Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Маркетинг \ 4789. Курсова робота Формування комплексу маркетингу підприємства ТзОВ «ТЕКСТ»

Курсова робота Формування комплексу маркетингу підприємства ТзОВ «ТЕКСТ»

« Назад

Код роботи: 4789

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Маркетинг

Тема: Формування комплексу маркетингу підприємства ТзОВ «ТЕКСТ»

Кількість сторінок: 38

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

Розділ 1. Аналіз ринку

Розділ 2. Дослідження смаків та уподобань споживачів. Сегментування ринку

Розділ 3. Розроблення концепції товару та визначення його характеристик

Розділ 4. Визначення оптимальної ціни на товар на підставі пробного маркетингу

4.1. Визначення взаємозв’язку між ціною і попитом

4.2. Розрахунок оптимальної ціни, за якої фірма отримає максимальний прибуток

Розділ 5. Формування оптимальних каналів розподілу товару

Розділ 6. Планування кампанії з просування товару

Висновок

Список використаних джерел

Сучасний ринок характеризується своє динамічністю і постійних розвитком інноваційних процесів, інформаційних технологій, які на теперішній час стають основою бізнес-процесів. Концепція маркетингу – це система поглядів, які визначають орієнтацію підприємницькою діяльності на певних етапах її розвитку.

В даний час будь-яка організація, яка виходить на ринок, розраховує на отримання прихильності покупця, пропонує продукти, які за їх дослідженнями мають максимально задовольнити потреби споживачів. Як ефективно працювати на ринку? Як найкраще задовольнити потреби споживачів? Як правильно оцінити своїх конкурентів, їх сильні та слабкі сторони? Як вдало вибрати місце на ринку чи сферу господарської діяльності? Саме вирішенням цих питань і займається цікаво усім наука маркетинг.

Дослідженням і розробками термінології ключових положень маркетингу в процесі розвитку та становлення як науки займалися провідні закордонні та вітчизняні вчені-маркетологи, а також суспільні організації маркетингового спрямування. Серед основних публікацій доцільно виділити роботи таких зарубіжних авторів, як М.Дж. Бейкер, Ф. Котлер, К.Л. Келлер, Г. Ассель, П. Друкер, Т. Левіт, а також роботи вітчизняних учених і з близького зарубіжжя А.Ф. Павленка, А.В. Войчака, А.О. Старостіної, Л.В. Балабанової, Н.К. Мойсеєвої та інших.

Метою курсового проекту є розроблення комплексу маркетингу підприємства, яке займається виробництвом електронних книг.

Завдання, що поставлені у роботі: аналіз ринку, що включає оцінювання середовища функціонування підприємства, аналіз потреб ринку та вибір цільового сегменту, розроблення товарного асортименту, логотипу, формування ціни і визначення максимального прибутку, вибір оптимальних каналі розподілу і методів просування товару.

У курсовому проекті розроблено комплекс маркетингу приватного ТзОВ «ТЕКСТ», яке виготовляє електронні книги.

У першому розділі здійснено аналіз ринку, що свідчить про поступове витіснення електронної книги друкованих видань, адже вони появилися на ринку України зовсім недавно, а вже встигли завоювати прихильність багатьох читачів, окрім того основною їх перевагою є зручність.

Провівши опитування споживачів, виявлено, що найбільше охочих читати електронні книги серед молоді і хоч. Значна частина їх ще не читала, однак ще все попереду. Зваживши на такі результати, компанія обирає стратегію цільового маркетингу. Метою обраної стратегії є максимальне задоволення потреб цільової аудиторій, шляхом виготовлення сучасних електронних книг.

У третьому розділі курсового проекту розроблено товарну політику, представлено товар на трьох рівнях і описано кожну його функцію. Кожна модель електронної книги виконуватиме ряд функцій, відмінних від інших моделей. Приклад технічних параметрів однієї із книг ТМ «ТЕКСТ» зображено у цьому розділі.

На основі розрахунків пробного маркетингу розраховано, що оптимальна ціна електронної книги становитиме 932,60 грн., при якій оптимальний обсяг збуту становитиме 1336 од., прибуток – 343234,28 грн., собівартість виготовлення одиниці виробу – 676,38 грн.

Під час формування збутової політики обрано оптимальні канали розподілу, а саме товариство працюватиме на однорівневому каналі розподілу і постачатиме свої гаджети лише у кращі супермаркети електроніки і Інтернет-магазини.

У шостому розділі сформовано політику з просування товару, яка включала розробку рекламних заходів, заходів стимулювання збуту, піару та персонального продажу. Підприємство розміщуватиме рекламу на телебаченні і біг бордах, відео щитах, надаватиме значні знижки постійним клієнтам, являтиметься спонсором багатьох важливих для м. Львова культурних заходів.

1. Балабанова Л. В., Холод В. В., Балабанова І. В. Маркетинг підприємства. Навч. посіб.– К.: Центр учбової літератури, 2012. – 612 с.

2. Бутенко Н. В. Маркетинг: підручник / Н. В. Бутенко. - К.: Атіка, 2008. – 300 с.

3. Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник.- 4-те видання доповнене – К.: Лібра, 2006 р. – 720 с.

4. Кольцова А. Книга vse-book / А. Кольцова // Директор типографії. – 2012. - №10. – С. 40-47.

5. Котлер Ф., Амстронг Г., Сондерс Дж, Вонг В. Основи маркетинга: пер. англ.. – М.; СПб.; К.: Изд. Дом «Вільямс», 2000 - 1056 с.

6. Липчук В. В. Маркетинг: навч. пос. / В. В. Липчук, Р. П. Дудяк, С. Я. Бугіль, Я. С. Янишин. – Львів: «Магнолія 2006», 2012. – 456 с.

7. Методичні вказівки до курсової роботи з курсу «Маркетинг» на тему «Розробка комплексу маркетингової підприємства» для студентів базового напрямку 0305 «Економіка та підприємництво» / Укл. Е. В. Крикавський, Л. А Мороз, Н. С. Косар, В. О. Лаганін, Н. Є. Кузьо, С. В. Леонова, І. С. Рикованова, Ю. Т. Савченко. – Львів, Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009 рік – 28 с.

8. Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг: Підручний. – Львів: Нац. ун-ту «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів), 2005. – 244 с.

9. Петруня Ю. Є., Маркетинг: Навч. посібник. – К.: Знання, 2007. - 325 с.

10. Теремко В. Стратегічні виклики друкованій культурі в електронну еру / В. Теремко // Вісник Книжкової Палати. – 2011. - №5. – С. 1-2.

11. Швайка Л. А. Економіка видавничо-поліграфічної галузі [Текст]: підруч. / Л. А. Швайка, А. М. Штангрет. – Львів: Укр. акад. друкарства, 2008. – 480 с.

12. www.ukrbook.net [Електронний ресурс]. – К., 2013. – Режим доступу: http://www.ukrbook.net/statistika_.htm. - Випуск видавничої продукції в Україні в 2012 році.

13. http://studentbooks.com.ua/content/view/109/44/.