Распечатать страницу

Курсова робота Форми діяльності публічної адміністрації

« Назад

Код роботи: 4850

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Публічне управління та адміністрування

Тема: Форми діяльності публічної адміністрації

Кількість сторінок: 67

Дата виконання: 2012

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Вступ

1. Класифікація 1 форм діяльності публічної адміністрації

1.1. Правові форми діяльності публічної адміністрації

1.2. Неправові форми діяльності публічної адміністрації

2. Класифікація 2 форм діяльності публічної адміністрації

2.1. Форми зовнішньої діяльності

2.2. Форми внутрішньої діяльності

3. Класифікація 3 форм діяльності публічної адміністрації

3.1. Підзаконна нормотворчість органів публічної адміністрації

3.2. Публічно-сервісна діяльність органів публічної адміністрації

3.3. Власне управлінська діяльність

3.4. Контроль і нагляд

3.5. Моніторинг та аудит

3.6. Адміністративні акти публічної адміністрації

3.7. Розгляд звернень громадян

3.8.1. Інформування про діяльність органів публічної адміністрації

3.8.2. Консультування

Висновки

Список використаної літератури

Відповідно до наділених законами та іншими нормативними актами повноважень публічна адміністрація з питань, віднесених до її компетенції, встановлює правила поведінки, заборони, обмеження на вчинення певних дій, регулюють діяльність підприємств усіх видів власності, реєструють громадські об'єднання та їх статути, виконують вимоги законодавства шляхом розпорядчих, контрольних, наглядових повноважень.

Таким чином, правові форми завжди пов'язані із здійсненням публічною адміністрацією владних повноважень правовстановлюючого, правозастосовчого, регулятивного та правоохоронного характеру.

Діяльність публічної адміністрації реалізується на практиці в конкретних формах і конкретними методами. Якщо публічне адміністрування розкриває основні напрями цілеспрямованої діяльності суб'єктів владних повноважень щодо виконання адміністративних зобов'язань, то форми показують, яким чином це здійснюється. Оскільки за допомогою форм публічного адміністрування практично реалізуються завдання та функції публічної адміністрації, то від їх використання значною мірою залежить успіх владної діяльності. Форми покликані забезпечувати найбільш доцільне виконання функцій адміністрування, досягнення його цілей з найменшими витратами сил, засобів і часу.

Різноманіття завдань і функцій публічної адміністрації обумовлює використання різних форм її діяльності, які зазначені в законах, положеннях, статутах та інших актах, що регламентують діяльність владних суб'єктів. При цьому для виконання своїх зобов'язань органи та посадові особи повинні використовувати лише ті форми, які встановлені нормами права. Недотримання обов'язкової форми тягне недійсність або можливість оскарження дій та рішень суб'єктів владних повноважень.

Публічна адміністрація передбачає не тільки чітку визначеність і детермінованість її компетенції, а й наявність чіткого механізму її реалізації у практичній діяльності, що виражається в певних діях, котрі сприймаються як такі, що містять владні приписи. Вони являють собою: по-перше, чітко виражені в реальній дійсності вольові положення держави; по-друге, дії, що йдуть від конкретних суб'єктів і відображають публічні інтереси; по-третє, дії, які реально відчувають фізичні та юридичні особи.

Викладена позиція дає змогу визначити сутність і здійснити видову класифікацію такої юридичної категорії, як форми публічного адміністрування (форми діяльності публічної адміністрації). У даному випадку під формою розуміють той чи інший варіант зовнішнього вираження змісту, а отже - у найзагальнішому вигляді під формою публічного адміністрування слід розуміти той чи інший спосіб зовнішнього вираження (оформлення) змісту цієї діяльності.

Кожен суб'єкт публічної адміністрації наділений відповідною компетенцією, яка, як правило, дає йому можливість вибирати у конкретних ситуаціях той чи інший варіант поведінки, варіант конкретних дій, тобто відбити зміст своєї регулятивної, сервісної або управлінської діяльності в тій формі, яка, на його думку, найбільш ефективна і найбільшою мірою відповідає публічним інтересам. Ми розглянули найпоширеніші форми діяльності публічних адміністрацій

1. Курс адміністративного права України - Коваленко В. В. // http://pidruchniki.ws/1959080948212/pravo/harakteristika_okremih_form_publichnogo_administruvannya.

2. КАТЕГОРІЯ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ» У НОВІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ - Мельник Р. С. // http://applaw.knu.ua/index.php/holovna/item/59-katehoriya-publichne-upravlinnya-u-noviy-interpretatsiyi-melnyk-r-s.

3. Є. В. Петров. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ УЧАСТІ ДЕРЖАВИ В ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИНАХ.

4. .Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні - О. Н. Ярмиш, В. О. Серьогін // http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/681/13/

5. ВИДИ ТА ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ // http://nads.gov.ua/sub/hersonska/ua/publication/content/30751.htm?s398224032=7b0afa7d52f860a56404c8d1181ac1f4.

6. Адміністративне право України‎. Неправові форми реалізації державної виконавчої влади // https://sites.google.com/site/igroupteamsite/administrativne-pravo-ukraieni/nepravovi-formi-realizaciie-derzavnoie-vikonavcoie-vladi.

7. Коментар Закону України “Про доступ до публічної інформації” // http://obljust.if.ua/6116-2/.

8. С. В. Загороднюк, А. О. Краснейчук, Консультування як вид послуг органів державного управління.