Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Налоговая система \ 4753. Курсова робота Оподаткування виробників підакцизних товарів та податок на прибуток

Курсова робота Оподаткування виробників підакцизних товарів та податок на прибуток

« Назад

Код роботи: 4753

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Податкова система

Тема: Оподаткування виробників підакцизних товарів та податок на прибуток

Кількість сторінок: 33

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Вступ

Розділ 1. Оподаткування виробників підакцизних товарів – юридичних осіб акцизним податком

1.1. Елементи системи оподаткування виробників підакцизних товарів юридичних осіб акцизним податком

1.2. Історія становлення та механізм справляння підакцизних товарів -юридичних осіб акцизним податком

1.3. Порівняльна характеристика діяльності у сфері оподаткування виробників підакцизних товарів юридичних осіб акцизним податком в Україні та зарубіжних країнах

Розділ 2. Податок на прибуток підприємства згідно з податковою декларацією з податку на прибуток

2.1. Визначення податку на додану вартість

2.2. Особливості формування податку на прибуток підприємства

2.3. Визначення суми ЄСВ, що підлягає сплаті до Пенсійного фонду

Висновки

Список використаних джерел

Система оподаткування - це сукупність податків і зборів (обов'язкових платежів), що справляються до бюджетів і державних цільових фондів у встановленому законами України порядку; принципів, форм і методів їхнього встановлення, зміни чи скасування; дій, що забезпечують повну та своєчасну їхню сплату, контроль і відповідальність за порушення податкового законодавства.

Метою курсової роботи є закріплення і поглиблення теоретичних і практичних знань отриманих у процесі вивчення окремих тем дисципліни «Податкова система».

Курсова робота складається з двох розділів. Метою першого є аналіз оподаткування виробників підакцизних товарів – юридичних осіб акцизним податком.

Також у першому розділі необхідно виконати такі завдання:визначення правової бази регулювання оподаткування виробників підакцизних товарів; визначення елементів оподаткування підакцизних товарів; історія становлення та механізм справляння оподаткування виробників підакцизних товарів – юридичних осіб акцизним податком; порівняльна характеристика з досвідом зарубіжних країн.

Другий розділ курсової роботи це практична частина, завданням якої є аналіз податкової декларації з податку на прибуток підприємств та обчислення податків на її основі.

Ефективність і сталість системи оподаткування залежить насамперед від запровадження та відповідного використання оптимальної моделі формування достатньої доходної бази бюджетів різних рівнів, в тому числі і за рахунок основного їх джерела - податкових надходжень. Одним з бюджетоформуючих податків в Україні є акцизний податок, однак, на сучасному етапі розвитку України в механізмі його адміністрування наявні певні проблеми та неузгодженості. Про такі проблеми свідчить як рівень тіньового обігу підакцизних товарів, так і наявні диспропорції між економічними показниками відповідних секторів економіки та фіскальною ефективністю застосування акцизного податку для оподаткування окремих груп вказаних товарів. Вирішення проблем в адмініструванні акцизного податку є одним зі шляхів зростання надходжень до бюджету даного податку без зростання рівня відповідного податкового навантаження.

Проаналізовано особливості акцизного оподаткування у державах-членах ЄС. Запропоновано напрями подальшого наближення специфічних акцизів до норм і стандартів податкового європейського законодавства та визначено необхідність використання досвіду країн ЄС з метою адаптації до системи оподаткування акцизним збором в Україні.

Протягом звітного (податкового) періоду підприємство сплатило до державного бюджету податок на додану вартість та єдиний соціальний внесок до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування. До бюджету платник перераховує суму ПДВ, яка є різницею між податковим зобов’язанням та податковим кредитом і становить 26033,2 грн.

Підприємство сплачує податок на прибуток, оскільки у звітному податковому періоді воно є прибутковим. Прибуток склав 251грн. Оскільки підприємство є прибуткове то відповідно вони будуть оподатковуватись за ставкою 18%, і сплатить 45грн податку. У разі якщо від’ємне значення як результат розрахунку об’єкта оподаткування декларується протягом чотирьох послідовних податкових періодів, контролюючий орган має право провести позапланову перевірку визначення правильності об’єкта оподаткування.

Ставка ЄСВ згідно з додатком СВ, АВ,ЗВ становить 38,52%, 38,53%, 43, 86% тобто підприємство відноситься до 52 і 56класу професійного ризику. Платниками такого єдиного внеску є підприємства, зайняті виробництвом установлення, монтаж машин/устатковання.

Будівництво будівель, доріг і автострад, залізниць і метрополітену, мостів і тунелів, трубопроводів, споруд електропостачання та телекомунікацій, водних споруд, інших споруд.

Знесення. Підготовчі роботи нa будівельному майданчику. Розвідувальне буріння.

Покриття підлоги, облицювання стін. Малярні роботи, скління. Установлення столярних виробів. Інші роботи iз завершення будівництва. Покрівельні роботи. Інші спеціалізовані будівельні роботи.

Монтаж систем опалення та кондиціонування, водопровідних мереж. Електромонтажні роботи. Інші будівельно-монтажні роботи. Штукатурні роботи. Виробництво будівельних металевих конструкцій, частин конструкцій, лісопильне, стругальне виробництво.

1. Податковий Кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. Режим доступу - http://zakon0.rada.gov.ua/.

2. Директива Ради 92/12/ЄЕС "Про загальні положення стосовно виробів (товарів), що підлягають акцизному збору, а також утримання, переміщення та контролю таких виробів" від 25 лютого 1992 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.

3. Офіційний сайт Державної податкової адміністрації України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.sta.gov.ua.

4. Excise Duties: Commission provides free on-line access to excise registration number (SEED on-Europe) / IP/06/1400. – Brussels, 16 October 2011. – P. 101.

5. Директива Ради 92/83/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на алкоголь та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.

6. Директива Ради 92/84/ЄЕС "Про наближення акцизних зборів на спирт та алкогольні напої" від 19.10.2011 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.

7. Гармонізація законодавства України з оподаткування акцизним збором алкогольних та тютюнових виробів, в контексті майбутньої Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.center.gov.ua.

8. Taxations Trends in the European Union: Data for the EU Member States end Norway // Luxemburg: Office for Official Publication of the European Communities. - 2010. - p. 447.

9. Statistiques des recettes publiques des pays membres des l’OCDE 1965-2011 / OCDE. – Paris, 2006. – Table 30.

10. Alcohol Taxation. – Report №18 of International Center for Alcoholic Policies, May 2010. – P. 10.

11. Frank J. Chloupka, Teh-wei Hu, Kenneth E. Warner, Rowena Jacobs, and Ayda Yurekli. Tobacco control in developing countries. – World Health Organization, 2010. – P. 239.