Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Финансовый учет \ 4769. Звіт з практики Фінансова діяльність ТОВ «Термо-Пак»

Звіт з практики Фінансова діяльність ТОВ «Термо-Пак»

« Назад

Код роботи: 4769

Вид роботи: Звіт з практики

Предмет: Фінансовий облік

Тема: Фінансова діяльність ТОВ «Термо-Пак»

Кількість сторінок: 52

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ I. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Історія створення та розвитку

1.2. Статут установи

РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПОКАЗНИКИ ТОВ «Термо-Пак»

2.1. Основні цілі та завдання даного об’єкта

2.2. Робота з первинною документацією

2.3. Документальне оформлення документації

2.4. Законодавча база на яку опирається даний підрозділ

2.5. Оволодіння методикою ведення фінансового обліку

2.6. Перспективи та напрями удосконалення роботи даного об’єкта

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Практика студентів є невід'ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки студентів вищих навчальних закладів. Вона становить важливу та обов'язкову ланку в підготовці висококваліфікованих спеціалістів до майбутньої діяльності за фахом. Навчальна практика спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання та набуття, вдосконалення і розширення практичних навичок і умінь в роботі за обраною спеціальністю.

Навчальна практика проходила у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Завод пакувального обладнання «Термо-Пак». Прийняття управлінських рішень у будь-якій сфері діяльності суб’єкта господарювання передбачає глибокий аналіз виробничо-господарських, фінансових, соціально-політичних та інших ситуацій, причин та можливостей їх зміни для вибору найбільш ефективних важелів адаптації та цільової трансформації.

Метою навчальної практики є поглиблення та закріплення знання, які одержали студенти під час теоретичної підготовки, а також поетапне ознайомлення з роботою та обов’язками відділів, дільниць та служб, що існують на підприємстві. Навчальна практика також має за мету виховати потребу систематичного оновлення своїх знань та їх подальшого застосування у практичній діяльності.

Завданнями практики є:

- вивчити особливості організації, змісту і безпосередньо виробничого процесу на підприємстві;

- набуття необхідних навичок у здійсненні операцій технологічного, виробничого та організаційного процесів роботи підприємства;

- формування професійних вмінь і навичок у роботі різних відділ, що є на підприємстві;

- ознайомлення з роботою та обов’язками бухгалтера по обліку і реалізації фінансових результатів;

- навчитись складати документацію з обліку касових, банківських та розрахункових операцій;

- розробити конкретні пропозиції щодо покращення організації, змісту і виробничого процесу на об’єкті навчальної практики з урахуванням всіх обставин.

У першому розділі буде наведена загальна характеристика, а саме становлення та розвиток ТОВ «Завод пакувального обладнання Термо-Пак».

У другому розділі опишемо основну діяльність та показники даного об’єкта, розглянемо цілі та завдання підприємства.

На підприємстві ТОВ «Термо-Пак» впроваджена збалансована система показників маркетингового планування, що в умовах сучасної економіки дасть змогу виявляти та враховувати як коливання зовнішнього нестабільного середовища, так і поточні та майбутні відхилення від запланованих параметрів маркетингової стратегії підприємства і, що важливо, — чинники, що впливають на ці відхилення і своєчасно вносити необхідні коригування та реалізовувати заходь щодо їх подолання. Продукція заводу має ряд значних конкурентних переваг перед конкурентами.

Виконанням завдань з просування продукції займається маркетингова служба, організація роботи якої організована на середньому рівні. Значним недоліком є те, що не проводиться ефективне дослідження ринку, зокрема частки фірми, конкурентів, але в сучасних умовах “тіньової” економіки практично не можливо отримати правдиві дані.

Відділ збуту не може якісно і в повному обсязі розробляти та втілювати в життя маркетингові заходи по просуванню продукції заводу, адже на нього покладено забагато функцій, які даний структурний підрозділ не може виконувати максимально ефективно.

Не досконала рекламна кампанія на телебаченні (відеоролик не несе позитивного психологічного ефекту і носить лише інформаційний характер), радіо та пресі (не професійно розроблені рекламні оголошення.

В цілому, не зважаючи на негативний вплив з боку факторів зовнішнього середовища, завдяки ефективному керівництву та управлінню маркетинговим плануванням, фінансові результати ТОВ «Термо-Пак» постійно покращуються.

1. Офіційний сайт підприємства Термо-Пак // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://termo-pak.ua.

2. «Термолан» — клеи и аппликаторы // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.termolan.com.ua.