Распечатать страницу

Курсова робота Україна в міжнародних організаціях

« Назад

Код роботи: 4746

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Міжнародні організації

Тема: Україна в міжнародних організаціях

Кількість сторінок: 37

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика системи міжнародних організацій

1.1. Поняття, властивості та види міжнародних організацій

1.2. Історія створення міжнародних організацій

Розділ 2. Співробітництво України з провідними міжнародними організаціями

2.1. Взаємодія України та ООН

2.2.Україна в політичних та безпекових організаціях: ОБСЄ, Рада Європи

2.3. Україна в економічних організаціях: МВФ, СОТ, Європейське енергетичне співтовариство

Розділ 3. Переваги та недоліки членства України в міжнародних організаціях

3.1. Економічний вимір членства України в Міжнародних організаціях

3.2. Проблеми політичної співпраці України в рамках Міжнародних організацій

Висновки

Список використаних джерел

В умовах глобалізації світової спільноти зростає значення міжнародних організацій та співробітництва держав. У сучасному суспільстві держави-одинаки не здатні відстояти і захистити свої інтереси. Завдяки інтеграційним об'єднанням і співпраці між країнами кожна держава отримує можливість бути підтриманою союзниками. У сучасному світі існують сотні організацій, в яких беруть участь практично всі держави світу. Вони допомагають країнам і народам, які проживають у них, краще зрозуміти один одного, сприяють розвитку торгівельних та економічних відносин, культурному обміну. Тому більшість держав прагне до широкої участі в міжнародних організаціях.

Об’єктом дослідження є міжнародні організації сучасного світу.

Предметом курсової роботи є членство України в міжнародних організаціях як один з напрямків зовнішньої політики.

Метою курсової роботи є вивчення та комплексний аналіз міжнародних організацій як суб’єкту міжнародних відносин та характеристика співпраці України з провідними міжнародними організаціями світу.

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:

- розглянути сутність, властивості та історію виникнення міжнародних організацій;

- охарактеризувати відносини України з провідними міжнародними організаціями світу;

- оцінити переваги та недоліки членства України у міжнародних організаціях.

У курсовій роботі використовувались наступні методи дослідження: узагальнення, порівняння, методи аналізу та синтезу.

Структура роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел та літератури.

У сучасному світі існують сотні організацій, в яких беруть участь практично всі держави світу. Вони допомагають країнам і народам, які проживають у них, краще зрозуміти один одного, сприяють розвитку торгівельних та економічних відносин, культурному обміну. Тому більшість держав прагне до широкої участі в міжнародних організаціях.

Міжнародною організацією називається постійно діюче об'єднання держав, створене на основі міжнародного договору з метою вирішення певних завдань, що має необхідну для цього систему органів і самостійні права й обов'язки.

Україна співпрацює з великою кількістю міжнародних організацій. Насамперед, з ООН - універсальною міжнародною організацією, створеною з метою підтримки миру і міжнародної безпеки і розвитку співробітництва між державами; ОБСЄ (забезпечує здійснення діалогу та політичної взаємодії країн-членів з широкого кола питань безпеки, діючи у сферах раннього попередження, запобігання конфліктам, врегулювання кризі постконфліктного відновлення); Радою Європи, МВФ,СОТ тощо.

Отож, дістаємося висновку, що Україна бере активну участь у формуванні політичних умов на міжнародній арені тим, що є членом багатьох впливових міжнародних організацій, в межах яких вона провадить активну роботу, яка, до того ж, віддзеркалює не лише загальні, а й національні інтереси нашої держави.

Таке міжнародне співробітництво відкриває перед Україною нові перспективи та можливості.

1. Геополітика: Україна в міжнародних відносинах. Розділ 5 “Українське питання” у міжнародній політиці в роки Другої світової війни. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://100pudov.com.ua/manual/ukr/23/.

2. Рада Європи. Офіційний сайт.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hub.coe.int/web/coe-portal/home.

3. Міжнародний Валютний Фонд. Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imf.org/external/index.htm.

4. Фелд В. С. і Йордан Р. К. Міжнародні організації: порівняльний підхід: робота / Фелд В. С. і Йордан Р. К. — К.: КНТ, 2007.

5. Міжнародне співробітництво. Енергетичне Співтовариство [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nerc.gov.ua/?id=4664.

6. ОБСЄ: сучасні виклики та перспективи розвитку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/public/File/2013_table/0312_dopovid.pdf.

7. А. Кутейников. Новое исследование Международних организаций [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.intertrends.ru.

8. Боринець С. Я. "Міжнародні валютно-фінансові відносини": Підручник. - К: Знання, 2004. - 409 с.

9. Васильєва-Чекаленко Л. Україна в міжнародних відносинах (1944-1996): Навч. посіб. - К.: Освіта, 1998. - 234 с.

10. Зленко А. Дипломатія і політика України в процесі динамічних геополітичних змін. - X.: Фоліо, 2003. - 559 с.

11. Зовнішня політика України - Чекаленко Л. Д. - К.: Либідь, 2006. - 355 с.

12. Історія розвитку міжнародних організацій, Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. Бібліотека українських підручників. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: /http://libfree.com/165552727_pravoistoriya_rozvitku_mizhnarodnih_organizatsiy.html.

13. Кучик О. С. Зовнішня політика України: Навч. посіб. / О. С. Кучик, О. А. Заяць. – К.: Знання, 2010. – 572 с.

14. Международное публичное право - Бекяшев К. А.

15. Міжнародне право - Тимченко Л. Д. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1186112449432/pravo/mizhnarodne_pravo_-_timchenko_ld.

16. Міжнародне публічне право - Репецький В. М. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1584072046657/pravo/mizhnarodne_publichne_pravo_-_repetskiy_v_m.

17. Міжнародні організації: Навч. посів. / За ред. О. С. Кумина. - 2-е вид. доп. і перероб. - К.: Знання, 2007. - 749 с.

18. Осадча Н. В. Характеристика процесу інтеграції України до Європейського Союзу // Електронний вісник Донбасу. – 2011. – № 3. – С. 24-25.

19. Політика і час 1993 р. № 2, 8, 9.

20. Політика і час 1998 р. № 2, 4, 8, 9.

21. Постійне представництво України при ООН / Діяльність України в рамках ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://un.mfa.gov.ua/ua/ukraine-un/general-information.

22. Постійне представництво України при ООН / Діяльність України в рамках ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://un.mfa.gov.ua/ua/ukraine-un/general-information.

23. Програма інтеграції України до ЄС, схвалена Указом Президента України від 15.09.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.customs.gov.ua.

24. Пронюк Н. В. Сучасне міжнародне право: навч. посіб. / Н. В. Пронюк. - К.: КНТ, 2008. - 344 с.

25. Роль і місце України в світі // Урядовий кур'єр. - 1996 - 27 липня.

26. Україна в світовому співтоваристві. - МЗС - К. - 1996.

27. Україна та ООН - МЗС - К. - 1995.

28. Участь України в миротворчій діяльності ООН. - Ужгород - 1995.

29. Чалий В. Перспективы евроинтеграции Украины // Аргументы и факты. – 2007. – № 25. – С. 6-10.

30. Центр новостей ООН. Генеральная Ассамблея ООН призвала уважать территориальную целостность Украины [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/russian/news/story.asp?newsID=21375#.Uzhe8Kh_u9Y.

31. Україна та ООН. Участь у миротворчій діяльності ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://un.mfa.gov.ua/ua/ukraine-un/peacekeeping.

32. Бураковський І. Л. Вступ України до СОТ: як правильно оцінити наслідки // Економічний часопис – ХХІ. – 2004. – № 7–8. – С. 6–8.