Распечатать страницу

Задачі з курсу Організація виробництва - 70 задач

« Назад

Код роботи: 4867

Вид роботи: Задачі

Предмет: Організація виробництва

Тема: 70 задач

Кількість сторінок: 108

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 3500 грн (або по 100 грн за штуку)

Умови

Задача 1

На дільниці фрезерних верстатів (14 одиниць) механообробного цеху протягом місяця виготовлюються 18 найменувань деталей. Кожна із деталей в процесі обробки на дільниці обробляється на чотирьох операціях.

Визначити коефіцієнт закріплення операцій і тип виробництва на дільниці.

 

Задача 2

Виробниче підприємство має безперервний (тризмінний) режим роботи. На діючому конвеєрі протягом доби виготовляється 1000 деталей. При цьому транспортна партія складається з 25 виробів. На технологічні перерви в кожну зміну відводиться 10 хв. Передбачувані технологічні втрати деталей не перевищують 2 % від добового їх випуску.

Необхідно визначити ритм конвеєра (потокової лінії).

 

Задача 3

Необхідно визначити, яка кількість контролерів може забезпечити 100% контроль на дільниці, якщо, програма дільниці та трудомісткість контрольних операцій наведені в таблиці.

Найменування деталей

Місячний обсяг виробництва, шт.

Трудомісткість контролю однієї деталі, хв.

Деталь А

3600

3,0

Деталь Б

2000

2,0

Деталь С

4200

1,5

Деталь Д

2500

2,6

Контролеру для оформлення документації та обходу робочих місць необхідно 20 % робочого часу зміни, тривалість якої – 8 годин, а кількість робочих днів у місяці – 24.

 

Задача 4

Партія з 200 деталей обробляється при паралельному виді руху. Технологічний процес обробки деталей складається з 7 операцій тривалістю відповідно t1 = 4; t2 = 22; t3 = 5; t4 = 4; t5 = 8; t6 = 10; t7 = 27 хв. Друга і шоста операції виконуються на двох верстатах-дублерах кожна, сьома - на трьох, а всі інші – на одному верстаті. Транспортна партія складається з 40 деталей.

Як змінюється тривалість технологічного циклу обробки партії деталей, якщо розмір транспортної партії зменшиться в два рази.

 

Задача 5

Дільницю обслуговують 2 контролери. Програма дільниці та трудомісткість контрольних операцій наведені в таблиці.

Найменування деталей

Місячний обсяг виробництва, шт.

Трудомісткість контролю однієї деталі, хв.

Деталь А

2600

3,0

Деталь Б

2000

2,5

Деталь С

3200

1,5

Деталь Д

2500

2,8

Контролеру для оформлення документації та обходу робочих місць необхідно 15 % робочого часу зміни. Визначити, який коефіцієнт вибірковості контролю можуть забезпечити контролери, якщо протягом місяця – 22 робочих дня, тривалість зміни – 8 годин.

 

Задача 6

Потрібно обчислити річний обсяг витрати свердел, якщо:

- z - робоча довжина використовуваного інструмента становить 36 мм;

- L - товщина шару металу, що знімається з ріжучої частини свердла у процесі його переточування, дорівнює 3 мм;

- tст - стійкість свердла складає 60 хв;

- Кв - коефіцієнт несвоєчасного виходу з ладу інструменту має нульо­ве значення;

- tм - машинний час роботи свердла при обробці однієї деталі — 5 хв;

- N - річна програма випуску деталей — 120000 шт.

 

Задача 7

Визначити необхідну кількість устаткування для виконання виробничої програми токарною дільницею механообробного цеху, виходячи з наступної інформації:

Назва деталі

Місячний обсяг виробництва, штук

Норма штучного часу, хвилин

Вал

600000

2

Циліндр

500000

3

Поршень

200000

4

Місячний плановий робочий фонд часу одного верстата – 400 годин; коефіцієнт виконання норм на токарних верстатах – 1,1; витрати робочого часу на переналагоджування устаткування 5 %.

 

Задача 8

Трудомісткість одиниці категорії складності ремонту механічної та електричної частини устаткування становить відповідно 50 і 12,5 нормо-годин. Дійсний річний фонд часу роботи одного робітника складає 1680 годин. Необхідна кількість ремонтів парку устаткування різних категорій складності протягом розрахункового року наведена у таблиці.

Категорія складності ремонту окремих груп устаткування

6

8

10

12

22

32

Кількість ремонтів у розрахунковому році

15

5

18

20

3

2

Обчислити:

1. Річний обсяг робіт ремонтно-механічного цеху підприємства у нормо-годинах;

2. Середньооблікову чисельність ремонтників (слюсарів та ремонтників окремо).

 

Задача 9

У механічному цеху обробка деталей здійснюється партіями з використанням паралельно-послідовного та паралельного видів їх руху. Розмір оброблюваної партії деталей становить 45 штук, а транспортної партії — 10 деталей.

Нормативна тривалість окремих технологічних операцій (відповідно першої, другої і третьої) дорівнює три, шість та чотири хвилини. Середній міжопераційний час перерв складає 2 хв.

На першій і третій операціях задіяно по одному верстату, а на другій — два верстати. Природні процеси за обраною технологією здійснюються протягом 60 хв. Робота механічного цеху організована у дві зміни по 8 год. кожна. Коефіцієнт календарності - 1,4.

Обчислити тривалість технологічного і виробничого циклів механічної обробки деталей, що є складальними одиницями вузлів готових виробів.

 

Задача 10

Підвісний транспортний кран подає кожну зміну для механообробки 432 заготовки. Маса одної заготовки (середня) - 5 кг. Конвеєр рухається 3 м/хв. Довжина робочої гілки конвеєру - 78 м. На кожний крюк вішається по дві заготовки. Режим роботи – однозмінний, тривалістю 8 годин. Коефіцієнт використання фонду часу роботи конвеєру - 0,9.

Визначити число вантажних крюків, його ходу та годину продуктивність.

 

Задача 11

Річна програма випуску виробу А складає 150 тис. шт. На виготовлення одиниці виробу потрібно 800 г міді, що надходить на завод щомісяця. Страховий ( мінімальний ) запас міді встановлений на 10 днів. Склад працює протягом року 255 днів. Мідь на складі зберігається на підлозі у штабелях. Допустима маса вантажу на 1 м2 площі підлоги - 2 т.

Визначити загальну площу складу, якщо коефіцієнт її використання складає 0,75.

 

Задача 12

У механічному цеху обробка деталей здійснюється партіями. Розмір оброблюваної партії деталей становить 15 штук, а транспортної партії — 5 деталей. Нормативна тривалість окремих технологічних операцій (відповідно першої, другої і третьої) дорівнює дві, три і чотири хвилини.

Середній міжопераційний час перерв складає 2 хв. На першій і другій операціях задіяно по одному верстату, а на третій — два верстати. Природні процеси за обраною технологією здійснюються протягом 30 хв. Робота механічного цеху організована у дві зміни по 8 год. кожна. Коефіцієнт використання двозмінного фонду робочого часу — 0,706.

Обчислити тривалість технологічного і виробничого циклів механічної обробки деталей за умови використання послідовного, паралельного і послідовно-паралельного видів руху деталей, що є складальними одиницями вузлів готових виробів.

 

Задача 13

Необхідно розрахувати: такт, швидкість, довжину та площу, що необхідна для встановлення двосторонньої конвеєрної лінії, а також необхідну чисельність робітників для повного її завантаження.

Вихідна інформація для відповідних розрахунків:

- добове завдання виробничої дільниці становить 200 готових виробів (великогабаритних) машин;

- конвеєрна лінія працює у дві зміни по вісім годин кожна;

- протягом робочої зміни конвеєр зупиняється за встановленою технологією на 20 хв.;

- довжина готового виробу (машини), що складається на виробничій дільниці, дорівнює 4 м, а відстань між суміжними виробами — 1 м;

- ширина конвеєрної лінії – 3 м.; проходи з усіх боків по 2 м.;

- на конвеєрній лінії облаштовано 30 робочих місць.

 

Задача 14

На машинобудівному підприємстві ВАТ “Веркон” експлуатується певна сукупність різнотипного металообробного устаткування. Нещодавно підприємство придбало 20 нових металорізальних верстатів, для яких застосовується типова структура ремонтного циклу, тобто перелік і послідовність певних видів ремонтів (капітальних — К, середніх — С, поточних — П):

К-П-П-С-П-П-С-П-П-К.

Дійсний річний фонд часу роботи устаткування становить 3950 годин, а оперативний час (без урахування простоїв устаткування в ремонті) — 70 % від дійсного фонду часу.

Визначити тривалість ремонтного циклу (Ту) і міжремонтних періодів металообробного устаткування (tm.p.), враховуючи нормативний оперативний час роботи одного верстата протягом ремонтного циклу (16800 годин – Тунорм.) та кількох чинників, що впливають на тривалість останнього через коефіцієнти:

1) виду оброблюваного матеріалу (Квом = 0,75);

2) застосовуваного інструменту (Кзі = 0,7);

3) класу точності устаткування (Кету = 0,8);

4) строку служби устаткування (Кссу = 0,8);

5) довговічності устаткування (Кду = 1,0);

6) категорії маси устаткування (Ккму = 1,7).

 

Задача 15

Добовий вантажооборот двох цехів 24 тонн. Маршрут пробігу автокара – двосторонній. Середня швидкість руху автокара по маршруту 60 м/хв. Вантажопідйомність автокара – 1 тонна. Відстань між цехами 300 м.

Час вантажно-розвантажувальних робіт у першому цеху становить 16 хв., а в другому – 18 хв. Коефіцієнт використання вантажопідйомності автокара 0,8, коефіцієнт використання часу роботи автокара 0,85. Режим роботи автокара - двозмінний.

Необхідно визначити потрібну кількість автокарів і число рейсів кожного автокара за зміну.

 

Задача 16

Визначити страховий запас заводу на інструментальну сталь (Q) при наступних умовах: завод-виробник затримує відправку матеріалів в середньому на 8 днів (T1); на відправку сталі постачальником витрачається 1 день (T2); середня тривалість часу на транспортування - 4 дня (T3); час на приймання і оприходування матеріалу у споживача – 1 день (T4).

 

Задача 17

Визначити загальну квартальну потребу в матеріалах, загальний максимальний поточний і страховий запас і загальний максимальний складський запас на основі даних: програма випуску виробів за квартал – 1000 шт., норма витрат матеріалів на 1 виріб для сталі –70 кг, міді – 6 кг, і бронзи – 10 кг.

Сталь постачається через кожні 20 днів, мідь і бронза – один раз в місяць. Середній час затримок поставки: сталі –5 днів, міді і бронзи – 10 днів. Кількість днів в місяці – 30, в кварталі – 90.

 

Задача 18

Визначити потребу підприємства в чорному металі, його мінімальний, максимальний і середний запас при вихідних даних, що вказані в таблиці 1., враховуючи період постачання – 30 днів, а період можливого зриву поставки – 5 днів.

Таблиця 1

Деталь

Чиста маса, кг

Коефіцієнт використання металу

Річний випуск, тис.шт.

Річні витрати матеріалу (2ст/3ст*4ст)

Денні витрати (5ст:360)

1

170

0,70

5

170/0,7*5 = 1214,5 = 1,2 (тис.т)

3,3 т

2

290

0,60

10

4,8

13,3

3

450

0,80

15

8,4

23,3

4

550

0,75

20

14,7

40,8

 

Задача 19

Розрахувати коефіцієнт ритмічності випуску продукції на цукровому заводі не 1 півріччя року в розрізі окремих місяців, використовуючи дані таблиці 1. На протязі кожної декади планувалось випускати продукцію в розмірі 1/3 місячної програми.

Таблиця 1

Місяць

Виконання плану виробництва, %

В тому числі по декадах

Коефіцієнт ритмічності

1

2

3

Вересень

95,5

17,0

26,4

52,1

75,2/95,5=0,79

Жовтень

104,2

26,4

35,0

42,8

93/100=0,93

Листопад

102,4

29,0

36,5

36,9

95,6/100=0,896

Грудень

99,6

25,0

31,4

43,2

89,6/99,6=0,9

Всього за 1 півріччя

101,3

24,4

33,1

43,0

90,8/100=0,91

 

Задача 20

На протязі робочої зміни на неперервно-потокої лінії виробляється 120 деталай, тривалість зміни – 8,2 год., час регламентованих перерв – 12 хв. Розрахувати кількість робочих місць і величину міжопераційних заділів, якщо на лінії виконується 6 операцій тривалістю 12, 7, 4, 9, 8, 11 хв.

 

Задача 21

Потокова лінія працює в дві зміни по 8 годин, час регламентованих перерв на протязі одної зміни – 15 хв. Такт лінії – 7 хв., роботи споживчої лінії – 10 хв.

Побудувати графік руху заділу, а також визначити максимальну величину міжлінійного оборотного заділа, повний період обороту заділу, режим споживчої лінії.

 

Задача 22

Тривалість виробничого циклу виготовлення партії деталей в ковальському цеху складає 15 календарних днів, тривалість обробки в механічному цеху – 1 місяць (30 календарних днів), подальша обробка в термічному цеху – 10 днів і гальванічному цеху 5 днів. На передачу партії із цеху в цех передбачений резервний час: в ковальському і механічному цехах – по 10 днів, в термічному і гальванічному цехах – по 5 днів.

Визначити календарне планове випередження запуску і випуску партії заготовок в ковальському цеху по відношенню до гальванічного.

 

Задача 23

Механічна дільниця за місяць (21 робочий день) випускає 1050 деталей партіями по 210 шт. Штучний час при обробці деталей по операціях складає: токарна – 6 хв., фрезерна – 4 хв., свердлильна – 2 хв., шліфувальна – 5 хв. Виконання норм часу по операціях складає 135% (в середньому).

Контроль – вибірковий (10% від партії) після 1 і 4 операції, тривалістю 1,5 хв. на деталь. На передачу партії деталей з операції на операцію і готових виробів в цехову кладову потрібно по 20 хв. Дільниця працює 21 день в плановому місяці в дві зміни по 7 год. Рух партії в процесі виробництва паралельний, причому до 30% міжопераційного часу йде на час технологічних операцій.

Визначити нормативний розмір циклового заділу по деталях.

 

Задача 24

Визначити місячну виробничу потужність перемінно-потокової лінії на основі даних: в місяці – 22 робочих дня, режим роботи – трьохзмінний, тривалість зміни – 8 год.

Час на преналадку обладнання 6% від номінального фонду. На лінії виготовляється 4 вироби. В виробничий програмі питома вага виробу А складає 35%, виробу Б – 20%, виробу В – 15%, виробу Г – 30% до місячного випуску продукції. Такт потокової лінії по виробу А – 3 хв., виробу Б – 4 хв., виробу В – 2 хв., виробу Г – 5 хв.

 

Задача 25

Визначити, який вид руху деталей в процесі виробництва треба прийняти для обробки партиії деталей в 500 шт., щоб одержати мінімальну тривалість технологичного циклу, якщо передачу деталей з операції на операцію транспортними партиями замінити поштучною передачею. П’ята партия виконується на трьох верстатах, кожна решта – на одному верстаті. Технологичний процес обробки складається з наступних операцій:

№ п/п

Види операцій

Норма часу на операцію, хв.

1

Свердління

12

2

Розточка

3

3

Протяжка

2

4

Обточка

15

5

Зубонарізання

30

6

Протяжка

3

7

Зняття заусенниць

6

8

Свердління

3

 

Задача 26

На потоковій лінії, обладнаній робочим конвейєром неперервної дії, 24 робочих місця. Крок конвейєра – 1,4м. Діаметр привідного і протяжного барабанів – 0,5 м. Кожний. Лінія працює в дві зміни по 8 год. Регламентовані перерви на відпочинок – 30 хв. в зміну. Через кожні 2 хв. з конвейєру випускається один блок.

Визначити довжину замкнутої стрічки конвейєру і добовий випуск блоків.

 

Задача 27

По механічному цеху заводу розрахувати наступні показники, які характеризують використання виробничих потужностей:

1. Коефіцієнт календарного, цілозмінного, внутрізмінного використання обладнання.

2. Коефіцієнт машинного часу.

3. Загальні коефіцієнти екстенсивного, інтенсивного та інтегрального використання обладнання.

Вихідні дані на початок року в цеху було 190 верстатів, 1 квітня введено в експлуатацію – 25 верстатів, з жовтня – 10 верстатів. Число календарних днів в році – 365, робочих – 255 днів. Режим роботи в 3 зміни, в першу зміну працювало 95% верстатів від їх загальної середньорічної кількості, в другу зміну – 75%, в третю – 60%.

Внутрізмінні простої і перерви – 145 год.. В результаті проведення фотографії робочого дня визначили, що машинний час – 290 хв., час виробничої роботи верстата складає 382 хв. Встановлена потужність електродвигуна кожного верстата рівна 6 кВт, один верстат витрачає на добу – 130 кВт/год. енергії.

 

Задача 28

По механічний дільниці за місяць загальна потужність встановлених електромоторів – 180 кВк; середній коефіцієнт корисної дії електромоторів – 0,9; середній коефіцієнт завантаження обладнання склав 0,8; середній коефіцієнт одночасної роботи обладнання – 0,7; коефіцієнт корисної дії електричної сітки живлення – 0,96. Режим роботи дільниці – 2 зміни по 8 год. Число робочих днів в місяці – 23. Втрати часу на плановий ремонт – 5%. Визначити економію витрати силової електроенергії по дільниці на місяць.

 

Задача 29

Визначити потребу в освітлювальної енергії для дільниці механічного цеху за рік, площа якого 550 кв.м. Норма витрат освітлювальної електроенергії на 1 кв.м. – 15 Вт/год. Режим роботи дільниці – 2 зміни по 8 год. Число робочих днів в році – 260.

 

Задача 30

Скласти енергобаланс підприємства при наступних вихідних даних:

а) річний випуск продукції основним виробництвом: виробів А – 500 шт., виробів Б – 400 шт.;

б) річне завдання допоміжним цехам: водопостачання – 2500 тис. куб.м. води, пара котельного – 8600 Гкал (10000 тис. кВт/год. теплової енергії);

в) норма витрат електроенергії на одиницю продукції: виробу А – 40 тис. кВт/год., виробу Б – 90 тис. кВт/год., на 1 куб. м.. води по цеху постачання – 5 кВт/год;

г) на виробниче водопостачання для технологічних процесів витрачається 13 тис. кВт/год. теплоенергії, а електроапаратами – 150 тис. кВт/год. електроенергії;

д) витрати електроенергії: на освітлення – 3200 тис. кВт/год., на комунально-побутові потреби – 1000 тис. кВт/год. теплоенергії; на власні потреби енергоустановок – 400 кВт/год.;

е) втрати енергії в заводських мережах, транспортних підстанціях і перетворювачах – 2000 тис. кВт/год., тепломережах – 300 тис. кВт/год.;

ж) відпуск на сторону (включаючи своєму непромисловому господарству) – 25 тис. кВт/год. електроенергії і 300 тис. кВт/год. теплоенергії.

 

Задача 31

На підприємстві нараховується до 1000 одиниць технологічного обладнання 12 – тої категорії ремонтоскладності ( в середньому) Ремонтний цикл включає крім капітального три середніх, чотири дрібних ремонти і низку періодичних оглядів. Міжремонтні періоди – 1 рік, а міжоглядовий – 3 місяці.

Визначити необхідну кількість ремонтних робітників (слюсарів та інших спеціальностей), якщо слюсарі – ремонтники виконують в середньому норми виробітки на 130 %,а інші робітники працюють погодинно.

 

Задача 32

Деталі після обробки в механічному цеху передаються в складальний цех. Тривалість виробничого циклу обробки в механічному цеху – 8 днів., в складальному цеху – 10 днів. Страховий запас перед складальним цехом дорівнює 15 комплектам деталей. Середньоденна потреба складального цеху – 3 комплекти.

Визначити час випередження початку обробки виробів в механічному цеху з порівнянням закінчення їх збирання в складальному цеху.

 

Задача 33

Визначте рівень механізації, ступінь механізації і продуктивність праці на навантажувально-розвантажувальних роботах, що здійснюються за схемою таблиці.

Найменув. умов

Р

М

М

М

Р

Зміст транспорт. операції

Навантаж. деталей в контейнер вручну

Навантаж. контейнера в машину стріловим краном

Перевез. на автомаш.

Розвантаж. контейнера с автомашини стріловим краном

Вивантаж. деталей из контейнера вручну

Виконавець

Двоє робітників

Машиніст крана

Шофер

Машиніст крана

Двоє робітників

Час виконання операцій робітником, год

1,0

0,5

1,0

0,5

1,0

 

Задача 34

Визначити норму штучного часу на пластину і норму виробітку за зміну 8 год. на операції “Контроль якості пластин” на основі табличних даних.

№ п/п

Зміст робочих прийомів

Час на прийом, хв.

1

Взяти тару для пластин і відкрити її

0,033

2

Розташувати пінцетом пластину на стіл мікроскопу

0,030

3

Проконтролювати якість поверхні пластини

0,047

4

Зняти пінцетом пластину і розташувати в тару

0,030

5

Зарити тару з пластинами і відкласти її

0,033

Час на обслуговування робочого місця, відпочинок і особисті потреби складають 24% від оперативного часу.

 

Задача 35

Визначте норму обслуговування при роботі на верстатах-дублерах і тривалість циклу богатоверстатної роботи за такими даними:

Показники

Варіанти

1

2

3

4

5

6

1. Основний час (хв)

2. Допоміжний час, що перекривається (хв)

3. Допоміжний час, що не перекривається (хв)

4. Коефіцієнт співвідношення

28

 

4

 

3

0,9

32

 

5

 

4

0,9

25

 

6

 

5

0,9

30

 

4

 

3

0,9

34

 

5

 

4

0,9

25

 

6

 

5

0,9

 

Задача 36

Визначити розміри партій запуску-випуску кремнієвих пластин по операціях, тривалість технологічного циклу ( в хвилинах) і виробничого циклу (в календарних днях). Розмір виробничої партії, що запущена у виробництво – 300 пластин, операційної - 30. Технологічний процес наведено в таблиці.

№ операції

Найменув. операції

Норма штучного часу, хв. (Т)

Коефіцієнт годних пластин

Розмір партії запуску-випуску

Кількість одиниць устатк. (с)

Т\с

Час на партію

1

Отмивка пластин

0,8

0,833

300*0,833 = 250

4

0,8/4 = 0,2

0,2*250 = 50

2

Зняття боросилік. скла

0,5

1,0

 

250*1,0 = 250

2

0,5/2 = 0,25

0,25*250 = 62,5

3

Реставрація пластин

0,2

0,96

250*0,96 = 240

1

0,2/1 = 0,2

240*0,2 = 48

4

Очистка пластини полімерним лаком

0,6

0,958

240*0,958 = 230

3

0,6/3 = 0,2

0,2*230 = 46

5

Плазмохім.

0,5

 

0,957

230*0,957 = 220

2

0,5/2 = 0,25

0,25*220 = 55

Процес здійснюється в дві зміни по 8 год., міжопераційний час після кожної операції складає 0,3 год., коефіцієнт переводу робочих днів в календарні - 1,4.

 

Задача 37

Визначте, скільки необхідно груп верстатів для богатоверстатного обслуговування і які верстати повинні входити в кожну групу з тим, щоб забезпечити мінімальне простоювання верстатів за такими даними:

Показники

Верстати

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Оперативний час (хв)

2. Час зайнятості робітника (хв)

1,3

19,6

2,2

15,4

1,7

16,7

2,1

16,9

1,8

17,3

2,7

19,2

3,5

9,4

1,6

10,1

К-кість операцій

15,1

7

9,82

8,05

1,76

7,11

2,7

6,3

 

Задача 38

У механічному цеху обробка деталей здійснюється партіями. Розмір оброблюваної партії деталей становить 15 штук, а транспортної партії — 5 деталей. Нормативна тривалість окремих технологічних операцій (відповідно першої, другої і третьої) дорівнює дві, три і чотири хвилини.

Середній міжопераційний час перерв складає 2 хв. На першій і другій операціях задіяно по одному верстату, а на третій — два верстати. Природні процеси за обраною технологією здійснюються протягом 30 хв. Робота механічного цеху організована у дві зміни по 8 год. кожна. Коефіцієнт використання двозмінного фонду робочого часу — 0,706.

Обчислити тривалість технологічного і виробничого циклів механічної обробки деталей за умови використання послідовного, паралельного і послідовно-паралельного видів руху деталей, що є складальними одиницями вузлів готових виробів.

 

Задача 39

Необхідно розрахувати: такт, швидкість, довжину та площу, що необхідна для встановлення двосторонньої конвеєрної лінії, а також необхідну чисельність робітників для повного її завантаження.

Вихідна інформація для відповідних розрахунків:

- добове завдання виробничої дільниці становить 200 готових виробів (великогабаритних) машин;

- конвеєрна лінія працює у дві зміни по вісім годин кожна;

- протягом робочої зміни конвеєр зупиняється за встановленою технологією на 20 хв.;

- довжина готового виробу (машини), що складається на виробничій дільниці, дорівнює 4 м, а відстань між суміжними виробами — 1 м;

- ширина конвеєрної лінії – 3 м.; проходи з усіх боків по 2 м.;

- на конвеєрній лінії облаштовано 30 робочих місць.

 

Задача 40

На машинобудівному підприємстві ВАТ “Веркон” експлуатується певна сукупність різнотипного металообробного устаткування. Нещодавно підприємство придбало 20 нових металорізальних верстатів, для яких застосовується типова структура ремонтного циклу, тобто перелік і послідовність певних видів ремонтів (капітальних — К, середніх — С, поточних — П):

К-П-П-С-П-П-С-П-П-К.

Дійсний річний фонд часу роботи устаткування становить 3950 годин, а оперативний час (без урахування простоїв устаткування в ремонті) — 70 % від дійсного фонду часу.

Визначити тривалість ремонтного циклу і міжремонтних періодів металообробного устаткування, враховуючи нормативний оперативний час роботи одного верстата протягом ремонтного циклу (16800 годин) та кількох чинників, що впливають на тривалість останнього через коефіцієнти:

1) виду оброблюваного матеріалу (Квом = 0,75);

2) застосовуваного інструменту (Кзі = 0,7);

3) класу точності устаткування (Кету = 0,8);

4) строку служби устаткування (Кссу = 0,8);

5) довговічності устаткування (Кду = 1,0);

6) категорії маси устаткування (Ккму = 1,7).

 

Задача 41

Добовий вантажооборот двох цехів 24 тонн. Маршрут пробігу автокара – двосторонній. Середня швидкість руху автокара по маршруту 60 м/хв. Вантажопідйомність автокара – 1 тонна. Відстань між цехами 300 м. Час вантажно-розвантажувальних робіт у першому цеху становить 16 хв., а в другому – 18 хв.

Коефіцієнт використання вантажопідйомності автокара 0,8, коефіцієнт використання часу роботи автокара 0,85. Режим роботи автокара - двозмінний.

Необхідно визначити потрібну кількість автокарів і число рейсів кожного автокара за зміну.

 

Задача 42

Визначити страховий запас заводу на інструментальну сталь при наступних умовах: завод-виробник затримує відправку матеріалів в середньому на 8 днів; на відправку сталі постачальником витрачається 1 день; середня тривалість часу на транспортування - 4 дня; час на приймання і оприходування матеріалу у споживача – 1 день.

 

Задача 43

Визначити загальну квартальну потребу в матеріалах, загальний максимальний поточний і страховий запас і загальний максимальний складський запас на основі даних: програма випуску виробів за квартал – 1000 шт., норма витрат матеріалів на 1 виріб для сталі –70 кг, міді – 6 кг, і бронзи – 10 кг.

Сталь постачається через кожні 20 днів, мідь і бронза – один раз в місяць. Середній час затримок поставки: сталі –5 днів, міді і бронзи – 10 днів. Кількість днів в місяці – 30, в кварталі – 90.

 

Задача 44

Визначити потребу підприємства в чорному металі, його мінімальний, максимальний і середний запас при вихідних даних, що вказані в таблиці 1., враховуючи період постачання – 30 днів, а період можливого зриву поставки – 5 днів.

Таблиця 1

Деталь

Чиста маса, кг

Коефіцієнт використання металу

Річний випуск, тис.шт.

1

170

0,70

5

2

290

0,60

10

3

450

0,80

15

4

550

0,75

20

 

Задача 45

На протязі робочої зміни на неперервно-потокої лінії виробляється 120 деталай, тривалість зміни – 8,2 год., час регламентованих перерв – 12 хв.

Розрахувати кількість робочих місць і величину міжопераційних заділів, якщо на лінії виконується 6 операцій тривалістю 12, 7, 4, 9, 8, 11хв.

 

Задача 46

Тривалість виробничого циклу виготовлення партії деталей в ковальському цеху складає 15 календарних днів, тривалість обробки в механічному цеху – 1 місяць (30 календарних днів), подальша обробка в термічному цеху – 10 днів і гальванічному цеху 5 днів.

На передачу партії із цеху в цех передбачений резервний час: в ковальському і механічному цехах – по 10 днів, в термічному і гальванічному цехах – по 5 днів.

Визначити календарне планове випередження запуску і випуску партії заготовок в ковальському цеху по відношенню до гальванічного.

 

Задача 47

Механічна дільниця за місяць (21 робочий день) випускає 1050 деталей партіями по 210 шт. Штучний час при обробці деталей по операціях складає: токарна – 6 хв., фрезерна – 4 хв., свердлильна – 2 хв., шліфувальна – 5 хв. Виконання норм часу по операціях складає 135% (в середньому).

Контроль – вибірковий (10% від партії) після 1 і 4 операції, тривалістю 1,5 хв. на деталь. На передачу партії деталей з операції на операцію і готових виробів в цехову кладову потрібно по 20 хв.

Дільниця працює 21 день в плановому місяці в дві зміни по 7 год. Рух партії в процесі виробництва паралельний, причому до 30% міжопераційного часу йде на час технологічних операцій.

Визначити нормативний розмір циклового заділу по деталях.

 

Задача 48

Визначити, який вид руху деталей в процесі виробництва треба прийняти для обробки партиії деталей в 500 шт., щоб одержати мінімальну тривалість технологичного циклу, якщо передачу деталей з операції на операцію транспортними партиями замінити поштучною передачею.

П’ята партия виконується на трьох верстатах, кожна решта – на одному верстаті. Технологічний процес обробки складається з наступних операцій:

п/п

Види операцій

Норма часу на операцію, хв.

1

Свердління

12

2

Розточка

3

3

Протяжка

2

4

обточка

15

5

Зубонарізання

30

6

Протяжка

3

7

Зняття заусенниць

6

8

Свердління

3

 

Задача 49

На потоковій лінії, обладнаній робочим конвейєром неперервної дії, 24 робочих місця. Крок конвеєра – 1,4м. Діаметр привідного і протяжного барабанів – 0,5 м. Кожний. Лінія працює в дві зміни по 8 год.

Регламентовані перерви на відпочинок – 30 хв. в зміну. Через кожні 2 хв. з конвеєру випускається один блок.

Визначити довжину замкнутої стрічки конвеєру і добовий випуск блоків.

 

Задача 50

По механічний дільниці за місяць загальна потужність встановлених електромоторів – 180 кВк; середній коефіцієнт корисної дії електромоторів – 0,9; середній коефіцієнт завантаження обладнання склав 0,8; середній коефіцієнт одночасної роботи обладнання – 0,7; коефіцієнт корисної дії електричної сітки живлення – 0,96.

Режим роботи дільниці – 2 зміни по 8 год. Число робочих днів в місяці – 23. Втрати часу на плановий ремонт – 5%. Визначити економію витрати силової електроенергії по дільниці на місяць.

 

Задача 51

Визначити потребу в освітлювальної енергії для дільниці механічного цеху за рік, площа якого 550 кв.м. Норма витрат освітлювальної електроенергії на 1 кв.м. – 15 Вт/год. Режим роботи дільниці – 2 зміни по 8 год. Число робочих днів в році – 260.

 

Задача 52

На дільниці фрезерних верстатів (14 одиниць) механообробного цеху протягом місяця виготовлюються 18 найменувань деталей. Кожна із деталей в процесі обробки на дільниці обробляється на чотирьох операціях.

Визначити коефіцієнт закріплення операцій і тип виробництва на дільниці.

 

Задача 53

Виробниче підприємство має безперервний (тризмінний) режим роботи. На діючому конвеєрі протягом доби виготовляється 1000 деталей. При цьому транспортна партія складається з 25 виробів. На технологічні перерви в кожну зміну відводиться 10 хв. Передбачувані технологічні втрати деталей не перевищують 2 % від добового їх випуску.

Необхідно визначити ритм конвеєра (потокової лінії).

 

Задача 54

Необхідно визначити, яка кількість контролерів може забезпечити 100% контроль на дільниці, якщо, програма дільниці та трудомісткість контрольних операцій наведені в таблиці.

Найменування деталей

Місячний обсяг виробництва, шт.

Трудомісткість контролю однієї деталі, хв.

Деталь А

3600

3,0

Деталь Б

2000

2,0

Деталь С

4200

1,5

Деталь Д

2500

2,6

Контролеру для оформлення документації та обходу робочих місць необхідно 20 % робочого часу зміни, тривалість якої – 8 годин, а кількість робочих днів у місяці – 24.

 

Задача 55

Партія з 200 деталей обробляється при паралельному виді руху. Технологічний процес обробки деталей складається з 7 операцій тривалістю відповідно t1 = 4; t2 = 22; t3 = 5; t4 = 4; t5 = 8; t6 = 10; t7 = 27 хв.

Друга і шоста операції виконуються на двох верстатах-дублерах кожна, сьома - на трьох, а всі інші – на одному верстаті. Транспортна партія складається з 40 деталей.

Як змінюється тривалість технологічного циклу обробки партії деталей, якщо розмір транспортної партії зменшиться в два рази.

 

Задача 56

Дільницю обслуговують 2 контролери. Програма дільниці та трудомісткість контрольних операцій наведені в таблиці.

Найменування деталей

Місячний обсяг виробництва, шт.

Трудомісткість контролю однієї деталі, хв.

Деталь А

2600

3,0

Деталь Б

2000

2,5

Деталь С

3200

1,5

Деталь Д

2500

2,8

Контролеру для оформлення документації та обходу робочих місць необхідно 15 % робочого часу зміни. Визначити, який коефіцієнт вибірковості контролю можуть забезпечити контролери, якщо протягом місяця – 22 робочих дня, тривалість зміни – 8 годин.

 

Задача 57

Потрібно обчислити річний обсяг витрати свердел, якщо:

z - робоча довжина використовуваного інструмента становить 36 мм;

L - товщина шару металу, що знімається з ріжучої частини свердла у процесі його переточування, дорівнює 3 мм;

tст - стійкість свердла складає 60 хв;

Кв - коефіцієнт несвоєчасного виходу з ладу інструменту має нульове значення;

tм - машинний час роботи свердла при обробці однієї деталі — 5 хв;

N - річна програма випуску деталей — 120000 шт.

 

Задача 58

Визначити необхідну кількість устаткування для виконання виробничої програми токарною дільницею механообробного цеху, виходячи з наступної інформації:

Назва деталі

Місячний обсяг виробництва, штук

Норма штучного часу, хвилин

Вал

600000

2

Циліндр

500000

3

Поршень

200000

4

Місячний плановий робочий фонд часу одного верстата – 400 годин; коефіцієнт виконання норм на токарних верстатах – 1,1; витрати робочого часу на переналагоджування устаткування 5 %.

 

Задача 59

Трудомісткість одиниці категорії складності ремонту механічної та електричної частини устаткування становить відповідно 50 і 12,5 нормо-годин. Дійсний річний фонд часу роботи одного робітника складає 1680 годин. Необхідна кількість ремонтів парку устаткування різних категорій складності протягом розрахункового року наведена у таблиці.

Категорія складності ремонту окремих груп устаткування

6

8

10

12

22

32

Кількість ремонтів у розрахунковому році

15

5

18

20

3

2

Обчислити:

1. Річний обсяг робіт ремонтно-механічного цеху підприємства у нормо-годинах;

2. Середньооблікову чисельність ремонтників (слюсарів та ремонтників окремо).

 

Задача 60

У механічному цеху обробка деталей здійснюється партіями з використанням паралельно-послідовного та паралельного видів їх руху. Розмір оброблюваної партії деталей становить 45 штук, а транспортної партії — 10 деталей.

Нормативна тривалість окремих технологічних операцій (відповідно першої, другої і третьої) дорівнює три, шість та чотири хвилини. Середній міжопераційний час перерв складає 2 хв.

На першій і третій операціях задіяно по одному верстату, а на другій — два верстати. Природні процеси за обраною технологією здійснюються протягом 60 хв. Робота механічного цеху організована у дві зміни по 8 год. кожна. Коефіцієнт календарності - 1,4.

Обчислити тривалість технологічного і виробничого циклів механічної обробки деталей, що є складальними одиницями вузлів готових виробів.

 

Задача 61

Підвісний транспортний кран подає кожну зміну для механообробки 432 заготовки. Маса одної заготовки (середня) - 5 кг. Конвеєр рухається 3 м/хв. Довжина робочої гілки конвеєру - 78 м. На кожний крюк вішається по дві заготовки. Режим роботи – однозмінний, тривалістю 8 годин. Коефіцієнт використання фонду часу роботи конвеєру - 0,9.

Визначити число вантажних крюків, його ходу та годину продуктивність.

 

Задача 62

На машинобудівному підприємстві ВАТ “Веркон” експлуатується певна сукупність різнотипного металообробного устаткування. Нещодавно підприємство придбало 20 нових металорізальних верстатів, для яких застосовується типова структура ремонтного циклу, тобто перелік і послідовність певних видів ремонтів (капітальних — К, середніх — С, поточних — П):

К-П-П-С-П-П-С-П-П-К.

Дійсний річний фонд часу роботи устаткування становить 3950 годин, а оперативний час (без урахування простоїв устаткування в ремонті) — 70 % від дійсного фонду часу.

Визначити тривалість ремонтного циклу (Ту) і міжремонтних періодів металообробного устаткування (tm.p.), враховуючи нормативний оперативний час роботи одного верстата протягом ремонтного циклу (16800 годин – Тунорм.) та кількох чинників, що впливають на тривалість останнього через коефіцієнти:

1) виду оброблюваного матеріалу (Квом = 0,75);

2) застосовуваного інструменту (Кзі = 0,7);

3) класу точності устаткування (Кету = 0,8);

4) строку служби устаткування (Кссу = 0,8);

5) довговічності устаткування (Кду = 1,0);

6) категорії маси устаткування (Ккму = 1,7).

 

Задача 63

Добовий вантажооборот двох цехів 24 тонн. Маршрут пробігу автокара – двосторонній. Середня швидкість руху автокара по маршруту 60 м/хв. Вантажопідйомність автокара – 1 тонна. Відстань між цехами 300 м.

Час вантажно-розвантажувальних робіт у першому цеху становить 16 хв., а в другому – 18 хв. Коефіцієнт використання вантажопідйомності автокара 0,8, коефіцієнт використання часу роботи автокара 0,85. Режим роботи автокара - двозмінний.

Необхідно визначити потрібну кількість автокарів і число рейсів кожного автокара за зміну.

 

Задача 64

Визначити страховий запас заводу на інструментальну сталь (Q) при наступних умовах: завод-виробник затримує відправку матеріалів в середньому на 8 днів (T1); на відправку сталі постачальником витрачається 1 день (T2); середня тривалість часу на транспортування - 4 дня (T3); час на приймання і оприходування матеріалу у споживача – 1 день (T4).

 

Задача 65

Визначити загальну квартальну потребу в матеріалах, загальний максимальний поточний і страховий запас і загальний максимальний складський запас на основі даних: програма випуску виробів за квартал – 1000 шт., норма витрат матеріалів на 1 виріб для сталі –70 кг, міді – 6 кг, і бронзи – 10 кг.

Сталь постачається через кожні 20 днів, мідь і бронза – один раз в місяць. Середній час затримок поставки: сталі –5 днів, міді і бронзи – 10 днів. Кількість днів в місяці – 30, в кварталі – 90.

 

Задача 66

Деталі після обробки в механічному цеху передаються в складальний цех. Тривалість виробничого циклу обробки в механічному цеху – 8 днів, в складальному цеху – 10 днів.

Страховий запас перед складальним цехом дорівнює 15 комплектам деталей. Середньоденна потреба складального цеху – 3 комплекти.

Визначити час випередження початку обробки виробів в механічному цеху з порівнянням закінчення їх збирання в складальному цеху.

 

Задача 67

Визначити норму штучного часу на пластину і норму виробітку за зміну 8 год. на операції “Контроль якості пластин” на основі табличних даних.

№ п/п

Зміст робочих прийомів

Час на прийом, хв.

1

Взяти тару для пластин і відкрити її

0,033

2

Розташувати пінцетом пластину на стіл мікроскопу

0,030

3

Проконтролювати якість поверхні пластини

0,047

4

Зняти пінцетом пластину і розташувати в тару

0,030

5

Зарити тару з пластинами і відкласти її

0,033

Час на обслуговування робочого місця, відпочинок і особисті потреби складають 24% від оперативного часу.

 

Задача 68

Визначте норму обслуговування при роботі на верстатах-дублерах і тривалість циклу богатоверстатної роботи за такими даними:

Показники

Варіанти

1

2

3

4

5

6

1. Основний час (хв)

2. Допоміжний час, що перекривається (хв)

3. Допоміжний час, що не перекривається (хв)

4. Коефіцієнт співвідношення

28

 

4

 

3

0,9

32

 

5

 

4

0,9

25

 

6

 

5

0,9

30

 

4

 

3

0,9

34

 

5

 

4

0,9

25

 

6

 

5

0,9

 

Задача 69

Визначити розміри партій запуску-випуску кремнієвих пластин по операціях, тривалість технологічного циклу (в хвилинах) і виробничого циклу (в календарних днях). Розмір виробничої партії, що запущена у виробництво – 300 пластин, операційної - 30. Технологічний процес наведено в таблиці.

№ операції

Найменування операції

Норма штучного часу, хв. (Т)

Коефіц. годних пластин

Розмір партії запуску-випуску

Кількість одиниць устаткув. (с)

Т\с

Час на партію

1

Отмивка пластин

0,8

0,833

300*0,833 = 250

4

0,8/4=0,2

0,2*250 = 50

2

Зняття боросилік. скла

0,5

1,0

250*1,0 = 250

2

0,5/2=0,25

0,25*250

= 62,5

3

Реставрація пластин

0,2

0,96

250*0,96 = 240

1

0,2/1=0,2

240*0,2 = 48

4

Очистка пластини полімерним лаком

0,6

0,958

240*0,958 = 230

3

0,6/3=0,2

0,2*230 = 46

5

Плазмохім.

0,5

0,957

230*0,957 = 220

2

0,5/2=0,25

0,25*220 = 55

Процес здійснюється в дві зміни по 8 год., міжопераційний час після кожної операції складає 0,3 год., коефіцієнт переводу робочих днів в календарні - 1,4.

 

Задача 70

Визначте, скільки необхідно груп верстатів для богатоверстатного обслуговування і які верстати повинні входити в кожну групу з тим, щоб забезпечити мінімальне простоювання верстатів за такими даними:

Показники

Верстати

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Оперативний час (хв)

2. Час зайнятості робітника (хв)

1,3

 

19,6

2,2

 

15,4

1,7

 

16,7

2,1

 

16,9

1,8

 

17,3

2,7

 

19,2

3,5

 

9,4

1,6

 

10,1

К-кість операцій

15,1

7

9,82

8,05

1,76

7,11

2,7

6,3