Распечатать страницу

Самостійна робота Всесвітня організація з туризму

« Назад

Код роботи: 4742

Вид роботи: Самостійна робота

Предмет: Міжнародні організації

Тема: Всесвітня організація з туризму

Кількість сторінок: 29

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Вступ

1. Історія створення організації

2. Сучасна діяльність міжнародної організації

3. Адміністративний устрій організації

4. Членство

5. Співробітництво з іншими міжнародними організаціями

6. Співробітництво з Україною

7. Проекти міжнародної організації

8. 10 важливих фактів про організацію

Висновок

Додатки

Список використаних джерел

У другій половині XX ст. почався бурхливий розвиток міжнародного туризму. За п'ять десятиліть (1950-2000 pp.) кількість подорожуючих у світі постійно зростала. Якщо в 1950 р. туристів у світі було 25 мільйонів, то в 2006 р. їх уже було 842 мільйони. У період з 1950 р. до 2004 р. надходження тільки від міжнародного туризму зросли з 2,1 млрд до 622,7 млрд дол. США. У 2006 р. на нього припадало 10,3% від світового валового виробництва.

Тож актуальність самостійної індивідуальної роботи полягає в тому, що Всесвітня організація з туризму є провідною міжнародною організацією у сфері туризму і подорожей, відіграє значну роль у пропаганді його сталого і загальнодоступного розвитку, покликаного сприяти економічному прогресу, міжнародному порозумінню, миру, добробуту, а також взаємній повазі народів та народностей, впливає на безумовне дотримання громадянських прав і основних свобод.

Завдання індивідуальної самостійної роботи полягає у тому, щоб дослідити історію організації, а саме передумови створення, вказати співзасновників та основні трансформації; сформувати цілі, місії Всесвітньої організації з туризму та проаналізувати основні її програми, які впроваджуються у життя; визначити органи управління; дослідити, з якими міжнародними організаціями вона взаємодіє; назвати спільні проекти ВОТ з Україною, а також розглянути проекти міжнародної організації загалом.

Мета роботи - на основі дослідження виявити основні віхи в історії організації; побудувати схему управління; проаналізувати наслідки діяльності Всесвітньої організації з туризму на основі матеріалу, поданому на офіційному сайті; визначити як основні напрямки діяльності у сфері туризму, так і головні шляхи співробітництва з іншими організаціями та країнами-членами і країнами, що бажають набути членства у майбутньому.

В результаті дослідження здійснено аналіз діяльності такої міжнародної організації як Всесвітня організація з туризму, що була створена у 1975 році в Мадриді. Згідно зі Статутом ВОТ, її основною метою є сприяння розвитку туризму для внесення вкладу в економічний розвиток, міжнародне взаєморозуміння, мир, процвітання, забезпечення загальної поваги і дотримання прав людини й основних свобод для всіх людей незалежно від раси, статі, мови і релігії. ВОТ встановлює і підтримує ефективне співробітництво з відповідними органами ООН і її спеціалізованими закладами. Крім цього, вишукує можливості встановлювати ділові відношення з ПРООН, а також бере участь в її діяльності в якості діючого і виконавчого агентства.

Членами організації є 156 країн п’яти континентів. Для набуття членства організацією розроблена спеціальна програма, яка надає широкі можливості співробітництва між учасниками та приватним сектором.

Основними органами ВОТ є Генеральна асамблея, Секретаріат на чолі з Генеральним секретарем, Виконавча рада.

У своїй діяльності ВОТ спирається на такі основні програми як Програма сталого розвитку туризму, Програма етичної та соціальної відповідальності, Програма технічного співробітництва та послуг, Програма маркетингової стратегії. У межах цих програм здійснюються основні проекти ВОТ та розглядається вирішення проблем, що висвітлені у цілях організації.

Особливе місце займає діяльність, спрямована на подолання соціальних проблем. Організація докладає чималих зусиль у спробах викорінення бідності, ґендерної нерівності, насилля, проституції, експлуатації дітей. ВОТ активно співпрацює з Україною, зокрема нині відносини розгортаються навколо подій на Сході та стосовно анексії Криму.

Досягнення організації торкаються освіти та навчальних матеріалів, де запроваджено інновації для збору, систематизації та поширення інформації.

1. Всесвітня організація з туризму. Офіційний сайт: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www2.unwto.org.

2. Україна та Всесвітня організація з туризму. Посольство України в Королівстві Іспанія. Офіційний сайт: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://spain.mfa.gov.ua/ua/ukraine-wto.

3. World Tourism Organization. The Free Encyclopedia “Wikipedia”: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/World_Tourism_Organization.

4. Всесвітня організація з туризму. Вільна енциклопедія «Вікіпедія»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Всесвітня_туристична_організація.