Распечатать страницу

Тести з курсу Бюджетний процес - 20 питань

« Назад

Код роботи: 4735

Вид роботи: Тести

Предмет: Бюджетний процес

Тема: 20 питань

Кількість сторінок: 9

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 100 грн

1. Які стадії включає бюджетний процес:

1. розгляд, затвердження, перевірка та прийняття закону;

2. прийняття закону, розгляд та перевірка рішень, складання звітів;

3. складання проекту, розгляд закону, виконання бюджету та підготовка звіту про виконання бюджету;

4. складання проекту, розгляд рішень, внесення змін та складання звіту.

 

2. На скільки років складається бюджет:

1. на 1 рік;

2. на 2 роки;

3. на три роки;

4. на п’ять років.

 

3. Бюджетний запит це:

1. документ, спрямований на збалансування доходів і видатків;

2. документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідними обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступний бюджетний період;

3. документ, що містить інформацію про економічне становище держави та основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період;

4. документ, що містить пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту Державного бюджету України (подаються до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету).

 

4. Бюджетний процес це:

1. регламентована нормами права діяльність, пов'язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України;

2. забезпечення своєчасного і повного надходження запланованих доходів у цілому і за кожним джерелом;

3. будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або в майбутньому;

4. обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин.

 

5. Що таке бюджетний розпис?

1. будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або в майбутньому;

2. документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідними обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступний бюджетний період;

3. документ, що містить інформацію про економічне становище держави та основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період;

4. це документ, в якому встановлюється розподіл доходів та фінансування бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів по певних періодах року відповідно до бюджетної класифікації.

 

6. Бюджетне зобов'язання це:

1. регламентована нормами права діяльність, пов'язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України;

2. забезпечення своєчасного і повного надходження запланованих доходів у цілому і за кожним джерелом;

3. прогноз основних макропоказників економічного і соціального розвитку України, показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків та фінансування на наступні три бюджетні періоди;

4. будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або в майбутньому.

 

7. Не є стадіями виконання Державного бюджету України за видатками визнаються:

1. встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі затвердженого бюджетного розпису;

2. затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів;

3. підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього;

4. отримання товарів, робіт, послуг.

 

8. Організація складання проектів бюджетів забезпечується:

1. Верховною Радою України;

2. Міністерством фінансів України;

3. Рахунковою палатою Верховної Ради України;

4. Кабінетом Міністрів України, а також місцевими державними адміністраціями.

 

9. В якому документі чітко встановлюються граничні терміни прийняття відповідних рішень учасниками бюджетного процесу в процесі розгляду та прийняття Державного бюджету України?

1. бюджетний регламент;

2. бюджетне зобов'язання;

3. бюджетний кодекс;

4. бюджетний розпис.

 

10. Бюджетне призначення це:

1. повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних коштів Бюджетним кодексом, законом про Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет, що має кількісні та часові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування;

2. повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов'язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету;

3. будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або в майбутньому;

4. це централізований розподіл та перерозподіл валового внутрішнього продукту і національного доходу по всіх ланках бюджетної системи та видах фінансових планів на підставі Державної програми економічного і соціального розвитку держави.

 

11. Бюджетне асигнування це:

1. повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних коштів Бюджетним кодексом, законом про Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет, що має кількісні та часові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування;

2. повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов'язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету;

3. будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або в майбутньому;

4. це централізований розподіл та перерозподіл валового внутрішнього продукту і національного доходу по всіх ланках бюджетної системи та видах фінансових планів на підставі Державної програми економічного і соціального розвитку держави.

 

12. Що таке бюджетне планування?

1. повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних коштів Бюджетним кодексом, законом про Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет, що має кількісні та часові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування;

2. повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов'язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету;

3. визначення вірогідних показників доходів і видатків бюджету на перспективу;

4. централізований розподіл та перерозподіл валового внутрішнього продукту і національного доходу по всіх ланках бюджетної системи та видах фінансових планів на підставі Державної програми економічного і соціального розвитку держави.

 

13. Що таке бюджетне прогнозування?

1. повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних коштів Бюджетним кодексом, законом про Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет, що має кількісні та часові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування;

2. повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов'язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету;

3. визначення вірогідних показників доходів і видатків бюджету на перспективу;

4. централізований розподіл та перерозподіл валового внутрішнього продукту і національного доходу по всіх ланках бюджетної системи та видах фінансових планів на підставі Державної програми економічного і соціального розвитку держави.

 

14. Для підготовки пропозицій проекту Державного бюджету хто розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції щодо підготовки бюджетних запитів?

1. Кабінет Міністрів України;

2. Верховна Рада України;

3. Міністерство фінансів України;

4. Рахункова палата Верховної Ради України.

 

15. На основі аналізу бюджетних запитів хто готує проект закону про Державний бюджет України?

1. Кабінет Міністрів України;

2. Верховна Рада України;

3. Міністерство фінансів України;

4. Рахункова палата Верховної Ради України.

 

16. Хто розглядає проект закону про Державний бюджет України?

1. Кабінет Міністрів України;

2. Верховна Рада України;

3. Міністерство фінансів України;

4. Рахункова палата Верховної Ради України.

 

17. Який орган здійснює контроль за виконанням Державного бюджету України?

1. Кабінет Міністрів України;

2. Верховна Рада України;

3. Міністерство фінансів України;

4. Рахункова палата Верховної Ради України.

 

18. За яким документом виконується Державний бюджет України?

1. бюджетний регламент;

2. бюджетне зобов'язання;

3. бюджетний кодекс;

4. бюджетний розпис.

 

19. Що не відноситься до основних принципів бюджетного планування:

1. демократизація бюджетних відносин, тобто під час планування необхідно враховувати оптимальні зв'язки між державним і місцевими бюджетами, а також між ланками місцевих бюджетів;

2. пріоритетне значення бюджетного планування у всій сукупності фінансових планів;

3. забезпечення своєчасного і повного надходження запланованих доходів у цілому і за кожним джерелом;

4. органічний зв'язок бюджетного планування з планами соціально-економічного розвитку держави та регіонів.

 

20. Хто веде бухгалтерський облік усіх надходжень, що належать Державному бюджету України?

1. Державне казначейство України;

2. Верховна Рада України;

3. Міністр фінансів України;

4. Рахункова палата.