Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Податкова система України - 60 питань

« Назад

Код роботи: 4778

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Податкова система України

Тема: 60 питань

Кількість сторінок: 82

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

1. Сутність і зміст податкової системи

2. Передумови формування системності в оподаткуванні

3. Об’єктивні та суб’єктивні чинники розвитку податкової системи

4. Засади побудови податкової системи

5. Принципи оподаткування та побудови податкової системи: відмінність і взаємозв’язок

6. Склад та структура податкової системи України

7. Зміст принципів побудови податкового законодавства: загальність оподаткування, рівність, недопущення проявів податкової дискримінації, невідворотність відповідальності за порушення податкового законодавства. Як ці принципи реалізовані в Україні?

8. Зміст принципів побудови податкового законодавства: презумпція правомірності рішень платника, фіскальна достатність, соціальна справедливість. Як ці принципи реалізовані в Україні?

9. Зміст принципів побудови податкового законодавства: економічність та нейтральність оподаткування, стабільність, рівномірність та зручність, єдиний підхід. Як ці принципи реалізовані в Україні?

10. Тенденції розвитку податкової системи України (ПСУ)

11. Основні бюджетоутворюючі податки: новації в оподаткуванні

12. Підсистема податків на споживання: склад, структура, відмінність та спільні риси податків

13. ПДВ як елемент податкової системи: сутність, фіскальна і регулююча роль, методи обчислення

14. Платники та ставки ПДВ

15. Об’єкт оподаткування ПДВ, операції, що не є об’єктом оподаткування

16. База оподаткування ПДВ, особливості її визначення для різних видів операцій

17. Операції, звільненні від ПДВ

18. Податкове зобов’язання з ПДВ: поняття, дата виникнення

19. Податковий кредит з ПДВ: поняття, дата виникнення

20. Порядок відшкодування ПДВ

21. Акцизний податок: еволюція і новації в оподаткуванні

22. Акцизний податок: платники, об’єкт та база оподаткування, операції, звільнені від оподаткування

23. Види підакцизних товарів та ставок акцизного податку, методи обчислення

24. Особливості акцизного оподаткування алкогольної і тютюнової продукції в Україні

25. Платники, об’єкт оподаткування та ставки податку на прибуток

26. Склад доходів, що враховуються і не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку, порядок їх визнання

27. Склад витрат, що враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку, порядок їх визнання

28. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку

29. Особливості витрат подвійного призначення при визначенні оподатковуваного прибутку

30. Порядок нарахування амортизації при визначенні оподатковуваного прибутку

31. Особливості застосування нульової ставки при оподаткуванні прибутку підприємств в Україні

32. Звільнення від сплати податку на прибуток в Україні

33. Порядок обчислення та сплати податку на прибуток до бюджету

34. Особливості оподаткування дивідендів

35. Особливості оподаткування у сфері страхового бізнесу

36. Особливості оподаткування нерезидентів (Ст.160)

37. Доходи, що включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб і ставки податку (ст.164.2, ст.167)

38. Доходи, що не включаються до оподатковуваного доходу фізичної особи (ст.165)

39. Податкова знижка, порядок її надання (ст.166)

40. Соціальні пільги з податку на доходи фізичних осіб

41. Система екологічних податків, новації в оподаткуванні уточню на консультації

42. Екологічний податок, новації в оподаткуванні

43. Новації в оподаткуванні транспортних засобів в Україні

44. Рентні платежі за видобуток і транспортування нафти і газу в Україні, їх роль в системі екологічного оподаткування

45. Плата за користування надрами для видобування корисних копалин: характеристика основних елементів

46. Плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

47. Модель оподаткування землі в Україні

48. Збір за користування радіочастотним ресурсом: платники, об’єкт оподаткування, критерії диференціації і діапазон ставок, порядок обчислення і сплати

49. Механізм справляння збору за спеціальне використання води

50. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів: платники, об’єкт оподаткування, критерії диференціації ставок, порядок обчислення і сплати

51. Спеціальні податкові режими: види, необхідність застосування

52. Механізм справляння фіксованого сільськогосподарського податку

53. Збори у вигляді цільової надбавки до діючих тарифів на природний газ, тепло- та електроенергію: механізм справляння, відповідність змісту платежів їхній назві

54. Новації місцевого оподаткування в Україні

55. Спрощена система оподаткування в Україні: інноваційні підходи до побудови

56. Майнове оподаткування в Україні

57. Єдиний податок для фізичних осіб підприємців

58. Збір за місця для припаркування автотранспорту: новації в справлянні

59. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності в системі місцевого оподаткування

60. Необхідність введення та механізм справляння туристичного збору в Україні