Распечатать страницу

Реферат Комісійні і консигнаційні операції в ЗЕД

« Назад

Код роботи: 4818

Вид роботи: Реферат

Предмет: Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД)

Тема: Комісійні і консигнаційні операції в ЗЕД

Кількість сторінок: 14

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

ВСТУП

1. КОМІСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ В ЗЕД

1.1. Договір комісії

1.2. Види комісійних операцій

1.2.1. Комісія на придбання (Комітент - резидент, комісіонер – нерезидент)

1.2.2. Комісія на придбання (Комісіонер - резидент, комітент – нерезидент)

1.2.3. Комісія на продаж (Комісіонер - резидент, комітент – нерезидент)

1.2.4. Комісія на продаж (Комітент та комісіонер - резиденти, покупець - нерезидент)

2. КОНСИГНАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ В ЗЕД

2.1. Поняття консигнації

2.2. Характеристика договору консигнації

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ

Актуальність даної роботи полягає в тому, що комісійні та консигнаційні операції є формами зовнішньоекономічної діяльності, та активно застосовуються в нашій державі. Угоди, які проводяться українськими підприємствами за комісійними і консигнаційними контрактами, є досить розповсюдженими в зовнішньоекономічній діяльності, а тому порядок здійснення таких операцій потребує особливої уваги.

Об’єктом роботи виступають форми зовнішньоекономічної діяльності України.

Предметом даної роботи є комісійні та консигнаційні операції в зовнішньоекономічній діяльності.

Метою роботи є дослідження та характеристика таких складових елементів ЗЕД як комісійні та консигнаційні операції.

Основними завданнями роботи є: розглянути комісійні та консигнаційні процеси, охарактеризувати їх та виявити відмінності між двома поняттями; розглянути особливості та законодавство України стосовно даних операцій.

Структурно робота складається із змісту, вступу, 2 розділів, які поділені на пункти, а також висновків та списку використаної літератури та джерел.

Комісійні операції - це договірні відносини, згідно яким одна сторона, комісіонер, за дорученням іншої сторони, комітенту, здійснює операції купівлі-продажу від свого імені, але за рахунок комітенту.

Контрагентами в комісійних операціях є комітент і комісіонер.

Операції комісії бувають двох видів. Перший вид - це чисто комісійні операції, що відрізняються наступними особливостями: комісіонер, продаючи або купуючи товар, діє в межах договору Комісії.

Другий вид комісійних операцій може застосовуватися в тому випадку, якщо комітент доручає комісіонеру що-небудь продати.

Консигнаційні операції є різновидом комісійних операцій (див., зокрема, п. 1.4 ст. 1 Закону України від 3 квітня 1997 р. № 168/97-ВР "Про податок на додану вартість", який фактично прирівнює консигнаційні операції до комісійних), тому до них застосовуються загальні положення гл. 69 ЦК України.

Насправді незважаючи на велику кількість спільних ознак у консигнаційних і комісійних операцій, беззаперечно ототожнювати ці правові інститути не можна.

Згідно із п. 31 Правил застосування Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", консигнаційною операцією вважається господарча операція суб'єкта підприємницької діяльності (консигнанта), що передбачає експорт матеріальних цінностей до складу іншого суб'єкта підприємницької діяльності (консигнатора) з дорученням реалізувати зазначені матеріальні цінності на комісійних засадах.

1. Податковий кодекс України: станом на 10 квітня 2014 р. Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К.: Парлам. вид-во, 2011 - 207 с. - (Бібліотека офіційних видань).

2. Гордієнко Н. І. Облік зовнішньоекономічної діяльності: підручник/ Н. І. Гордієнко, М. Ю. Карпушенко. – Х.:ХНАМГ, 2006. – 236 с.

3. Козик В. В. Зовнішньоекономічні операції і контракти: навч. посіб. / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Я. С. Крап'як, О. Ю. Григор'єв, А. О. Босак. — 2-ге вид. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 608 с.

4. Старцев О. В. Підприємницьке право: навч. посіб. / О. В. Старцев. – К.: Істина, 2006. – 450 с.

5. Облік комісійних операцій у зовнішньоекономічній діяльності [Електронний ресурс] // Studentam.in.ua. – Режим доступу до журналу: http://www.studentam.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=3059&Itemid=28.

6. Форми ЗЕД: Консигнація [Електронний ресурс] // AlmaMater.dp.ua. – 2012. – Режим доступу до журналу: http://almamater.dp.ua/formi-zed-konsignaciya.htm.