Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Микроэкономика \ 4774. Курсова робота Моделювання поведінки суб’єктів ринкових відносин

Курсова робота Моделювання поведінки суб’єктів ринкових відносин

« Назад

Код роботи: 4774

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Мікроекономіка

Тема: Моделювання поведінки суб’єктів ринкових відносин

Кількість сторінок: 41

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СУБ’ЄКТІВ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

1.1. Поведінка споживача, та основні її параметри

1.2. Функціонування підприємства в умовах досконалої конкуренції

1.3. Модель монополістичного ринку та його характеристики

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СУБ’ЄКТІВ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

2.1. Моделювання поведінки споживача

2.2. Моделювання поведінки конкурентного підприємства та галузі у короткостроковому та довгострокових періодах

2.3. Моделювання діяльності підприємства-монополіста

АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

Моделювання поведінки ринкових суб’єктів є актуальним на наш час та потребує розгляду, оскільки це дає змогу визначати дії тих чи інших суб’єктів ринкових відносин при зміні певних факторів для вдалого прогнозування їх результатів.

Детально розглянувши дане питання, ми зможемо приймати рішення, застосовуючи отриманні теоретичні знання на практиці та аналізуючи результати проведених розрахунків.

Мета курсової роботи – якнайкраще засвоєння теоретичного матеріалу з основних розділів курсу «Мікроекономіка» та напрацювання практичних навичок його застосування.

Завдання курсової роботи:

1. досконало осмислити процес виробництва;

2. проаналізувати проблеми, які супроводжують цей процес;

3. ознайомитися з необхідними для виробництва факторами;

4. навчитися приймати рішення, застосовуючи отриманні теоретичні знання та аналізуючи результати проведених розрахунків.

Способи вирішення поставлених завдань: опис ринкового суб’єкта та умов його поведінки, виконання розрахунків, побудова відповідних графіків та надання пояснень до ходу розрахунків і аналіз реакцій споживача чи фірми та зміни визначених факторів.

Моделювання поведінки споживачів і фірм здійснюється за загальними правилами мікроекономічного моделювання і включає три основних елементи: мету, обмеження, вибір рішення:

- мета споживача полягає у максимізації сукупної корисності набору благ, у той час як мета виробника – у максимізації суми економічного прибутку за певний період;

- обмеження – це всі обставини, які не дозволяють споживати і виробляти стільки, скільки забажається; для споживача обмеженнями виступають його доход та ціни товарів, для фірми – продуктивність факторів виробництва, витрати виробництва, ціна готової продукції і попит на неї;

- вибір рішення полягає у досягненні мети за наявних обмежень; для споживача – це вибір оптимальної структури споживчого кошика; для фірми – це вибір оптимального обсягу виробництва (або комбінації обсягу виробництва і ціни).

Курсова робота складається з виконання індивідуально навчально-дослідницького завдання, що має наступну структуру:

1. Моделювання поведінки споживача.

2. Моделювання поведінки конкурентного підприємства та галузі.

3. Моделювання діяльності підприємства-монополіста.

Практичність виконання даної курсової роботи полягає в поглибленні та систематизації теоретичних знань, застосуванні здатності робити практичні висновки й узагальнення, пристосуванні набутих знань до вирішення конкретних економічних завдань.

1. Косік А. Ф. Мікроекономіка: [Навчальний посібник] / А. Ф Косік, Г. Е. Гронтковська. – К.: Центр навчальної культури, 2006. – 416 с.

2. Мікроекономіка: [Навчальний посібник] / А. В. Лісовий. – К.: ЦУЛ, 2003.

3. «Фірма в умовах досконалої конкуренції» реферат. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=17731.

4. Максимізація прибутку і цінова стратегія монополії / Економіко-правова бібліотека.: [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.vuzlib.net/mikro/9.htm.

5. Нарижна Л. Д. Мікроекономіка в схемах: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів / Л. Д. Нарижна, Л. Н. Понаморьова. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. —160 с.

6. Базилевич В. Д., Мікроекономіка: підручник / В. Д. Базилевич. – К.:Знання, 2008. – 679 с.

7. Радіонова І. Ф., Загальна економіка: підручник. / І. Ф. Радіонова – Кам’янець-Подільський: Абетка – НОВА, 2006. – 384 с.