Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Економічний аналіз - 55 питань

« Назад

Код роботи: 4815

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Економічний аналіз

Тема: 55 питань

Кількість сторінок: 80

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн

1. Роль економічного аналізу в обгрунтуванні управлінських рішень

2. Зміст і завдання економічного аналізу

3. Роль економічного аналізу в умовах ринкових відносин

4. Предмет ек.аналізу

5. Зв`язок економ. аналізу з іншими науковими дисциплінами

6. Об'єкт економічного аналізу

7. Оперативный анализ

8. Метод економічного аналізу

9. Сутність системного підходу в економічному аналізі

10. Евристичні прийоми дослідження

11. Використання в ек.аналізі рядів динаміки

12. Поняття стохастичного зв`зку і задачі кореляційного аналізу

13. Використання способів парної кореляції

14. Спосіб ланцюгових підстановок і його роль в економічному аналізі

15. Суть використання способу абсолютних різниць

16. Використання в економічному аналізі інтегрального способу

17. Використання математичних методів в економічному аналізі

18. Інтеграція застосування засобів моделювання і економіко-математичних методів в сучасних інформаційних системах управління виробництвом на підприємстві

19. Головні етапи аналітичної роботи та їх характеристика

20. Система і види економічної інформації в екон аналізі. Види економічної інфляції

21. Джерела інформації економічного аналізу

22. Формування доходів, витрат та прибутків підприємства

23. Аналіз прибутку від ін. реалізації

24. Аналіз доходів від ціних паперів

25. Аналіз резервів збільшення прибутку

26. Загальні положення аналізу балансу

27. Аналіз ліквідності підприємства

28. Аналіз фінансової стабільності

29. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу

30. Методика порівняльного аналізу альтернативних інвестиційних проектів

31. Аналітична діагностика можливого банкрутства

32. Методи прогнозування можливого банкрутства

33. Вплив інфляції на прийняття рішень фінансового характеру

34. Загальна оцінка реалізації продукції маркетингової діяльності підприємства

35. Аналіз асортименту продукції

36. Аналіз структури випуску продукції

37. Аналіз ритмічності виробництва

38. Загальна оцінка ефективного використання трудових ресурсів

39. Значення, завдання і джерела інформації аналізу використання трудових ресурсів

40. Аналіз чисельності, складу та руху робочої сили

41. Значення завдання та джерела інформації для аналізу використання матеріальних ресурсів

42. Програма та методика аналізу матеріальних ресурсів

43. Основні напрямки зниження матеріаломісткості продукції

44. Загальна оцінка ефективності використання основних засобів

45. Значення, завдання та джерела інформації аналізу використання основних засобів

46. Аналіз складу, динаміки, структури і технічного стану ОФ

47. Значення, завдання та джерела інформації собівартості продукції

48. Показники собівартості продукції

49. Аналіз витрат за економічними елементами

50. Аналіз прямих матеріальних витрат

51. Аналіз факторів норм в собівартості продукції

52. Аналіз інших комплексних витрат

53. Зведений підрахунок резервів зниження собівартості продукції

54. Функціонально-вартісний аналіз собівартості продукції

55. Методика виявлення впливу обсягу і структури прод. на собівартість (с/в) продукції