Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Налогообложение субъектов хозяйствования \ 4750. Курсова робота Господарська діяльність, особливості оподаткування та шляхи удосконалення ТОВ «Апельсин»

Курсова робота Господарська діяльність, особливості оподаткування та шляхи удосконалення ТОВ «Апельсин»

« Назад

Код роботи: 4750

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Оподаткування суб’єктів господарювання

Тема: Господарська діяльність, особливості оподаткування та шляхи удосконалення ТОВ «Апельсин»

Кількість сторінок: 18

Дата виконання: 2013

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Вступ

1. Господарська діяльність ТОВ «Апельсин»

2. Особливості оподаткування ТОВ «Апельсин» як турагента

3. Розрахунки та облік податку на ТОВ «Апельсин»

4. Пропозиція щодо удосконалення розрахунків та обліку податку на ТОВ «Апельсин»

Висновок

Список використаної літератури

Додаток А

Кожна конкретна податкова система є відображенням податкової політики, яка проводиться державою. Податкова система - це сукупність податків, зборів, інших обов`язкових платежів і внесків до бюджету і державних цільових фондів, які діють у встановленому законом порядку.

Сутність, структура і роль системи оподаткування визначаються податковою політикою, що є виключним правом держави, яка проводить її в країні самостійно, виходячи із завдань соціально-економічного розвитку. Через податки, пільги і фінансові санкції, а також і відповідальність, які виступають невід'ємною частиною системи оподаткування, держава ставить єдині вимоги до ефективного ведення господарства в країні.

Враховуючи особливості зовнішньоекономічних та посередницьких схем надання послуг туристичного бізнесу потребують оптимізації застосовуємої системи оподаткування (загальна, спрощена чи фіксований податок) з метою мінімізації податкового навантаження на дохід підприємства.

Туризм сьогодні є одним із провідних видів підприємництва і динамічних галузей економіки. У багатьох країнах туризм відіграє серйозну роль у формуванні валового внутрішнього продукту, активізації зовнішньо - торговельного балансу, створення додаткових робочих місць й забезпечення зайнятості населення. Вказує значний вплив таких ключових галузей, як транспорт і зв'язок, будівництво в сільському господарстві, виробництво товарів народного споживання та інші, тобто є своєрідним стабілізатором соціально - економічного розвитку.

Оподатковуваний єдиним податком доходу для ТОВ «Апельсин», як юридичної особи відповідно до п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VІ (далі – ПКУ) дорівнює доходу, отриманому протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 ПКУ.

Отже, як бачимо, норми, яка б виключала з доходу суми коштів, отриманих ТОВ «Апельсин» для підприємницької діяльності, від покупців (споживачів) туристичних послуг в межах тур агентського договору, немає. А от п. 292.4 ст. 292 ПКУ, передбачено, що у разі надання послуг, виконання робіт за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди агента. Ця норма дає можливість вважати, що решта надходжень грошових коштів в межах агентського договору (крім агентської винагороди) не є його доходом.

Підсумовуючи викладене, з впевненістю можна сказати, що ТОВ «Апельсин» знаходячись на спрощеній системі оподаткування, а саме на 6-й групі, сплачує податок за ставкою 10%, включатиме до доходу, який обкладається єдиним податком, лише суму тур агентської винагороди, передбаченої агентським договором. Сума ж коштів, яка проходить транзитом не є його власним доходом.

Отже, податкова політика держави повинна базуватися на єдиних принципах: податки повинні бути стабільними i не дуже обтяжливими, проте сплачувати їх зобов’язані всі без винятку, податкове законодавство повинне бути простим i зрозумілим, а витрати органів державної влади на їх адміністрування – мінімальними.

1. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л. Г. Ловинська, Л. Р. Жилкіна, О. М. Голенко та ін. - К.: КНЕУ, 2012. – 370 с.

2. Гусакова О. С. Податковий облік: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 360 с.

3. Закон України від 07.03.96 р. № 85/96-ВР «Про страхування» – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

4. Закон України від 04.11.2011 р. № 4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи, обліку та звітності» – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

5. Закон України «Про туризм» від 15.09.95р. №324/95-ВР – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

6. Закон України від 13.01.2011 р. № 2921-VI – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

7. Коцупатрий М. М., Ковач С. І., Мельничук В. В. Податковий облік і звітність. Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2009. - 312 с.

8. Кокшарова С. М., інш. Податки в Україні: Навч. посібник, сьоме видання станом на 01.01.2008р. – К.: СІРА, 2008.

9. Ляпiн В. I. Дубрoвський, O. М. Пiщулiна, O. П. Прoдан. Зелена книга малoгo бiзнесу України – 2012 // Iнститут власнoстi i свoбoди. – 2012 – 124 с.

10. Методика розрахунку обсягів туристичної діяльності, затверджена спільним наказом Державної туристичної адміністрації України, Державного комітету статистики України від 12.11.2003 N 142/394, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 08.12.2003 за N 1128/8449. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

11. Моряк Т. Недоліки податкової системи України та необхідність її реформування / Моряк Т., Буняк В. // Вісник Львівського Університету. – 2009. – Вип. 41. – С. 398-409.

12. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерством культури і туризму від 11.09.2007 р. № 111/55 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження тур операторської та тур агентської діяльності".

13. Облік і звітність підприємств у системі оподаткування ̸Навчальний посібник. За загальною редакціє. М. І. Бондаря і Н. М. Лисенко. Київ-2012. – С. 581.

14. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

15. Указ Президента України від 03.07.98 р. № 727/98 «Про спрощену систему, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» – Режим доступу: www.rada.gov.ua.