Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Організація виробництва - 80 питань

« Назад

Код роботи: 4830

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Організація виробництва

Тема: 80 питань

Кількість сторінок: 105

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 700 грн

1. Виробництво та його організація: сутність, цілі, завдання

2. Еволюція теорії і практики організації виробництва

3. Виробництво як відкрита система, її загальні особливості і властивості

4. Характеристика елементів виробничої системи

5. Види і рівні виробничих систем

6. Основні принципи організації та розвитку виробничої системи

7. Виробничий процес та характеристика його структури

8. Принципи раціональної організації виробничого процесу

9. Типи виробництва та їх техніко-економічна характеристика

10. Виробничий цикл та його складові в різних типах виробництва

11. Розрахунок і графік тривалості операційного циклу при послідовному виді передачі деталей з операції на операцію

12. Суть методу “дзідока”(автономізація) та особливості його використання

13. Розрахунок і графік тривалості операційного циклу при паралельному виді передачі деталей з операції на операцію

14. Розрахунок і графік тривалості операційного циклу при послідовно-паралельному виді передачі деталей з операції на операцію

15. Тривалість виробничого циклу складного виробу: розрахунок і побудова циклограми

16. Шляхи скорочення виробничого циклу та їх економічні наслідки

17. Методи організації виробництва і чинники що впливають на їх вибір

18. Непотокове виробництво, його характеристика і розрахунок кількості устаткування

19. Особливості організації партіонного виробництва і перспективи його застосування

20. Потокове виробництво, його основні ознаки та ефективність

21. Класифікація потокових ліній та їх експлуатаційні особливості

22. Основні розрахункові параметри потокових ліній

23. Організація однопредметних неперевно-поточних ліній

24. Організація однопредметних перервних поточних ліній

25. Багатопредметні поточні лінії: характеристика і сучасні умови застосування

26. Схеми розташування (технологічне планування) поточних ліній

27. Напрямки вдосконалення потокового виробництва (ПВ)

28. Гнучкі автоматизовані виробництва і гнучкі виробничі системи

29. Сутність гнучкості і особливості її розрахунку

30. Сучасні гнучкі системи виробництва “сьогодні на сьогодні”, “ точно-вчасно” та “Канбан”: сутність, основні ознаки, умови і результати використання

31. Поняття та сутність систем “виштовхуючого” та “тягнучого” виробництва

32. Сутність роторних та роторно-конвеєрних ліній, характеристика техніко-економічних показників і умови їх застосування у сучасному виробництві

33. Просторове розташування виробничого процесу, принципи організації ідеального виробництва

34. Виробнича структура та чинники, що її визначають

35. Види виробничих структур, особливості їх застосування

36. Виробнича інфраструктура, її склад, цілі і завдання в сучасних умовах

37. Організація інструментального обслуговування виробництва

38. Визначення потреби в інструменті і регулювання його запасів

39. Ремонтне обслуговування виробництва, сутність і завдання

40. Системи технічного обслуговування і ремонту

41. Методика встановлення ремонтних нормативів

42. Транспортне обслуговування: завдання, види транспорту і системи організації руху

43. Розрахунок вантажообороту і потреб в транспортних засобах

44. Енергетичне обслуговування виробництва: характеристика, структура і завдання

45. Види енергії і нормування їх споживання у виробництві

46. Розрахунки енергоспоживання, організація обліку і заходи енергозбереження

47. Матеріальне обслуговування виробництва: цілі, завдання, структура

48. Логістичні системи: сутність, цілі, завдання і принципи функціонування

49. Нормативна база і визначення потреб в матеріальних ресурсах

50. Характеристика складського господарства: види складів і умови збереження матеріалів

51. Розрахунок параметрів складських площ і оснащення

52. Організація трудових процесів: сутність, цілі і завдання

53. Поділ і кооперація праці на виробництві

54. Структуризація праці: зміст завдань, збагачення змісту завдань, зміна робіт, групова робота

55. Організація та форми обслуговування робочих місць

56. Умови праці та фактори їх формування

57. Нормування і організація праці: сутність і значення для виробництва

58. Основні фактори виробничого середовища та характеристика їх впливу на працездатність людини

59. Методи встановлення норм часу, їх характеристика і умови застосування

60. Норми затрат праці, сутність і характеристика їх видів

61. Сутність технічно-обгрунтованих й дослідно-статистичних норм праці та їх елементна структура

62. Раціональні режими праці та відпочинку: призначення, умови формування і вплив на організацію виробництва

63. Життєвий цикл продукції та його характеристика

64. Технічна підготовка виробництва нового виробу

65. Проектно-конструкторська підготовка виробництва: завдання та етапи

66. Технологічна підготовка виробництва: завдання та порядок проведення

67. Склад технологічної докумеі витї та її характеристика

68. Організаційно - економічна підготовка виробництва

69. Якість: показники і методи оцінки

70. Системи управління якістю продукції

71. Сертифікація продукції

72. Система стандартів якості

73. Організація технічного контролю якості (ТК)

74. Проектування організації виробництва

75. Склад технологічної документації та її характеристика

76. Оперативно - виробниче планування: завдання, склад системи

77. Оперативне регулювання виробництва

78. Системи МРП-1 та МРП-2: визначення, їх загальні ознаки, риси та особливості функцій, що виконуються

79. Система організації виробництва компанії “Тойота”

80. Зарубіжний досвід функціонування систем обслуговування виробництва (інструментальне, ремонтне)