Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Информационные системы в экономике \ 4741. Шпаргалка з курсу Інформаційні системи в економіці - 60 питань

Шпаргалка з курсу Інформаційні системи в економіці - 60 питань

« Назад

Код роботи: 4741

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Інформаційні системи в економіці

Тема: 60 питань

Кількість сторінок: 70

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

1. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису. Класифікація і кодування економічної інформації

2. Інтелектуалізація інформаційно-пошукових систем

3. Інформаційні технології та їх класифікація в технологічних процесах оброблення інформації в менеджменті

4. Інформаційні системи та їх роль у менеджменті. Концептуальні основи інформаційних систем

5. Організація інформаційного забезпечення для систем менеджменту

6. Основні поняття моделювання організацій. Моделювання технологічних процесів та ризиків

7. Менеджерські системи і проблеми управління організаціями

8. ІС виробничої діяльності

9. ІС менеджменту

10. ІС інвестиційної діяльності

11. ІС маркетингу

12. ІС з урахуванням ризиків

13. Комп’ютерні системи управління проектами та підприємствами

14. Об’єктно-орієнтований підхід в управлінні бізнес-процесами

15. Віртуальні підприємства як сучасна форма організації

16. Корпоративні інформаційні системи

17. ІС бухгалтерського обліку

18. ІС фінансового менеджменту

19. ІС управління маркетингом

20. ІС підприємницької діяльності

21. Засоби автоматизації діловиробництва. Електронний офіс

22. ІС віртуальних підприємств

23. Автоматизовані інформаційні системи фінансових розрахунків

24. Автоматизовані інформаційні системи в митній службі

25. Інформаційні системи у статистиці

26. АІС казначейств

27. ІС управління персоналом

28. Інформаційні системи в юридичній діяльності

29. АІС пенсійного фонду

30. Інформаційні системи в урядових організаціях

31. Загальні відомості про інтелектуальні ІС

32. Поняття експертних систем

33. Системи підтримки прийняття рішень

34. Мережеві системи управління корпоративними бізнес-процесами. Корпоративні системи «Галактика», «Парус», «1С». Модульна структура. Порівняння можливостей

35. Корпоративна система «Галактика». Настроювання на середовище користувача. Заповнення довідників

36. Корпоративна система «Парус». Настроювання на середовище користувача. Заповнення довідників

37. Корпоративна система «1С». Настроювання на середовище користувача. Заповнення довідників

38. Інформаційний ринок

39. Стандарти електронного обміну даними

40. Цифрова економіка. Електронна комерція

41. Програмні агенти

42. Геоінформаційні системи

43. Електронний уряд

44. Платіжні фінансові системи Internet

45. ІТ в боротьбі з економічними злочинами

46. Internet- торгівля , бізнес - портали, аукціон, Internet-банкінг

47. Безпека інформаційних систем

48. Податкова інформація як об'єкт автоматизованого оброблення

49. Автоматизація обліку податків юридичних осіб

50. Автоматизація обліку податків з фізичних осіб

51. Основні стратегії впровадження інформаційної системи

52. Основні підходи до реорганізації діяльності підприємств

53. Реорганізація діяльності підприємства за методикою BSP

54. Підхід до реорганізації підприємств CPI/TQM (постійне вдосконалення процесів / глобальне управління якістю)

55. Підхід реінжинірингу бізнес-процесів BPR

56. Організація оброблення інформації з використанням технології «інтранет»

57. Технологія впровадження, супроводження та модернізації ІС

58. Застосування глобальної мережі Internet для здійснення комерційної діяльності

59. Безпека управлінських систем. Цифровий підпис

60. Технологія багатовимірного аналізу даних (MOLAP, ROLAP, HOLAP)