. Проте в даний час все більше фахівців переконуються, що розроблених методів і прийомів не вистачає для змінених економічних відносин. Тому необхідно розширити арсенал аналітичних інструментів, за допомогою яких можна було б не тільки реально оцінювати вартість бізнесу, а й управляти процесами максимізації його вартості. Недостатність традиційних підходів викликається дією безлічі факторів: зменшенням життєвих циклів продуктів і послуг, наростаючою конкуренцією, глобальними економічними спадами, складністю фінансових інструментів, що використовуються учасниками ринку. Ці, а також інші фактори усе наполегливіше вимагають нових підходів до управління підприємством.

Про компанію Виробниче Об'єднання "Київприлад" можна сказати наступне:

В останній квартал 2012 року і перший квартал 2013 року фінансові показники цієї компанії значно скоротилися. Це обумовлено світовою економічною кризою. Так як попит на апаратуру космічного напряму значно знизився. Але, незважаючи на це, ВО «Київприлад» залишається однією з провідних компаній у цій галузі.

Це свідчить про правильно обрану фінансову політику, що незабаром приведе до стабілізації всіх показників, а в довгостроковій перспективі і до поліпшення становища компанії на світовому ринку.

1. Коупленд Т., Коллер Т., Муррін Дж. Вартість компаній: оцінка та управління. - К.: Олімп-бізнес, 2008, - с. 562.

2. Баканов М. І., Шеремет А. Д. Теорія економічного аналізу: Підручник. - М: Фінанси і статистика, 2009, - с. 324.

3. Марк К. Скотт Фактори вартості. Керівництво для менеджерів з виявлення важелів створення вартості. - М: Перспектива, 2005, - с. 176.

4. Фінанси: Підручник. / Під ред. проф. В. М. Родіонової. - М.: Фінанси і статистика, 2007, - с. 238.

5. Журнал Фінансовий менеджмент № 3, 2003р.

6. www.iteam.ru - Технології корпоративного управління.

7. www.kievpribor.com.ua/ - офіційний сайт ВО «Київприлад».

8. Річні звіти ВО «Київприлад» за 2012-2013 рр.