Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) \ 4731. Курсова робота Підготовка зовньшньоторгівельної угоди з імпорту чаю

Курсова робота Підготовка зовньшньоторгівельної угоди з імпорту чаю

« Назад

Код роботи: 4731

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД)

Тема: Підготовка зовньшньоторгівельної угоди з імпорту чаю

Кількість сторінок: 72

Дата виконання: 2012

Мова написання: українська

Ціна: 800 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНА МАРКЕТИНГОВА ОЦІНКА РИНКУ ЧАЮ

1.1. Аналіз світового ринку чаю

1.1.1. Аналіз світового виробництва чаю

1.1.2. Аналіз світового попиту та споживання чаю

1.1.3. Аналіз техніко-економічних параметрів чаю

1.1.4 Аналіз цін на чай

1.2. Ринок чаю в Україні

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДАНОЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ УГОДИ

2.1. Тарифне регулювання

2.2. Нетарифне регулювання

2.3. Митні процедури з даним товаром

2.4. Заборони, вимоги та стандарти, які застосовуються до даного товару при зовнішньоторговельних операціях

2.5. Особливості та умови транспортування

2.6. Валютне регулювання експортно-імпортних операцій та оподаткування

2.7. Економічне обґрунтування можливостей здійснення зовнішньоекономічної угоди та розрахунок її прибутковості

РОЗДІЛ 3. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ КОНТРАКТ

РОЗДІЛ 4. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПРОПОНОВАНОГО ПРОЕКТУ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Чай є продуктом харчування широкого вжитку, однак орієнтуватись споживачеві на ринок цього продукту з кожним роком стає все важче через його невпинне поповнення та урізноманітнення. Оскільки, чай представлений дуже широкою різноманітністю видів і сортів, при виконанні роботи основну увагу було зосереджено на дослідженні чорного чаю, як найбільш широковживаного в нашій країні.

Мета дипломної роботи – укладення зовнішньоекономічного контракту з імпорту чорного чаю.

Завдання дослідження: визначення особливостей світової кон'юнктури на ринку чаю, визначення особливостей української кон'юнктури на ринку чаю, визначення особливостей регулювання імпорту чаю до України, визначення економічної вигідності та рентабельності проведення зовнішньоторговельної операції, укладання зовнішньоторговельної угоди по імпорту чаю до України.

Метою даної дипломної роботи є огляд як світового, так і вітчизняного ринку чаю, а також підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту в Україну.

Об’єктом дослідження є зовнішньоекономічна законодавча база України та її досконалість у сфері дії міжнародних норм в сучасних умовах розбудови правової держави.

Предмет дослідження – аналіз особливостей імпорту чорного чаю.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складають положення матеріалістичної діалектики, сучасної теорії наукового пізнання соціальних та правових явищ, яка охоплює комплекс загальнонаукових теоретичних методів: історико-правовий, структурно-функціональний, системно-структурний, порівняльно-правовий, логіко-семантичний, формально-юридичний, соціологічні, економічні, статистичні та інші методи.

Зробивши ґрунтовний аналіз світового та українського ринків чаю можна зробити висновок, що ринок зростає, причому спостерігається тенденція перевищення попиту над пропозицією, в структурі споживання на сьогодні починають змінюватись орієнтири: все більше людей віддають перевагу чорному чаю. Зростає також доля чаїв на ринку, які відносяться до преміального сегменту.

Світове виробництво чаю сконцентроване в Шрі-Ланці, Кенії, Китаї, Індії. На сьогодні майже в усіх цих країнах наявні негативні фактори, що впливають на обсяги виробництва: від природніх катаклізмів до політичної нестабільності. Щороку зменшуються чайні плантації, наприклад кенійські підприємці вважають, що набагато вигідніше вирощувати троянди.

Український ринок є стабільним: щороку відбувається незначне збільшення обсягів, традиційно зберігається споживчі вподобання, структура ринку чаю незмінна, ринок контролює 10 велих фірм впродовж останніх років. Проте варто зазначити, що з кожним роком збільшується споживання зеленого та травяних чаїв, збільшується частка чаїв преміального сегменту. Внаслідок кризи виробники були змушені зменшувати витрати, щоб не збільшувалась ціна шляхом скорочення витрат на пакування та змішенням різних сортів чаю, що призводило до погіршення якості напою.

В ході дипломної роботи був зроблений огляд законодавчої бази, яка регулює порядок перетину митного контролю чаю, стандарти, які висуваються до чаю, різні види контролю продукції, порядок оподаткування та інше.

В результаті складання контракту та розрахунку його ефективності були розглянуті деталі щодо митного оформлення.

Запропонована угода є рентабельною та ефективною, а також введенням в дію данної угоди компанія отримує шанс не тільки отримати прибуток, а й розширити свій ринок збуту.

1. Закон України від 05.02.92р.№ 2097-ХII “Про введення в дію Митного Кодекса України “. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apteka.ua/article/11928.

2. Закон України від 06.04.2000р. №1645-III “Про захист населення від інфекційних хвороб”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001645.html.

3. Закон України від 13.09.01р. №2681-III “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012681.html.

4. Закон України від 16.04.91р. №959-ХII “Про зовнішньо-економічну діяльність” із змінами та доповненнями внесеними Законами України від 19.02.92р. №2139-ХII, від 01.02.94р. № 3898-ХІІ, від 15.02.95р. №68/95-ВР, від 28.02.95р. № 75/95-ВР, від 02.03.95р. № 82/95-ВР, від 14.03.95р. № 90/95-ВР, від 22.12.98р. № 335-ХIV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tspu.congres-spu.info/knu/centerknu/knu_doc/zu_zed/zu_zovekdiyalnist.html.

5. Закон України від 17.07.97р. №486/97 – ВР “Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://consultant.parus.ua/?doc=013APCF335.

6. Закон України від 23.12.97р. №771/97-ВР “Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z970771.html.

7. Закон України від 24.02.94р. № 4004-ХII “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://consultant.parus.ua/?doc=00FRGE4CDE.

8. Закон України від 30.06.93 №3348-ХІІ «Про карантин рослин» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://parusconsultant.com/?doc=00DL933914.

9. Закон України ВР № 1109-V від 31.05.2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T071109.html.

10. Закон України ВР № 4004-ХІІ 24.02.1994 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T400400.html.

11. Закон України ВР № 468/97-ВР від 17.07. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z970468.html.

12. Закон України ВР №1212- XIV від 04.11. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T991212.html.

13. Закон України ВР №2809-IV від 06.09.2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apteka.ua/article/104419.

14. Лист ДМСУ №11/4 -10.18/3518-ЕП від 14.04.2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MK090456.html.

15. Лист ДМСУ від 22.03.2007 р. №11/2-18/2932 – ЕП [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MK070315.html.

16. Лист ДМСУ від 29.12.2006 №11/2-19/15108-ЕП [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://consultant.parus.ua/?doc=03POJD320D.

17. Наказ №265/211/191/210/14/147/326 від 27.03.2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE16336.html.

18. Наказ ДМСУ №865 від 12.12.2003 див. лист ДМСУ 11/2-09-306-ЕП від 16.01.2004. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MK040054.html.

19. Наказ ДМСУ від 08.12.98р. № 771 “Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG3335.html.

20. Наказ ДСтУ №28 від 01.02.2005 у редакції наказу №221 від 13.09.07 Наказ Мінагропрому №414 від 23.08.2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE11401.html.

21. Наказ 05.09.2002 N 255 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 листопада 2002 р. за N 862/7150 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://consultant.parus.ua/?doc=01N7LF4253.

22. ПКМУ №1218 від 19.08.2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP021200.html.

23. ПКМУ №808 від 23.07. 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP090808.html.

24. Постанова КМУ №1569 від 24.10.2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP021569.html.

25. Постанова КМУ №1855 від 12.12.2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kodeksy.com.ua/norm_akt/source-КМУ/type-Постанова/1855-2002-п-12.12.2002.htm.

26. Постанова КМУ №323 від 18.05.1994 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP940323.html.

27. Постанова КМУ від 05.10.98р. № 1598 “Про затвердження Порядку визначення митної вартості товарів та інших предметів у разі переміщення Їх через митний кордон України”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP981598.html.

28. Маркет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pureceylontea.com/Market/03rdquarter2011.pdf.

29. Спрос на горячие напитки среди россиянстался стабильным. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://re-port.ru/articles/60963/.

30. Главный напиток Китая. Обзор отрасли производства чая в Китае. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://watermarket.ru/articles/3649.

31. Возрождение Шелкового пути - Китай и Украина создают самый быстрый морской канал между Китаем и Европой [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://russian.people.com.cn/31518/7182254.html.

32. Monthly Estimated production of Tea in India during [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.teaboard.gov.in/pdf/stat/Monthly%20Production.pdf.

33. Чай рекордно подорожчає [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vkurse.ua/ua/business/rekordno-podorozhaet.html.

34. Tea [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.trademap.org.

35. Казах зерно [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kazakhzerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=30571&fromfeed=1.

36. В 2010 году в Турции продали 125 тысяч тонн сухого чая [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.blackseanews.net/read/12509.

37. List of countries by milk consumption per capita [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_tea_consumption_per_capita.

38. Урожай чая на 21% понизили мороз и солнце в Кении [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.solomija.com.ua/tea-news/.

39. Global Tea Market Summary [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.russiablog.org/2009/09/russian_tea_market_research_statistics.php.

40. Тренд чай [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tandc.far.ru/an/tea/t_uam_2001_an.htm.

41. Спрос на горячие напитки среди россиян остался стабильным. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://re-port.ru/articles/60963/.

42. Мировой рынок чая: состояние и тенденции. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.agronews.ru/newsshow.php?NId=44901.

43. Монгабай чай [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mongabay.com/images/commodities/charts/tea.html.

44. Ціни на чай зростуть через падіння виробництва в Індії – експерт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uazmi.info/economy/tsiny-na-chaj-zrostut-cherez-padinnya-vyrobnytstva-v-indiji-ekspert/.

 45. Индия сократила экспорт чая в феврале на 25% [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://korrespondent.net/business/markets/800638.

46. Чай [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/Tea.

47. Технологія процесу чаю [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.souz-inform.com.ua/index.php?language=ukr&menu=schedule/0902000000_chai.