Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ История экономики и экономической мысли \ 4783. Курсова робота Мінова форма - основа таємниці товарного фетишизму

Курсова робота Мінова форма - основа таємниці товарного фетишизму

« Назад

Код роботи: 4783

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Історія економіки та економічної думки

Тема: Мінова форма - основа таємниці товарного фетишизму

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Вступ

Розділ 1. Товар - як економічна категорія. Його властивості та загальна характеристика

Розділ 2. Характеристики форм вартості, мінова вартість та товарний фетишизм

2.1. Характеристики форм вартості, мінова вартісті

2.2. Товарний фетишизм

Розділ 3. Мінова форма - основа таємниці товарного фетишизму

Висновки

Список використаної літератури

З давніх часів люди полювали, рибалили, займалися землеробством, збиранням ягід і грибів. Деякі вміли робити щось краще, щось гірше. У зв'язку з цим доводилося регулярно міняти свої товари те що, їм необхідно в цей час. І тоді люди зіштовхувалися з визначенням поняття товару, його вартості. Вони довго визначали, наприклад, скільки сокир віддати замість чотирьох курок.

Отже, у своїй курсової роботі вирішив розглянути поняття, форми вартості, поняття товару та його властивості, зокрема поняття мінової вартості як основи товарного фетишизму, а токож дати визначення поняттю «товарний фетишизм» та його значення.

Мета курсової роботи – дати визначення, охарактеризувати та проаналізувати поняття основних категорій даної теми, таких, як товар, його властивості, форми товару, форми вартості товару, зокрема, детальніше зупинитись на понятті мінової форми вартості, зміст поняття товарного фетишизму.

Основні поняття курсової роботи:

Товар - це продукт праці, який задовольняє будь-яку потребу людини й призначений для обміну шляхом купівлі-продажу;

Товар - це будь-яка річ, що обмінюється на іншу річ або на гроші та є предметом купівлі-продажу.

Товарний фетишизм - надання товарам особливої, магічної сили, розгляд їх як головного регулятора не тільки економічних, а й усіх відносин між людьми.

Вартість - виробничі відносини між людьми, що виникають у безпосередньому виробництві та сфері обміну, пов'язані з процесом праці, виробничою діяльністю людини, а також з приводу зіставлення кількості втіленої в порівнюваних товарах суспільно-корисної праці, мінова форма вартості - здатність товару обмінюватися на інші у певних кількісних пропорціях, форма вияву вартості.

Завершуючи розгляд курсової роботи, зупинимося ще на одній особливості товарного виробництва. Суть цієї особливості полягає в тому, що відношення між товаровиробниками на поверхні суспільства виступають не як безпосередні відносини людей, а як відносини між речами, тобо, носять речовий характер.

Таким чином, виходить, що товаровиробник А відноситься до товаровиробника В настільки, на скільки вони володіють товарами А і В та саме в цій формі, в формі відносин між товарами, виявляються відносини їх власників, товаровиробників А і В. Якщо вони перестають бути власниками цих товарів, ці відносини зникають. Для того, щоб вони знову виникли, товаровиробники А і В мають виробити нові товари, які хочуть обміняти.

Таким чином, відносини між людьми виступають як відносини між речами, які економічно закріплюються тим, що доля самих товаровиробників визначається тим, обміняють вони свої товари на ринку, чи ні. Це явище, властиве товарному виробництву і не віддільне від нього, отримало назву товарного фетишизму (неживий предмет, наділений по уяві людей надприродними властивостями, в даному випадку, вираження відносин між людьми). Причину того, що даний товаровиробник не реалізував свій товар на ринку, він вбачає не в суспільно-економічних відносинах, а в прихованій від нього суті товару.

Свою залежність від суспільно-економічних відносин він вбачає як залежність від долі свого товару. Отже, в товарному виробництві відносини людей вречівлюються, тобто, приймають форму відносин між речами – товарами і грішми.

Але це лише одна сторона товарного фетишизму. Другою його стороною є персоніфікація речей, тобто, наділення речей властивостями живих і думаючих істот. Тим самим, товарний фетишизм об’єднує в собі вречівлення суспільних відносин товарного виробництва і в той самий час персоніфікацію самих цих речей.

Необхідно підкреслити, що відносини фетишизму пронизують всю економічну структуру суспільства, заснованому на товарному виробництві. Вони охоплюють систему грошових відносин, набуваючи вигляду грошового фетишизму. На базі грошового фетишизму виникає фетишизація капіталу. Інакше кажучи, розвинута ранкова система відносин виступає як фетишистська система.

Виникає питання: яка є таємниця, тобто, які ж справжні причини товарного фетишизму і похідних від нього інших форм фетишизму? Ця причина полягає не в особливостях ні товару, ні грошей, ні капіталу, а в тих специфічних виробничих відноснах, які характеризують ринкову систему виробництва. Спрва в тому, що цій системі властиве глибоке внутрішнє протиріччя між приватним і суспільним характером праці товаровиробників.

В силу суспільного поділу праці кожний товаровиробник працює на інших, на ринок, на суспільство, і тому його трудова діяльність направлена на задоволення потреб інших людей, тобто суспільства. В цьому випадку його праця носить суспільний характер.

В той же час цей суспільний характер праці прихований і в процесі створення товару безпосередньо не виявляється.доки товар не вироблений і не потрапив на ринок, його виробник не занє, як ринок поставиться до його товару тому, що він працює на невідомий ринок. І лише на ринку, в процесі обміну товарів, стає очевидним, в якій мірі його товар відповідає його потребам і чи відповідає він їм взагалі. Тому та інформаці, яку иробник отримує від ринку у відношення свого товару в актах купівлі та продажу, він сприймає як заздалегідь передбачену його товаром. Це відбуваються тому, що праця вкладена в товар безпосередньо виступає як приватна праця, особиста справа самого товаровиробника, який веде виробництво на свій особистий страх і ризик.

А те, що ця праця одночасно виступає і як суспільна проявляється пізніше, тільки в актах обміну на ринку. З цього слідує, властиве товарному виробництву протиріччя між приватною і суспільною працею і породжує явище товарного фетишизму.

1. Г. А. Орехівський. Політекономія: Навч. Посібник. - К.: Каравела, 2008.

2. В. О. Рибалкін, М. О. Хмелевський. Основи економічної категорії: Навч. Посібник. - К.: Видавничий центр “Академія”.

3. http://www.refine.org.ua.

4. Економічна теорія. Підручник. / Під загальною ред. Видяпина У. І., Журавлевой Р. П. – М., 2000.

5. Бєляєв О. О., Бебело А. С. Політична економія: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001.

6. А. К. Покрытан, М. І. Збарский. Политическая економия: учебное пособе. - Одесса, 2002.