Распечатать страницу

Семінар №5 - Облік операцій з експорту

« Назад

Код роботи: 4721

Вид роботи: Семінар

Предмет: Бухгалтерський облік

Тема: №5, Облік операцій з експорту

Кількість сторінок: 6

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

В бухгалтерському обліку операції з експорту відображаються наступним чином:

- при відвантаженні товарів або при підписання акту про виконані роботи (надані послуги)

 

Дт

362

 “Розрахунки з іноземними покупцями”

 

 

Кт

70

“Доходи від реалізації”

 

- на суму нарахованого вивізного мита та митних зборів, які згідно з умовами договору поставки не відшкодовуються покупцем

 

Дт

93

 “Виртати на збут”

 

 

Кт

642

“Розрахунки за обов’язковими платежами”

 

- на суму витрат з транспортування товарів, які згідно з умовами договору поставки не відшкодовуються покупцем

 

Дт

93

 “Виртати на збут”

 

 

Кт

685

“Розрахунки з іншими кредиторами”

 

- на суму нарахованого ПДВ за ставкою 0%

 

 

Дт

70

“Доходи від реалізації”

 

 

Кт

641

“Розрахунки за податками”

 

- списано фактичну собівартість відвантаженого товару

 

 

Дт

90

“Собівартість реалізації”

 

 

Кт

20

 “Виробничі запаси”

 

 

Кт

22

“Малоцінні та швидкозношувані предмети”

 

 

Кт

25

“Напівфабрикати”

 

 

Кт

28

“Товари”

 

- зараховано на розподільчий (або поточний) рахунок виручка, отримана від іноземного покупця

 

 

Дт

314

“Інші рахунки в банку в іноземній валюті”

 

 

Дт

312

“Поточні рахунки в іноземній валюті”

 

 

Кт

362

 “Розрахунки з іноземними покупцями”

 

- при зміні курсу іноземної валюти на звітну дату або дату її перерахування, проводиться перерахування заборгованості іноземного покупця (у випадку, якщо така заборгованість є монетарною статтею):

- при збільшенні курсу іноземної валюти

 

 

Дт

362

 “Розрахунки з іноземними покупцями”

 

 

Кт

714

“Дохід від операційної курсової різниці”

 

- при зменшенні курсу іноземної валюти

 

 

Дт

945

“Втрати від операційної курсової різниці”

 

 

Кт

362

 “Розрахунки з іноземними покупцями”

 

Приклад:

Надійшла 12.10.200х р. попередня оплата від іноземного покупця с сумі 20’000 NOK, курс на дату зарахування коштів становить 76-50 грн. за 100 крон. Відвантажено 27.10.200х р. іноземному покупцю продукцію власного виробництва на умовах поставки “Поставлено, мито не сплачене” (Delivered Duty Unpaid – DDU), курс на дату перетину митного кордону 75-00 грн. за 100 крон. Згідно умов поставки сплачено за доставку продукції до митного кордону України – 1’700 грн., від митного кордону України до погоджено пункту в країні покупця – 800 NOK, вивізне мито та митний збір – 300 грн. Фактична собівартість відвантаженої готової продукції становить 10’000 грн.

В обліку буде відображено:

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Валовий дохід

Валові витрати

1) 12.10.200х р. Надходження попередньої оплати від іноземного покупця

Дебет 314 (20’000 NOK*76-50)/100

15’300

15’300

 

Кредит 681

15’300

 

 

2) 28.10.200х р. Сплачені виртати з транспортування продукції, мито та митний збір згідно з умовами поставки

Дебет 93 (2’000 + 600)

2’600

2’600

 

Кредит 311 (1’700+ 300)

2’000

 

 

Кредит 312 (800 NOK*75-00)/100

600

 

 

3) 28.10.200х р. Відвантаження продукції іноземному покупцю

На дату відвантаження продукції переоцінка проводитись не буде, так як заборгованість за одержаними авансами є немонетарною статтею

Дебет 362 (20’000 NOK*76-50)/100

15’300

 

 

Кредит 701

15’300

 

 

4) 28.10.200х р. Нараховано ПДВ за відповідною ставкою

Дебет 701

0

 

 

Кредит 641

0

 

 

5) 28.10.200х р. Списана фактична собівартість відвантаженої готової продукції

Дебет 901

10’000

 

 

Кредит 26

10’000

 

 

валові витрати формуються за вимогами п.5.9 Закону “Про оподаткування прибутку підприємств”

5) 28.10.200х р. Закриття заборгованості за отриманими авансами

Дебет 681

15’300

 

 

Кредит 362

15’300

 

 

Облік операцій з продажу іноземної валюти.

В бухгалтерському обліку продаж валюти українським експортером відображається:

- при перерахуванні коштів банку іноземної валюти, призначеної для продажу

 

Дт

334

“Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті”

 

 

Кт

314

“Інші рахунки в банку в іноземній валюті”

 

- на суму отриманих грошових коштів від реалізації іноземної валюти

 

Дт

311

“Поточні рахунки в національній валюті”

 

 

Кт

711

“Дохід від реалізації іноземної валюти”

 

- списана баланова вартість (собівартість) реалізованої іноземної валюти

 

Дт

942

 “Собівартість реалізованої іноземної валюти ”

 

 

Кт

334

 “Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті”

 

- нарахована комісійна винагорода банку за конверсійні операції

 

Дт

942

 “Собівартість реалізованої іноземної валюти ”

 

 

Кт

334

“Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті” або

 

 

Кт

311

“Поточні рахунки в національній валюті”

 

Приклад:

Попередня оплата, яка надійшла від іноземного покупця 12.10.200х р. (див. приклад 1) сумі 20’000 NOK за курсом 76-50 грн. за 100 крон - 50% надходжень направлено на обов’язковий продаж, а 50% - зараховано на поточний рахунок. 13.10.200х р. реалізована валюта за курсом 77-00 грн. за 100 крон, сплачена комісійна винагорода банку в розмірі 0,3%.

В обліку буде відображено:

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Валовий дохід

Валові витрати

1) 12.10.200х р. Перераховано 50% надходжень - на обов’язковий продаж

Дебет 334

7’650

 

 

Кредит 314 (10’000 NOK*76-50)/100

7’650

 

 

2) 12.10.200х р. Зараховано 50% надходжень на поточний рахунок

Дебет 312

7’650

 

 

Кредит 314 (10’000 NOK*76-50)/100

7’650

 

 

3) 13.10.200х р. Зараховано гривневий еквівалент проданої іноземної валюти

Дебет 311 (10’000 NOK*77-00)/100

7’700

7’700

 

Кредит 711

7’700

 

 

4) 13.10.200х р. Списана балансова вартість реалізованої іноземної валюти

Дебет 942 (10’000 NOK*76-50)/100

7’650

 

7’650

Кредит 334

7’650

 

 

5) 13.10.200х р. Відображена сума комісійної винагороди банку за операції з продажу іноземної валюти

Дебет 92 (7’700*0,3%)

23-10

 

23-10

Кредит 311

23-10