Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Маркетинг \ 4892. Звіт з практики Аналіз зовнішньоекономічної та маркетингової діяльності, планування та удосконалення діяльності ТЗОВ "ГКК "Карпати"

Звіт з практики Аналіз зовнішньоекономічної та маркетингової діяльності, планування та удосконалення діяльності ТЗОВ "ГКК "Карпати"

« Назад

Код роботи: 4892

Вид роботи: Звіт з практики

Предмет: Маркетинг

Тема: Аналіз зовнішньоекономічної та маркетингової діяльності, планування та удосконалення діяльності ТЗОВ "ГКК "Карпати"

Кількість сторінок: 40

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

Розділ 1. Характеристика діяльності та управління ТЗОВ "ГКК "Карпати"

1.1. Загальна характеристика організації та системи управління

1.2. Організаційна структура ТзОВ "ГКК "Карпати"

1.3. Послуги ТзОВ "ГКК "Карпати" та аналіз їх виробничого циклу

Розділ 2. Анліз зовнішньоекономічної та маркетингової діяльності ТЗОВ "ГКК "Карпати"

2.1. Техніко-економічні показники діяльності підприємства ТзОВ "ГКК "Карпати"

2.2. Основні показники зовнішньоекономічної діяльності ТзОВ "ГКК "Карпати"

2.3. Організація маркетингу, характеристика ринків збуту продукції, ціноутворення

Розділ 3. Планування та пошук шляхів удосконалення діяльності ТЗОВ "ГКК "Карпати"

3.1. Планування виробничої програми діяльності

3.2. Організація обліку на підприємстві та системи заробітної плати

3.3. Шляхи поліпшення господарської діяльності ТзОВ "ГКК "Карпати"

Висновки

Список використаної літератури

Туризм та лікувально-пофілактичні послуги на сьогодні набувають все більшого поширення. В Україні лікувально-рекаційною зоною є західна частина та зокрема міста Моршин, Трускавець, Долина тощо. Ці міста є досить відомими як на теритоторії країн СНД, так і в Західній Європі. На сучасному етапі все більша частина відвідувачів приїздять з-за кордону.

Перлиною серед санаторіїв Західної України є готельно-курортний комплекс “Карпати”, який розташований у місті Трускавець. Значна увага у його роботі приділяється експорту послуг і залученню відпочивальників-іноземців.

За час проходеження виробничої на ТзОВ ГКК “Карпати” було визначено особливості його діяльності, види послуг, досліджно економічний стан, його зовнішньоекономічну та маркетингову діяльність закладу.

За час проходження виробничої практики було вирішено наступні питання:

1) пороведена загальна характеристика організації та системи управління;

2) досліджена організаційно-управлінська структура ТзОВ "ГКК "Карпати";

3) надано характеристку послуги ТзОВ "ГКК "Карпати" та проаналізовано їх виробничого циклу;

4) проаналізовано техніко-економічні показники діяльності підприємства ТзОВ "ГКК "Карпати";

5) досліджено основні показники зовнішньоекономічної діяльності та особливості організації маркетингу, проаналізовано ринки збуту продукції, ціноутворення ТзОВ "ГКК "Карпати";

6) досліджено особливоті планування виробничої програми діяльності, поаналізовано організацію обліку на підприємстві та системи заробітної плати;

7) розблено шляхи поліпшення господарської діяльності ТзОВ "ГКК "Карпати".

Предметом проходження практики є організація управління ТзОВ ГКК “Карпати” та дослдження особливостей здійснення зовнішньоекномічної діяльності.

За результатами проходження практики складено звіт, де вказані основні висновки.

1. Бланк І. А. Основи фінансового менеджменту: В 2 т. — К.: Ніка-центр, 2009. - 208 с.

2. Василик О. Д. Державні фінанси України. — К.: Вища шк., 2005.- 515 с.

3. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбатюк та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.; КНЕУ, - 2010, - 238 с.

4. Ковальчук Т. М. Оперативний аналіз в управлінні агропромисловим виробництвом: Монографія. – К.: ІАЕ. – 2003. – с- 16. Коробов М. Я.

5. Ляско В. И. Стратегическое планирование развития предприятия: Учебное пособие. — М.: Экзамен, 2011. — 288 с.

6. Мармаза О. І. Стратегічний менеджмент: траєкторія успіху. Навчально-методичний посібник — Харків: Основа, 2010. — 156 с

7. Мартиненко М. М. Стратегічний менеджмент: Підручник для студ. вищ. навч. закл. — К.: Каравела, 2013. - 320 с.

8. Офіційний сайт ТзОВ ГКК “Карпати. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.g.-karprty.ua

9. Портер М. Стратегія конкуренції: Пер. з англ. — К: Основи, 2008. —392 с.

10. Салига К. С. Фінансовий аналіз: навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006, 125 с.

11. Сараев А. Д., Щербина О. А. Системный анализ и современные информационные технологии // Труды Крымской Академии наук. - Симферополь: СОНАТ, 2006. - С. 47-59.

12. Финансы / Под ред. А. М. Ковалевой. — М.: Финансы и статисти-ка, 2006. - 355 с.

13. Фінанси підприємств / За ред. А. М. Поддерьогіна. — К.: КНЕУ, 2010. - 505 с.

14. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2011. – 368 с.

Висновки

1. Готельно-курортний комплекс "Карпати" (ТзОВ "ГКК "Карпати", колишній санаторій "Карпати") - один із популярних готельно-курортних комплексів Західної України, що розташований у м.Трускавець.

Готельно-курортний комплекс «Карпати» (раніше. Санаторій «Карпати») визнаний найкращим серед курортів Трускавець. Моршин та Східниця по версії АКР.

Сьогодні в «Карпатах» пріоритетними є:

1) високий рівень сервісу;

2) сучасні медичні технології;

3) професійний досвід привітного персоналу.

2. Очолює ТзОВ "ГКК "Карпати" Генеральний директор Лев Ярославович Грицак. Саме на нього покладена відповідальність за прийняття управлінських рішень, за результати їх виконання, за ефективність та продуктивність діяльності готельно-ресторанного комплексу "Карпати" в цілому. Йому підпорядковані керівники структурних підрозділі, які йому повністю підконтрольні та підзвітні.

На ТзОВ "ГКК "Карпати" працює 655 співробітників різних професій та рівня підпорядкування. Більшість становить обслуговуючий персонал, до якого належать ресепшен, покоївки, прибиральниці, санітари тощо.

До структури ТзОВ "ГКК "Карпати" входять наступні підрозділи: лікувально-діагностичний центр, транспортний підрозділ, ресторанний, підрозділ з управління конференц-сервісом, підрозділ зі спортивної секції та організації відпочинку, планово-фінансовий підрозділ, маркетинговий підрозділ.

Очолює кожен підрозділ начальник, який є безпосередньо підконтрольним генеральному директору.

3. Організаційно-управлінська структура ТзОВ "ГКК "Карпати" є лінійною. Лінійний тип організаційної структури управління у готельного комплексу відображає лінійні форми зв'язку між ланками управління; весь комплекс функцій управління та вироблення управлінських рішень зосереджується у лінійного менеджера.

4. ТзОВ "ГКК "Карпати" надає усі види санатрон лікувальних послуг на найвищому рівні. Саме тому діяльність санаторію відома далеко за межами України. Готельно-ресторанний комплекс надає наступні види послуг: лікувальні, транспортні, харчування, конференц-сервіс, спорт та відпочинок.

5. Аналіз власного капіталу ТзОВ ГКК "Карпати", довів задовільний стан його фінансовий стан. Коефіцієнт автономії зменшився порівняно з початком звітного періоду на 0,06 пункти. Водночас, значення цього коефіцієнта вище від критичних оцінок, так як на кінець звітного періоду 91% майна підприємства покривалось за рахунок власного капіталу, а отже, фінансування господарської діяльності за рахунок залучених коштів здійснюється в допустимих межах.

Використання власних коштів не є ефективним тому що коефіцієнт маневреності власного капіталу в динаміці зменшився на 0,05 пункти і становить 0,04 (тоді як нормативне значення більше 0,5). Отже значну частину коштів з активного обороту підприємство відвертає на покриття дебіторської заборгованості.

Значно збільшилась залежність комплексу від кредиторів. Про це свідчить коефіцієнт концентрації залученого капіталу. В порівнянні з початком звітного періоду він зріс на 0,59 пунктів і на кінець періоду становить 0,62 (нормативне максимальне значення становить 0,5). Такий стан негативно впливає на фінансову стійкість.

На 0,724 пункти зменшилась забезпеченість власними коштами. Відповідний коефіцієнт становить на кінець періоду -0,004. Такий стан свідчить про зростання фінансування діяльності за рахунок позик.

В цілому, згідно з дослідженими даними, можна дійти висновку, що фінансова стійкість ТзОВ ГКК "Карпати" є нормально стійкою. Наявна тенденція до покращення його фінансового стану.

6. Протягом останнього часу кількість іноземців, що відвідала ГКК "Карпати". В санаторно-курортному закладі за 2014 рік відпочило 20627 іноземних громадян, з яких найбільше відпочивальників було з Росії, Молдови, Білорусії, Азербайджану, Польщі та Німеччини.

Протягом трьох останніх років рівень експорту має стійку тенденцію до зростання. Темп приросту експорту щорічно становить більше ніж 10%. І він досить стабільним тому можна спрогнозувати і подальше розтання кількості іноземних громадян, що відпочивають у закладі та розширення географії експорту. Доходи від експорту становлять значну частку у загальній структурі доходів. Тому готельно-курортний комплекс значним чином залежить від експорту своїх послуг.

7. Значна увага в роботі ТзОВ ГКК "Карпати" приділяється проведенню маркетингової діяльності та маркетингових досліджень. Питаннями маркетингової політики займається маркетинговий підрозділ. Маркетингова діяльність ТзОВ ГКК "Карпати" є якісною та забезпечує ефективність та прибутковість її послуг. У проведенні маркетингових досліджень ТзОВ ГКК "Карпати" використовуються найсучасніші методи збору, технології обробки інформації.

8. Для забезпечення ефективності роботи та використання фінансових ресурсів важливим є забезпечення правильного фінансового планування. Основним фінансовим планом ТзОВ ГКК "Карпати" є кошторис доходів та видатків. Він складається на початку кожного фінансового року. Орієнтовний план є основою діяльності Інституту. Саме він визначає обсяги надходжень та обсяги і напрямки їх видатків. Фінансування певних видів фундаментальних та прикладних досліджень та мистецьких заходів здійснюється саме в межах та обсягах визначених у кошторисі на певний рік.

9. Фінансовий контроль в ТзОВ ГКК "Карпати" покладений на економічний відділ та бухгалтерію. Відповідальними за правильність здійснення фінансового контролю є заступник директора з економічних питань та головний бухгалтер.

Облік результатів виконання кошторису ТзОВ ГКК "Карпати" проводиться вчасно та в повному обсязі. Про це свідчать данні квартальної та річної фінансової звітності даної організації. Для підвищення ефективності обліку, відстеження обсягів надходжень та видатків складаються плани та звітність з обліку асигнувань та видатків, де зазначаються щомісячні відповідні показники. Також складаються квартальні фінансові звіти. Обов’язки зі складання та подання фінансової звітності покладені на фінансовий відділ та бухгалтерію. В цілому застосовувана система обліку та звітності забезпечує детальне відстеження, напрямків тенденцій та ефективності виконання кошторису, дає можливість вчасно відслідковувати наявні відхилення, вчасно на них реагувати та усувати.

10. На ТзОВ ГКК "Карпати" використовується погодинна форма оплати праці Погодинна форма оплати праці застосовується в разі неможливості або недоцільності встановити кількісні параметри праці; за цієї форми оплати праці працівник отримує заробітну плату залежно від кількості відпрацьованого часу і рівня його кваліфікації.

11. В умовах ринку принципово змінюються підходи до оплати праці, оплачуються не витрати, а результати праці, прибуток стає вищим критерієм оцінки кількості і якості праці та основним джерелом особистих доходів працівників підприємств будь-якої організаційно-правової форми. У ринковій економіці немає строгої регламентації в оплаті праці, кожен підприємець може застосовувати різні варіанти оплати праці, які відповідають цілям підприємства. Тому у сучасних умовах ТзОВ ГКК "Карпати" широко використовується договірна погодинна система оплати праці.

12. Основними недоліками ТзОВ ГКК "Карпати" виступають:

1) відсутність відділу по роботі з постійними клієнтами у структурі компанії;

2) при-стосування до змін на ринку інформаційних технологій та запровадження новинок;

3) у підприємства ТзОВ ГКК "Карпати" немає чітко визначеної стратегії розвитку її діяльності та розробленої стратегічної політики.

13. Створення відділу про роботі з постійними клієнтами потребує підбору висококваліфікованого персоналу. Доцільним є створення відділу на базі робітників, які вже працюють з певним постійним клієнтом. Також, варто за кожним окремим співробітником відділу закріпити не більше двох постійних клієнтів.

Важливим є постійне відслідковування змін на ринку інформаційних технологій та запровадження новинок у роботі підприємства ТзОВ ГКК "Карпати". надасть додаткові конкурентні переваги та зміцнить позиції підприємства ТзОВ ГКК "Карпати" на ринку. Запровадження цих заходів значно підвищить ефективність та рівень прибутковості діяльності.