Распечатать страницу

Задачі з курсу Управлінській облік - 3 задачі

« Назад

Код роботи: 4813

Вид роботи: Задачі

Предмет: Управлінській облік

Тема: 3 задачі

Кількість сторінок: 25

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн (або по 150 грн за штуку)

Задача 1

Підприємство реалізує свою продукцію за ціною 20 грн за одиницю. Воно використовує метод ФІФО для оцінки списання запасів та систему фактичного калькулювання, тобто розподіляє постійні виробничі накладні витрати на основні фактичної ставки розподілу, що визначається шляхом ділення фактичних постійних накладних витрат на фактичний обсяг діяльності. За перші два роки діяльності підприємство має наступні дані:

Показники

Рік 1

Рік 2

Обсяг виробництва, од.

1400

1000

Обсяг реалізації, од.

1000

1200

Змінні виробничі витрати, грн

7000

5000

Постійні виробничі витрати, грн

7000

7000

Змінні витрати на збут, грн

1000

1200

Постійні адміністративні витрати, грн.

4000

4000

Необхідно:

1) підготувати звіт про фінансові результати в системі калькулювання за повними витратами;

2) підготувати звіт про фінансові результати в системі калькулювання за змінними витратами;

3) пояснити розбіжності за кожен рік в сумах операційного прибутку, отриманого в системах калькулювання повних та змінних витрат.

 

Задача 2

Підприємство виробляє унікальні металеві вироби. На 1 січня поточного року в процесі виконання існувало три замовлення, інформація про які наведена в таблиці.

Інформація про незавершене виробництво на початок звітного періоду

Показники

Замовлення № 35

Замовлення № 36

Замовлення № 37

Прямі матеріали, грн.

100

340

780

Пряма праця, грн.

350

700

1050

Розподілені накладні витрати

420

840

1260

Разом

870

1880

3090

Протягом січня розпочато виконання ще двох замовлень – замовлення № 38 та № 39. Прямі матеріальні витрати і прямі витрати на оплату праці, віднесені на кожне замовлення в січні, наведені в наступній таблиці.

Інформація про понесені виробничі витрати у звітному періоді

Показники

Прямі матеріальні витрати, грн.

Пряма праця, грн.

Замовлення № 35

400

300

Замовлення № 36

150

200

Замовлення № 37

260

150

Замовлення № 38

800

650

Замовлення № 39

760

700

Замовлення № 37 та № 38 були завершені й реалізовані 31 січня.

Необхідно:

1) Визначити, чому дорівнює ставка розподілу накладних витрат, якщо накладні витрати розподіляються на базі прямих витрат на оплату праці.

2) Визначити, скільки становлять залишок по рахунках «Незавершене виробництво» на 31 січня поточного року та собівартість реалізованої продукції в січні.

3) Підготувати звіт про фінансові результати за січень, якщо підприємство призначає ціни, виходячи із собівартості реалізації, плюс 50%. Крім того, в січні були понесені витрати на збут та адміністративні витрати загальною сумою 1200 грн.

 

Задача 3

Підприємство виробляє деталі до літаків. Воно слало наступний прогнозний звіт про обсяги реалізації за перші чотири місяці звітного періоду (табл. 1):

Таблиця 1

Місяць

Бюджетні обсяги реалізації, од

Січень

40000

Лютий

50000

Березень

60000

Квітень

60000

Крім цього, бюджетною політикою підприємства зазначено що:

1) запаси готової продукції на 1 січня становлять 32000од., собівартість кожної з них – 148,71 грн., бажані кінцеві запаси готової продукції кожного місяця – 80 % від обсягу реалізації наступного місяця;

2) для виготовлення деталей використовують матеріали, інформація про які наводиться в табл. 2:

Таблиця 2

Інформація про бюджетне використання матеріалів

Види матеріалів

Використання на одиницю продукції

Вартість одиниці матеріалу, грн.

Метал

10 кг

8

Комплектуючі

6 од.

2

3) запаси матеріалів на початок та кінець звітного періоду повинні підтримуватися на рівні, достатньому для виготовлення 50% від прогнозованого на цей місяць обсягу реалізації;

4) кожна одиниця продукції потребує використання 4 год. роботи персоналу з розцінкою 9,25 грн за годину;

5) інформація про місячні накладні витрати подана в табл. 3;

6) інформація про місячні адміністративні витрати та витрати на збут наведені в табл. 4;

7) ціна реалізації однієї деталі складає 180 грн.

Таблиця 3

Інформація про статті постійних та змінних накладних витрат, грн

Назва статті

Постійні витрати

Ставка замінних витрат на годину прямої праці

Обслуговування обладнання

30000

0,4

Допоміжні матеріали

 

1,0

Електроенергія на технологічні потреби

 

2,0

Амортизація обладнання

216000

 

Витрати на оплату праці управлінського й обслуговуючого персоналу цеху

92000

 

Таблиця 4

Інформація про статті постійних та змінних адміністративних витрат і витрат на збут, грн.

Назва статті

Постійні витрати

Ставка змінних витрат на одиницю реалізованої продукції

Оплата праці

50000

 

Комісійні витрати

 

2,0

Амортизація

40000

 

Вартість розвантажувальних робіт

 

1,0

Інші витрати

20000

0,6

Необхідно скласти:

- бюджет продажу у вартісному вимірі;

- бюджет виробництва;

- бюджет закупівлі основних матеріалів у натуральному та вартісному вимірах;

- бюджет прямих витрат на оплату праці;

- бюджет накладних витрат;

- бюджет операційних витрат;

- бюджет собівартості готової продукції та реалізованої продукції;

- бюджетний звіт про фінансові результати.