Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономика труда и социально-трудовые отношения \ 4795. Задачі з курсу Економіка праці та соціально-трудові відносини - 300 задач / 30 варіантів

Задачі з курсу Економіка праці та соціально-трудові відносини - 300 задач / 30 варіантів

« Назад

Код роботи: 4795

Вид роботи: Задачі

Предмет: Економіка праці та соціально-трудові відносини

Тема: 300 задач / 30 варіантів

Кількість сторінок: 550

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 100 грн за задачу (або 450 грн за варіант (10 шт. задач)

Варіант 1

Задача 1

Визначити зростання продуктивності праці за методом нормативно-чистої продукції на основі даних таблиці. Чисельність промислово-виробничого персоналу у базисному періоді 2546 осіб, у звітному – 2489 осіб.

Назва виробу

Обсяг виробництва, шт.

Норматив чистої продукції, грн

Базисний період

Звітний період

А-1

755

831

13342

А-2

199

251

21564

А-3

156

154

17894

А-4

879

822

10254

А-5

107

132

19541

А-6

567

567

11245

 

Задача 2

У місті, яке налічує 520 тис. жителів, проводилося обстеження домогосподарств з питань економічної активності населення за методологією МОП, котре виявило такий його склад:

- 390 тис. осіб у віці від 15-70 років включно;

- 64 % - цієї категорії виявили економічну активність;

- 18,72 тис. осіб – шукають роботу.

В той же час міським центром зайнятості було зафіксовано:

- 280,8 тис. осіб – працездатного населення у працездатному віці, які виявили економічну активність;

- 6,6 тис. осіб безробітних громадян.

Підрахуйте рівень безробіття за результатами обстеження домогосподарств за методологією МОП та за фіксованими даними міського центру зайнятості. Поясніть причину різниці.

 

Задача 3

Визначте місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці, за відрядно-преміальною системою оплати праці на основі даних, наведених в таблиці. Назвіть умови застосування відрядно-преміальної системи.

Показник

Значення

Місячна норма годин за графіком

176

Розряд роботи

4

Норма виробітку деталей за годину, шт

10

Технічно обґрунтована норма штучного часу на деталь, хв

5

Фактичний місячний виробіток, деталей

1860

Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, %

9

Розмір премії за кожний процент перевиконання завдання до прямого відрядного заробітку, %

1

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 168 год.;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,15

1,25

1,47

1,67

1,87

2,01

2,28

 

Задача 4

Економістом з нормування праці розраховано, що середній тарифний розряд робіт на дільниці дорівнює 4,1.

На виробництві на роботах з нормальними умовами праці зайнято: ІІІ розряд – 16 осіб, V розряд - 15осіб, VI розряд – 17 осіб.

Визначте: середній тарифний коефіцієнт та середню тарифну ставку робіт, що виконуються на даній ділянці; середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд та середню тарифну ставку для робітників зайнятих на виробництві.

Зробіть порівняльний аналіз показників та дайте пояснення. Якщо є розбіжність між середнім тарифним розрядом робіт та середнім тарифним розрядом робітника вкажіть можливі причини виникнення та заходи по їх подоланню.

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 165,4 год.;

- коефіцієнт співвідношення між мінімальним розміром заробітної плати та тарифною ставкою першого розряду 1,25;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,15

1,25

1,47

1,67

1,87

2,01

2,28

 

Задача 5

На наступний рік передбачається такий план випуску продукції:

Вироби

Кількість, шт.

Трудові затрати на один виріб, нормо-годин

Виконання норми за планом, %

А

1000

100

115

Б

5000

80

120

В

3000

150

130

Г

400

200

116

Визначте: необхідну чисельність основних робітників при річному фонді робочого часу 1750 годин; чисельність усіх виробничих робітників, якщо основні робітники становлять 56 % загальної чисельності робітників; чисельність всього промислово-виробничого персоналу (ПВП) та чисельність керівників, професіоналів, фахівців і службовців, якщо число керівників, професіоналів, фахівців і службовців становить 17 % загальної чисельності ПВП.

 

Задача 6

В організації розроблена і впроваджена безтарифна система оплати праці. За звітний місяць визначено, що на оплату праці працівників буде спрямовано 20770,0 грн.

На основі даних поданих в таблиці, визначте заробіток кожного працівника організації за безтарифною системою оплати праці.

Опишіть умови для застосування «безтарифної» системи оплати праці.

Таблиця

Дані для розрахунку фактичної заробітної плати працівників організації за звітний місяць

Працівники

Кваліфікаційний рівень працівника

Кількість відпрацьованих годин

Коефіцієнт трудової участі

Керівник організації

4,5

190,0

1,1

Перший заступник керівника

4,0

192,5

1,12

Другий заступник керівника

3,6

180,5

1,07

Провідний фахівець

2,65

123,1

0,9

Фахівець 2 категорії

2,1

180,5

1,06

Фахівець 3 категорії

1,7

182,0

1,07

Робітник вищої кваліфікації

2,5

184,0

1,1

Робітник вищої кваліфікації

2,5

180,5

1,04

Кваліфікований робітник

1,7

184,0

1,18

Робітник

1,3

128,0

0,9

Робітник

1,3

184,0

1,09

Некваліфікований робітник

1,0

176,0

1,0

Усього

Х

2085,1

Х

 

Задача 7

Хлібопекарська бригада виготовила за місяць 150 ц хліба і 86 ц булочних виробів. Розцінки за 1 ц продукції: хліба – 10,04 грн., булочних виробів – 13,92 грн.

Майстер-пекар виконує обов’язки бригадира (доплата за бригадирство – 30% до основної заробітної плати). Тістоміс і формувальник працюють у важких умовах праці (доплата – 12%). За звання «Майстер» доплата становить 25% до основної заробітної плати. За виконання змінних завдань і високу якість продукції бригаді встановлена премія у розмірі 20% тарифного фонду.

Розрахуйте зарплату кожного члена бригади з урахуванням доплат і премій. Система оплати праці – відрядно-преміальна. Розмір доплат і премій нараховуються у відсотках до розміру основної заробітної плати.

Вихідна інформація для нарахування зарплати працівникам бригади наведена в таблиці.

Таблиця

Присвоєні розряди і відпрацьований час членів хлібопекарської бригади

Склад бригади

Тарифний розряд

Відпрацьований час, год.

Майстер-пекар

Y

176

Тістоміс

IY

145

Формувальник

ІІІ

176

Підсобний робітник

ІІ

160

Вихідна інформація для визначення годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу – 168 годин;

- мінімальний місячний розмір заробітної плати робітника 1-ого розряду взяти на рівні прожиткового мінімуму на одну працездатну особу;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,08

1,23

1,35

1,54

1,8

Годинна тарифна ставка, грн.

 

 

 

 

 

 

 

Задача 8

Використовуючи дані звітного балансу робочого часу і додаткові дані за балансом на плановий рік, розрахуйте:

1) баланс робочого часу за звітний рік у людино–годинах, якщо середньоспискова чисельність робітників складала 500 осіб;

2) баланс робочого часу на плановий рік у людино–годинах і у середньому на 1-ого робітника в годинах;

3) планову середньоспискову чисельність робітників, якщо виробнича програма підприємства складе 855 тис. нормо-годин.

Таблиця

Вихідні дані для складання балансу робочого часу підприємства за період, що аналізується

№з/п

Показники

Од. виміру

Звітний рік

На плановий рік у середньому на 1 робітника

Всього

У середньому на 1 робітника

1.

Календарний фонд робочого часу

дні

 

365

365

2.

Вихідні і святкові дні

дні

 

114

115

3.

Номінальний фонд робочого часу

дні

 

 

 

4.

Не відпрацьовано всього днів – разом

дні

 

 

 

а

щорічні та інші відпустки

-"-

 

25

24 календар. днів – 80%,

26 календар. днів – 20%.

б

неявки по хворобі

-"-

 

6,55

скорочено на 10%

в

по вагітності і пологам

-"-

 

3,8

на фактичному рівні

г

навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

-"-

 

4,2

скорочено на 20%

д

цілозмінні простої

-"-

 

0,3

не плануються

є

прогули

-"-

 

0,2

не плануються

ж

неявки з дозволу адміністрації

-"-

 

2,5

не плануються

5.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

дні

 

 

 

6.

Середня тривалість робочого дня

год.

 

7,9

7,95

7.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

год.

 

 

 

 

Задача 9

Визначте, за рахунок яких факторів, на скільки процентів по кожному фактору та в цілому по підприємству підвищилась продуктивність праці за даними таблиці:

Таблиця

Показники

Базисний період

Звітний період

1. Обсяг виробництва товарної продукції, тис. грн.

1450

1155

2. Трудомісткість, тис. нормо-годин

2560,25

2750

3. Чисельність основних робітників, осіб

1327

1377

4. Затрати праці основних робітників, тис. людино-годин

2370,55

2475

5. Чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб

3300

3434

 

Задача 10

Робітник протягом місяця (22 робочі зміни тривалістю 8 годин) виконав такий обсяг робіт: деталей А – 150 шт., норма часу на одну деталь становить 0,75 нормо-годин; деталей К-80, норма часу становить 1,2 нормо-годин.

Визначте рівень виконання норм праці робітником-відрядником.

 

Варіант 2

Задача 1

Визначити зростання продуктивності праці за методом нормативно-чистої продукції на основі даних таблиці. Чисельність промислово-виробничого персоналу у базисному періоді 1646 осіб, у звітному – 1489 осіб.

Назва виробу

Обсяг виробництва, шт.

Норматив чистої продукції, грн

Базисний період

Звітний період

А-1

755

755

14342

А-2

199

222

21564

А-3

156

154

17894

А-4

879

822

10254

А-5

107

132

19541

А-6

567

567

11245

 

Задача 2

У місті, яке налічує 751 тис. жителів, проводилося обстеження домогосподарств з питань економічної активності населення за методологією МОП, котре виявило такий його склад:

- 497 тис. осіб у віці від 15-70 років включно;

- 71 % - цієї категорії виявили економічну активність;

- 27,01 тис. осіб – шукають роботу.

В той же час міським центром зайнятості було зафіксовано:

- 278,6 тис. осіб – працездатного населення у працездатному віці, які виявили економічну активність;

- 13,8 тис. осіб безробітних громадян.

Підрахуйте рівень безробіття за результатами обстеження домогосподарств за методологією МОП та за фіксованими даними міського центру зайнятості. Поясніть причину різниці.

 

Задача 3

Визначте місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці, за відрядно-преміальною системою оплати праці на основі даних, наведених в таблиці. Назвіть умови застосування відрядно-преміальної системи.

Показник

Значення

Місячна норма годин за графіком

176

Розряд роботи

4

Норма виробітку деталей за годину, шт

8

Технічно обґрунтована норма штучного часу на деталь, хв

6

Фактичний місячний виробіток, деталей

1547

Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, %

10

Розмір премії за кожний процент перевиконання завдання до прямого відрядного заробітку, %

1,3

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 165 год.;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,15

1,25

1,47

1,67

1,87

2,01

2,28

 

Задача 4

Економістом з нормування праці розраховано, що середній тарифний розряд робіт на дільниці дорівнює 3,1.

На виробництві на роботах з нормальними умовами праці зайнято: ІІ розряд – 56 осіб, ІІІ розряд – 48 осіб, ІV розряд - 52осіб, VI розряд – 12 осіб.

Визначте: середній тарифний коефіцієнт та середню тарифну ставку робіт, що виконуються на даній ділянці; середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд та середню тарифну ставку для робітників зайнятих на виробництві.

Зробіть порівняльний аналіз показників та дайте пояснення. Якщо є розбіжність між середнім тарифним розрядом робіт та середнім тарифним розрядом робітника вкажіть можливі причини виникнення та заходи по їх подоланню.

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 165,4 год.;

- коефіцієнт співвідношення між мінімальним розміром заробітної плати та тарифною ставкою першого розряду 1,25;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,15

1,25

1,47

1,67

1,87

2,01

2,28

 

Задача 5

На наступний рік передбачається такий план випуску продукції:

Вироби

Кількість, шт.

Трудові затрати на один виріб, нормо-годин

Виконання норми за планом, %

А

3000

200

112

Б

5000

90

110

В

2800

150

125

Г

600

190

114

Визначте: необхідну чисельність основних робітників при річному фонді робочого часу 1860 годин; чисельність усіх виробничих робітників, якщо основні робітники становлять 61 % загальної чисельності робітників; чисельність всього промислово-виробничого персоналу (ПВП) та чисельність керівників, професіоналів, фахівців і службовців, якщо число керівників, професіоналів, фахівців і службовців становить 14 % загальної чисельності ПВП.

 

Задача 6

В організації розроблена і впроваджена безтарифна система оплати праці. За звітний місяць визначено, що на оплату праці працівників буде спрямовано 22547,0 грн.

На основі даних поданих в таблиці, визначте заробіток кожного працівника організації за безтарифною системою оплати праці.

Опишіть умови для застосування «безтарифної» системи оплати праці.

Таблиця

Дані для розрахунку фактичної заробітної плати працівників організації за звітний місяць

Працівники

Кваліфікаційний рівень працівника

Кількість відпрацьованих годин

Коефіцієнт трудової участі

Керівник організації

4,6

190,0

1,1

Перший заступник керівника

4,1

192,5

1,12

Другий заступник керівника

3,5

180,5

1,07

Провідний фахівець

2,55

123,1

0,9

Фахівець 2 категорії

2,12

180,5

1,06

Фахівець 3 категорії

1,6

182,0

1,07

Робітник вищої кваліфікації

2,4

184,0

1,1

Робітник вищої кваліфікації

2,4

180,5

1,04

Кваліфікований робітник

1,5

184,0

1,18

Робітник

1,23

128,0

0,9

Робітник

1,23

184,0

1,09

Некваліфікований робітник

1,0

176,0

1,0

Усього

Х

2085,1

Х

 

Задача 7

Хлібопекарська бригада виготовила за місяць 180 ц хліба і 96 ц булочних виробів. Розцінки за 1 ц продукції: хліба – 17,51 грн., булочних виробів – 19,92 грн.

Майстер-пекар виконує обов’язки бригадира (доплата за бригадирство – 30% до основної заробітної плати). Тістоміс і формувальник працюють у важких умовах праці:; підсобний робітник - доплата – 8 %. За звання «Майстер» доплата становить 25% до основної заробітної плати. За виконання змінних завдань і високу якість продукції бригаді встановлена премія у розмірі 15% тарифного фонду.

Розрахуйте зарплату кожного члена бригади з урахуванням доплат і премій. Система оплати праці – відрядно-преміальна. Розмір доплат і премій нараховуються у відсотках до розміру основної заробітної плати

Вихідна інформація для нарахування зарплати працівникам бригади наведена в таблиці.

Таблиця

Присвоєні розряди і відпрацьований час членів хлібопекарської бригади

Склад бригади

Тарифний розряд

Відпрацьований час, год.

Майстер-пекар

182

Тістоміс

IY

156

Формувальник

ІІІ

169

Підсобний робітник

ІІ

155

Вихідна інформація для визначення годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу – 168,4 годин;

- мінімальний місячний розмір заробітної плати робітника 1-ого розряду взяти на рівні прожиткового мінімуму на одну працездатну особу;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,16

1,35

1,57

1,82

2,1

Годинна тарифна ставка, грн.

 

 

 

 

 

 

 

Задача 8

Використовуючи дані звітного балансу робочого часу і додаткові дані за балансом на плановий рік, розрахуйте:

1) баланс робочого часу за звітний рік у людино–годинах, якщо середньоспискова чисельність робітників складала 600 осіб;

2) баланс робочого часу на плановий рік у людино–годинах і у середньому на 1-ого робітника в годинах;

3) планову середньоспискову чисельність робітників, якщо виробнича програма підприємства складе 858 тис. нормо-годин.

Таблиця

Вихідні дані для складання балансу робочого часу підприємства за період, що аналізується

№з/п

Показники

Од. виміру

Звітний рік

На плановий рік у середньому на 1 робітника

Всього

У серед-ньому на 1 робітника

1.

Календарний фонд робочого часу

дні

 

365

365

2.

Вихідні і святкові дні

дні

 

113

114

3.

Номінальний фонд робочого часу

дні

 

 

 

4.

Не відпрацьовано всього днів – разом

дні

 

 

 

а

щорічні та інші відпустки

-"-

 

25

24 календар. днів – 80%, 26 календар. днів – 20%.

б

неявки по хворобі

-"-

 

8,55

скорочено на 10%

в

по вагітності і пологам

-"-

 

5,8

на фактичному рівні

г

навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

-"-

 

4,8

скорочено на 20%

д

цілозмінні простої

-"-

 

0,4

не плануються

є

прогули

-"-

 

0,3

не плануються

ж

неявки з дозволу адміністрації

-"-

 

3,5

не плануються

5.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

дні

 

 

 

6.

Середня тривалість робочого дня

год.

 

7,85

7,9

7.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

год.

 

 

 

 

Задача 9

Визначте, за рахунок яких факторів, на скільки процентів по кожному фактору та в цілому по підприємству підвищилась продуктивність праці за даними таблиці:

Таблиця

Показники

Базисний період

Звітний період

1. Обсяг виробництва товарної продукції, тис. грн.

950

1050

2. Трудомісткість, тис. нормо-годин

2375, 5

2500

3. Чисельність основних робітників, осіб

1207

1252

4. Затрати праці основних робітників, тис. людино-годин

2155

2250

5. Чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб

3000

3122

 

Задача 10

Робітник протягом місяця (25 робочі зміни тривалістю 8 годин) виконав такий обсяг робіт: деталей А – 143 шт., норма часу на одну деталь становить 0,75 нормо-годин; деталей К - 81, норма часу становить 1,2 нормо-годин.

Визначте рівень виконання норм праці робітником-відрядником.

 

Варіант 3

Задача 1

Визначити зростання продуктивності праці за методом нормативно-чистої продукції на основі даних таблиці. Чисельність промислово-виробничого персоналу у базисному періоді 3545 осіб, у звітному – 3589 осіб.

Назва виробу

Обсяг виробництва, шт.

Норматив чистої продукції, грн

Базисний період

Звітний період

А-1

655

631

13342

А-2

199

251

21564

А-3

156

154

17894

А-4

879

822

10254

А-5

107

132

19541

А-6

567

567

11245

 

Задача 2

У місті, яке налічує 305 тис. жителів, проводилося обстеження домогосподарств з питань економічної активності населення за методологією МОП, котре виявило такий його склад:

- 206,7 тис. осіб у віці від 15-70 років включно;

- 68 % - цієї категорії виявили економічну активність;

- 15,44 тис. осіб – шукають роботу.

В той же час міським центром зайнятості було зафіксовано:

- 99,18 тис. осіб – працездатного населення у працездатному віці, які виявили економічну активність;

- 5,1 тис. осіб безробітних громадян.

Підрахуйте рівень безробіття за результатами обстеження домогосподарств за методологією МОП та за фіксованими даними міського центру зайнятості. Поясніть причину різниці.

 

Задача 3

Визначте місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці, за відрядно-преміальною системою оплати праці на основі даних, наведених в таблиці. Назвіть умови застосування відрядно-преміальної системи.

Показник

Значення

Місячна норма годин за графіком

176

Розряд роботи

5

Норма виробітку деталей за годину, шт

10

Технічно обгрунтована норма штучного часу на деталь, хв

3

Фактичний місячний виробіток, деталей

1923

Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, %

12

Розмір премії за кожний процент перевиконання завдання до прямого відрядного заробітку, %

1,1

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 165 год.;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,15

1,25

1,47

1,67

1,87

2,01

2,28

 

Задача 4

Економістом з нормування праці розраховано, що середній тарифний розряд робіт на дільниці дорівнює 3,5.

На виробництві на роботах з нормальними умовами праці зайнято: ІІ розряд – 59 осіб, ІІІ розряд – 16 осіб, V розряд - 6 осіб.

Визначте: середній тарифний коефіцієнт та середню тарифну ставку робіт, що виконуються на даній ділянці; середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд та середню тарифну ставку для робітників зайнятих на виробництві.

Зробіть порівняльний аналіз показників та дайте пояснення. Якщо є розбіжність між середнім тарифним розрядом робіт та середнім тарифним розрядом робітника вкажіть можливі причини виникнення та заходи по їх подоланню.

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 165,4 год.;

- коефіцієнт співвідношення між мінімальним розміром заробітної плати та тарифною ставкою першого розряду 1,25;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,15

1,25

1,47

1,67

1,87

2,01

2,28

 

Задача 5

На наступний рік передбачається такий план випуску продукції:

Вироби

Кількість, шт.

Трудові затрати на один виріб, нормо-годин

Виконання норми за планом, %

А

995

110

123

Б

7300

70

114

В

3025

145

118

Г

500

200

122

Визначте: необхідну чисельність основних робітників при річному фонді робочого часу 1680 годин; чисельність усіх виробничих робітників, якщо основні робітники становлять 69 % загальної чисельності робітників; чисельність всього промислово-виробничого персоналу (ПВП) та чисельність керівників, професіоналів, фахівців і службовців, якщо число керівників, професіоналів, фахівців і службовців становить 18 % загальної чисельності ПВП.

 

Задача 6

В організації розроблена і впроваджена безтарифна система оплати праці. За звітний місяць визначено, що на оплату праці працівників буде спрямовано 21770,0 грн.

На основі даних поданих в таблиці, визначте заробіток кожного працівника організації за безтарифною системою оплати праці.

Опишіть умови для застосування «безтарифної» системи оплати праці.

Таблиця

Дані для розрахунку фактичної заробітної плати працівників організації за звітний місяць

Працівники

Кваліфікаційний рівень працівника

Кількість відпрацьованих годин

Коефіцієнт трудової участі

Керівник організації

4,6

190,0

1,1

Перший заступник керівника

4,2

192,5

1,12

Другий заступник керівника

3,7

180,5

1,07

Провідний фахівець

2,75

123,1

0,9

Фахівець 2 категорії

2,16

180,5

1,06

Фахівець 3 категорії

1,78

182,0

1,07

Робітник вищої кваліфікації

2,66

184,0

1,1

Робітник вищої кваліфікації

2,61

180,5

1,04

Кваліфікований робітник

1,8

184,0

1,18

Робітник

1,3

128,0

0,9

Робітник

1,3

184,0

1,09

Некваліфікований робітник

1,1

176,0

1,0

Усього

Х

2085,1

Х

 

Задача 7

Хлібопекарська бригада виготовила за місяць 150 ц хліба і 86 ц булочних виробів. Розцінки за 1 ц продукції: хліба – 10,04 грн., булочних виробів – 13,92 грн.

Майстер-пекар виконує обов’язки бригадира (доплата за бригадирство – 30% до основної заробітної плати). Тістоміс і формувальник працюють у важких умовах праці (доплата – 12%). За звання «Майстер» доплата становить 25% до основної заробітної плати. За виконання змінних завдань і високу якість продукції бригаді встановлена премія у розмірі 20% тарифного фонду.

Розрахуйте зарплату кожного члена бригади з урахуванням доплат і премій. Система оплати праці – відрядно-преміальна. Розмір доплат і премій нараховуються у відсотках до розміру основної заробітної плати.

Вихідна інформація для нарахування зарплати працівникам бригади наведена в таблиці.

Таблиця

Присвоєні розряди і відпрацьований час членів хлібопекарської бригади

Склад бригади

Тарифний розряд

Відпрацьований час, год.

Майстер-пекар

Y

179

Тістоміс

IY

141

Формувальник

ІІІ

170

Підсобний робітник

ІІ

164

Вихідна інформація для визначення годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу – 168,1 годин;

- мінімальний місячний розмір заробітної плати робітника 1-ого розряду взяти на рівні прожиткового мінімуму на одну працездатну особу;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,08

1,23

1,35

1,54

1,8

Годинна тарифна ставка, грн.

 

 

 

 

 

 

 

Задача 8

Використовуючи дані звітного балансу робочого часу і додаткові дані за балансом на плановий рік, розрахуйте:

1) баланс робочого часу за звітний рік у людино–годинах, якщо середньоспискова чисельність робітників складала 550 осіб;

2) баланс робочого часу на плановий рік у людино–годинах і у середньому на 1-ого робітника в годинах;

3) планову середньоспискову чисельність робітників, якщо виробнича програма підприємства складе 872 тис. нормо-годин.

Таблиця

Вихідні дані для складання балансу робочого часу підприємства за період, що аналізується

№з/п

Показники

Од. виміру

Звітний рік

На плановий рік у середньому на 1 робітника

Всього

У середньому на 1 робітника

1.

Календарний фонд робочого часу

дні

 

365

365

2.

Вихідні і святкові дні

дні

 

114

114

3.

Номінальний фонд робочого часу

дні

 

 

 

4.

Не відпрацьовано всього днів – разом

дні

 

 

 

а

щорічні та інші відпустки

-"-

 

25

24 календар. днів – 80%, 26 календар. днів – 20%.

б

неявки по хворобі

-"-

 

5,55

скорочено на 10%

в

по вагітності і пологам

-"-

 

2,8

на фактичному рівні

г

навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

-"-

 

3,2

скорочено на 20%

д

цілозмінні простої

-"-

 

0,2

не плануються

є

прогули

-"-

 

0,1

не плануються

ж

неявки з дозволу адміністрації

-"-

 

1,5

не плануються

5.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

дні

 

 

 

6.

Середня тривалість робочого дня

год.

 

7,1

7,42

7.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

год.

 

 

 

 

Задача 9

Визначте, за рахунок яких факторів, на скільки процентів по кожному фактору та в цілому по підприємству підвищилась продуктивність праці за даними таблиці:

Таблиця

Показники

Базисний період

Звітний період

1. Обсяг виробництва товарної продукції, тис. грн.

900

1000

2. Трудомісткість, тис. нормо-годин

2325, 5

2450

3. Чисельність основних робітників, осіб

1157

1202

4. Затрати праці основних робітників, тис. людино-годин

2105

2200

5. Чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб

2950

3072

 

Задача 10

Робітник протягом місяця (24 робочі зміни тривалістю 8 годин) виконав такий обсяг робіт: деталей А – 118 шт., норма часу на одну деталь становить 0,92 нормо-годин; деталей К- 74, норма часу становить 1,4 нормо-годин.

Визначте рівень виконання норм праці робітником-відрядником.

 

Варіант 4

Задача 1

Визначити зростання продуктивності праці за методом нормативно-чистої продукції на основі даних таблиці. Чисельність промислово-виробничого персоналу у базисному періоді 2546 осіб, у звітному – 2489 осіб.

Назва виробу

Обсяг виробництва, шт.

Норматив чистої продукції, грн

Базисний період

Звітний період

А-1

755

831

13342

А-2

199

251

21564

А-3

156

154

17894

А-4

879

822

10254

А-5

107

132

19541

А-6

567

567

11245

 

Задача 2

У місті, яке налічує 491 тис. жителів, проводилося обстеження домогосподарств з питань економічної активності населення за методологією МОП, котре виявило такий його склад:

- 357 тис. осіб у віці від 15-70 років включно;

- 61 % - цієї категорії виявили економічну активність;

- 19,01 тис. осіб – шукають роботу.

В той же час міським центром зайнятості було зафіксовано:

- 170,3 тис. осіб – працездатного населення у працездатному віці, які виявили економічну активність;

- 6,6 тис. осіб безробітних громадян.

Підрахуйте рівень безробіття за результатами обстеження домогосподарств за методологією МОП та за фіксованими даними міського центру зайнятості. Поясніть причину різниці.


Задача 3

Визначте місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці, за відрядно-преміальною системою оплати праці на основі даних, наведених в таблиці. Назвіть умови застосування відрядно-преміальної системи.

Показник

Значення

Місячна норма годин за графіком

176

Розряд роботи

4

Норма виробітку деталей за годину, шт

11

Технічно обґрунтована норма штучного часу на деталь, хв

6

Фактичний місячний виробіток, деталей

2051

Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, %

9

Розмір премії за кожний процент перевиконання завдання до прямого відрядного заробітку, %

0,9

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 167,5 год.;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,15

1,25

1,47

1,67

1,87

2,01

2,28

 

Задача 4

Економістом з нормування праці розраховано, що середній тарифний розряд робіт на дільниці дорівнює 2,2.

На виробництві на роботах з нормальними умовами праці зайнято: ІІ розряд – 59 осіб, ІІІ розряд – 23 осіб, V розряд - 16 осіб.

Визначте: середній тарифний коефіцієнт та середню тарифну ставку робіт, що виконуються на даній ділянці; середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд та середню тарифну ставку для робітників зайнятих на виробництві.

Зробіть порівняльний аналіз показників та дайте пояснення. Якщо є розбіжність між середнім тарифним розрядом робіт та середнім тарифним розрядом робітника вкажіть можливі причини виникнення та заходи по їх подоланню.

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 170,4 год.;

- коефіцієнт співвідношення між мінімальним розміром заробітної плати та тарифною ставкою першого розряду 1,25;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,15

1,25

1,47

1,67

1,87

2,01

2,28

 

Задача 5

На наступний рік передбачається такий план випуску продукції:

Вироби

Кількість, шт.

Трудові затрати на один виріб, нормо-годин

Виконання норми за планом, %

А

1000

90

119

Б

5000

70

124

В

3000

145

128

Г

400

220

118

Визначте: необхідну чисельність основних робітників при річному фонді робочого часу 1710 годин; чисельність усіх виробничих робітників, якщо основні робітники становлять 54 % загальної чисельності робітників; чисельність всього промислово-виробничого персоналу (ПВП) та чисельність керівників, професіоналів, фахівців і службовців, якщо число керівників, професіоналів, фахівців і службовців становить 18 % загальної чисельності ПВП.

 

Задача 6

В організації розроблена і впроваджена безтарифна система оплати праці. За звітний місяць визначено, що на оплату праці працівників буде спрямовано 22470,0 грн.

На основі даних поданих в таблиці, визначте заробіток кожного працівника організації за безтарифною системою оплати праці.

Опишіть умови для застосування «безтарифної» системи оплати праці.

Таблиця

Дані для розрахунку фактичної заробітної плати працівників організації за звітний місяць

Працівники

Кваліфікаційний рівень працівника

Кількість відпрацьованих годин

Коефіцієнт трудової участі

Керівник організації

4,67

190,0

1,1

Перший заступник керівника

4,13

192,5

1,12

Другий заступник керівника

3,4

180,5

1,07

Провідний фахівець

2,45

123,1

0,9

Фахівець 2 категорії

2,02

180,5

1,06

Фахівець 3 категорії

1,8

182,0

1,07

Робітник вищої кваліфікації

2,5

184,0

1,1

Робітник вищої кваліфікації

2,4

180,5

1,04

Кваліфікований робітник

1,5

184,0

1,18

Робітник

1,13

128,0

0,9

Робітник

1,13

184,0

1,09

Некваліфікований робітник

0,9

176,0

1,0

Усього

Х

2085,1

Х

 

Задача 7

Хлібопекарська бригада виготовила за місяць 192 ц хліба і 104 ц булочних виробів. Розцінки за 1 ц продукції: хліба – 11,07 грн., булочних виробів – 15,52 грн.

Майстер-пекар виконує обов’язки бригадира (доплата за бригадирство – 30% до основної заробітної плати). Тістоміс, формувальник і підсобний робітник працюють у важких умовах праці (доплата – 12%). За звання «Майстер» доплата становить 25% до основної заробітної плати. За виконання змінних завдань і високу якість продукції бригаді встановлена премія у розмірі 20% тарифного фонду.

Розрахуйте зарплату кожного члена бригади з урахуванням доплат і премій. Система оплати праці – відрядно-преміальна. Розмір доплат і премій нараховуються у відсотках до розміру основної заробітної плати.

Вихідна інформація для нарахування зарплати працівникам бригади наведена в таблиці.

Таблиця

Присвоєні розряди і відпрацьований час членів хлібопекарської бригади

Склад бригади

Тарифний розряд

Відпрацьований час, год.

Майстер-пекар

Y

166

Тістоміс

Y

176

Формувальник

ІІІ

176

Підсобний робітник

І

176

Вихідна інформація для визначення годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу – 168,5 годин;

- мінімальний місячний розмір заробітної плати робітника 1-ого розряду взяти на рівні прожиткового мінімуму на одну працездатну особу;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,08

1,23

1,35

1,54

1,8

Годинна тарифна ставка, грн.

 

 

 

 

 

 

 

Задача 8

Використовуючи дані звітного балансу робочого часу і додаткові дані за балансом на плановий рік, розрахуйте:

1) баланс робочого часу за звітний рік у людино–годинах, якщо середньооблікова чисельність робітників складала 500 осіб;

2) баланс робочого часу на плановий рік у людино–годинах і у середньому на 1-ого робітника в годинах;

3) планову середньоспискову чисельність робітників, якщо виробнича програма підприємства складе 855 тис. нормо-годин.

Таблиця

Вихідні дані для складання балансу робочого часу підприємства за період, що аналізується

№з/п

Показники

Од. виміру

Звітний рік

На плановий рік у середньому на 1 робітника

Всього

У середньому на 1 робітника

1.

Календарний фонд робочого часу

дні

 

365

365

2.

Вихідні і святкові дні

дні

 

114

114

3.

Номінальний фонд робочого часу

дні

 

 

 

4.

Не відпрацьовано всього днів – разом

дні

 

 

 

а

щорічні та інші відпустки

-"-

 

25

24 календар. днів – 60%, 26 календар. днів – 40%.

б

неявки по хворобі

-"-

 

7,85

скорочено на 14%

в

по вагітності і пологам

-"-

 

4,1

на фактич-ному рівні

г

навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

-"-

 

6,2

скорочено на 20%

д

цілозмінні простої

-"-

 

0,4

не плануються

є

прогули

-"-

 

0,4

не плануються

ж

неявки з дозволу адміністрації

-"-

 

2,8

не плануються

5.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

дні

 

 

 

6.

Середня тривалість робочого дня

год.

 

7,81

7,86

7.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

год.

 

 

 

 

Задача 9

Визначте, за рахунок яких факторів, на скільки процентів по кожному фактору та в цілому по підприємству підвищилась продуктивність праці за даними таблиці:

Таблиця

Показники

Базисний період

Звітний період

1. Обсяг виробництва товарної продукції, тис. грн.

965

1066

2. Трудомісткість, тис. нормо-годин

2390,5

2515

3. Чисельність основних робітників, осіб

1222

1268

4. Затрати праці основних робітників, тис. людино-годин

2170

2265

5. Чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб

3016

3137

 

Задача 10

Робітник протягом місяця (23 робочі зміни тривалістю 8 годин) виконав такий обсяг робіт: деталей А – 158 шт., норма часу на одну деталь становить 0,71 нормо-годин; деталей К – 90, норма часу становить 1,01 нормо-годин.

Визначте рівень виконання норм праці робітником-відрядником.

 

Варіант 5

Задача 1

Визначити зростання продуктивності праці за методом нормативно-чистої продукції на основі даних таблиці. Чисельність промислово-виробничого персоналу у базисному періоді 1979 осіб, у звітному – 1986 осіб.

Назва виробу

Обсяг виробництва, шт.

Норматив чистої продукції, грн

Базисний період

Звітний період

А-1

111

113

23342

А-2

199

152

21564

А-3

156

154

17587

А-4

879

865

10254

А-5

107

132

19541

А-6

567

589

11245

 

Задача 2

У місті, яке налічує 573 тис. жителів, проводилося обстеження домогосподарств з питань економічної активності населення за методологією МОП, котре виявило такий його склад:

- 305 тис. осіб у віці від 15-70 років включно;

- 59 % - цієї категорії виявили економічну активність;

- 20,03 тис. осіб – шукають роботу.

В той же час міським центром зайнятості було зафіксовано:

- 222,1 тис. осіб – працездатного населення у працездатному віці, які виявили економічну активність;

- 8,9 тис. осіб безробітних громадян.

Підрахуйте рівень безробіття за результатами обстеження домогосподарств за методологією МОП та за фіксованими даними міського центру зайнятості. Поясніть причину різниці.

 

Задача 3

Визначте місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці, за відрядно-преміальною системою оплати праці на основі даних, наведених в таблиці. Назвіть умови застосування відрядно-преміальної системи.

Показник

Значення

Місячна норма годин за графіком

176

Розряд роботи

6

Норма виробітку деталей за годину, шт.

8

Технічно обґрунтована норма штучного часу на деталь, хв

4

Фактичний місячний виробіток, деталей

1528

Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, %

9

Розмір премії за кожний процент перевиконання завдання до прямого відрядного заробітку, %

1,2

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 168 год.;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,15

1,25

1,47

1,67

1,87

2,01

2,28

 

Задача 4

Економістом з нормування праці розраховано, що середній тарифний розряд робіт на дільниці дорівнює 3,13.

На виробництві на роботах з нормальними умовами праці зайнято: ІІ розряд – 41 особа, ІІІ розряд – 51 особа, ІV розряд - 66 осіб, VI розряд – 32 особи.

Визначте: середній тарифний коефіцієнт та середню тарифну ставку робіт, що виконуються на даній ділянці; середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд та середню тарифну ставку для робітників зайнятих на виробництві.

Зробіть порівняльний аналіз показників та дайте пояснення. Якщо є розбіжність між середнім тарифним розрядом робіт та середнім тарифним розрядом робітника вкажіть можливі причини виникнення та заходи по їх подоланню.

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 156,4 год.;

- коефіцієнт співвідношення між мінімальним розміром заробітної плати та тарифною ставкою першого розряду 1,35;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,15

1,25

1,47

1,67

1,87

2,01

2,28

 

Задача 5

На наступний рік передбачається такий план випуску продукції:

Вироби

Кількість, шт.

Трудові затрати на один виріб, нормо-годин

Виконання норми за планом, %

А

2030

100

111

Б

8000

50

115

В

4000

133

146

Г

800

220

116

Визначте: необхідну чисельність основних робітників при річному фонді робочого часу 1766 годин; чисельність усіх виробничих робітників, якщо основні робітники становлять 59 % загальної чисельності робітників; чисельність всього промислово-виробничого персоналу (ПВП) та чисельність керівників, професіоналів, фахівців і службовців, якщо число керівників, професіоналів, фахівців і службовців становить 18 % загальної чисельності ПВП.

 

Задача 6

В організації розроблена і впроваджена безтарифна система оплати праці. За звітний місяць визначено, що на оплату праці працівників буде спрямовано 18770,0 грн.

На основі даних поданих в таблиці, визначте заробіток кожного працівника організації за безтарифною системою оплати праці.

Опишіть умови для застосування «безтарифної» системи оплати праці.

Таблиця

Дані для розрахунку фактичної заробітної плати працівників організації за звітний місяць

Працівники

Кваліфікаційний рівень працівника

Кількість відпрацьованих годин

Коефіцієнт трудової участі

Керівник організації

4,3

190,0

1,1

Перший заступник керівника

3,8

192,5

1,12

Другий заступник керівника

3,4

180,5

1,07

Провідний фахівець

2,45

123,1

0,9

Фахівець 2 категорії

1,9

180,5

1,06

Фахівець 3 категорії

1,6

182,0

1,07

Робітник вищої кваліфікації

2,2

184,0

1,1

Робітник вищої кваліфікації

2,2

180,5

1,04

Кваліфікований робітник

1,5

184,0

1,18

Робітник

1,1

128,0

0,9

Робітник

1,1

184,0

1,09

Некваліфікований робітник

0,8

176,0

1,0

Усього

Х

2085,1

Х

 

Задача 7

Хлібопекарська бригада виготовила за місяць 125 ц хліба і 147 ц булочних виробів. Розцінки за 1 ц продукції: хліба – 14,04 грн., булочних виробів – 17,92 грн.

Майстер-пекар виконує обов’язки бригадира (доплата за бригадирство – 30% до основної заробітної плати). Тістоміс і формувальник працюють у важких умовах праці (доплата – 14%). За звання «Майстер» доплата становить 25% до основної заробітної плати. За виконання змінних завдань і високу якість продукції бригаді встановлена премія у розмірі 20% тарифного фонду.

Розрахуйте зарплату кожного члена бригади з урахуванням доплат і премій. Система оплати праці – відрядно-преміальна. Розмір доплат і премій нараховуються у відсотках до розміру основної заробітної плати.

Вихідна інформація для нарахування зарплати працівникам бригади наведена в таблиці.

Таблиця

Присвоєні розряди і відпрацьований час членів хлібопекарської бригади

Склад бригади

Тарифний розряд

Відпрацьований час, год.

Майстер-пекар

Y

179

Тістоміс

IY

166

Формувальник

ІІІ

174

Підсобний робітник

ІІ

145

Вихідна інформація для визначення годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу – 168,2 годин;

- мінімальний місячний розмір заробітної плати робітника 1-ого розряду взяти на рівні прожиткового мінімуму на одну працездатну особу;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,08

1,23

1,35

1,54

1,8

Годинна тарифна ставка, грн.

 

 

 

 

 

 

 

Задача 8

Використовуючи дані звітного балансу робочого часу і додаткові дані за балансом на плановий рік, розрахуйте:

1) баланс робочого часу за звітний рік у людино–годинах, якщо середньоспискова чисельність робітників складала 514 осіб;

2) баланс робочого часу на плановий рік у людино–годинах і у середньому на 1-ого робітника в годинах;

3) планову середньоспискову чисельність робітників, якщо виробнича програма підприємства складе 865 тис. нормо-годин.

Таблиця

Вихідні дані для складання балансу робочого часу підприємства за період, що аналізується

№з/п

Показники

Од. виміру

Звітний рік

На плановий рік у середньому на 1 робітника

Всього

У середньому на 1 робітника

1.

Календарний фонд робочого часу

дні

 

365

365

2.

Вихідні і святкові дні

дні

 

112

112

3.

Номінальний фонд робочого часу

дні

 

 

 

4.

Не відпрацьовано всього днів – разом

дні

 

 

 

а

щорічні та інші відпустки

-"-

 

25

24 календар. днів – 86%, 26 календар. днів – 14%.

б

неявки по хворобі

-"-

 

6,45

скорочено на 9%

в

по вагітності і пологам

-"-

 

3,5

на фактичному рівні

г

навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

-"-

 

4,2

скорочено на 18%

д

цілозмінні простої

-"-

 

0,4

не плануються

є

прогули

-"-

 

0,2

не плануються

ж

неявки з дозволу адміністрації

-"-

 

2,9

не плануються

5.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

дні

 

 

 

6.

Середня тривалість робочого дня

год.

 

7,4

7, 5

7.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

год.

 

 

 

 

Задача 9

Визначте, за рахунок яких факторів, на скільки процентів по кожному фактору та в цілому по підприємству підвищилась продуктивність праці за даними таблиці:

Таблиця

Показники

Базисний період

Звітний період

1. Обсяг виробництва товарної продукції, тис. грн.

1929,95

1537,3

2. Трудомісткість, тис. нормо-годин

3408

3660

3. Чисельність основних робітників, осіб

1888

1869

4. Затрати праці основних робітників, тис. людино-годин

2935

3308,2

5. Чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб

4392

4408

 

Задача 10

Робітник протягом місяця (21 робочі зміни тривалістю 8 годин) виконав такий обсяг робіт: деталей А – 177 шт., норма часу на одну деталь становить 0,68 нормо-годин; деталей К-79, норма часу становить 1,14 нормо-годин.

Визначте рівень виконання норм праці робітником-відрядником.

 

Варіант 6

Задача 1

Визначити зростання продуктивності праці за методом нормативно-чистої продукції на основі даних таблиці. Чисельність промислово-виробничого персоналу у базисному періоді 2573осіб, у звітному – 2546 осіб.

Назва виробу

Обсяг виробництва, шт.

Норматив чистої продукції, грн

Базисний період

Звітний період

А-1

755

831

13342

А-2

199

251

21564

А-3

156

154

17894

А-4

879

822

10254

А-5

107

132

19541

А-6

567

567

11245

 

Задача 2

У місті, яке налічує 553 тис. жителів, проводилося обстеження домогосподарств з питань економічної активності населення за методологією МОП, котре виявило такий його склад:

- 398 тис. осіб у віці від 15-70 років включно;

- 63 % - цієї категорії виявили економічну активність;

- 18,72 тис. осіб – шукають роботу.

В той же час міським центром зайнятості було зафіксовано:

- 276,8 тис. осіб – працездатного населення у працездатному віці, які виявили економічну активність;

- 7,5 тис. осіб безробітних громадян.

Підрахуйте рівень безробіття за результатами обстеження домогосподарств за методологією МОП та за фіксованими даними міського центру зайнятості. Поясніть причину різниці.

 

Задача 3

Визначте місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці, за відрядно-преміальною системою оплати праці на основі даних, наведених в таблиці. Назвіть умови застосування відрядно-преміальної системи.

Показник

Значення

Місячна норма годин за графіком

176

Розряд роботи

2

Норма виробітку деталей за годину, шт.

10

Технічно обґрунтована норма штучного часу на деталь, хв

6

Фактичний місячний виробіток, деталей

1833

Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, %

13

Розмір премії за кожний процент перевиконання завдання до прямого відрядного заробітку, %

0,8

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 169,9 год.;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,15

1,25

1,47

1,67

1,87

2,01

2,28

 

Задача 4

Економістом з нормування праці розраховано, що середній тарифний розряд робіт на дільниці дорівнює 5,36.

На виробництві на роботах з нормальними умовами праці зайнято: ІІ розряд – 48 осіб, ІІІ розряд – 51 особа, V розряд - 66осіб, VI розряд – 30 осіб.

Визначте: середній тарифний коефіцієнт та середню тарифну ставку робіт, що виконуються на даній ділянці; середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд та середню тарифну ставку для робітників зайнятих на виробництві.

Зробіть порівняльний аналіз показників та дайте пояснення. Якщо є розбіжність між середнім тарифним розрядом робіт та середнім тарифним розрядом робітника вкажіть можливі причини виникнення та заходи по їх подоланню.

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 165,4 год.;

- коефіцієнт співвідношення між мінімальним розміром заробітної плати та тарифною ставкою першого розряду 1,38;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,15

1,25

1,47

1,67

1,87

2,01

2,28

 

Задача 5

На наступний рік передбачається такий план випуску продукції:

Вироби

Кількість, шт.

Трудові затрати на один виріб, нормо-годин

Виконання норми за планом, %

А

2000

114

115

Б

10000

86

125

В

6000

158

132

Г

800

200

116

Визначте: необхідну чисельність основних робітників при річному фонді робочого часу 1750 годин; чисельність усіх виробничих робітників, якщо основні робітники становлять 72 % загальної чисельності робітників; чисельність всього промислово-виробничого персоналу (ПВП) та чисельність керівників, професіоналів, фахівців і службовців, якщо число керівників, професіоналів, фахівців і службовців становить 17 % загальної чисельності ПВП.

 

Задача 6

В організації розроблена і впроваджена безтарифна система оплати праці. За звітний місяць визначено, що на оплату праці працівників буде спрямовано 26770,0 грн.

На основі даних поданих в таблиці, визначте заробіток кожного працівника організації за безтарифною системою оплати праці.

Опишіть умови для застосування «безтарифної» системи оплати праці.

Таблиця

Дані для розрахунку фактичної заробітної плати працівників організації за звітний місяць

Працівники

Кваліфікаційний рівень працівника

Кількість відпрацьованих годин

Коефіцієнт трудової участі

Керівник організації

5,15

190,0

1,1

Перший заступник керівника

4,5

192,5

1,12

Другий заступник керівника

3,9

180,5

1,07

Провідний фахівець

2,95

123,1

0,9

Фахівець 2 категорії

2,41

180,5

1,06

Фахівець 3 категорії

1,89

182,0

1,07

Робітник вищої кваліфікації

2,67

184,0

1,1

Робітник вищої кваліфікації

2,67

180,5

1,04

Кваліфікований робітник

1,85

184,0

1,18

Робітник

1,3

128,0

0,9

Робітник

1,4

184,0

1,09

Некваліфікований робітник

1,1

176,0

1,0

Усього

Х

2085,1

Х

 

Задача 7

Хлібопекарська бригада виготовила за місяць 150 ц хліба і 86 ц булочних виробів. Розцінки за 1 ц продукції: хліба – 10,04 грн., булочних виробів – 13,92 грн.

Майстер-пекар виконує обов’язки бригадира (доплата за бригадирство – 30% до основної заробітної плати). Тістоміс і формувальник працюють у важких умовах праці (доплата – 8%). За звання «Майстер» доплата становить 25% до основної заробітної плати. За виконання змінних завдань і високу якість продукції бригаді встановлена премія у розмірі 20% тарифного фонду.

Розрахуйте зарплату кожного члена бригади з урахуванням доплат і премій. Система оплати праці – відрядно-преміальна. Розмір доплат і премій нараховуються у відсотках до розміру основної заробітної плати.

Вихідна інформація для нарахування зарплати працівникам бригади наведена в таблиці.

Таблиця

Присвоєні розряди і відпрацьований час членів хлібопекарської бригади

Склад бригади

Тарифний розряд

Відпрацьований час, год.

Майстер-пекар

Y

181

Тістоміс

IY

172

Формувальник

IY

181

Підсобний робітник

ІІ

160

Вихідна інформація для визначення годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу – 168 годин;

- мінімальний місячний розмір заробітної плати робітника 1-ого розряду взяти на рівні прожиткового мінімуму на одну працездатну особу;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,08

1,23

1,35

1,54

1,8

Годинна тарифна ставка, грн.

 

 

 

 

 

 

 

Задача 8

Використовуючи дані звітного балансу робочого часу і додаткові дані за балансом на плановий рік, розрахуйте:

1) баланс робочого часу за звітний рік у людино–годинах, якщо середньоспискова чисельність робітників складала 487 осіб;

2) баланс робочого часу на плановий рік у людино–годинах і у середньому на 1-ого робітника в годинах;

3) планову середньоспискову чисельність робітників, якщо виробнича програма підприємства складе 925 тис. нормо-годин.

Таблиця

Вихідні дані для складання балансу робочого часу підприємства за період, що аналізується

№з/п

Показники

Од. виміру

Звітний рік

На плановий рік у середньому на 1 робітника

Всього

У серед-ньому на 1 робітника

1.

Календарний фонд робочого часу

дні

 

365

365

2.

Вихідні і святкові дні

дні

 

112

114

3.

Номінальний фонд робочого часу

дні

 

 

 

4.

Не відпрацьовано всього днів – разом

дні

 

 

 

а

щорічні та інші відпустки

-"-

 

25

24 календар. днів – 80%, 26 календар. днів – 20%.

б

неявки по хворобі

-"-

 

4,55

скорочено на 10%

в

по вагітності і пологам

-"-

 

3,5

на фактичному рівні

г

навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

-"-

 

4,7

скорочено на 20%

д

цілозмінні простої

-"-

 

0,2

не плануються

є

прогули

-"-

 

0,3

не плануються

ж

неявки з дозволу адміністрації

-"-

 

2,1

не плануються

5.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

дні

 

 

 

6.

Середня тривалість робочого дня

год.

 

7,7

7,75

7.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

год.

 

 

 

 

Задача 9

Визначте, за рахунок яких факторів, на скільки процентів по кожному фактору та в цілому по підприємству підвищилась продуктивність праці за даними таблиці:

Таблиця

Показники

Базисний період

Звітний період

1. Обсяг виробництва товарної продукції, тис. грн.

937

1050

2. Трудомісткість, тис. нормо-годин

2385, 5

2555

3. Чисельність основних робітників, осіб

1207

1252

4. Затрати праці основних робітників, тис. людино-годин

2155

2250

5. Чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб

2997

3122

 

Задача 10

Робітник протягом місяця (22 робочі зміни тривалістю 8 годин) виконав такий обсяг робіт: деталей А – 102 шт., норма часу на одну деталь становить 0,64 нормо-годин; деталей К-87, норма часу становить 1,24 нормо-годин.

Визначте рівень виконання норм праці робітником-відрядником.

 

Варіант 7

Задача 1

Визначити зростання продуктивності праці за методом нормативно-чистої продукції на основі даних таблиці. Чисельність промислово-виробничого персоналу у базисному періоді 2546 осіб, у звітному – 2489 осіб.

Назва виробу

Обсяг виробництва, шт

Норматив чистої продукції, грн

Базисний період

Звітний період

А-1

755

831

13342

А-2

199

251

21564

А-3

156

154

17894

А-4

879

822

10254

А-5

107

132

19541

А-6

567

567

11245

 

Задача 2

У місті, яке налічує 31,5 тис. жителів, проводилося обстеження домогосподарств з питань економічної активності населення за методологією МОП, котре виявило такий його склад:

- 24,6 тис. осіб у віці від 15-70 років включно;

- 50,1 % - цієї категорії виявили економічну активність;

- 3,8 тис. осіб – шукають роботу.

В той же час міським центром зайнятості було зафіксовано:

- 13,12 тис. осіб – працездатного населення у працездатному віці, які виявили економічну активність;

- 1,11 тис. осіб безробітних громадян.

Підрахуйте рівень безробіття за результатами обстеження домогосподарств за методологією МОП та за фіксованими даними міського центру зайнятості. Поясніть причину різниці.

 

Задача 3

Визначте місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці, за відрядно-преміальною системою оплати праці на основі даних, наведених в таблиці. Назвіть умови застосування відрядно-преміальної системи.

Показник

Значення

Місячна норма годин за графіком

176

Розряд роботи

5

Норма виробітку деталей за годину, шт

12

Технічно обгрунтована норма штучного часу на деталь, хв

7

Фактичний місячний виробіток, деталей

2156

Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, %

13

Розмір премії за кожний процент перевиконання завдання до прямого відрядного заробітку, %

1,2

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 168 год.;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,15

1,25

1,47

1,67

1,87

2,01

2,28

 

Задача 4

Економістом з нормування праці розраховано, що середній тарифний розряд робіт на дільниці дорівнює 3,82.

На виробництві на роботах з нормальними умовами праці зайнято: ІІІ розряд – 41 особа, ІV розряд - 51 особа, V розряд - 76 осіб, VI розряд – 62 осіб.

Визначте: середній тарифний коефіцієнт та середню тарифну ставку робіт, що виконуються на даній ділянці; середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд та середню тарифну ставку для робітників зайнятих на виробництві.

Зробіть порівняльний аналіз показників та дайте пояснення. Якщо є розбіжність між середнім тарифним розрядом робіт та середнім тарифним розрядом робітника вкажіть можливі причини виникнення та заходи по їх подоланню.

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 159,9 год.;

- коефіцієнт співвідношення між мінімальним розміром заробітної плати та тарифною ставкою першого розряду 1,28;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,15

1,25

1,47

1,67

1,87

2,01

2,28

 

Задача 5

На наступний рік передбачається такий план випуску продукції:

Вироби

Кількість, шт.

Трудові затрати на один виріб, нормо-годин

Виконання норми за планом, %

А

1080

127

115

Б

5220

91

120

В

3090

184

130

Г

410

230

116

Визначте: необхідну чисельність основних робітників при річному фонді робочого часу 1664 годин; чисельність усіх виробничих робітників, якщо основні робітники становлять 54 % загальної чисельності робітників; чисельність всього промислово-виробничого персоналу (ПВП) та чисельність керівників, професіоналів, фахівців і службовців, якщо число керівників, професіоналів, фахівців і службовців становить 16 % загальної чисельності ПВП.

 

Задача 6

В організації розроблена і впроваджена безтарифна система оплати праці. За звітний місяць визначено, що на оплату праці працівників буде спрямовано 23338,0 грн.

На основі даних поданих в таблиці, визначте заробіток кожного працівника організації за безтарифною системою оплати праці.

Опишіть умови для застосування «безтарифної» системи оплати праці.

Таблиця

Дані для розрахунку фактичної заробітної плати працівників організації за звітний місяць

Працівники

Кваліфікаційний рівень працівника

Кількість відпрацьованих годин

Коефіцієнт трудової участі

Керівник організації

4,64

190,0

1,1

Перший заступник керівника

4,17

192,5

1,12

Другий заступник керівника

3,67

180,5

1,07

Провідний фахівець

2,74

123,1

0,9

Фахівець 2 категорії

2,24

180,5

1,06

Фахівець 3 категорії

1,79

182,0

1,07

Робітник вищої кваліфікації

2,54

184,0

1,1

Робітник вищої кваліфікації

2,54

180,5

1,04

Кваліфікований робітник

1,79

184,0

1,18

Робітник

1,38

128,0

0,9

Робітник

1,38

184,0

1,09

Некваліфікований робітник

1,02

176,0

1,0

Усього

Х

2085,1

Х

 

Задача 7

Хлібопекарська бригада виготовила за місяць 177 ц хліба і 113 ц булочних виробів. Розцінки за 1 ц продукції: хліба – 9,84 грн., булочних виробів – 18,9 грн.

Майстер-пекар виконує обов’язки бригадира (доплата за бригадирство – 30% до основної заробітної плати). Тістоміс і формувальник працюють у важких умовах праці (доплата – 10%). За звання «Майстер» доплата становить 25% до основної заробітної плати. За виконання змінних завдань і високу якість продукції бригаді встановлена премія у розмірі 20% тарифного фонду.

Розрахуйте зарплату кожного члена бригади з урахуванням доплат і премій. Система оплати праці – відрядно-преміальна.Розмір доплат і премій нараховуються у відсотках до розміру основної заробітної плати

Вихідна інформація для нарахування зарплати працівникам бригади наведена в таблиці.

Таблиця

Присвоєні розряди і відпрацьований час членів хлібопекарської бригади

Склад бригади

Тарифний розряд

Відпрацьований час, год.

Майстер-пекар

Y

172

Тістоміс

IY

170

Формувальник

ІІІ

176

Підсобний робітник

ІІ

170

Вихідна інформація для визначення годинної тарифної ставки:

– середньомісячний фонд робочого часу – 168,9 годин;

– мінімальний місячний розмір заробітної плати робітника 1-ого розряду взяти на рівні прожиткового мінімуму на одну працездатну особу;

– тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,08

1,23

1,35

1,54

1,8

Годинна тарифна ставка, грн.

 

 

 

 

 

 

 

Задача 8

Використовуючи дані звітного балансу робочого часу і додаткові дані за балансом на плановий рік, розрахуйте:

1) баланс робочого часу за звітний рік у людино–годинах, якщо середньоспискова чисельність робітників складала 578 осіб;

2) баланс робочого часу на плановий рік у людино–годинах і у середньому на 1-ого робітника в годинах;

3) планову середньоспискову чисельність робітників, якщо виробнича програма підприємства складе 874 тис. нормо-годин.

Таблиця

Вихідні дані для складання балансу робочого часу підприємства за період, що аналізується

№з/п

Показники

Од. виміру

Звітний рік

На плановий рік

у середньому на 1 робітника

Всього

У серед-ньому на 1 робіт-ника

1.

Календарний фонд робочого часу

дні

 

365

365

2.

Вихідні і святкові дні

дні

 

112

112

3.

Номінальний фонд робочого часу

дні

 

 

 

4.

Не відпрацьовано всього днів – разом

дні

 

 

 

а

щорічні та інші відпустки

-"-

 

25

24 календар. днів – 83%,

26 календар. днів – 17%.

б

неявки по хворобі

-"-

 

6,55

скорочено на 8%

в

по вагітності і пологам

-"-

 

4,8

на фактич-ному рівні

г

навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

-"-

 

4,2

скорочено на 20%

д

цілозмінні простої

-"-

 

0,3

не плануються

є

прогули

-"-

 

0,2

не плануються

ж

неявки з дозволу адміністрації

-"-

 

2,5

не плануються

5.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

дні

 

 

 

6.

Середня тривалість робочого дня

год.

 

7,9

7,95

7.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

год.

 

 

 

 

Задача 9

Визначте, за рахунок яких факторів, на скільки процентів по кожному фактору та в цілому по підприємству підвищилась продуктивність праці за даними таблиці:

Таблиця

Показники

Базисний період

Звітний період

1. Обсяг виробництва товарної продукції, тис. грн.

1002

1068

2. Трудомісткість, тис. нормо-годин

2275, 5

2610

3. Чисельність основних робітників, осіб

1207

1252

4. Затрати праці основних робітників, тис. людино-годин

2125

2180

5. Чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб

3000

3122

 

Задача 10

Робітник протягом місяця (21 робочі зміни тривалістю 8 годин) виконав такий обсяг робіт: деталей А – 144 шт., норма часу на одну деталь становить 0,77 нормо-годин; деталей К-70, норма часу становить 1,24 нормо-годин.

Визначте рівень виконання норм праці робітником-відрядником.

 

Варіант 8

Задача 1

Визначити зростання продуктивності праці за методом нормативно-чистої продукції на основі даних таблиці. Чисельність промислово-виробничого персоналу у базисному періоді 1901 осіб, у звітному – 1928 осіб.

Назва виробу

Обсяг виробництва, шт

Норматив чистої продукції, грн

Базисний період

Звітний період

А-1

648

661

12341

А-2

198

241

20064

А-3

146

144

17894

А-4

879

822

10254

А-5

107

132

19541

А-6

407

405

11245

 

Задача 2

У місті, яке налічує 943 тис. жителів, проводилося обстеження домогосподарств з питань економічної активності населення за методологією МОП, котре виявило такий його склад:

- 751 тис. осіб у віці від 15-70 років включно;

- 71 % - цієї категорії виявили економічну активність;

- 78,9 тис. осіб – шукають роботу.

В той же час міським центром зайнятості було зафіксовано:

- 521,2 тис. осіб – працездатного населення у працездатному віці, які виявили економічну активність;

- 42,4 тис. осіб безробітних громадян.

Підрахуйте рівень безробіття за результатами обстеження домогосподарств за методологією МОП та за фіксованими даними міського центру зайнятості. Поясніть причину різниці.

 

Задача 3

Визначте місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці, за відрядно-преміальною системою оплати праці на основі даних, наведених в таблиці. Назвіть умови застосування відрядно-преміальної системи.

Показник

Значення

Місячна норма годин за графіком

174

Розряд роботи

4

Норма виробітку деталей за годину, шт

11

Технічно обгрунтована норма штучного часу на деталь, хв

3

Фактичний місячний виробіток, деталей

1979

Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, %

11

Розмір премії за кожний процент перевиконання завдання до прямого відрядного заробітку, %

1,12

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 166 год.;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,15

1,25

1,47

1,67

1,87

2,01

2,28

 

Задача 4

Економістом з нормування праці розраховано, що середній тарифний розряд робіт на дільниці дорівнює 5,41.

На виробництві на роботах з нормальними умовами праці зайнято: ІІІ розряд – 62 особи, ІV розряд - 50 осіб, V розряд - 76 особи, VI розряд – 62 особи.

Визначте: середній тарифний коефіцієнт та середню тарифну ставку робіт, що виконуються на даній ділянці; середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд та середню тарифну ставку для робітників зайнятих на виробництві.

Зробіть порівняльний аналіз показників та дайте пояснення. Якщо є розбіжність між середнім тарифним розрядом робіт та середнім тарифним розрядом робітника вкажіть можливі причини виникнення та заходи по їх подоланню.

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 165,4 год.;

- коефіцієнт співвідношення між мінімальним розміром заробітної плати та тарифною ставкою першого розряду 1,25;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,15

1,25

1,47

1,67

1,87

2,01

2,28

 

Задача 5

На наступний рік передбачається такий план випуску продукції:

Вироби

Кількість, шт.

Трудові затрати на один виріб, нормо-годин

Виконання норми за планом, %

А

980

100

115

Б

4786

80

120

В

2984

150

130

Г

398

200

116

Визначте: необхідну чисельність основних робітників при річному фонді робочого часу 1696 годин; чисельність усіх виробничих робітників, якщо основні робітники становлять 56 % загальної чисельності робітників; чисельність всього промислово-виробничого персоналу (ПВП) та чисельність керівників, професіоналів, фахівців і службовців, якщо число керівників, професіоналів, фахівців і службовців становить 17 % загальної чисельності ПВП.

 

Задача 6

В організації розроблена і впроваджена безтарифна система оплати праці. За звітний місяць визначено, що на оплату праці працівників буде спрямовано 22647,0 грн.

На основі даних поданих в таблиці, визначте заробіток кожного працівника організації за безтарифною системою оплати праці.

Опишіть умови для застосування «безтарифної» системи оплати праці.

Таблиця

Дані для розрахунку фактичної заробітної плати працівників організації за звітний місяць

Працівники

Кваліфікаційний рівень працівника

Кількість відпрацьованих годин

Коефіцієнт трудової участі

Керівник організації

4,58

190,0

1,1

Перший заступник керівника

4,07

192,5

1,12

Другий заступник керівника

3,74

180,5

1,07

Провідний фахівець

2,75

123,1

0,9

Фахівець 2 категорії

2,17

180,5

1,06

Фахівець 3 категорії

1,77

182,0

1,07

Робітник вищої кваліфікації

2,57

184,0

1,1

Робітник вищої кваліфікації

2,57

180,5

1,04

Кваліфікований робітник

1,74

184,0

1,18

Робітник

1,28

128,0

0,9

Робітник

1,28

184,0

1,09

Некваліфікований робітник

0,85

176,0

1,0

Усього

Х

2085,1

Х

 

Задача 7

Хлібопекарська бригада виготовила за місяць 189 ц хліба і 166 ц булочних виробів. Розцінки за 1 ц продукції: хліба – 12,87 грн., булочних виробів – 15,22 грн.

Майстер-пекар виконує обов’язки бригадира (доплата за бригадирство – 30% до основної заробітної плати). Тістоміс, формувальник і підсобний робітник працюють у важких умовах праці (доплата – 14%). За звання «Майстер» доплата становить 25% до основної заробітної плати. За виконання змінних завдань і високу якість продукції бригаді встановлена премія у розмірі 20% тарифного фонду.

Розрахуйте зарплату кожного члена бригади з урахуванням доплат і премій. Система оплати праці – відрядно-преміальна.Розмір доплат і премій нараховуються у відсотках до розміру основної заробітної плати.

Вихідна інформація для нарахування зарплати працівникам бригади наведена в таблиці.

Таблиця

Присвоєні розряди і відпрацьований час членів хлібопекарської бригади

Склад бригади

Тарифний розряд

Відпрацьований час, год.

Майстер-пекар

Y

181

Тістоміс

Y

167

Формувальник

ІІІ

176

Підсобний робітник

ІІ

165

Вихідна інформація для визначення годинної тарифної ставки:

– середньомісячний фонд робочого часу – 167 годин;

– мінімальний місячний розмір заробітної плати робітника 1-ого розряду взяти на рівні прожиткового мінімуму на одну працездатну особу;

– тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,08

1,23

1,35

1,54

1,8

Годинна тарифна ставка, грн.

 

 

 

 

 

 

 

Задача 8

Використовуючи дані звітного балансу робочого часу і додаткові дані за балансом на плановий рік, розрахуйте:

1) баланс робочого часу за звітний рік у людино–годинах, якщо середньоспискова чисельність робітників складала 521 осіб;

2) баланс робочого часу на плановий рік у людино–годинах і у середньому на 1-ого робітника в годинах;

3) планову середньоспискову чисельність робітників, якщо виробнича програма підприємства складе 848 тис. нормо-годин.

Таблиця

Вихідні дані для складання балансу робочого часу підприємства за період, що аналізується

№з/п

Показники

Од. виміру

Звітний рік

На плановий рік

у середньому на 1 робітника

Всього

У серед-ньому на 1 робіт-ника

1.

Календарний фонд робочого часу

дні

 

365

365

2.

Вихідні і святкові дні

дні

 

112

115

3.

Номінальний фонд робочого часу

дні

 

 

 

4.

Не відпрацьовано всього днів – разом

дні

 

 

 

а

щорічні та інші відпустки

-"-

 

25

24 календар. днів – 78%,

26 календар. днів – 22%.

б

неявки по хворобі

-"-

 

6,55

скорочено на 11%

в

по вагітності і пологам

-"-

 

3, 6

на фактич-ному рівні

г

навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

-"-

 

4,2

скорочено на 20%

д

цілозмінні простої

-"-

 

0,4

не плануються

є

прогули

-"-

 

0,2

не плануються

ж

неявки з дозволу адміністрації

-"-

 

2,2

не плануються

5.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

дні

 

 

 

6.

Середня тривалість робочого дня

год.

 

7,5

7,68

7.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

год.

 

 

 

 

Задача 9

Визначте, за рахунок яких факторів, на скільки процентів по кожному фактору та в цілому по підприємству підвищилась продуктивність праці за даними таблиці:

Таблиця

Показники

Базисний період

Звітний період

1. Обсяг виробництва товарної продукції, тис. грн.

1754,3

1707,33

2. Трудомісткість, тис. нормо-годин

2825,1

2765

3. Чисельність основних робітників, осіб

1514

1420

4. Затрати праці основних робітників, тис. людино-годин

2744

2685

5. Чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб

2992

2802

 

Задача 10

Робітник протягом місяця (20 робочі зміни тривалістю 8 годин) виконав такий обсяг робіт: деталей А – 141 шт., норма часу на одну деталь становить 0,56 нормо-годин; деталей К-64, норма часу становить 1,17 нормо-годин.

Визначте рівень виконання норм праці робітником-відрядником.

 

Варіант 9

Задача 1

Визначити зростання продуктивності праці за методом нормативно-чистої продукції на основі даних таблиці. Чисельність промислово-виробничого персоналу у базисному періоді 2326 осіб, у звітному – 2389 осіб.

Назва виробу

Обсяг виробництва, шт

Норматив чистої продукції, грн

Базисний період

Звітний період

А-1

765

800

10342

А-2

191

251

21564

А-3

156

154

17894

А-4

869

823

10454

А-5

132

132

19541

А-6

475

436

11245

 

Задача 2

У місті, яке налічує 852 тис. жителів, проводилося обстеження домогосподарств з питань економічної активності населення за методологією МОП, котре виявило такий його склад:

- 701 тис. осіб у віці від 15-70 років включно;

- 58 % - цієї категорії виявили економічну активність;

- 98,9 тис. осіб – шукають роботу.

В той же час міським центром зайнятості було зафіксовано:

- 407,21 тис. осіб – працездатного населення у працездатному віці, які виявили економічну активність;

- 36,7 тис. осіб безробітних громадян.

Підрахуйте рівень безробіття за результатами обстеження домогосподарств за методологією МОП та за фіксованими даними міського центру зайнятості. Поясніть причину різниці.

 

Задача 3

Визначте місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці, за відрядно-преміальною системою оплати праці на основі даних, наведених в таблиці. Назвіть умови застосування відрядно-преміальної системи.

Показник

Значення

Місячна норма годин за графіком

170

Розряд роботи

4

Норма виробітку деталей за годину, шт

10

Технічно обгрунтована норма штучного часу на деталь, хв

5

Фактичний місячний виробіток, деталей

1860

Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, %

9

Розмір премії за кожний процент перевиконання завдання до прямого відрядного заробітку, %

1,5

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 165 год.;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,15

1,25

1,47

1,67

1,87

2,01

2,28

 

Задача 4

Економістом з нормування праці розраховано, що середній тарифний розряд робіт на дільниці дорівнює 5,6.

На виробництві на роботах з нормальними умовами праці зайнято: І V розряд – 79 осіб, V розряд - 56 осіб, VI розряд – 52 особи.

Визначте: середній тарифний коефіцієнт та середню тарифну ставку робіт, що виконуються на даній ділянці; середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд та середню тарифну ставку для робітників зайнятих на виробництві.

Зробіть порівняльний аналіз показників та дайте пояснення. Якщо є розбіжність між середнім тарифним розрядом робіт та середнім тарифним розрядом робітника вкажіть можливі причини виникнення та заходи по їх подоланню.

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 165,4 год.;

- коефіцієнт співвідношення між мінімальним розміром заробітної плати та тарифною ставкою першого розряду 1,33;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,15

1,25

1,47

1,67

1,87

2,01

2,28

 

Задача 5

На наступний рік передбачається такий план випуску продукції:

Вироби

Кількість, шт.

Трудові затрати на один виріб, нормо-годин

Виконання норми за планом, %

А

1111

130

110

Б

5555

80

108

В

3013

150

128

Г

401

202

122

Визначте: необхідну чисельність основних робітників при річному фонді робочого часу 1810 годин; чисельність усіх виробничих робітників, якщо основні робітники становлять 62 % загальної чисельності робітників; чисельність всього промислово-виробничого персоналу (ПВП) та чисельність керівників, професіоналів, фахівців і службовців, якщо число керівників, професіоналів, фахівців і службовців становить 18 % загальної чисельності ПВП.

 

Задача 6

В організації розроблена і впроваджена безтарифна система оплати праці. За звітний місяць визначено, що на оплату праці працівників буде спрямовано 27001,0 грн.

На основі даних поданих в таблиці, визначте заробіток кожного працівника організації за безтарифною системою оплати праці.

Опишіть умови для застосування «безтарифної» системи оплати праці.

Таблиця

Дані для розрахунку фактичної заробітної плати працівників організації за звітний місяць

Працівники

Кваліфікаційний рівень працівника

Кількість відпрацьованих годин

Коефіцієнт трудової участі

Керівник організації

4,73

190,0

1,1

Перший заступник керівника

4,05

192,5

1,12

Другий заступник керівника

3,56

180,5

1,07

Провідний фахівець

2,45

123,1

0,9

Фахівець 2 категорії

2,19

180,5

1,06

Фахівець 3 категорії

1,74

182,0

1,07

Робітник вищої кваліфікації

2,52

184,0

1,1

Робітник вищої кваліфікації

2,52

180,5

1,04

Кваліфікований робітник

1,67

184,0

1,18

Робітник

1,36

128,0

0,9

Робітник

1,36

184,0

1,09

Некваліфікований робітник

1,18

176,0

1,0

Усього

Х

2085,1

Х

 

Задача 7

Хлібопекарська бригада виготовила за місяць 177 ц хліба і 186 ц булочних виробів. Розцінки за 1 ц продукції: хліба – 11,04 грн., булочних виробів – 12,45 грн.

Майстер-пекар виконує обов’язки бригадира (доплата за бригадирство – 30% до основної заробітної плати). Тістоміс, формувальник і підсобний робітник працюють у важких умовах праці (доплата – 12%). За звання «Майстер» доплата становить 25% до основної заробітної плати. За виконання змінних завдань і високу якість продукції бригаді встановлена премія у розмірі 20% тарифного фонду.

Розрахуйте зарплату кожного члена бригади з урахуванням доплат і премій. Система оплати праці – відрядно-преміальна.Розмір доплат і премій нараховуються у відсотках до розміру основної заробітної плати

Вихідна інформація для нарахування зарплати працівникам бригади наведена в таблиці.

Таблиця

Присвоєні розряди і відпрацьований час членів хлібопекарської бригади

Склад бригади

Тарифний розряд

Відпрацьований час, год.

Майстер-пекар

Y

178

Тістоміс

IY

168

Формувальник

ІІІ

171

Підсобний робітник

ІІ

165

Вихідна інформація для визначення годинної тарифної ставки:

– середньомісячний фонд робочого часу – 165,3 годин;

– мінімальний місячний розмір заробітної плати робітника 1-ого розряду взяти на рівні прожиткового мінімуму на одну працездатну особу;

– тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,08

1,23

1,35

1,54

1,8

Годинна тарифна ставка, грн.

 

 

 

 

 

 

 

Задача 8

Використовуючи дані звітного балансу робочого часу і додаткові дані за балансом на плановий рік, розрахуйте:

1) баланс робочого часу за звітний рік у людино–годинах, якщо середньоспискова чисельність робітників складала 568 осіб;

2) баланс робочого часу на плановий рік у людино–годинах і у середньому на 1-ого робітника в годинах;

3) планову середньоспискову чисельність робітників, якщо виробнича програма підприємства складе 892 тис. нормо-годин.

Таблиця

Вихідні дані для складання балансу робочого часу підприємства за період, що аналізується

№з/п

Показники

Од. виміру

Звітний рік

На плановий рік

у середньому на 1 робітника

Всього

У серед-ньому на 1 робіт-ника

1.

Календарний фонд робочого часу

дні

 

365

365

2.

Вихідні і святкові дні

дні

 

113

114

3.

Номінальний фонд робочого часу

дні

 

 

 

4.

Не відпрацьовано всього днів – разом

дні

 

 

 

а

щорічні та інші відпустки

-"-

 

25

24 календар. днів – 80%,

26 календар. днів – 20%.

б

неявки по хворобі

-"-

 

6,15

скорочено на 10%

в

по вагітності і пологам

-"-

 

3,2

на фактич-ному рівні

г

навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

-"-

 

4,2

скорочено на 20%

д

цілозмінні простої

-"-

 

0,2

не плануються

є

прогули

-"-

 

0,1

не плануються

ж

неявки з дозволу адміністрації

-"-

 

2,7

не плануються

5.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

дні

 

 

 

6.

Середня тривалість робочого дня

год.

 

7,81

7,83

7.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

год.

 

 

 

 

Задача 9

Визначте, за рахунок яких факторів, на скільки процентів по кожному фактору та в цілому по підприємству підвищилась продуктивність праці за даними таблиці:

Таблиця

Показники

Базисний період

Звітний період

1. Обсяг виробництва товарної продукції, тис. грн.

1684

1987

2. Трудомісткість, тис. нормо-годин

2546, 5

2968

3. Чисельність основних робітників, осіб

1107

1152

4. Затрати праці основних робітників, тис. людино-годин

2155

2250

5. Чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб

3078

3204

 

Задача 10

Робітник протягом місяця (19 робочі зміни тривалістю 8 годин) виконав такий обсяг робіт: деталей А – 187 шт., норма часу на одну деталь становить 0,67 нормо-годин; деталей К-51, норма часу становить 1,11 нормо-годин.

Визначте рівень виконання норм праці робітником-відрядником.

 

Варіант 10

Задача 1

Визначити зростання продуктивності праці за методом нормативно-чистої продукції на основі даних таблиці. Чисельність промислово-виробничого персоналу у базисному періоді 1025 осіб, у звітному – 1104осіб.

Назва виробу

Обсяг виробництва, шт

Норматив чистої продукції, грн

Базисний період

Звітний період

А-1

755

831

13342

А-2

199

251

21564

А-3

156

154

17894

А-4

879

822

10254

А-5

107

132

19541

А-6

567

567

11245

 

Задача 2

У місті, яке налічує 452 тис. жителів, проводилося обстеження домогосподарств з питань економічної активності населення за методологією МОП, котре виявило такий його склад:

- 314 тис. осіб у віці від 15-70 років включно;

- 61 % - цієї категорії виявили економічну активність;

- 15,71 тис. осіб – шукають роботу.

В той же час міським центром зайнятості було зафіксовано:

- 202,8 тис. осіб – працездатного населення у працездатному віці, які виявили економічну активність;

- 5,1 тис. осіб безробітних громадян.

Підрахуйте рівень безробіття за результатами обстеження домогосподарств за методологією МОП та за фіксованими даними міського центру зайнятості. Поясніть причину різниці.

 

Задача 3

Визначте місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці, за відрядно-преміальною системою оплати праці на основі даних, наведених в таблиці. Назвіть умови застосування відрядно-преміальної системи.

Показник

Значення

Місячна норма годин за графіком

165

Розряд роботи

6

Норма виробітку деталей за годину, шт

9

Технічно обгрунтована норма штучного часу на деталь, хв

6

Фактичний місячний виробіток, деталей

1714

Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, %

10

Розмір премії за кожний процент перевиконання завдання до прямого відрядного заробітку, %

0,8

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 168 год.;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,15

1,25

1,47

1,67

1,87

2,01

2,28

 

Задача 4

Економістом з нормування праці розраховано, що середній тарифний розряд робіт на дільниці дорівнює 4,28.

На виробництві на роботах з нормальними умовами праці зайнято: ІІІ розряд – 52 осіб, V розряд - 56 осіб, VI розряд – 79 осіб.

Визначте: середній тарифний коефіцієнт та середню тарифну ставку робіт, що виконуються на даній ділянці; середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд та середню тарифну ставку для робітників зайнятих на виробництві.

Зробіть порівняльний аналіз показників та дайте пояснення. Якщо є розбіжність між середнім тарифним розрядом робіт та середнім тарифним розрядом робітника вкажіть можливі причини виникнення та заходи по їх подоланню.

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 161,4 год.;

- коефіцієнт співвідношення між мінімальним розміром заробітної плати та тарифною ставкою першого розряду 1,27;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,15

1,25

1,47

1,67

1,87

2,01

2,28

 

Задача 5

На наступний рік передбачається такий план випуску продукції:

Вироби

Кількість, шт.

Трудові затрати на один виріб, нормо-годин

Виконання норми за планом, %

А

1056

96

122

Б

5020

82

120

В

3500

150

132

Г

440

240

116

Визначте: необхідну чисельність основних робітників при річному фонді робочого часу 1824 годин; чисельність усіх виробничих робітників, якщо основні робітники становлять 78 % загальної чисельності робітників; чисельність всього промислово-виробничого персоналу (ПВП) та чисельність керівників, професіоналів, фахівців і службовців, якщо число керівників, професіоналів, фахівців і службовців становить 14 % загальної чисельності ПВП.

 

Задача 6

В організації розроблена і впроваджена безтарифна система оплати праці. За звітний місяць визначено, що на оплату праці працівників буде спрямовано 20770,0 грн.

На основі даних поданих в таблиці, визначте заробіток кожного працівника організації за безтарифною системою оплати праці.

Опишіть умови для застосування «безтарифної» системи оплати праці.

Таблиця

Дані для розрахунку фактичної заробітної плати працівників організації за звітний місяць

Працівники

Кваліфікаційний рівень працівника

Кількість відпрацьованих годин

Коефіцієнт трудової участі

Керівник організації

4,5

186,2

1,1

Перший заступник керівника

4,0

190,5

1,12

Другий заступник керівника

3,6

184,5

1,07

Провідний фахівець

2,65

144,1

0,9

Фахівець 2 категорії

2,1

189,5

1,06

Фахівець 3 категорії

1,7

179,0

1,07

Робітник вищої кваліфікації

2,5

180,0

1,1

Робітник вищої кваліфікації

2,5

180,5

1,04

Кваліфікований робітник

1,7

182,0

1,18

Робітник

1,3

132,0

0,9

Робітник

1,3

186,0

1,09

Некваліфікований робітник

1,0

170,0

1,0

Усього

Х

2104,3

Х

 

Задача 7

Хлібопекарська бригада виготовила за місяць 159 ц хліба і 112 ц булочних виробів. Розцінки за 1 ц продукції: хліба – 14,04 грн., булочних виробів – 18,92 грн.

Майстер-пекар виконує обов’язки бригадира (доплата за бригадирство – 30% до основної заробітної плати). Тістоміс і формувальник працюють у важких умовах праці (доплата – 12%). За звання «Майстер» доплата становить 25% до основної заробітної плати. За виконання змінних завдань і високу якість продукції бригаді встановлена премія у розмірі 20% тарифного фонду.

Розрахуйте зарплату кожного члена бригади з урахуванням доплат і премій. Система оплати праці – відрядно-преміальна.Розмір доплат і премій нараховуються у відсотках до розміру основної заробітної плати

Вихідна інформація для нарахування зарплати працівникам бригади наведена в таблиці.

Таблиця

Присвоєні розряди і відпрацьований час членів хлібопекарської бригади

Склад бригади

Тарифний розряд

Відпрацьований час, год.

Майстер-пекар

Y

178

Тістоміс

Y

147

Формувальник

ІІ

171

Підсобний робітник

ІІ

167

Вихідна інформація для визначення годинної тарифної ставки:

– середньомісячний фонд робочого часу – 169,7 годин;

– мінімальний місячний розмір заробітної плати робітника 1-ого розряду взяти на рівні прожиткового мінімуму на одну працездатну особу;

– тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,08

1,23

1,35

1,54

1,8

Годинна тарифна ставка, грн.

 

 

 

 

 

 

 

Задача 8

Використовуючи дані звітного балансу робочого часу і додаткові дані за балансом на плановий рік, розрахуйте:

1) баланс робочого часу за звітний рік у людино–годинах, якщо середньоспискова чисельність робітників складала 471 осіб;

2) баланс робочого часу на плановий рік у людино–годинах і у середньому на 1-ого робітника в годинах;

3) планову середньоспискову чисельність робітників, якщо виробнича програма підприємства складе 833 тис. нормо-годин.

Таблиця

Вихідні дані для складання балансу робочого часу підприємства за період, що аналізується

№з/п

Показники

Од. виміру

Звітний рік

На плановий рік

у середньому на 1 робітника

Всього

У серед-ньому на 1 робіт-ника

1.

Календарний фонд робочого часу

дні

 

365

365

2.

Вихідні і святкові дні

дні

 

114

115

3.

Номінальний фонд робочого часу

дні

 

 

 

4.

Не відпрацьовано всього днів – разом

дні

 

 

 

а

щорічні та інші відпустки

-"-

 

25

24 календар. днів – 83%,

26 календар. днів – 17%.

б

неявки по хворобі

-"-

 

6,89

скорочено на 10%

в

по вагітності і пологам

-"-

 

3,9

на фактич-ному рівні

г

навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

-"-

 

4,4

скорочено на 20%

д

цілозмінні простої

-"-

 

0,4

не плануються

є

прогули

-"-

 

0,4

не плануються

ж

неявки з дозволу адміністрації

-"-

 

2,1

не плануються

5.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

дні

 

 

 

6.

Середня тривалість робочого дня

год.

 

7,76

7,86

7.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

год.

 

 

 

 

Задача 9

Визначте, за рахунок яких факторів, на скільки процентів по кожному фактору та в цілому по підприємству підвищилась продуктивність праці за даними таблиці:

Таблиця

Показники

Базисний період

Звітний період

1. Обсяг виробництва товарної продукції, тис. грн.

1477

1557

2. Трудомісткість, тис. нормо-годин

2349, 5

2691

3. Чисельність основних робітників, осіб

1207

1277

4. Затрати праці основних робітників, тис. людино-годин

2155

2365

5. Чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб

3219

3421

 

Задача 10

Робітник протягом місяця (24 робочі зміни тривалістю 8 годин) виконав такий обсяг робіт: деталей А – 140 шт., норма часу на одну деталь становить 0,81 нормо-годин; деталей К-76, норма часу становить 1,31 нормо-годин.

Визначте рівень виконання норм праці робітником-відрядником.

 

Варіант 11

Задача 1

Визначити зростання продуктивності праці за методом нормативно-чистої продукції на основі даних таблиці. Чисельність промислово-виробничого персоналу у базисному періоді 2546 осіб, у звітному – 2489 осіб.

Назва виробу

Обсяг виробництва, шт

Норматив чистої продукції, грн

Базисний період

Звітний період

А-1

699

701

9578

А-2

227

251

20117

А-3

126

144

18749

А-4

978

878

10452

А-5

109

132

19514

А-6

578

578

11541

 

Задача 2

У місті, яке налічує 1,52365 млн. жителів, проводилося обстеження домогосподарств з питань економічної активності населення за методологією МОП, котре виявило такий його склад:

- 1,28741 млн. осіб у віці від 15-70 років включно;

- 63 % - цієї категорії виявили економічну активність;

- 130,78 тис. осіб – шукають роботу.

В той же час міським центром зайнятості було зафіксовано:

- 841,23 тис. осіб – працездатного населення у працездатному віці, які виявили економічну активність;

- 42,1 тис. осіб безробітних громадян.

Підрахуйте рівень безробіття за результатами обстеження домогосподарств за методологією МОП та за фіксованими даними міського центру зайнятості. Поясніть причину різниці.

 

Задача 3

Визначте місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці, за відрядно-преміальною системою оплати праці на основі даних, наведених в таблиці. Назвіть умови застосування відрядно-преміальної системи.

Показник

Значення

Місячна норма годин за графіком

176

Розряд роботи

4

Норма виробітку деталей за годину, шт

10

Технічно обгрунтована норма штучного часу на деталь, хв

5

Фактичний місячний виробіток, деталей

1860

Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, %

9

Розмір премії за кожний процент перевиконання завдання до прямого відрядного заробітку, %

0,51

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 168 год.;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,15

1,25

1,47

1,67

1,87

2,01

2,28

 

Задача 4

Економістом з нормування праці розраховано, що середній тарифний розряд робіт на дільниці дорівнює 4,11.

На виробництві на роботах з нормальними умовами праці зайнято: ІІ розряд – 76 осіб, ІІІ розряд – 89 осіб, ІV розряд - 34 особи, VI розряд – 21 особа.

Визначте: середній тарифний коефіцієнт та середню тарифну ставку робіт, що виконуються на даній ділянці; середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд та середню тарифну ставку для робітників зайнятих на виробництві.

Зробіть порівняльний аналіз показників та дайте пояснення. Якщо є розбіжність між середнім тарифним розрядом робіт та середнім тарифним розрядом робітника вкажіть можливі причини виникнення та заходи по їх подоланню.

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 166,4 год.;

- коефіцієнт співвідношення між мінімальним розміром заробітної плати та тарифною ставкою першого розряду 1,22;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,13

1,29

1,48

1,71

1,927

2,00

2,13

 

Задача 5

На наступний рік передбачається такий план випуску продукції:

Вироби

Кількість, шт.

Трудові затрати на один виріб, нормо-годин

Виконання норми за планом, %

А

1573

100

115

Б

5760

80

120

В

3016

150

130

Г

440

200

111

Визначте: необхідну чисельність основних робітників при річному фонді робочого часу 1854 годин; чисельність усіх виробничих робітників, якщо основні робітники становлять 59 % загальної чисельності робітників; чисельність всього промислово-виробничого персоналу (ПВП) та чисельність керівників, професіоналів, фахівців і службовців, якщо число керівників, професіоналів, фахівців і службовців становить 17 % загальної чисельності ПВП.

 

Задача 6

В організації розроблена і впроваджена безтарифна система оплати праці. За звітний місяць визначено, що на оплату праці працівників буде спрямовано 22647,0 грн.

На основі даних поданих в таблиці, визначте заробіток кожного працівника організації за безтарифною системою оплати праці.

Опишіть умови для застосування «безтарифної» системи оплати праці.

Таблиця

Дані для розрахунку фактичної заробітної плати працівників організації за звітний місяць

Працівники

Кваліфікаційний рівень працівника

Кількість відпрацьованих годин

Коефіцієнт трудової участі

Керівник організації

4,6

187,0

1,1

Перший заступник керівника

4,1

188,2

1,12

Другий заступник керівника

3,5

177,1

1,07

Провідний фахівець

2,55

120,2

0,9

Фахівець 2 категорії

2,12

176,5

1,06

Фахівець 3 категорії

1,6

179,0

1,07

Робітник вищої кваліфікації

2,4

181,0

1,1

Робітник вищої кваліфікації

2,4

184,5

1,04

Кваліфікований робітник

1,5

179,0

1,18

Робітник

1,23

133,0

0,9

Робітник

1,23

181,0

1,09

Некваліфікований робітник

1,0

173,0

1,0

Усього

Х

2059,5

Х

 

Задача 7

Хлібопекарська бригада виготовила за місяць 167 ц хліба і 97 ц булочних виробів. Розцінки за 1 ц продукції: хліба – 15,51 грн., булочних виробів – 19,92 грн.

Майстер-пекар виконує обов’язки бригадира (доплата за бригадирство – 30% до основної заробітної плати). Тістоміс і формувальник працюють у важких умовах праці (доплата – 12%). За звання «Майстер» доплата становить 25% до основної заробітної плати. За виконання змінних завдань і високу якість продукції бригаді встановлена премія у розмірі 20% тарифного фонду.

Розрахуйте зарплату кожного члена бригади з урахуванням доплат і премій. Система оплати праці – відрядно-преміальна.Розмір доплат і премій нараховуються у відсотках до розміру основної заробітної плати.

Вихідна інформація для нарахування зарплати працівникам бригади наведена в таблиці.

Таблиця

Присвоєні розряди і відпрацьований час членів хлібопекарської бригади

Склад бригади

Тарифний розряд

Відпрацьований час, год.

Майстер-пекар

Y

177

Тістоміс

148

Формувальник

ІІІ

176

Підсобний робітник

ІІ

163

Вихідна інформація для визначення годинної тарифної ставки:

– середньомісячний фонд робочого часу – 167,8 годин;

– мінімальний місячний розмір заробітної плати робітника 1-ого розряду взяти на рівні прожиткового мінімуму на одну працездатну особу;

– тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,08

1,23

1,35

1,54

1,8

Годинна тарифна ставка, грн.

 

 

 

 

 

 

 

Задача 8

Використовуючи дані звітного балансу робочого часу і додаткові дані за балансом на плановий рік, розрахуйте:

1) баланс робочого часу за звітний рік у людино–годинах, якщо середньоспискова чисельність робітників складала 513 осіб;

2) баланс робочого часу на плановий рік у людино–годинах і у середньому на 1-ого робітника в годинах;

3) планову середньоспискову чисельність робітників, якщо виробнича програма підприємства складе 797 тис. нормо-годин.

Таблиця

Вихідні дані для складання балансу робочого часу підприємства за період, що аналізується

№з/п

Показники

Од. виміру

Звітний рік

На плановий рік

у середньому на 1 робітника

Всього

У серед-ньому на 1 робіт-ника

1.

Календарний фонд робочого часу

дні

 

365

365

2.

Вихідні і святкові дні

дні

 

114

115

3.

Номінальний фонд робочого часу

дні

 

 

 

4.

Не відпрацьовано всього днів – разом

дні

 

 

 

а

щорічні та інші відпустки

-"-

 

25

24 календар. днів – 85%,

26 календар. днів – 15%.

б

неявки по хворобі

-"-

 

4,65

скорочено на 9%

в

по вагітності і пологам

-"-

 

3,1

на фактич-ному рівні

г

навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

-"-

 

3,4

скорочено на 19%

д

цілозмінні простої

-"-

 

0,1

не плануються

є

прогули

-"-

 

0,2

не плануються

ж

неявки з дозволу адміністрації

-"-

 

2,5

не плануються

5.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

дні

 

 

 

6.

Середня тривалість робочого дня

год.

 

7,88

7,91

7.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

год.

 

 

 

 

Задача 9

Визначте, за рахунок яких факторів, на скільки процентів по кожному фактору та в цілому по підприємству підвищилась продуктивність праці за даними таблиці:

Таблиця

Показники

Базисний період

Звітний період

1. Обсяг виробництва товарної продукції, тис. грн.

1350

1055

2. Трудомісткість, тис. нормо-годин

2460,25

2650

3. Чисельність основних робітників, осіб

1227

1277

4. Затрати праці основних робітників, тис. людино-годин

2270,55

2375

5. Чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб

3200

3334

 

Задача 10

Робітник протягом місяця (22 робочі зміни тривалістю 8 годин) виконав такий обсяг робіт: деталей А – 142 шт., норма часу на одну деталь становить 0,75 нормо-годин; деталей К-60, норма часу становить 1,2 нормо-годин.

Визначте рівень виконання норм праці робітником-відрядником.

 

Варіант 12

Задача 1

Визначити зростання продуктивності праці за методом нормативно-чистої продукції на основі даних таблиці. Чисельність промислово-виробничого персоналу у базисному періоді 1111 осіб, у звітному – 1407 осіб.

Назва виробу

Обсяг виробництва, шт

Норматив чистої продукції, грн

Базисний період

Звітний період

А-1

461

481

13342

А-2

89

112

21564

А-3

256

284

17894

А-4

879

822

10254

А-5

107

132

19541

А-6

555

567

11245

 

Задача 2

У місті, яке налічує 591 тис. жителів, проводилося обстеження домогосподарств з питань економічної активності населення за методологією МОП, котре виявило такий його склад:

- 389 тис. осіб у віці від 15-70 років включно;

- 68 % - цієї категорії виявили економічну активність;

- 19,01 тис. осіб – шукають роботу.

В той же час міським центром зайнятості було зафіксовано:

- 274,8 тис. осіб – працездатного населення у працездатному віці, які виявили економічну активність;

- 7,6 тис. осіб безробітних громадян.

Підрахуйте рівень безробіття за результатами обстеження домогосподарств за методологією МОП та за фіксованими даними міського центру зайнятості. Поясніть причину різниці.

 

Задача 3

Визначте місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці, за відрядно-преміальною системою оплати праці на основі даних, наведених в таблиці. Назвіть умови застосування відрядно-преміальної системи.

Показник

Значення

Місячна норма годин за графіком

168

Розряд роботи

3

Норма виробітку деталей за годину, шт

11

Технічно обгрунтована норма штучного часу на деталь, хв

4

Фактичний місячний виробіток, деталей

1951

Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, %

8

Розмір премії за кожний процент перевиконання завдання до прямого відрядного заробітку, %

0,8

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 166 год.;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,15

1,25

1,47

1,67

1,87

2,01

2,28

 

Задача 4

Економістом з нормування праці розраховано, що середній тарифний розряд робіт на дільниці дорівнює 4,2.

На виробництві на роботах з нормальними умовами праці зайнято: ІІІ розряд – 25 осіб, ІV розряд - 39 осіб, V розряд – 74 особи, VI розряд – 58 осіб.

Визначте: середній тарифний коефіцієнт та середню тарифну ставку робіт, що виконуються на даній ділянці; середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд та середню тарифну ставку для робітників зайнятих на виробництві.

Зробіть порівняльний аналіз показників та дайте пояснення. Якщо є розбіжність між середнім тарифним розрядом робіт та середнім тарифним розрядом робітника вкажіть можливі причини виникнення та заходи по їх подоланню.

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 165,4 год.;

- коефіцієнт співвідношення між мінімальним розміром заробітної плати та тарифною ставкою першого розряду 1,2;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,13

1,29

1,48

1,71

1,927

2,00

2,13

 

Задача 5

На наступний рік передбачається такий план випуску продукції:

Вироби

Кількість, шт.

Трудові затрати на один виріб, нормо-годин

Виконання норми за планом, %

А

1023

124

115

Б

5040

85

122

В

3047

158

128

Г

411

207

113

Визначте: необхідну чисельність основних робітників при річному фонді робочого часу 1168 годин; чисельність усіх виробничих робітників, якщо основні робітники становлять 61 % загальної чисельності робітників; чисельність всього промислово-виробничого персоналу (ПВП) та чисельність керівників, професіоналів, фахівців і службовців, якщо число керівників, професіоналів, фахівців і службовців становить 18 % загальної чисельності ПВП.

 

Задача 6

В організації розроблена і впроваджена безтарифна система оплати праці. За звітний місяць визначено, що на оплату праці працівників буде спрямовано 21722,0 грн.

На основі даних поданих в таблиці, визначте заробіток кожного працівника організації за безтарифною системою оплати праці.

Опишіть умови для застосування «безтарифної» системи оплати праці.

Таблиця

Дані для розрахунку фактичної заробітної плати працівників організації за звітний місяць

Працівники

Кваліфікаційний рівень працівника

Кількість відпрацьованих годин

Коефіцієнт трудової участі

Керівник організації

4,5

185,0

1,1

Перший заступник керівника

4,2

191,5

1,12

Другий заступник керівника

3,7

176,9

1,07

Провідний фахівець

2,75

118,1

0,9

Фахівець 2 категорії

2,16

178,9

1,06

Фахівець 3 категорії

1,78

178,0

1,07

Робітник вищої кваліфікації

2,66

179,0

1,1

Робітник вищої кваліфікації

2,61

189,5

1,04

Кваліфікований робітник

1,8

179,0

1,18

Робітник

1,3

150,0

0,9

Робітник

1,3

179,0

1,09

Некваліфікований робітник

1,1

177,0

1,0

Усього

Х

2081,9

Х

 

Задача 7

Хлібопекарська бригада виготовила за місяць 96 ц хліба і 192 ц булочних виробів. Розцінки за 1 ц продукції: хліба – 17,51 грн., булочних виробів – 19,92 грн.

Майстер-пекар виконує обов’язки бригадира (доплата за бригадирство – 30% до основної заробітної плати). Тістоміс, формувальник і підсобний робітник працюють у важких умовах праці (доплата – 12%). За звання «Майстер» доплата становить 25% до основної заробітної плати. За виконання змінних завдань і високу якість продукції бригаді встановлена премія у розмірі 15 % тарифного фонду.

Розрахуйте зарплату кожного члена бригади з урахуванням доплат і премій. Система оплати праці – відрядно-преміальна.Розмір доплат і премій нараховуються у відсотках до розміру основної заробітної плати

Вихідна інформація для нарахування зарплати працівникам бригади наведена в таблиці.

Таблиця

Присвоєні розряди і відпрацьований час членів хлібопекарської бригади

Склад бригади

Тарифний розряд

Відпрацьований час, год.

Майстер-пекар

182

Тістоміс

IY

156

Формувальник

ІІ

169

Підсобний робітник

ІІ

155

Вихідна інформація для визначення годинної тарифної ставки:

– середньомісячний фонд робочого часу – 169,4 годин;

– мінімальний місячний розмір заробітної плати робітника 1-ого розряду взяти на рівні прожиткового мінімуму на одну працездатну особу;

– тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,16

1,35

1,57

1,82

2,1

Годинна тарифна ставка, грн.

 

 

 

 

 

 

 

Задача 8

Використовуючи дані звітного балансу робочого часу і додаткові дані за балансом на плановий рік, розрахуйте:

1) баланс робочого часу за звітний рік у людино–годинах, якщо середньоспискова чисельність робітників складала 611 осіб;

2) баланс робочого часу на плановий рік у людино–годинах і у середньому на 1-ого робітника в годинах;

3) планову середньоспискову чисельність робітників, якщо виробнича програма підприємства складе 874 тис. нормо-годин.

Таблиця

Вихідні дані для складання балансу робочого часу підприємства за період, що аналізується

№з/п

Показники

Од. виміру

Звітний рік

На плановий рік

у середньому на 1 робітника

Всього

У серед-ньому на 1 робіт-ника

1.

Календарний фонд робочого часу

дні

 

365

365

2.

Вихідні і святкові дні

дні

 

113

114

3.

Номінальний фонд робочого часу

дні

 

 

 

4.

Не відпрацьовано всього днів – разом

дні

 

 

 

а

щорічні та інші відпустки

-"-

 

25

24 календар. днів – 82%,

26 календар. днів – 18%.

б

неявки по хворобі

-"-

 

8,55

скорочено на 10%

в

по вагітності і пологам

-"-

 

5,4

на фактич-ному рівні

г

навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

-"-

 

4,8

скорочено на 20%

д

цілозмінні простої

-"-

 

0,4

не плануються

є

прогули

-"-

 

0,1

не плануються

ж

неявки з дозволу адміністрації

-"-

 

3,7

не плануються

5.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

дні

 

 

 

6.

Середня тривалість робочого дня

год.

 

7,86

7,92

7.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

год.

 

 

 

 

Задача 9

Визначте, за рахунок яких факторів, на скільки процентів по кожному фактору та в цілому по підприємству підвищилась продуктивність праці за даними таблиці:

Таблиця

Показники

Базисний період

Звітний період

1. Обсяг виробництва товарної продукції, тис. грн.

885

950

2. Трудомісткість, тис. нормо-годин

2275, 5

2400

3. Чисельність основних робітників, осіб

1107

1162

4. Затрати праці основних робітників, тис. людино-годин

2055

2150

5. Чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб

2877

3020

 

Задача 10

Робітник протягом місяця (25 робочі зміни тривалістю 8 годин) виконав такий обсяг робіт: деталей А – 138 шт., норма часу на одну деталь становить 0,75 нормо-годин; деталей К-80, норма часу становить 1,2 нормо-годин.

Визначте рівень виконання норм праці робітником-відрядником.

 

Варіант 13

Задача 1

Визначити зростання продуктивності праці за методом нормативно-чистої продукції на основі даних таблиці. Чисельність промислово-виробничого персоналу у базисному періоді 3416 осіб, у звітному – 3419 осіб.

Назва виробу

Обсяг виробництва, шт

Норматив чистої продукції, грн

Базисний період

Звітний період

А-1

644

644

14344

А-2

209

259

25164

А-3

166

154

17882

А-4

779

822

10200

А-5

107

132

19544

А-6

420

436

11244

 

Задача 2

У місті, яке налічує 238 тис. жителів, проводилося обстеження домогосподарств з питань економічної активності населення за методологією МОП, котре виявило такий його склад:

- 156 тис. осіб у віці від 15-70 років включно;

- 59 % - цієї категорії виявили економічну активність;

- 11,4 тис. осіб – шукають роботу.

В той же час міським центром зайнятості було зафіксовано:

- 90,87 тис. осіб – працездатного населення у працездатному віці, які виявили економічну активність;

- 2,1 тис. осіб безробітних громадян.

Підрахуйте рівень безробіття за результатами обстеження домогосподарств за методологією МОП та за фіксованими даними міського центру зайнятості. Поясніть причину різниці.

 

Задача 3

Визначте місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці, за відрядно-преміальною системою оплати праці на основі даних, наведених в таблиці. Назвіть умови застосування відрядно-преміальної системи.

Показник

Значення

Місячна норма годин за графіком

165,8

Розряд роботи

6

Норма виробітку деталей за годину, шт

10

Технічно обгрунтована норма штучного часу на деталь, хв

6

Фактичний місячний виробіток, деталей

1759

Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, %

11

Розмір премії за кожний процент перевиконання завдання до прямого відрядного заробітку, %

1,5

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 168 год.;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1

1,13

1,29

1,48

1,71

1,92

2

2,28

 

Задача 4

Економістом з нормування праці розраховано, що середній тарифний розряд робіт на дільниці дорівнює 3,01.

На виробництві на роботах з нормальними умовами праці зайнято: ІІ розряд – 76 осіб, ІІІ розряд – 49 осіб, V розряд - 64 особи, VI розряд – 51 особа.

Визначте: середній тарифний коефіцієнт та середню тарифну ставку робіт, що виконуються на даній ділянці; середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд та середню тарифну ставку для робітників зайнятих на виробництві.

Зробіть порівняльний аналіз показників та дайте пояснення. Якщо є розбіжність між середнім тарифним розрядом робіт та середнім тарифним розрядом робітника вкажіть можливі причини виникнення та заходи по їх подоланню.

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 165,4 год.;

- коефіцієнт співвідношення між мінімальним розміром заробітної плати та тарифною ставкою першого розряду 1,28;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,13

1,29

1,48

1,71

1,927

2,00

2,13

 

Задача 5

На наступний рік передбачається такий план випуску продукції:

Вироби

Кількість, шт.

Трудові затрати на один виріб, нормо-годин

Виконання норми за планом, %

А

2000

147

117

Б

10000

76

122

В

7000

164

134

Г

800

280

118

Визначте: необхідну чисельність основних робітників при річному фонді робочого часу 1988 годин; чисельність усіх виробничих робітників, якщо основні робітники становлять 65 % загальної чисельності робітників; чисельність всього промислово-виробничого персоналу (ПВП) та чисельність керівників, професіоналів, фахівців і службовців, якщо число керівників, професіоналів, фахівців і службовців становить 17 % загальної чисельності ПВП.

 

Задача 6

В організації розроблена і впроваджена безтарифна система оплати праці. За звітний місяць визначено, що на оплату праці працівників буде спрямовано 22880,0 грн.

На основі даних поданих в таблиці, визначте заробіток кожного працівника організації за безтарифною системою оплати праці.

Опишіть умови для застосування «безтарифної» системи оплати праці.

Таблиця

Дані для розрахунку фактичної заробітної плати працівників організації за звітний місяць

Працівники

Кваліфікаційний рівень працівника

Кількість відпрацьованих годин

Коефіцієнт трудової участі

Керівник організації

4,67

194,0

1,1

Перший заступник керівника

4,13

196,1

1,12

Другий заступник керівника

3,4

184,7

1,07

Провідний фахівець

2,45

127,7

0,9

Фахівець 2 категорії

2,02

184,7

1,06

Фахівець 3 категорії

1,8

186,0

1,07

Робітник вищої кваліфікації

2,5

188,0

1,1

Робітник вищої кваліфікації

2,4

184,9

1,04

Кваліфікований робітник

1,5

188,0

1,18

Робітник

1,13

132,0

0,9

Робітник

1,13

188,0

1,09

Некваліфікований робітник

0,9

180,0

1,0

Усього

Х

2085,1

Х

 

Задача 7

Хлібопекарська бригада виготовила за місяць 170 ц хліба і 101 ц булочних виробів. Розцінки за 1 ц продукції: хліба – 10,04 грн., булочних виробів – 13,92 грн.

Майстер-пекар виконує обов’язки бригадира (доплата за бригадирство – 30% до основної заробітної плати). Тістоміс і формувальник працюють у важких умовах праці (доплата – 12%). За звання «Майстер» доплата становить 25% до основної заробітної плати. За виконання змінних завдань і високу якість продукції бригаді встановлена премія у розмірі 20% тарифного фонду.

Розрахуйте зарплату кожного члена бригади з урахуванням доплат і премій. Система оплати праці – відрядно-преміальна.Розмір доплат і премій нараховуються у відсотках до розміру основної заробітної плати

Вихідна інформація для нарахування зарплати працівникам бригади наведена в таблиці.

Таблиця

Присвоєні розряди і відпрацьований час членів хлібопекарської бригади

Склад бригади

Тарифний розряд

Відпрацьований час, год.

Майстер-пекар

Y

189

Тістоміс

IY

151

Формувальник

ІІІ

175

Підсобний робітник

ІІ

169

Вихідна інформація для визначення годинної тарифної ставки:

– середньомісячний фонд робочого часу – 169,1 годин;

– мінімальний місячний розмір заробітної плати робітника 1-ого розряду взяти на рівні прожиткового мінімуму на одну працездатну особу;

– тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,08

1,23

1,35

1,54

1,8

Годинна тарифна ставка, грн.

 

 

 

 

 

 

 

Задача 8

Використовуючи дані звітного балансу робочого часу і додаткові дані за балансом на плановий рік, розрахуйте:

1) баланс робочого часу за звітний рік у людино–годинах, якщо середньоспискова чисельність робітників складала 581 осіб;

2) баланс робочого часу на плановий рік у людино–годинах і у середньому на 1-ого робітника в годинах;

3) планову середньоспискову чисельність робітників, якщо виробнича програма підприємства складе 877 тис. нормо-годин.

Таблиця

Вихідні дані для складання балансу робочого часу підприємства за період, що аналізується

№з/п

Показники

Од. виміру

Звітний рік

На плановий рік

у середньому на 1 робітника

Всього

У серед-ньому на 1 робіт-ника

1.

Календарний фонд робочого часу

дні

 

365

365

2.

Вихідні і святкові дні

дні

 

114

114

3.

Номінальний фонд робочого часу

дні

 

 

 

4.

Не відпрацьовано всього днів – разом

дні

 

 

 

а

щорічні та інші відпустки

-"-

 

25

24 календар. днів – 84%,

26 календар. днів – 16%.

б

неявки по хворобі

-"-

 

5,75

скорочено на 8%

в

по вагітності і пологам

-"-

 

2,9

на фактич-ному рівні

г

навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

-"-

 

2,2

скорочено на 20%

д

цілозмінні простої

-"-

 

0,1

не плануються

є

прогули

-"-

 

0,1

не плануються

ж

неявки з дозволу адміністрації

-"-

 

1,5

не плануються

5.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

дні

 

 

 

6.

Середня тривалість робочого дня

год.

 

7,25

7,38

7.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

год.

 

 

 

 

Задача 9

Визначте, за рахунок яких факторів, на скільки процентів по кожному фактору та в цілому по підприємству підвищилась продуктивність праці за даними таблиці:

Таблиця

Показники

Базисний період

Звітний період

1. Обсяг виробництва товарної продукції, тис. грн.

892

953

2. Трудомісткість, тис. нормо-годин

2275,8

2409

3. Чисельність основних робітників, осіб

1107

1151

4. Затрати праці основних робітників, тис. людино-годин

2055

2158

5. Чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб

2917

3029

 

Задача 10

Робітник протягом місяця (24 робочі зміни тривалістю 8 годин) виконав такий обсяг робіт: деталей А – 88 шт., норма часу на одну деталь становить 0,92 нормо-годин; деталей К-75, норма часу становить 1,41 нормо-годин.

Визначте рівень виконання норм праці робітником-відрядником.

 

Варіант 14

Задача 1

Визначити зростання продуктивності праці за методом нормативно-чистої продукції на основі даних таблиці. Чисельність промислово-виробничого персоналу у базисному періоді 2876 осіб, у звітному – 2800 осіб.

Назва виробу

Обсяг виробництва, шт

Норматив чистої продукції, грн

Базисний період

Звітний період

А-1

755

831

14344

А-2

199

251

25164

А-3

156

154

17882

А-4

879

822

10200

А-5

107

132

19544

А-6

677

677

11244

 

Задача 2

У місті, яке налічує 52 тис. жителів, проводилося обстеження домогосподарств з питань економічної активності населення за методологією МОП, котре виявило такий його склад:

- 34 тис. осіб у віці від 15-70 років включно;

- 65 % - цієї категорії виявили економічну активність;

- 7,6 тис. осіб – шукають роботу.

В той же час міським центром зайнятості було зафіксовано:

- 21,8 тис. осіб – працездатного населення у працездатному віці, які виявили економічну активність;

- 4,6 тис. осіб безробітних громадян.

Підрахуйте рівень безробіття за результатами обстеження домогосподарств за методологією МОП та за фіксованими даними міського центру зайнятості. Поясніть причину різниці.

 

Задача 3

Визначте місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці, за відрядно-преміальною системою оплати праці на основі даних, наведених в таблиці. Назвіть умови застосування відрядно-преміальної системи.

Показник

Значення

Місячна норма годин за графіком

176

Розряд роботи

6

Норма виробітку деталей за годину, шт

10

Технічно обгрунтована норма штучного часу на деталь, хв

9

Фактичний місячний виробіток, деталей

1900

Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, %

14

Розмір премії за кожний процент перевиконання завдання до прямого відрядного заробітку, %

1,2

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 164 год.;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1

1,13

1,29

1,48

1,71

1,92

2

2,15

 

Задача 4

Економістом з нормування праці розраховано, що середній тарифний розряд робіт на дільниці дорівнює 4,73.

На виробництві на роботах з нормальними умовами праці зайнято: ІІІ розряд – 78 осіб, ІV розряд - 78 осіб, V розряд - 32 особб, VI розряд – 21 особа.

Визначте: середній тарифний коефіцієнт та середню тарифну ставку робіт, що виконуються на даній ділянці; середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд та середню тарифну ставку для робітників зайнятих на виробництві.

Зробіть порівняльний аналіз показників та дайте пояснення. Якщо є розбіжність між середнім тарифним розрядом робіт та середнім тарифним розрядом робітника вкажіть можливі причини виникнення та заходи по їх подоланню.

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 165,4 год.;

- коефіцієнт співвідношення між мінімальним розміром заробітної плати та тарифною ставкою першого розряду 1,25;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,17

1,37

1,6

1,87

2,19

2,56

3,00

 

Задача 5

На наступний рік передбачається такий план випуску продукції:

Вироби

Кількість, шт.

Трудові затрати на один виріб, нормо-годин

Виконання норми за планом, %

А

1874

109

116

Б

5029

81

125

В

3000

167

137

Г

400

200

114

Визначте: необхідну чисельність основних робітників при річному фонді робочого часу 1855 годин; чисельність усіх виробничих робітників, якщо основні робітники становлять 58 % загальної чисельності робітників; чисельність всього промислово-виробничого персоналу (ПВП) та чисельність керівників, професіоналів, фахівців і службовців, якщо число керівників, професіоналів, фахівців і службовців становить 14 % загальної чисельності ПВП.

 

Задача 6

В організації розроблена і впроваджена безтарифна система оплати праці. За звітний місяць визначено, що на оплату праці працівників буде спрямовано 18332,0 грн.

На основі даних поданих в таблиці, визначте заробіток кожного працівника організації за безтарифною системою оплати праці.

Опишіть умови для застосування «безтарифної» системи оплати праці.

Таблиця

Дані для розрахунку фактичної заробітної плати працівників організації за звітний місяць

Працівники

Кваліфікаційний рівень працівника

Кількість відпрацьованих годин

Коефіцієнт трудової участі

Керівник організації

4,3

189,0

1,1

Перший заступник керівника

3,8

194,7

1,12

Другий заступник керівника

3,4

184,4

1,07

Провідний фахівець

2,45

125,3

0,9

Фахівець 2 категорії

1,9

174,5

1,06

Фахівець 3 категорії

1,6

189,0

1,07

Робітник вищої кваліфікації

2,2

174,0

1,1

Робітник вищої кваліфікації

2,2

182,2

1,04

Кваліфікований робітник

1,5

188,0

1,18

Робітник

1,1

134,0

0,9

Робітник

1,1

188,4

1,09

Некваліфікований робітник

0,8

177,0

1,0

Усього

Х

2100,5

Х

 

Задача 7

Хлібопекарська бригада виготовила за місяць 104 ц хліба і 192 ц булочних виробів. Розцінки за 1 ц продукції: хліба – 12,07 грн., булочних виробів – 14,52 грн.

Майстер-пекар виконує обов’язки бригадира (доплата за бригадирство – 30% до основної заробітної плати). Тістоміс, формувальник і підсобний робітник працюють у важких умовах праці (доплата – 12%). За звання «Майстер» доплата становить 25% до основної заробітної плати. За виконання змінних завдань і високу якість продукції бригаді встановлена премія у розмірі 20% тарифного фонду.

Розрахуйте зарплату кожного члена бригади з урахуванням доплат і премій. Система оплати праці – відрядно-преміальна.Розмір доплат і премій нараховуються у відсотках до розміру основної заробітної плати

Вихідна інформація для нарахування зарплати працівникам бригади наведена в таблиці.

Таблиця

Присвоєні розряди і відпрацьований час членів хлібопекарської бригади

Склад бригади

Тарифний розряд

Відпрацьований час, год.

Майстер-пекар

Y

189

Тістоміс

Y

166

Формувальник

ІІІ

176

Підсобний робітник

І

156

Вихідна інформація для визначення годинної тарифної ставки:

– середньомісячний фонд робочого часу – 166,5 годин;

– мінімальний місячний розмір заробітної плати робітника 1-ого розряду взяти на рівні прожиткового мінімуму на одну працездатну особу;

– тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,08

1,23

1,35

1,54

1,8

Годинна тарифна ставка, грн.

 

 

 

 

 

 

 

Задача 8

Використовуючи дані звітного балансу робочого часу і додаткові дані за балансом на плановий рік, розрахуйте:

1) баланс робочого часу за звітний рік у людино–годинах, якщо середньоспискова чисельність робітників складала 500 осіб;

2) баланс робочого часу на плановий рік у людино–годинах і у середньому на 1-ого робітника в годинах;

3) планову середньоспискову чисельність робітників, якщо виробнича програма підприємства складе 855 тис. нормо-годин.

Таблиця

Вихідні дані для складання балансу робочого часу підприємства за період, що аналізується

№з/п

Показники

Од. виміру

Звітний рік

На плановий рік

у середньому на 1 робітника

Всього

У серед-ньому на 1 робіт-ника

1.

Календарний фонд робочого часу

дні

 

365

365

2.

Вихідні і святкові дні

дні

 

112

113

3.

Номінальний фонд робочого часу

дні

 

 

 

4.

Не відпрацьовано всього днів – разом

дні

 

 

 

а

щорічні та інші відпустки

-"-

 

26

24 календар. днів – 60%,

26 календар. днів – 40%.

б

неявки по хворобі

-"-

 

7,85

скорочено на 14%

в

по вагітності і пологам

-"-

 

4,7

на фактич-ному рівні

г

навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

-"-

 

6,5

скорочено на 20%

д

цілозмінні простої

-"-

 

0,4

не плануються

є

прогули

-"-

 

0,4

не плануються

ж

неявки з дозволу адміністрації

-"-

 

2,4

не плануються

5.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

дні

 

 

 

6.

Середня тривалість робочого дня

год.

 

7,84

7,89

7.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

год.

 

 

 

 

Задача 9

Визначте, за рахунок яких факторів, на скільки процентів по кожному фактору та в цілому по підприємству підвищилась продуктивність праці за даними таблиці:

Таблиця

Показники

Базисний період

Звітний період

1. Обсяг виробництва товарної продукції, тис. грн.

1654,5

1397,99

2. Трудомісткість, тис. нормо-годин

2997,9

2541,2

3. Чисельність основних робітників, осіб

1616

1566

4. Затрати праці основних робітників, тис. людино-годин

2768,3

2404,75

5. Чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб

4001

3878

 

Задача 10

Робітник протягом місяця (23 робочі зміни тривалістю 8 годин) виконав такий обсяг робіт: деталей А – 156 шт., норма часу на одну деталь становить 0,75 нормо-годин; деталей К-74, норма часу становить 1,01 нормо-годин.

Визначте рівень виконання норм праці робітником-відрядником.

 

Варіант 15

Задача 1

Визначити зростання продуктивності праці за методом нормативно-чистої продукції на основі даних таблиці. Чисельність промислово-виробничого персоналу у базисному періоді 2225 осіб, у звітному – 2211 осіб.

Назва виробу

Обсяг виробництва, шт

Норматив чистої продукції, грн

Базисний період

Звітний період

А-1

789

831

13342

А-2

229

251

21564

А-3

159

154

17894

А-4

879

822

10254

А-5

107

132

19541

А-6

567

567

11245

 

Задача 2

У місті, яке налічує 987 тис. жителів, проводилося обстеження домогосподарств з питань економічної активності населення за методологією МОП, котре виявило такий його склад:

- 872 тис. осіб у віці від 15-70 років включно;

- 69 % - цієї категорії виявили економічну активність;

- 83,72 тис. осіб – шукають роботу.

В той же час міським центром зайнятості було зафіксовано:

- 621,8 тис. осіб – працездатного населення у працездатному віці, які виявили економічну активність;

- 34,2 тис. осіб безробітних громадян.

Підрахуйте рівень безробіття за результатами обстеження домогосподарств за методологією МОП та за фіксованими даними міського центру зайнятості. Поясніть причину різниці.

 

Задача 3

Визначте місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці, за відрядно-преміальною системою оплати праці на основі даних, наведених в таблиці. Назвіть умови застосування відрядно-преміальної системи.

Показник

Значення

Місячна норма годин за графіком

167

Розряд роботи

3

Норма виробітку деталей за годину, шт

9

Технічно обгрунтована норма штучного часу на деталь, хв

8

Фактичний місячний виробіток, деталей

1741

Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, %

13

Розмір премії за кожний процент перевиконання завдання до прямого відрядного заробітку, %

1,1

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 167 год.;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1

1,13

1,29

1,48

1,71

1,92

2

2,15

 

Задача 4

Економістом з нормування праці розраховано, що середній тарифний розряд робіт на дільниці дорівнює 4,5.

На виробництві на роботах з нормальними умовами праці зайнято: ІІІ розряд – 26 осіб, ІV розряд - 39 осіб, V розряд - 74 особи, VI розряд – 62 особи.

Визначте: середній тарифний коефіцієнт та середню тарифну ставку робіт, що виконуються на даній ділянці; середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд та середню тарифну ставку для робітників зайнятих на виробництві.

Зробіть порівняльний аналіз показників та дайте пояснення. Якщо є розбіжність між середнім тарифним розрядом робіт та середнім тарифним розрядом робітника вкажіть можливі причини виникнення та заходи по їх подоланню.

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 169,4 год.;

- коефіцієнт співвідношення між мінімальним розміром заробітної плати та тарифною ставкою першого розряду 1,28;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,15

1,25

1,47

1,67

1,87

2,01

2,28

 

Задача 5

На наступний рік передбачається такий план випуску продукції:

Вироби

Кількість, шт.

Трудові затрати на один виріб, нормо-годин

Виконання норми за планом, %

А

1000

251

115

Б

5000

140

120

В

3000

284

130

Г

400

380

116

Визначте: необхідну чисельність основних робітників при річному фонді робочого часу 1864 годин; чисельність усіх виробничих робітників, якщо основні робітники становлять 60 % загальної чисельності робітників; чисельність всього промислово-виробничого персоналу (ПВП) та чисельність керівників, професіоналів, фахівців і службовців, якщо число керівників, професіоналів, фахівців і службовців становить 18 % загальної чисельності ПВП.

 

Задача 6

В організації розроблена і впроваджена безтарифна система оплати праці. За звітний місяць визначено, що на оплату праці працівників буде спрямовано 26666,0 грн.

На основі даних поданих в таблиці, визначте заробіток кожного працівника організації за безтарифною системою оплати праці.

Опишіть умови для застосування «безтарифної» системи оплати праці.

Таблиця

Дані для розрахунку фактичної заробітної плати працівників організації за звітний місяць

Працівники

Кваліфікаційний рівень працівника

Кількість відпрацьованих годин

Коефіцієнт трудової участі

Керівник організації

5,15

194,0

1,1

Перший заступник керівника

4,5

198,5

1,12

Другий заступник керівника

3,9

184,5

1,07

Провідний фахівець

2,95

128,7

0,9

Фахівець 2 категорії

2,41

188,2

1,06

Фахівець 3 категорії

1,89

186,0

1,07

Робітник вищої кваліфікації

2,67

183,1

1,1

Робітник вищої кваліфікації

2,67

183,9

1,04

Кваліфікований робітник

1,85

179,0

1,18

Робітник

1,3

131,0

0,9

Робітник

1,4

177,0

1,09

Некваліфікований робітник

1,1

144,0

1,0

Усього

Х

2077,9

Х

 

Задача 7

Хлібопекарська бригада виготовила за місяць 138 ц хліба і 161 ц булочних виробів. Розцінки за 1 ц продукції: хліба – 13,24 грн., булочних виробів – 16,23 грн.

Майстер-пекар виконує обов’язки бригадира (доплата за бригадирство – 30% до основної заробітної плати). Тістоміс, формувальник і підсобний робітник працюють у важких умовах праці (доплата – 14%). За звання «Майстер» доплата становить 25% до основної заробітної плати. За виконання змінних завдань і високу якість продукції бригаді встановлена премія у розмірі 20% тарифного фонду.

Розрахуйте зарплату кожного члена бригади з урахуванням доплат і премій. Система оплати праці – відрядно-преміальна.Розмір доплат і премій нараховуються у відсотках до розміру основної заробітної плати

Вихідна інформація для нарахування зарплати працівникам бригади наведена в таблиці.

Таблиця

Присвоєні розряди і відпрацьований час членів хлібопекарської бригади

Склад бригади

Тарифний розряд

Відпрацьований час, год.

Майстер-пекар

Y

174

Тістоміс

IY

146

Формувальник

ІІІ

174

Підсобний робітник

ІІ

164

Вихідна інформація для визначення годинної тарифної ставки:

– середньомісячний фонд робочого часу – 166,2 годин;

– мінімальний місячний розмір заробітної плати робітника 1-ого розряду взяти на рівні прожиткового мінімуму на одну працездатну особу;

– тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,08

1,23

1,35

1,54

1,8

Годинна тарифна ставка, грн.

 

 

 

 

 

 

 

Задача 8

Використовуючи дані звітного балансу робочого часу і додаткові дані за балансом на плановий рік, розрахуйте:

1) баланс робочого часу за звітний рік у людино–годинах, якщо середньоспискова чисельність робітників складала 504 осіб;

2) баланс робочого часу на плановий рік у людино–годинах і у середньому на 1-ого робітника в годинах;

3) планову середньоспискову чисельність робітників, якщо виробнича програма підприємства складе 845 тис. нормо-годин.

Таблиця

Вихідні дані для складання балансу робочого часу підприємства за період, що аналізується

№з/п

Показники

Од. виміру

Звітний рік

На плановий рік

у середньому на 1 робітника

Всього

У серед-ньому на 1 робіт-ника

1.

Календарний фонд робочого часу

дні

 

365

365

2.

Вихідні і святкові дні

дні

 

111

113

3.

Номінальний фонд робочого часу

дні

 

 

 

4.

Не відпрацьовано всього днів – разом

дні

 

 

 

а

щорічні та інші відпустки

-"-

 

25

24 календар. днів – 86%,

26 календар. днів – 14%.

б

неявки по хворобі

-"-

 

6,45

скорочено на 9 %

в

по вагітності і пологам

-"-

 

3,5

на фактич-ному рівні

г

навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

-"-

 

3,9

скорочено на 20%

д

цілозмінні простої

-"-

 

0,2

не плануються

є

прогули

-"-

 

0,2

не плануються

ж

неявки з дозволу адміністрації

-"-

 

2,3

не плануються

5.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

дні

 

 

 

6.

Середня тривалість робочого дня

год.

 

7,46

7,75

7.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

год.

 

 

 

 

Задача 9

Визначте, за рахунок яких факторів, на скільки процентів по кожному фактору та в цілому по підприємству підвищилась продуктивність праці за даними таблиці:

Таблиця

Показники

Базисний період

Звітний період

1. Обсяг виробництва товарної продукції, тис. грн.

2847

2950

2. Трудомісткість, тис. нормо-годин

3185,5

3445

3. Чисельність основних робітників, осіб

3107

3152

4. Затрати праці основних робітників, тис. людино-годин

4155

4241

5. Чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб

4897

5022

 

Задача 10

Робітник протягом місяця (21 робочі зміни тривалістю 8 годин) виконав такий обсяг робіт: деталей А – 172 шт., норма часу на одну деталь становить 0,64 нормо-годин; деталей К-72, норма часу становить 1,11 нормо-годин.

Визначте рівень виконання норм праці робітником-відрядником.

 

Варіант 16

Задача 1

Визначити зростання продуктивності праці за методом нормативно-чистої продукції на основі даних таблиці. Чисельність промислово-виробничого персоналу у базисному періоді 2006 осіб, у звітному – 2089 осіб.

Назва виробу

Обсяг виробництва, шт

Норматив чистої продукції, грн

Базисний період

Звітний період

А-1

755

831

13341

А-2

199

251

21561

А-3

156

164

17892

А-4

879

902

10252

А-5

107

107

19543

А-6

501

507

11246

 

Задача 2

У місті, яке налічує 74 тис. жителів, проводилося обстеження домогосподарств з питань економічної активності населення за методологією МОП, котре виявило такий його склад:

- 61 тис. осіб у віці від 15-70 років включно;

- 69 % - цієї категорії виявили економічну активність;

- 7,4 тис. осіб – шукають роботу.

В той же час міським центром зайнятості було зафіксовано:

- 46,7 тис. осіб – працездатного населення у працездатному віці, які виявили економічну активність;

- 3,1 тис. осіб безробітних громадян.

Підрахуйте рівень безробіття за результатами обстеження домогосподарств за методологією МОП та за фіксованими даними міського центру зайнятості. Поясніть причину різниці.

 

Задача 3

Визначте місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці, за відрядно-преміальною системою оплати праці на основі даних, наведених в таблиці. Назвіть умови застосування відрядно-преміальної системи.

Показник

Значення

Місячна норма годин за графіком

174

Розряд роботи

5

Норма виробітку деталей за годину, шт

10

Технічно обгрунтована норма штучного часу на деталь, хв

5

Фактичний місячний виробіток, деталей

1860

Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, %

9

Розмір премії за кожний процент перевиконання завдання до прямого відрядного заробітку, %

0,8

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 163 год.;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1

1,13

1,29

1,48

1,71

1,92

2

2,15

 

Задача 4

Економістом з нормування праці розраховано, що середній тарифний розряд робіт на дільниці дорівнює 3,11.

На виробництві на роботах з нормальними умовами праці зайнято: ІІ розряд – 76 осіб, ІІІ розряд – 39 осіб, V розряд - 74 особб, VI розряд – 58 осіб.

Визначте: середній тарифний коефіцієнт та середню тарифну ставку робіт, що виконуються на даній ділянці; середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд та середню тарифну ставку для робітників зайнятих на виробництві.

Зробіть порівняльний аналіз показників та дайте пояснення. Якщо є розбіжність між середнім тарифним розрядом робіт та середнім тарифним розрядом робітника вкажіть можливі причини виникнення та заходи по їх подоланню.

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 165,4 год.;

- коефіцієнт співвідношення між мінімальним розміром заробітної плати та тарифною ставкою першого розряду 1,22;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,13

1,29

1,48

1,71

1,927

2,00

2,13

 

Задача 5

На наступний рік передбачається такий план випуску продукції:

Вироби

Кількість, шт.

Трудові затрати на один виріб, нормо-годин

Виконання норми за планом, %

А

3000

100

115

Б

15000

80

120

В

9000

150

130

Г

800

200

116

Визначте: необхідну чисельність основних робітників при річному фонді робочого часу 1690 годин; чисельність усіх виробничих робітників, якщо основні робітники становлять 58 % загальної чисельності робітників; чисельність всього промислово-виробничого персоналу (ПВП) та чисельність керівників, професіоналів, фахівців і службовців, якщо число керівників, професіоналів, фахівців і службовців становить 17 % загальної чисельності ПВП.

 

Задача 6

В організації розроблена і впроваджена безтарифна система оплати праці. За звітний місяць визначено, що на оплату праці працівників буде спрямовано 23888,0 грн.

На основі даних поданих в таблиці, визначте заробіток кожного працівника організації за безтарифною системою оплати праці.

Опишіть умови для застосування «безтарифної» системи оплати праці.

Таблиця

Дані для розрахунку фактичної заробітної плати працівників організації за звітний місяць

Працівники

Кваліфікаційний рівень працівника

Кількість відпрацьованих годин

Коефіцієнт трудової участі

Керівник організації

4,64

193,7

1,1

Перший заступник керівника

4,17

193,7

1,12

Другий заступник керівника

3,67

181,7

1,07

Провідний фахівець

2,74

124,2

0,9

Фахівець 2 категорії

2,24

181,6

1,06

Фахівець 3 категорії

1,79

183,3

1,07

Робітник вищої кваліфікації

2,54

185,5

1,1

Робітник вищої кваліфікації

2,54

181,6

1,04

Кваліфікований робітник

1,79

185,0

1,18

Робітник

1,38

131,0

0,9

Робітник

1,38

185,0

1,09

Некваліфікований робітник

1,02

177,0

1,0

Усього

Х

2103,3

Х

 

Задача 7

Хлібопекарська бригада виготовила за місяць 147 ц хліба і 93 ц булочних виробів. Розцінки за 1 ц продукції: хліба – 14,57 грн., булочних виробів – 17,92 грн.

Майстер-пекар виконує обов’язки бригадира (доплата за бригадирство – 30% до основної заробітної плати). Тістоміс, формувальник і підсобний робітник працюють у важких умовах праці (доплата – 8%). За звання «Майстер» доплата становить 25% до основної заробітної плати. За виконання змінних завдань і високу якість продукції бригаді встановлена премія у розмірі 20% тарифного фонду.

Розрахуйте зарплату кожного члена бригади з урахуванням доплат і премій. Система оплати праці – відрядно-преміальна.Розмір доплат і премій нараховуються у відсотках до розміру основної заробітної плати

Вихідна інформація для нарахування зарплати працівникам бригади наведена в таблиці.

Таблиця

Присвоєні розряди і відпрацьований час членів хлібопекарської бригади

Склад бригади

Тарифний розряд

Відпрацьований час, год.

Майстер-пекар

Y

174

Тістоміс

IY

170

Формувальник

IY

169

Підсобний робітник

ІІ

161

Вихідна інформація для визначення годинної тарифної ставки:

– середньомісячний фонд робочого часу – 165,4 годин;

– мінімальний місячний розмір заробітної плати робітника 1-ого розряду взяти на рівні прожиткового мінімуму на одну працездатну особу;

– тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,08

1,23

1,35

1,54

1,8

Годинна тарифна ставка, грн.

 

 

 

 

 

 

 

Задача 8

Використовуючи дані звітного балансу робочого часу і додаткові дані за балансом на плановий рік, розрахуйте:

1) баланс робочого часу за звітний рік у людино–годинах, якщо середньоспискова чисельність робітників складала 487 осіб;

2) баланс робочого часу на плановий рік у людино–годинах і у середньому на 1-ого робітника в годинах;

3) планову середньоспискову чисельність робітників, якщо виробнича програма підприємства складе 815 тис. нормо-годин.

Таблиця

Вихідні дані для складання балансу робочого часу підприємства за період, що аналізується

№з/п

Показники

Од. виміру

Звітний рік

На плановий рік

у середньому на 1 робітника

Всього

У серед-ньому на 1 робіт-ника

1.

Календарний фонд робочого часу

дні

 

365

365

2.

Вихідні і святкові дні

дні

 

112

113

3.

Номінальний фонд робочого часу

дні

 

 

 

4.

Не відпрацьовано всього днів – разом

дні

 

 

 

а

щорічні та інші відпустки

-"-

 

25

24 календар. днів – 90%,

26 календар. днів – 10%.

б

неявки по хворобі

-"-

 

4,55

скорочено на 10%

в

по вагітності і пологам

-"-

 

3,1

на фактич-ному рівні

г

навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

-"-

 

4,7

скорочено на 20%

д

цілозмінні простої

-"-

 

0,2

не плануються

є

прогули

-"-

 

0,3

не плануються

ж

неявки з дозволу адміністрації

-"-

 

2,1

не плануються

5.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

дні

 

 

 

6.

Середня тривалість робочого дня

год.

 

7,7

7,79

7.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

год.

 

 

 

 

Задача 9

Визначте, за рахунок яких факторів, на скільки процентів по кожному фактору та в цілому по підприємству підвищилась продуктивність праці за даними таблиці:

Таблиця

Показники

Базисний період

Звітний період

1. Обсяг виробництва товарної продукції, тис. грн.

837

950

2. Трудомісткість, тис. нормо-годин

2185, 5

2455

3. Чисельність основних робітників, осіб

1107

1152

4. Затрати праці основних робітників, тис. людино-годин

2155

2250

5. Чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб

2897

3022

 

Задача 10

Робітник протягом місяця (22 робочі зміни тривалістю 8 годин) виконав такий обсяг робіт: деталей А – 99 шт., норма часу на одну деталь становить 0,6 нормо-годин; деталей К-84, норма часу становить 1,24 нормо-годин.

Визначте рівень виконання норм праці робітником-відрядником.

 

Варіант 17

Задача 1

Визначити зростання продуктивності праці за методом нормативно-чистої продукції на основі даних таблиці. Чисельність промислово-виробничого персоналу у базисному періоді 2016 осіб, у звітному – 2022 осіб.

Назва виробу

Обсяг виробництва, шт

Норматив чистої продукції, грн

Базисний період

Звітний період

А-1

101

111

29442

А-2

199

251

21764

А-3

156

164

18094

А-4

879

918

12054

А-5

107

107

19541

А-6

567

507

11000

 

Задача 2

У місті, яке налічує 1,19752 млн. жителів, проводилося обстеження домогосподарств з питань економічної активності населення за методологією МОП, котре виявило такий його склад:

- 789,56 тис. осіб у віці від 15-70 років включно;

- 78 % - цієї категорії виявили економічну активність;

- 71,56 тис. осіб – шукають роботу.

В той же час міським центром зайнятості було зафіксовано:

- 621,1 тис. осіб – працездатного населення у працездатному віці, які виявили економічну активність;

- 24,79 тис. осіб безробітних громадян.

Підрахуйте рівень безробіття за результатами обстеження домогосподарств за методологією МОП та за фіксованими даними міського центру зайнятості. Поясніть причину різниці.

 

Задача 3

Визначте місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці, за відрядно-преміальною системою оплати праці на основі даних, наведених в таблиці. Назвіть умови застосування відрядно-преміальної системи.

Показник

Значення

Місячна норма годин за графіком

176

Розряд роботи

4

Норма виробітку деталей за годину, шт

11

Технічно обгрунтована норма штучного часу на деталь, хв

3

Фактичний місячний виробіток, деталей

1988

Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, %

11

Розмір премії за кожний процент перевиконання завдання до прямого відрядного заробітку, %

1,1

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 166 год.;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1

1,13

1,29

1,48

1,71

1,92

2

2,15

 

Задача 4

Економістом з нормування праці розраховано, що середній тарифний розряд робіт на дільниці дорівнює 4,65.

На виробництві на роботах з нормальними умовами праці зайнято: ІІІ розряд – 73 особи, ІV розряд - 81 особа, V розряд - 32 особи, VI розряд – 21 особа.

Визначте: середній тарифний коефіцієнт та середню тарифну ставку робіт, що виконуються на даній ділянці; середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд та середню тарифну ставку для робітників зайнятих на виробництві.

Зробіть порівняльний аналіз показників та дайте пояснення. Якщо є розбіжність між середнім тарифним розрядом робіт та середнім тарифним розрядом робітника вкажіть можливі причини виникнення та заходи по їх подоланню.

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 165,4 год.;

- коефіцієнт співвідношення між мінімальним розміром заробітної плати та тарифною ставкою першого розряду 1,33;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,13

1,29

1,48

1,71

1,927

2,00

2,13

 

Задача 5

На наступний рік передбачається такий план випуску продукції:

Вироби

Кількість, шт.

Трудові затрати на один виріб, нормо-годин

Виконання норми за планом, %

А

4000

100

116

Б

20000

80

117

В

12000

150

128

Г

1600

200

115

Визначте: необхідну чисельність основних робітників при річному фонді робочого часу 1696 годин; чисельність усіх виробничих робітників, якщо основні робітники становлять 53 % загальної чисельності робітників; чисельність всього промислово-виробничого персоналу (ПВП) та чисельність керівників, професіоналів, фахівців і службовців, якщо число керівників, професіоналів, фахівців і службовців становить 17 % загальної чисельності ПВП.

 

Задача 6

В організації розроблена і впроваджена безтарифна система оплати праці. За звітний місяць визначено, що на оплату праці працівників буде спрямовано 22654,0 грн.

На основі даних поданих в таблиці, визначте заробіток кожного працівника організації за безтарифною системою оплати праці.

Опишіть умови для застосування «безтарифної» системи оплати праці.

Таблиця

Дані для розрахунку фактичної заробітної плати працівників організації за звітний місяць

Працівники

Кваліфікаційний рівень працівника

Кількість відпрацьованих годин

Коефіцієнт трудової участі

Керівник організації

4,58

188,7

1,1

Перший заступник керівника

4,07

194,5

1,12

Другий заступник керівника

3,74

181,5

1,07

Провідний фахівець

2,75

128,1

0,9

Фахівець 2 категорії

2,17

180,9

1,06

Фахівець 3 категорії

1,77

180,2

1,07

Робітник вищої кваліфікації

2,57

184,4

1,1

Робітник вищої кваліфікації

2,57

182,1

1,04

Кваліфікований робітник

1,74

188,9

1,18

Робітник

1,28

138,0

0,9

Робітник

1,28

178,0

1,09

Некваліфікований робітник

0,85

178,0

1,0

Усього

Х

2105,3

Х

 

Задача 7

Хлібопекарська бригада виготовила за місяць 162 ц хліба і 123 ц булочних виробів. Розцінки за 1 ц продукції: хліба – 11,02 грн., булочних виробів – 14,55 грн.

Майстер-пекар виконує обов’язки бригадира (доплата за бригадирство – 30% до основної заробітної плати). Тістоміс, формувальник і підсобний робітник працюють у важких умовах праці (доплата – 12%). За звання «Майстер» доплата становить 25% до основної заробітної плати. За виконання змінних завдань і високу якість продукції бригаді встановлена премія у розмірі 20% тарифного фонду.

Розрахуйте зарплату кожного члена бригади з урахуванням доплат і премій. Система оплати праці – відрядно-преміальна.Розмір доплат і премій нараховуються у відсотках до розміру основної заробітної плати

Вихідна інформація для нарахування зарплати працівникам бригади наведена в таблиці.

Таблиця

Присвоєні розряди і відпрацьований час членів хлібопекарської бригади

Склад бригади

Тарифний розряд

Відпрацьований час, год.

Майстер-пекар

Y

178

Тістоміс

IY

170

Формувальник

ІІІ

171

Підсобний робітник

ІІ

168

Вихідна інформація для визначення годинної тарифної ставки:

– середньомісячний фонд робочого часу – 166,4 годин;

– мінімальний місячний розмір заробітної плати робітника 1-ого розряду взяти на рівні прожиткового мінімуму на одну працездатну особу;

– тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,08

1,23

1,35

1,54

1,8

Годинна тарифна ставка, грн.

 

 

 

 

 

 

 

Задача 8

Використовуючи дані звітного балансу робочого часу і додаткові дані за балансом на плановий рік, розрахуйте:

1) баланс робочого часу за звітний рік у людино–годинах, якщо середньоспискова чисельність робітників складала 598 осіб;

2) баланс робочого часу на плановий рік у людино–годинах і у середньому на 1-ого робітника в годинах;

3) планову середньоспискову чисельність робітників, якщо виробнича програма підприємства складе 891 тис. нормо-годин.

Таблиця

Вихідні дані для складання балансу робочого часу підприємства за період, що аналізується

№з/п

Показники

Од. виміру

Звітний рік

На плановий рік

у середньому на 1 робітника

Всього

У серед-ньому на 1 робіт-ника

1.

Календарний фонд робочого часу

дні

 

365

365

2.

Вихідні і святкові дні

дні

 

111

113

3.

Номінальний фонд робочого часу

дні

 

 

 

4.

Не відпрацьовано всього днів – разом

дні

 

 

 

а

щорічні та інші відпустки

-"-

 

25

24 календар. днів – 84%,

26 календар. днів – 16%.

б

неявки по хворобі

-"-

 

6,65

скорочено на 7 %

в

по вагітності і пологам

-"-

 

4,6

на фактич-ному рівні

г

навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

-"-

 

4,0

скорочено на 20%

д

цілозмінні простої

-"-

 

0,2

не плануються

є

прогули

-"-

 

0,2

не плануються

ж

неявки з дозволу адміністрації

-"-

 

2,2

не плануються

5.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

дні

 

 

 

6.

Середня тривалість робочого дня

год.

 

7,88

7,95

7.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

год.

 

 

 

 

Задача 9

Визначте, за рахунок яких факторів, на скільки процентів по кожному фактору та в цілому по підприємству підвищилась продуктивність праці за даними таблиці:

Таблиця

Показники

Базисний період

Звітний період

1. Обсяг виробництва товарної продукції, тис. грн.

902

1008

2. Трудомісткість, тис. нормо-годин

2175, 5

2510

3. Чисельність основних робітників, осіб

1107

1148

4. Затрати праці основних робітників, тис. людино-годин

2125

2180

5. Чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб

2890

3001

 

Задача 10

Робітник протягом місяця (21 робочі зміни тривалістю 8 годин) виконав такий обсяг робіт: деталей А – 127 шт., норма часу на одну деталь становить 0,78 нормо-годин; деталей К-55, норма часу становить 1,24 нормо-годин.

Визначте рівень виконання норм праці робітником-відрядником.

 

Варіант 18

Задача 1

Визначити зростання продуктивності праці за методом нормативно-чистої продукції на основі даних таблиці. Чисельність промислово-виробничого персоналу у базисному періоді 2106 осіб, у звітному – 2139осіб.

Назва виробу

Обсяг виробництва, шт

Норматив чистої продукції, грн

Базисний період

Звітний період

А-1

645

721

12242

А-2

248

251

21564

А-3

156

122

16694

А-4

879

822

10204

А-5

107

122

19521

А-6

567

557

11240

 

Задача 2

У місті, яке налічує 369,8 тис. жителів, проводилося обстеження домогосподарств з питань економічної активності населення за методологією МОП, котре виявило такий його склад:

- 297,3 тис. осіб у віці від 15-70 років включно;

- 71 % - цієї категорії виявили економічну активність;

- 30,51 тис. осіб – шукають роботу.

В той же час міським центром зайнятості було зафіксовано:

- 218,8 тис. осіб – працездатного населення у працездатному віці, які виявили економічну активність;

- 8,6 тис. осіб безробітних громадян.

Підрахуйте рівень безробіття за результатами обстеження домогосподарств за методологією МОП та за фіксованими даними міського центру зайнятості. Поясніть причину різниці.

 

Задача 3

Визначте місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці, за відрядно-преміальною системою оплати праці на основі даних, наведених в таблиці. Назвіть умови застосування відрядно-преміальної системи.

Показник

Значення

Місячна норма годин за графіком

174,8

Розряд роботи

5

Норма виробітку деталей за годину, шт

9

Технічно обгрунтована норма штучного часу на деталь, хв

6

Фактичний місячний виробіток, деталей

1744

Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, %

14

Розмір премії за кожний процент перевиконання завдання до прямого відрядного заробітку, %

0,9

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 165 год.;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1

1,13

1,29

1,48

1,71

1,92

2

2,15

 

Задача 4

Економістом з нормування праці розраховано, що середній тарифний розряд робіт на дільниці дорівнює 3,91.

На виробництві на роботах з нормальними умовами праці зайнято: ІІ розряд – 76 осіб, ІІІ розряд – 89 осіб, V розряд - 34 особи, VI розряд – 31 особа.

Визначте: середній тарифний коефіцієнт та середню тарифну ставку робіт, що виконуються на даній ділянці; середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд та середню тарифну ставку для робітників зайнятих на виробництві.

Зробіть порівняльний аналіз показників та дайте пояснення. Якщо є розбіжність між середнім тарифним розрядом робіт та середнім тарифним розрядом робітника вкажіть можливі причини виникнення та заходи по їх подоланню.

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 168,4 год.;

- коефіцієнт співвідношення між мінімальним розміром заробітної плати та тарифною ставкою першого розряду 1,21;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,13

1,29

1,48

1,71

1,927

2,00

2,13

 

Задача 5

На наступний рік передбачається такий план випуску продукції:

Вироби

Кількість, шт.

Трудові затрати на один виріб, нормо-годин

Виконання норми за планом, %

А

2560

100

115

Б

12500

76

121

В

6500

155

131

Г

860

200

116

Визначте: необхідну чисельність основних робітників при річному фонді робочого часу 1712 годин; чисельність усіх виробничих робітників, якщо основні робітники становлять 56 % загальної чисельності робітників; чисельність всього промислово-виробничого персоналу (ПВП) та чисельність керівників, професіоналів, фахівців і службовців, якщо число керівників, професіоналів, фахівців і службовців становить 19 % загальної чисельності ПВП.

 

Задача 6

В організації розроблена і впроваджена безтарифна система оплати праці. За звітний місяць визначено, що на оплату праці працівників буде спрямовано 26406,0 грн.

На основі даних поданих в таблиці, визначте заробіток кожного працівника організації за безтарифною системою оплати праці.

Опишіть умови для застосування «безтарифної» системи оплати праці.

Таблиця

Дані для розрахунку фактичної заробітної плати працівників організації за звітний місяць

Працівники

Кваліфікаційний рівень працівника

Кількість відпрацьованих годин

Коефіцієнт трудової участі

Керівник організації

4,45

188,1

1,1

Перший заступник керівника

4,15

194,5

1,12

Другий заступник керівника

3,47

178,5

1,07

Провідний фахівець

2,55

123,8

0,9

Фахівець 2 категорії

2,22

180,5

1,06

Фахівець 3 категорії

1,84

182,7

1,07

Робітник вищої кваліфікації

2,34

186,0

1,1

Робітник вищої кваліфікації

2,34

182,5

1,04

Кваліфікований робітник

1,57

184,4

1,18

Робітник

1,22

129,2

0,9

Робітник

1,22

184,0

1,09

Некваліфікований робітник

1,05

175,0

1,0

Усього

Х

2089,2

Х

 

Задача 7

Хлібопекарська бригада виготовила за місяць 189 ц хліба і 166 ц булочних виробів. Розцінки за 1 ц продукції: хліба – 12,87грн., булочних виробів – 15,22 грн.

Майстер-пекар виконує обов’язки бригадира (доплата за бригадирство – 30% до основної заробітної плати). Тістоміс, формувальник і підсобний робітник працюють у важких умовах праці (доплата – 10%). За звання «Майстер» доплата становить 25% до основної заробітної плати. За виконання змінних завдань і високу якість продукції бригаді встановлена премія у розмірі 20% тарифного фонду.

Розрахуйте зарплату кожного члена бригади з урахуванням доплат і премій. Система оплати праці – відрядно-преміальна.Розмір доплат і премій нараховуються у відсотках до розміру основної заробітної плати

Вихідна інформація для нарахування зарплати працівникам бригади наведена в таблиці.

Таблиця

Присвоєні розряди і відпрацьований час членів хлібопекарської бригади

Склад бригади

Тарифний розряд

Відпрацьований час, год.

Майстер-пекар

Y

181

Тістоміс

IY

167

Формувальник

IY

176

Підсобний робітник

ІІ

165

Вихідна інформація для визначення годинної тарифної ставки:

– середньомісячний фонд робочого часу – 164,7 годин;

– мінімальний місячний розмір заробітної плати робітника 1-ого розряду взяти на рівні прожиткового мінімуму на одну працездатну особу;

– тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,08

1,23

1,35

1,54

1,8

Годинна тарифна ставка, грн.

 

 

 

 

 

 

 

Задача 8

Використовуючи дані звітного балансу робочого часу і додаткові дані за балансом на плановий рік, розрахуйте:

1) баланс робочого часу за звітний рік у людино–годинах, якщо середньоспискова чисельність робітників складала 541 осіб;

2) баланс робочого часу на плановий рік у людино–годинах і у середньому на 1-ого робітника в годинах;

3) планову середньоспискову чисельність робітників, якщо виробнича програма підприємства складе 873 тис. нормо-годин.

Таблиця

Вихідні дані для складання балансу робочого часу підприємства за період, що аналізується

№з/п

Показники

Од. виміру

Звітний рік

На плановий рік

у середньому на 1 робітника

Всього

У серед-ньому на 1 робіт-ника

1.

Календарний фонд робочого часу

дні

 

365

365

2.

Вихідні і святкові дні

дні

 

112

114

3.

Номінальний фонд робочого часу

дні

 

 

 

4.

Не відпрацьовано всього днів – разом

дні

 

 

 

а

щорічні та інші відпустки

-"-

 

25

24 календар. днів – 78%,

26 календар. днів – 22%.

б

неявки по хворобі

-"-

 

6,55

скорочено на 11%

в

по вагітності і пологам

-"-

 

3,4

на фактич-ному рівні

г

навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

-"-

 

4,2

скорочено на 20%

д

цілозмінні простої

-"-

 

0,3

не плануються

є

прогули

-"-

 

0,1

не плануються

ж

неявки з дозволу адміністрації

-"-

 

2,2

не плануються

5.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

дні

 

 

 

6.

Середня тривалість робочого дня

год.

 

7,54

7,62

7.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

год.

 

 

 

 

Задача 9

Визначте, за рахунок яких факторів, на скільки процентів по кожному фактору та в цілому по підприємству підвищилась продуктивність праці за даними таблиці:

Таблиця

Показники

Базисний період

Звітний період

1. Обсяг виробництва товарної продукції, тис. грн.

964

1104

2. Трудомісткість, тис. нормо-годин

2125,3

2660

3. Чисельність основних робітників, осіб

1734

1807

4. Затрати праці основних робітників, тис. людино-годин

2144

2199

5. Чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб

2879

3002

 

Задача 10

Робітник протягом місяця (20 робочі зміни тривалістю 8 годин) виконав такий обсяг робіт: деталей А – 138 шт., норма часу на одну деталь становить 0,56 нормо-годин; деталей К-67, норма часу становить 1,19 нормо-годин.

Визначте рівень виконання норм праці робітником-відрядником.

 

Варіант 19

Задача 1

Визначити зростання продуктивності праці за методом нормативно-чистої продукції на основі даних таблиці. Чисельність промислово-виробничого персоналу у базисному періоді 3216 осіб, у звітному – 3107осіб.

Назва виробу

Обсяг виробництва, шт

Норматив чистої продукції, грн

Базисний період

Звітний період

А-1

655

731

13341

А-2

199

251

21561

А-3

156

154

18894

А-4

879

822

10254

А-5

107

132

19541

А-6

567

567

11245

 

Задача 2

У місті, яке налічує 671 тис. жителів, проводилося обстеження домогосподарств з питань економічної активності населення за методологією МОП, котре виявило такий його склад:

- 555,03 тис. осіб у віці від 15-70 років включно;

- 64 % - цієї категорії виявили економічну активність;

- 90,01 тис. осіб – шукають роботу.

В той же час міським центром зайнятості було зафіксовано:

- 341,18 тис. осіб – працездатного населення у працездатному віці, які виявили економічну активність;

- 32,1 тис. осіб безробітних громадян.

Підрахуйте рівень безробіття за результатами обстеження домогосподарств за методологією МОП та за фіксованими даними міського центру зайнятості. Поясніть причину різниці.

 

Задача 3

Визначте місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці, за відрядно-преміальною системою оплати праці на основі даних, наведених в таблиці. Назвіть умови застосування відрядно-преміальної системи.

Показник

Значення

Місячна норма годин за графіком

174,8

Розряд роботи

3

Норма виробітку деталей за годину, шт

10

Технічно обгрунтована норма штучного часу на деталь, хв

4

Фактичний місячний виробіток, деталей

1896

Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, %

12

Розмір премії за кожний процент перевиконання завдання до прямого відрядного заробітку, %

1,4

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 166 год.;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1

1,13

1,29

1,48

1,71

1,92

2

2,15

 

Задача 4

Економістом з нормування праці розраховано, що середній тарифний розряд робіт на дільниці дорівнює 4,4.

На виробництві на роботах з нормальними умовами праці зайнято: ІІІ розряд – 26 осіб, ІV розряд - 39 осіб, V розряд - 74 особи, VI розряд – 58 осіб.

Визначте: середній тарифний коефіцієнт та середню тарифну ставку робіт, що виконуються на даній ділянці; середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд та середню тарифну ставку для робітників зайнятих на виробництві.

Зробіть порівняльний аналіз показників та дайте пояснення. Якщо є розбіжність між середнім тарифним розрядом робіт та середнім тарифним розрядом робітника вкажіть можливі причини виникнення та заходи по їх подоланню.

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 165,4 год.;

- коефіцієнт співвідношення між мінімальним розміром заробітної плати та тарифною ставкою першого розряду 1,21;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,13

1,29

1,48

1,71

1,927

2,00

2,13

 

Задача 5

На наступний рік передбачається такий план випуску продукції:

Вироби

Кількість, шт.

Трудові затрати на один виріб, нормо-годин

Виконання норми за планом, %

А

1000

220

115

Б

5000

150

120

В

3000

322

130

Г

400

426

114

Визначте: необхідну чисельність основних робітників при річному фонді робочого часу 1744 годин; чисельність усіх виробничих робітників, якщо основні робітники становлять 55 % загальної чисельності робітників; чисельність всього промислово-виробничого персоналу (ПВП) та чисельність керівників, професіоналів, фахівців і службовців, якщо число керівників, професіоналів, фахівців і службовців становить 19 % загальної чисельності ПВП.

 

Задача 6

В організації розроблена і впроваджена безтарифна система оплати праці. За звітний місяць визначено, що на оплату праці працівників буде спрямовано 25001,0 грн.

На основі даних поданих в таблиці, визначте заробіток кожного працівника організації за безтарифною системою оплати праці.

Опишіть умови для застосування «безтарифної» системи оплати праці.

Таблиця

Дані для розрахунку фактичної заробітної плати працівників організації за звітний місяць

Працівники

Кваліфікаційний рівень працівника

Кількість відпрацьованих годин

Коефіцієнт трудової участі

Керівник організації

4,63

192,0

1,1

Перший заступник керівника

4,09

187,5

1,12

Другий заступник керівника

3,44

187,5

1,07

Провідний фахівець

2,49

127,1

0,9

Фахівець 2 категорії

2,29

187,5

1,06

Фахівець 3 категорії

1,74

182,4

1,07

Робітник вищої кваліфікації

2,22

182,7

1,1

Робітник вищої кваліфікації

2,22

180,7

1,04

Кваліфікований робітник

1,47

185,4

1,18

Робітник

1,32

148,0

0,9

Робітник

1,32

174,0

1,09

Некваліфікований робітник

1,08

176,0

1,0

Усього

Х

2110,9

Х

 

Задача 7

Хлібопекарська бригада виготовила за місяць 162 ц хліба і 191 ц булочних виробів. Розцінки за 1 ц продукції: хліба – 10,11 грн., булочних виробів – 15,86 грн.

Майстер-пекар виконує обов’язки бригадира (доплата за бригадирство – 30% до основної заробітної плати). Тістоміс і формувальник працюють у важких умовах праці (доплата – 12%). За звання «Майстер» доплата становить 25% до основної заробітної плати. За виконання змінних завдань і високу якість продукції бригаді встановлена премія у розмірі 20% тарифного фонду.

Розрахуйте зарплату кожного члена бригади з урахуванням доплат і премій. Система оплати праці – відрядно-преміальна.Розмір доплат і премій нараховуються у відсотках до розміру основної заробітної плати

Вихідна інформація для нарахування зарплати працівникам бригади наведена в таблиці.

Таблиця

Присвоєні розряди і відпрацьований час членів хлібопекарської бригади

Склад бригади

Тарифний розряд

Відпрацьований час, год.

Майстер-пекар

Y

174

Тістоміс

ІІІ

164

Формувальник

ІІІ

174

Підсобний робітник

ІІ

165

Вихідна інформація для визначення годинної тарифної ставки:

– середньомісячний фонд робочого часу – 165,8 годин;

– мінімальний місячний розмір заробітної плати робітника 1-ого розряду взяти на рівні прожиткового мінімуму на одну працездатну особу;

– тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,08

1,23

1,35

1,54

1,8

Годинна тарифна ставка, грн.

 

 

 

 

 

 

 

Задача 8

Використовуючи дані звітного балансу робочого часу і додаткові дані за балансом на плановий рік, розрахуйте:

1) баланс робочого часу за звітний рік у людино–годинах, якщо середньоспискова чисельність робітників складала 538 осіб;

2) баланс робочого часу на плановий рік у людино–годинах і у середньому на 1-ого робітника в годинах;

3) планову середньоспискову чисельність робітників, якщо виробнича програма підприємства складе 897 тис. нормо-годин.

Таблиця

Вихідні дані для складання балансу робочого часу підприємства за період, що аналізується

№з/п

Показники

Од. виміру

Звітний рік

На плановий рік

у середньому на 1 робітника

Всього

У серед-ньому на 1 робіт-ника

1.

Календарний фонд робочого часу

дні

 

365

365

2.

Вихідні і святкові дні

дні

 

112

114

3.

Номінальний фонд робочого часу

дні

 

 

 

4.

Не відпрацьовано всього днів – разом

дні

 

 

 

а

щорічні та інші відпустки

-"-

 

25

24 календар. днів – 82%,

26 календар. днів – 18%.

б

неявки по хворобі

-"-

 

6,15

скорочено на 8%

в

по вагітності і пологам

-"-

 

3,2

на фактич-ному рівні

г

навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

-"-

 

4,2

скорочено на 18%

д

цілозмінні простої

-"-

 

0,3

не плануються

є

прогули

-"-

 

0,1

не плануються

ж

неявки з дозволу адміністрації

-"-

 

2,6

не плануються

5.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

дні

 

 

 

6.

Середня тривалість робочого дня

год.

 

7,83

7,89

7.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

год.

 

 

 

 

Задача 9

Визначте, за рахунок яких факторів, на скільки процентів по кожному фактору та в цілому по підприємству підвищилась продуктивність праці за даними таблиці:

Таблиця

Показники

Базисний період

Звітний період

1. Обсяг виробництва товарної продукції, тис. грн.

1574

1899

2. Трудомісткість, тис. нормо-годин

2426,5

2878

3. Чисельність основних робітників, осіб

1107

1148

4. Затрати праці основних робітників, тис. людино-годин

2155

2250

5. Чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб

3104

3204

 

Задача 10

Робітник протягом місяця (19 робочі зміни тривалістю 8 годин) виконав такий обсяг робіт: деталей А – 152 шт., норма часу на одну деталь становить 0,62 нормо-годин; деталей К-57, норма часу становить 1,12 нормо-годин.

Визначте рівень виконання норм праці робітником-відрядником.

 

Варіант 20

Задача 1

Визначити зростання продуктивності праці за методом нормативно-чистої продукції на основі даних таблиці. Чисельність промислово-виробничого персоналу у базисному періоді 2226 осіб, у звітному – 2489 осіб.

Назва виробу

Обсяг виробництва, шт

Норматив чистої продукції, грн

Базисний період

Звітний період

А-1

653

728

13342

А-2

185

237

21564

А-3

156

151

17894

А-4

776

719

10254

А-5

105

129

19541

А-6

454

467

11245

 

Задача 2

У місті, яке налічує 2,631 млн. жителів, проводилося обстеження домогосподарств з питань економічної активності населення за методологією МОП, котре виявило такий його склад:

- 1,711 млн. осіб у віці від 15-70 років включно;

- 68 % - цієї категорії виявили економічну активність;

- 179,72 тис. осіб – шукають роботу.

В той же час міським центром зайнятості було зафіксовано:

- 1160,02 тис. осіб – працездатного населення у працездатному віці, які виявили економічну активність;

- 6,6 тис. осіб безробітних громадян.

Підрахуйте рівень безробіття за результатами обстеження домогосподарств за методологією МОП та за фіксованими даними міського центру зайнятості. Поясніть причину різниці.

 

Задача 3

Визначте місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці, за відрядно-преміальною системою оплати праці на основі даних, наведених в таблиці. Назвіть умови застосування відрядно-преміальної системи.

Показник

Значення

Місячна норма годин за графіком

178,4

Розряд роботи

4

Норма виробітку деталей за годину, шт

10

Технічно обгрунтована норма штучного часу на деталь, хв

4

Фактичний місячний виробіток, деталей

1978

Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, %

10

Розмір премії за кожний процент перевиконання завдання до прямого відрядного заробітку, %

1,1

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 168 год.;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,15

1,25

1,47

1,67

1,87

2,01

2,28

 

Задача 4

Економістом з нормування праці розраховано, що середній тарифний розряд робіт на дільниці дорівнює 3,61.

На виробництві на роботах з нормальними умовами праці зайнято: ІІ розряд – 25 осіб, ІІІ розряд – 39 осіб, ІV розряд - 74 особи, VI розряд – 58 осіб.

Визначте: середній тарифний коефіцієнт та середню тарифну ставку робіт, що виконуються на даній ділянці; середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд та середню тарифну ставку для робітників зайнятих на виробництві.

Зробіть порівняльний аналіз показників та дайте пояснення. Якщо є розбіжність між середнім тарифним розрядом робіт та середнім тарифним розрядом робітника вкажіть можливі причини виникнення та заходи по їх подоланню.

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 165,4 год.;

- коефіцієнт співвідношення між мінімальним розміром заробітної плати та тарифною ставкою першого розряду 1,25;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,13

1,29

1,48

1,71

1,927

2,00

2,13

 

Задача 5

На наступний рік передбачається такий план випуску продукції:

Вироби

Кількість, шт.

Трудові затрати на один виріб, нормо-годин

Виконання норми за планом, %

А

1000

241

115

Б

5000

120

120

В

3000

198

138

Г

400

341

116

Визначте: необхідну чисельність основних робітників при річному фонді робочого часу 1810 годин; чисельність усіх виробничих робітників, якщо основні робітники становлять 51 % загальної чисельності робітників; чисельність всього промислово-виробничого персоналу (ПВП) та чисельність керівників, професіоналів, фахівців і службовців, якщо число керівників, професіоналів, фахівців і службовців становить 17 % загальної чисельності ПВП.

 

Задача 6

В організації розроблена і впроваджена безтарифна система оплати праці. За звітний місяць визначено, що на оплату праці працівників буде спрямовано 21117,0 грн.

На основі даних поданих в таблиці, визначте заробіток кожного працівника організації за безтарифною системою оплати праці.

Опишіть умови для застосування «безтарифної» системи оплати праці.

Таблиця

Дані для розрахунку фактичної заробітної плати працівників організації за звітний місяць

Працівники

Кваліфікаційний рівень працівника

Кількість відпрацьованих годин

Коефіцієнт трудової участі

Керівник організації

4,73

191,0

1,1

Перший заступник керівника

4,05

190,5

1,12

Другий заступник керівника

3,56

181,5

1,07

Провідний фахівець

2,4

133,1

0,9

Фахівець 2 категорії

2,09

181,5

1,06

Фахівець 3 категорії

1,71

180,0

1,07

Робітник вищої кваліфікації

2,62

174,0

1,1

Робітник вищої кваліфікації

2,62

180,5

1,04

Кваліфікований робітник

1,76

180,0

1,18

Робітник

1,46

130,0

0,9

Робітник

1,46

178,0

1,09

Некваліфікований робітник

1,28

177,0

1,0

Усього

Х

2077,1

Х

 

Задача 7

Хлібопекарська бригада виготовила за місяць 164 ц хліба і 115 ц булочних виробів. Розцінки за 1 ц продукції: хліба – 12,74 грн., булочних виробів – 19,04 грн.

Майстер-пекар виконує обов’язки бригадира (доплата за бригадирство – 30% до основної заробітної плати). Тістоміс, формувальник і підсобний робітник працюють у важких умовах праці (доплата – 12%). За звання «Майстер» доплата становить 25% до основної заробітної плати. За виконання змінних завдань і високу якість продукції бригаді встановлена премія у розмірі 20% тарифного фонду.

Розрахуйте зарплату кожного члена бригади з урахуванням доплат і премій. Система оплати праці – відрядно-преміальна.Розмір доплат і премій нараховуються у відсотках до розміру основної заробітної плати

Вихідна інформація для нарахування зарплати працівникам бригади наведена в таблиці.

Таблиця

Присвоєні розряди і відпрацьований час членів хлібопекарської бригади

Склад бригади

Тарифний розряд

Відпрацьований час, год.

Майстер-пекар

Y

177

Тістоміс

Y

148

Формувальник

ІY

172

Підсобний робітник

ІІ

168

Вихідна інформація для визначення годинної тарифної ставки:

– середньомісячний фонд робочого часу – 165,7 годин;

– мінімальний місячний розмір заробітної плати робітника 1-ого розряду взяти на рівні прожиткового мінімуму на одну працездатну особу;

– тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,08

1,23

1,35

1,54

1,8

Годинна тарифна ставка, грн.

 

 

 

 

 

 

 

Задача 8

Використовуючи дані звітного балансу робочого часу і додаткові дані за балансом на плановий рік, розрахуйте:

1) баланс робочого часу за звітний рік у людино–годинах, якщо середньоспискова чисельність робітників складала 471 осіб;

2) баланс робочого часу на плановий рік у людино–годинах і у середньому на 1-ого робітника в годинах;

3) планову середньоспискову чисельність робітників, якщо виробнича програма підприємства складе 833 тис. нормо-годин.

Таблиця

Вихідні дані для складання балансу робочого часу підприємства за період, що аналізується

№з/п

Показники

Од. виміру

Звітний рік

На плановий рік

у середньому на 1 робітника

Всього

У серед-ньому на 1 робіт-ника

1.

Календарний фонд робочого часу

дні

 

365

365

2.

Вихідні і святкові дні

дні

 

112

114

3.

Номінальний фонд робочого часу

дні

 

 

 

4.

Не відпрацьовано всього днів – разом

дні

 

 

 

а

щорічні та інші відпустки

-"-

 

25

24 календар. днів – 84%,

26 календар. днів – 16%.

б

неявки по хворобі

-"-

 

6,89

скорочено на 12%

в

по вагітності і пологам

-"-

 

3,6

на фактич-ному рівні

г

навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

-"-

 

4,7

скорочено на 22%

д

цілозмінні простої

-"-

 

0,2

не плануються

є

прогули

-"-

 

0,3

не плануються

ж

неявки з дозволу адміністрації

-"-

 

2,4

не плануються

5.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

дні

 

 

 

6.

Середня тривалість робочого дня

год.

 

7,86

7,96

7.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

год.

 

 

 

 

Задача 9

Визначте, за рахунок яких факторів, на скільки процентів по кожному фактору та в цілому по підприємству підвищилась продуктивність праці за даними таблиці:

Таблиця

Показники

Базисний період

Звітний період

1. Обсяг виробництва товарної продукції, тис. грн.

1304

1570

2. Трудомісткість, тис. нормо-годин

2149,8

2394

3. Чисельність основних робітників, осіб

1007

1057

4. Затрати праці основних робітників, тис. людино-годин

2155

2365

5. Чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб

2087

2187

 

Задача 10

Робітник протягом місяця (24 робочі зміни тривалістю 8 годин) виконав такий обсяг робіт: деталей А – 147 шт., норма часу на одну деталь становить 0,8 нормо-годин; деталей К-61, норма часу становить 1,31 нормо-годин.

Визначте рівень виконання норм праці робітником-відрядником.

 

Варіант 21

Задача 1

Визначити зростання продуктивності праці за методом нормативно-чистої продукції на основі даних таблиці. Чисельність промислово-виробничого персоналу у базисному періоді 2446 осіб, у звітному – 2489 осіб.

Назва виробу

Обсяг виробництва, шт

Норматив чистої продукції, грн

Базисний період

Звітний період

А-1

755

728

13342

А-2

199

237

21564

А-3

156

151

17894

А-4

879

719

10254

А-5

107

129

19541

А-6

567

467

11245

 

Задача 2

У місті, яке налічує 520 тис. жителів, проводилося обстеження домогосподарств з питань економічної активності населення за методологією МОП, котре виявило такий його склад:

- 390 тис. осіб у віці від 15-70 років включно;

- 66 % - цієї категорії виявили економічну активність;

- 18,72 тис. осіб – шукають роботу.

В той же час міським центром зайнятості було зафіксовано:

- 280,8 тис. осіб – працездатного населення у працездатному віці, які виявили економічну активність;

- 6,8 тис. осіб безробітних громадян.

Підрахуйте рівень безробіття за результатами обстеження домогосподарств за методологією МОП та за фіксованими даними міського центру зайнятості. Поясніть причину різниці.

 

Задача 3

Визначте місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці, за відрядно-преміальною системою оплати праці на основі даних, наведених в таблиці. Назвіть умови застосування відрядно-преміальної системи.

Показник

Значення

Місячна норма годин за графіком

176

Розряд роботи

4

Норма виробітку деталей за годину, шт

10

Технічно обгрунтована норма штучного часу на деталь, хв

5

Фактичний місячний виробіток, деталей

1860

Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, %

8

Розмір премії за кожний процент перевиконання завдання до прямого відрядного заробітку, %

1,8

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 168 год.;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,15

1,25

1,47

1,67

1,87

2,01

2,28

 

Задача 4

Економістом з нормування праці розраховано, що середній тарифний розряд робіт на дільниці дорівнює 3,61.

На виробництві на роботах з нормальними умовами праці зайнято: ІІ розряд – 25 осіб, ІІІ розряд – 39 осіб, ІV розряд - 74 особи, VI розряд – 58 осіб.

Визначте: середній тарифний коефіцієнт та середню тарифну ставку робіт, що виконуються на даній ділянці; середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд та середню тарифну ставку для робітників зайнятих на виробництві.

Зробіть порівняльний аналіз показників та дайте пояснення. Якщо є розбіжність між середнім тарифним розрядом робіт та середнім тарифним розрядом робітника вкажіть можливі причини виникнення та заходи по їх подоланню.

Дані для розрахунку мінімальної годинної тарифної ставки:

- середньомісячний фонд робочого часу - 165,4 год.;

- коефіцієнт співвідношення між мінімальним розміром заробітної плати та тарифною ставкою першого розряду 1,21;

- тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,11

1,23

1,37

1,52

1,69

1,88

2,09

 

Задача 5

На наступний рік передбачається такий план випуску продукції:

Вироби

Кількість, шт.

Трудові затрати на один виріб, нормо-годин

Виконання норми за планом, %

А

1000

101

115

Б

5021

85

118

В

6000

198

132

Г

400

200

116

Визначте: необхідну чисельність основних робітників при річному фонді робочого часу 1758 годин; чисельність усіх виробничих робітників, якщо основні робітники становлять 53 % загальної чисельності робітників; чисельність всього промислово-виробничого персоналу (ПВП) та чисельність керівників, професіоналів, фахівців і службовців, якщо число керівників, професіоналів, фахівців і службовців становить 17 % загальної чисельності ПВП.

 

Задача 6

В організації розроблена і впроваджена безтарифна система оплати праці. За звітний місяць визначено, що на оплату праці працівників буде спрямовано 21776,0 грн.

На основі даних поданих в таблиці, визначте заробіток кожного працівника організації за безтарифною системою оплати праці.

Опишіть умови для застосування «безтарифної» системи оплати праці.

Таблиця

Дані для розрахунку фактичної заробітної плати працівників організації за звітний місяць

Працівники

Кваліфікаційний рівень працівника

Кількість відпрацьованих годин

Коефіцієнт трудової участі

Керівник організації

4,5

186,2

1,1

Перший заступник керівника

4,0

190,5

1,12

Другий заступник керівника

3,6

184,5

1,07

Провідний фахівець

2,65

144,1

0,9

Фахівець 2 категорії

2,1

189,5

1,06

Фахівець 3 категорії

1,7

179,0

1,07

Робітник вищої кваліфікації

2,5

180,0

1,1

Робітник вищої кваліфікації

2,5

180,5

1,04

Кваліфікований робітник

1,7

182,0

1,18

Робітник

1,3

132,0

0,9

Робітник

1,3

186,0

1,09

Некваліфікований робітник

1,0

170,0

1,0

Усього

Х

2104,3

Х

 

Задача 7

Хлібопекарська бригада виготовила за місяць 197 ц хліба і 74 ц булочних виробів. Розцінки за 1 ц продукції: хліба – 11,13 грн., булочних виробів – 18,44 грн.

Майстер-пекар виконує обов’язки бригадира (доплата за бригадирство – 30% до основної заробітної плати). Тістоміс, формувальник і підсобний робітник працюють у важких умовах праці (доплата – 12%). За звання «Майстер» доплата становить 25% до основної заробітної плати. За виконання змінних завдань і високу якість продукції бригаді встановлена премія у розмірі 20% тарифного фонду.

Розрахуйте зарплату кожного члена бригади з урахуванням доплат і премій. Система оплати праці – відрядно-преміальна.Розмір доплат і премій нараховуються у відсотках до розміру основної заробітної плати

Вихідна інформація для нарахування зарплати працівникам бригади наведена в таблиці.

Таблиця

Присвоєні розряди і відпрацьований час членів хлібопекарської бригади

Склад бригади

Тарифний розряд

Відпрацьований час, год.

Майстер-пекар

Y

170

Тістоміс

IY

140

Формувальник

ІІІ

173

Підсобний робітник

ІІ

162

Вихідна інформація для визначення годинної тарифної ставки:

– середньомісячний фонд робочого часу – 166,2 годин;

– мінімальний місячний розмір заробітної плати робітника 1-ого розряду взяти на рівні прожиткового мінімуму на одну працездатну особу;

– тарифна сітка:

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

Тарифний коефіцієнт

1,00

1,08

1,23

1,35

1,54

1,8

Годинна тарифна ставка, грн.

 

 

 

 

 

 

 

Задача 8

Використовуючи дані звітного балансу робочого часу і додаткові дані за балансом на плановий рік, розрахуйте:

1) баланс робочого часу за звітний рік у людино–годинах, якщо середньоспискова чисельність робітників складала 478 осіб;

2) баланс робочого часу на плановий рік у людино–годинах і у середньому на 1-ого робітника в годинах;

3) планову середньоспискову чисельність робітників, якщо виробнича програма підприємства складе 825 тис. нормо-годин.

Таблиця

Вихідні дані для складання балансу робочого часу підприємства за період, що аналізується

№з/п

Показники

Од. виміру

Звітний рік

На плановий рік

у середньому на 1 робітника

Всього

У серед-ньому на 1 робіт-ника

1.

Календарний фонд робочого часу

дні

 

365

365

2.

Вихідні і святкові дні

дні

 

113

115

3.

Номінальний фонд робочого часу

дні

 

 

 

4.

Не відпрацьовано всього днів – разом

дні

 

 

 

а

щорічні та інші відпустки

-"-

 

25

24 календар. днів – 80%,

26 календар. днів – 20%.

б

неявки по хворобі

-"-

 

6,42

скорочено на 10%

в

по вагітності і пологам

-"-

 

3,3

на фактич-ному рівні

г

навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

-"-

 

4,2

скорочено на 16%

д

цілозмінні простої

-"-

 

0,4

не плануються

є

прогули

-"-

 

0,2

не плануються

ж

неявки з дозволу адміністрації

-"-

 

2,2

не плануються

5.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

дні

 

 

 

6.

Середня тривалість робочого дня

год.

 

7,64

7,75

7.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

год.

 

 

 

 

Задача 9

Визначте, за рахунок яких факторів, на скільки процентів по кожному фактору та в цілому по підприємству підвищилась продуктивність праці за даними таблиці:

Таблиця

Показники

Базисний період

Звітний період

1. Обсяг виробництва товарної продукції, тис. грн.

1609

1304

2. Трудомісткість, тис. нормо-годин

2780,25

2903

3. Чисельність основних робітників, осіб

1327

1379

4. Затрати праці основних робітників, тис. людино-годин

2370,55

2475

5. Чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб

3245

3400

 

Задача 10

Робітник протягом місяця (22 робочі зміни тривалістю 8 годин) виконав такий обсяг робіт: деталей А – 153 шт., норма часу на одну деталь становить 0,76 нормо-годин; деталей К-84, норма часу становить 1,21 нормо-годин.

Визначте рівень виконання норм праці робітником-відрядником.

 

Варіант 22

Задача 1

Визначити зростання продуктивності праці за методом нормативно-чистої продукції на основі даних таблиці. Чисельність промислово-виробничого персоналу у базисному періоді 1689 осіб, у звітному – 1506 осіб.

Назва виробу

Обсяг виробництва, шт

Норматив чистої продукції, грн

Базисний період

Звітний період

А-1

789

801

11342

А-2

229

231

19564

А-3

159

154

15894

А-4

879

822

8254

А-5

107

112

17541