Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) \ 4705. Курсова робота Підготовка та укладання зовнішньоторговельного контракту на імпорт пива

Курсова робота Підготовка та укладання зовнішньоторговельного контракту на імпорт пива

« Назад

Код роботи: 4705

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Тема: Підготовка та укладання зовнішньоторговельного контракту на імпорт пива

Кількість сторінок: 41

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

ОформленняМетодичка

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНА МАРКЕТИНГОВА ОЦІНКА РИНКУ

1.1. Аналіз світового видобутку неогранованих діамантів

1.2. Сегментація товарного ринку неогранованих діамантів

1.3. Аналіз техніко-економічних параметрів необроблених діамантів

1.4. Аналіз цін на дату продажу не огранованих діамантів

РОЗДІЛ 2. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ КОНТРАКТ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

У даній курсовій роботі проводився аналіз світового та вітчизняного алмазно-діамантового ринку.

1. Необроблений діамант відноситься до числа найважливіших і найцінніших корисних копалин. Загалом основний обсяг світового видобутку діамантів сконцентрований в 9 країнах, частина яких від загальносвітового виробництва в натуральному вираженні становить 98%. Найбільшими світовими виробниками природних неогранованих діамантів є Росія, ДРК і Ботсвана, в сукупності забезпечують 60% світового видобутку неогранованих діамантів.

За обсягом імпорту необроблених діамантів за 2013 рік лідером є Великобританія. Загалом світовий обсяг імпорту необроблених діамантів за 2013 рік становить 2026288 тис.дол. За обсягом експорту необроблених діамантів за 2013 рік лідером є Канада. Загалом світовий обсяг експорту необроблених діамантів за 2013 рік становить 2262957 тис.дол.

2. В Україні у державній власності залишалося тільки два стратегічно важливих підприємства по огранюванню алмазів – «Кристал», а також Львівський ювелірний завод, ще один завод «Ізумруд».

3. Бельгія — світовий центр торгівлі алмазною сировиною. Значна частина продаваних виробниками сировини алмазів спочатку стікається до Бельгії і звідси перерозподіляється по огранщикам. Основними споживачами діамантів на світовому ринку виступатимуть компанії в першу чергу країн-посередників (Бельгії, Ізраїлю, Гонконгу, ОАЕ), а в другу – країн-споживачів (США, Японія, Італія, ФРН тощо).

Середні ціни на алмази за січень 2013 зросли на 15%. Середня ціна експорту алмазної сировини з Бельгії, найбільшого світового центру торгівлі дорогоцінним камінням, в січні 2013 року склала 133,15 дол. за карат. Такі дані випливають з статистики Антверпенського всесвітнього алмазного центру (AWDC).

4. Зовнішньоекономічна діяльність регулюється законами і нормативними актами, прийнятими Верховною Радою України, Постановами Кабінету Міністрів України.

Основними законами та постановами, що регулює імпорт неогранованих дімантів є:

- Закон України «Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України» ВР № 1212-XIV від 04.11.1999;

- Закон України ВР № 584-VII від 19.09.2013 «Про Митний тариф України»;

- Кімберлійський процес, затвердженому наказом Міністерствос Фінансів України від 09.04.2003 №276.

5. В данній курсовій роботі було заключено договір між компаніями «BARSAMIAN DIAMONDS S.A.» та SE "Vinnitsa Plant" Kristall " на поставку неогранованих діамантів в розмірі 96 карат, вартість контракту становив 1285560 доларів.

ВСТУП

Актуальність дослідження зумовлена тим, що сьогодні алмазно-діамантовий комплекс (АДК), володіє рядом особливостей, що роблять його унікальним.

По-перше, це тезавраційні властивості виробленого товару, які перетворюють галузі комплексу в стратегічно важливі для національних економік.

По-друге, початкова його орієнтованість на світовий ринок і розвиток в умовах міжнародного поділу праці, коли між місцем виробництва товару і місцем його споживання існує значний територіальний розрив.

По-третє, АДК - це система економічних, політичних, екологічних, соціальних взаємовідносин, що виникають в результаті взаємодії галузей, що призводить до певної конфліктності між суб'єктами, які беруть участь у його функціонуванні, і формуванню вузлових районів протиріч, пов'язаних з впливом конкурентних сил.

По-четверте, АДК характеризується вузьким первинним ринком, який компенсується потужним вторинним ринком.

Метою дослідження є дослідження сучасного стану світового ринку неогранованих діамантів і на основі цього розроблення проекту зовнішньоторгівельної угоди на імпорт неогранованних діамантів.

Для поверхового ознайомлення із сучасним станом світового ринку неогранованних діамантів важливо розуміти, що не існує діамантового комплексу як такого. Існує видобування неогранованних діамантів і виробництво огранованих діамантів.

Видобуток неогранованних діамантів - складний і трудомісткий процес, що вимагає значних фінансових вкладень на початкових етапах. В середньому з однієї тонни породи видобувається близько 1 карата неогранованих діамантів з корінних родовищ і 3-5 з розсипних. Але не тільки витяг корисного компонента із загального обсягу видобутого матеріалу є енергоємним і витратним процесом. Родовище необхідно спочатку знайти. З моменту початку пошуків родовища до його відкриття проходить не один рік, а іноді й не одне десятиліття. За цей час тисячі людей трудяться на благо майбутнього відкриття.

Потім пройде ще кілька років, поки буде видобутий перший не огранований діамант, за цей час необхідно затвердити запаси, підготувати площу родовища до розробки, створити інфраструктуру, закупити техніку і всіляке дороге устаткування, побудувати збагачувальну фабрику, де кристали неогранованних діамантів будуть витягнуті з породи, і найняти кваліфікованих фахівців, що обслуговують усі стадії процесу видобутку неогранованних діамантів.

Об’єкт дослідження: світовий алмазно-діамантовий ринок.

Предмет дослідження: процеси, що відбуваються на алмазно-діамантовому ринку у світі та в Україні.

Методи дослідження: літературний, часовий, методи порівняння, аналізу, синтезу та узагальнення.

Істотний внесок у розвиток теорії функціонування алмазного ринку, організації торгівлі дорогоцінними каменями і алмазами внесли вітчизняні та зарубіжні автори, зокрема Бергенсток Д., Бернштейн Л., Вечерина О., Грін Т., Дронова Н., Ленз Д., Спар Д., Тесленко В., Фрідман А., Цвєтков Ю. Г.

Інформаційною базою курсової роботи є дослідження сучасних спеціалістів у сфері алмазно-діамантового ринку. При проведенні дослідження використовувались нормативно – правові акти в галузі міжнародної торгівлі.

Відповідно до теми і мети роботи було поставлено і розв’язано наступні завдання:

1. Проаналізувати динаміку світового видобутку неогранованних діамантів, торгівлю ними, цінову ситуацію на ринку.

2. Проаналізувати український ринок неогранованних діамантів.

3. Розглянути техніко- економічні параметри неогранованних діамантів.

4. Розглянути правове обґрунтування по імпорту неограннованих діамантів.

5. Оцінити перспективу розроблення проекту зовнішньоторгівельної угоди на імпорт неогранованних діамантів.


РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНА МАРКЕТИНГОВА ОЦІНКА РИНКУ

1.1. Аналіз світового видобутку неогранованих діамантів

Необроблений діамант відноситься до числа найважливіших і найцінніших корисних копалин. Родовища необроблених діамантів поділяються на дві великі групи: корінні (первинні), пов'язані з магматичними гірськими породами, і розсипні (вторинні), що виникли при руйнуванні корінних родовищ. Корінними родовищами діамантів є кимберліти і лампроїти. З розсипів можна виділити наступні геолого-генетичні типи, джерела яких можуть бути об'єктами рентабельного видобутку необроблених діамантів: делювіальні, пролювіальні, алювіальні і морські (прибережно-морські та шельфові).

Спочатку не оброблені діаманти знаходили тільки в розсипах і практично завжди випадково. Висловлювалися здогади про корінних джерелах цього мінералу, але його систематичними і цілеспрямованими пошуками ніхто не займався. Лише після відкриття перших не оброблених діамантів в річкових відкладеннях Південної Африки пошуковці несподівано наткнулися на їх скупчення далеко від річок. Нечисленні виходи діамантоносних кімберлітів Індії локалізовані в межах пустельній території штату Мадхья-Прадеш і інших штатів. Навіть у такій перенаселеній країні, як Китай, і то діамантоносних кімберліти розташовуються у відносно необжитих місцях. В особливо несприятливих кліматичних і географічних умовах зосереджені діамантоносні кімберліти в північній півкулі. Якутія - територія вічної мерзлоти, Архангельськ - заболочена тайга, низькі температури взимку. Алмазні родовища Канади знаходяться на півночі Американського континенту, в місцевості, де були відсутні населені пункти та яка-небудь інфраструктура. До того ж там 75% кімберлітових тіл розташовуються під озерами. Розсипні родовища алмазів утворюються в основному за рахунок розмиву корінних кімберлітових трубок. Розсипи розміщуються біля корінних родовищ в межах кімберлітових районів і полів або виникають на видаленні від цих районів в сприятливих для розсипоутворення геолого-структурних умовах, створюючи самостійні діамантоносні розсипні райони і поля [25].

Загалом основний обсяг світового видобутку діамантів сконцентрований в 9 країнах (рис.1.1), частина яких від загальносвітового виробництва в натуральному вираженні становить 98%. Найбільшими світовими виробниками природних неогранованих діамантів є Росія, ДРК і Ботсвана, в сукупності забезпечують 60% світового видобутку неогранованих діамантів (Додаток А).

Б4705, Рис. 1.1 - Розподіл світового видобутку 128 млн. карат неогранованих діамантів за 2012 р.

Рис. 1.1 - Розподіл світового видобутку 128 млн. карат неогранованих діамантів за 2012 р. [9]

У вартісному вираженні на країни-лідери ринку припадає близько 95% від світового виробництва необроблених діамантів. Провідне становище за вартістю сировини, що добувається належить Ботсвані, Росії і Канаді, сумарний видобуток яких становить понад 60% від загальносвітового. Найвисокоцінніші необроблені діаманти видобуваються в Лесото і Намібії, а сировина, що видобувається в Австралії, ДРК і Зімбабве, є однією з найдешевших у світі (табл. 1.1) [36].

Таблиця 1.1

Динаміка вартісного обсягу світового видобутку неогранованих діамантів у 2008 - 2012 рр., млн. дол. [36]

Б4705, Таблиця 1.1 - Динаміка вартісного обсягу світового видобутку неогранованих діамантів у 2008 - 2012 рр., млн. дол.

Б4705, Рис. 1.2 - Середня вартість не оброблених алмазів за 2013 рік, дол. карат

Рис. 1.2 - Середня вартість не оброблених алмазів за 2013 рік, дол./ карат [36]

Згідно з даними, опублікованими нещодавно за Кімберлійським процесом, Ботсвана як і раніше займає лідируючу позицію, як світовий виробник необроблених діамантів за вартістю. У 2013 році ціновий показник алмазного виробництва в Ботсвані досяг 3,63 млрд. дол., збільшившись на 22%. При цьому видобуток виріс на 13 % до 23,19 млн. карат. Середня ціна на не оброблені діаманти склала в Ботсвані у 2012 році 156,36 долара за карат (рис. 1.2.). Другу позицію в списку лідерів по видобутку діамантів за вартістю, згідно з даними Кімберлійського процесу, займає Росія, утримуючи при цьому перше місце за обсягами видобутих алмазів. У 2013 році було видобуто 37,884 млн. карат діамантової сировини. Канада скоротила видобуток в 2013 році на 1% до 10,561 млн. карат. В ціновому виразі видобуток діамантів у Канаді скоротився в 2012 році на 5% і знизився до 1,91 млрд. дол.. Хороші результати по видобутку у 2012 році показала Намібія. Тут обсяг отриманої діамантової сировини зріс до 1,689 млн. карат. П'яте місце в рейтингу світових виробників необроблених діамантів зайняла Ангола. Обсяг вироблених торік дорогоцінних каменів склав тут 9,36 млн. карат [29].

На розвиток світового ринку неогранованих діамантів впливають не лише фактори, які відносять безпосередньо до даної сфери, але й розвиток світової економіки загалом.

Кількома позитивними факторами, які впливають на ринок діамантів є традиційні свята, на які дарують ювелірні вироби з діамантами. По – друге, мода на конкретну огранку і колір каміння, які збільшують попит на відповідну групу діамантів. По – третє, маркетингова компанія виробників, які пропонують знаменитостям носити їх вироби.

Економічна складова макросередовища визначає загальний рівень економічного розвитку, ринкових відносин, конкуренції, тобто економічні умови, в яких працює компанія. Її основні параметри: темпи інфляції, розмір відсоткової ставки, валютний курс, дефіцит бюджету, рівень безробіття, норми оподаткування, заробітна плата. Зміни цих макроекономічних показників впливають на рівень життя населення, платоспроможність споживачів, коливання попиту, визначають інвестиційну політику, рівень цін, прибутковість.

Політична складова, представлена органами державної влади, а також партіями, блоками, групами та іншими компаніями, визначає цілі та напрямки розвитку суспільства, його ідеологію, зовнішню і внутрішню державну політику в різних областях, а також шляхи та засоби, за допомогою яких уряд має намір її здійснювати. Політична система робить сильний вплив на ділову активність компанії. Компанія повинна мати чітке уявлення про те, наскільки стабільна політична ситуація в країні.

Правова складова включає закони та правові акти, що встановлюють допустимі норми ділових взаємин, права, відповідальність, обов'язки компаній, регулюючих діяльність, включаючи обмеження на окремі її види, що визначають форми і методи захисту інтересів. Від знання та дотримання прийнятих законів і правових норм залежить правильність укладення та виконання контрактів, законність ділових операцій, можливість вирішення спірних та інших питань, пов'язаних з діяльністю компанії, яка здійснюється в рамках існуючого законодавства.

Соціальна складова являє соціальні процеси тенденції, що відбуваються в суспільстві і впливають на діяльність компанії. Вона включає існуючі традиції, цінності, звички, етичні норми, стиль життя, ставлення людей до роботи, смаки і психологію споживачів. У неї входять соціальна структура суспільства, її демографічні характеристики, такі, як рівень народжуваності, середня тривалість життя, темпу зростання населення, міграція, рівень освіти, кваліфікація.

Технологічна складова включає наукові та технологічні чинники, розвиток яких дозволяє компанії модернізувати стару і створювати нову продукцію, удосконалювати і розробляти технологічні процеси.

Природно-географічні фактори пов'язані з кліматичними умовами, запасами природних ресурсів, екологічною обстановкою. Природні катаклізми, зміна клімату, поява озонових дір, посилення сонячної активності, обмеженість природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища.

Створюючи загальноекономічні, правові, соціальні, та інші умови для діяльності, макросередовище по-різному впливає на різні компанії.
Компоненти макросередовища тісно пов'язані між собою і роблять один на одного взаємний вплив. Зміна стану одних компонентів впливає на інші частини макросередовища, що може привести до їх зміни і посилення впливу на компанію [3].

Найбільш відомим методом аналізу макросередовища є PEST - аналіз. Проведемо PEST - аналіз експертним шляхом. Завдання експертів полягає в тому, щоб оцінити ступінь впливу і ймовірність впливу різних факторів зовнішнього середовища на компанію. Робота виконувалася експертами в два етапи: на першому визначалася ступінь впливу факторів на діяльність фірми у формі відносних нормованих вагових коефіцієнтів (таблиця 1.2), а на другому - ймовірність їх впливу за п'ятибальною системою оцінок, при цьому 5 - найбільший вплив, а 1 - найменше (таблиця 1.3).

Експертами були:

1. спеціаліст центру підготовки агентів;

2. маркетолог відділу зв'язків з громадськістю і рекламі;

3. економіст економіко-аналітичного відділу;

4. головний юридичний консультант.

Таблиця 1.2

STEP-аналіз неогранованих діамантів на українському ринку

Фактори

Експерти ( ступінь впливу)

Середня оцінка

Ваговий коефіцієнт

Е1

Е2

Е3

Е4

1. Політичні фактори

Зміна законодавства

5

5

4

3

4,25

0,1

Зміна політичних партій

4

4

5

2

3,75

0,09

Можливість теракту

1

3

1

1

1,5

0,01

Наявність торгових конфліктів

2

2

3

4

2,75

0,03

2. Економічні фактори

Економічна ситуація в країні

4

5

3

2

3,5

0,1

Динаміка курсу валюти

3

3

2

1

2,25

0,1

Податкова політика

5

4

5

4

4,5

0,9

Рівень доходів населення

2

1

4

3

2,5

0,04

3. Природно – географічні і технологічні фактори

Кліматичні умови

4

3

5

4

4

0,03

Нові технології

1

2

3

1

1,75

0,02

Тенденції НДДКР

2

1

1

2

1,5

0,02

Обмеженість природних ресурсів

5

5

4

5

4,75

0,1

4. Соціальні фактори

Темп росту населення

4

3

4

5

4

0,05

Середня тривалість життя

2

4

1

4

2,75

0,01

Рівень безробіття

1

2

2

3

2

0,01

Продовження таблиці 1.2

Загальна кількість робочої сили

3

1

3

1

2

0,01

Разом

 

 

 

 

47,75

1

Таблиця 1.3

Ступінь ймовірності впливу

Фактори

Ваговий коефіцієнт

Спрямованість впливу

Експерти ( ступінь впливу)

Середня оцінка

Зважена середня

Е1

Е2

Е3

Е4

1. Політичні фактори

Зміна законодавства

0,1

+

5

5

4

3

4,25

0,425

Зміна політичних партій

0,09

+

4

4

5

2

3,75

0,3375

Можливість теракту

0,01

-

1

3

1

1

1,5

0,015

Рівень правової грамотності

0,03

-

2

2

3

4

2,75

0,0825

2. Економічні фактори.

Економічна ситуація в країні

0,1

-

4

5

3

2

3,5

0,35

Динаміка курсу валюти

0,1

-

3

3

2

1

2,25

0,225

Податкова політика

0,9

+

5

4

5

4

4,5

4,05

Рівень доходів населення

0,04

-

2

1

4

3

2,5

0,1

3. Природно – географічні і технологічні фактори.

Кліматичні умови

0,03

+

4

3

5

4

4

0,12

Нові технології

0,02

-

1

2

3

1

1,75

0,035

Тенденції НДДКР

0,02

-

2

1

1

2

1,5

0,03

Обмеженість природних ресурсів

0,1

-

5

5

4

5

4,75

0,475

4. Соціальні фактори.

Темп росту населення

0,05

+

4

3

4

5

4

0,2

Середня тривалість життя

0,01

+

2

4

1

4

2,75

0,0275

Рівень безробіття

0,01

+

1

2

2

3

2

0,02

Загальна кількість робочої сили

0,01

+

3

1

3

1

2

0,02

Аналізуючи таблицю 1.8 можна зробити висновок, що:

1. Зміна законодавства дозволяє скористатися сприятливими можливостями для завоювання ніш на ринку, розширення сфери діяльності;

2. Зміна політичних партій надає невеликий позитивний вплив. Цей фактор є можливістю зміцнити позиції на ринку;

3. Можливість теракту - велика загроза для компанії, так як в цьому випадку компанія несе великі втрати і в цілому страждає економіка в країні;

4. Економічна нестабільність в країні є загрозою для компанії..

5. Природно-географічні чинники негативно впливають на компанію, тому є загрозою компанії, в разі непередбачених обставин: повені різних катаклізм страждає економіка країни, наноситься значної моральної та матеріальної шкоди населенню. Компанія несе великі втрати;

6. Обмеженість природних ресурсів не дозволяє створювати нові технології замінюють ресурси, які компанія може страхувати. Отже, цей фактор не дозволить компанії вийти на нові сегменти ринку.

7. Темп зростання населення дуже швидко зріс за останні три роки. Цей фактор є можливістю для залучення числа страхувальників, і збільшення частки прибутку. 

1.2. Сегментація товарного ринку неогранованих діамантів

В силу специфічності вироблення товару (кожен діамант індивідуальний по набору властивостей – вага, колір, чистота, форма огранки, якість ограновування), гранувальні компанії не можуть продати свій товар відразу кінцевому споживачеві (ювелірові). Ювелірові, як правило, потрібні камені зі схожими характеристиками (наприклад, якщо йдеться про виробництво сережок, намист, браслетів і т. п.) і в достатній кількості. Ці умови важко виконати виробнику, так як асортимент його продукції визначається насамперед властивостями алмазної сировини, яку він обробляє, а не бажанням споживача. Тому виникає необхідність у послугах посередників між гранувальниками і ювелірами, що займаються комплектацією діамантів для майбутніх ювелірних виробів. Звідси і довгий торговий ланцюжок посередників в просуванні діамантів. На початку – це великі оптовики, які добре знають кон’юнктуру світового ювелірного ринку, його товарні і регіональні уподобання і вміло комплектуючі лоти діамантів для подальшого продажу. Потім – це середні і дрібні оптовики, що працюють на конкретні ювелірні компанії під певні замовлення. Завершують ланцюжок власне ювелірні компанії.

Не дивно, що й вимоги до товару у перерахованих споживачів діамантів значно відрізняються. Оптовиків цікавлять насамперед обсягом, ціною та асортиментом товару. Хоча навіть серед оптовиків існують відмінності в підході до придбання діамантів. Для великих оптовиків найбільш важливим є сталість в торгових зв’язках, яке здатне забезпечити гарантований великий обсяг закупівель і найрізноманітніший асортимент товару. У той же час для середніх і дрібних оптовиків найбільшою цінністю є спеціальний асортимент товару, за який вони готові платити підвищену ціну. Ювелірам цікавий спеціальний асортимент товару, можливість його комплектації, наявність бренду у купованого товару для його подальшого просування і відносно низька ціна, так як покупка відбувається без посередників. В цілому можна сказати, що географічна сегментація і товарна диференціація світового діамантового ринку корелюються між собою (табл.. 1.4).

Таблиця 1.4

Географічна сегментація і товарна диференціація світового діамантового ринку [37]

Страна

Компанії, які позиціонують

 себев товарних сегментах, кількість

Критерії, які використовуються в товарній сегментації, кількість компаній

Форма огранки

Якість огранки

Вага

Колір

Технологічна спеціалізація

США

33

26

12

15

33

4

Ізраїль

37

36

11

30

30

1

Індія

35

31

13

34

34

 

Бельгія

28

27

20

23

23

 

Гонконг

6

5

3

2

2

 

ПАР

4

4

2

3

3

 

Китай

2

2

2

1

1

 

Тайланд

2

1

1

1

1

 

Швейцарія

2

2

2

2

2

 

Японія

2

2

1

1

1

 

Нідерланди

1

1

0

1

1

 

ОАЕ

1

1

1

1

1

 

Росія

1

1

1

1

1

 

Очевидно, що в даних умовах основними споживачами діамантів на світовому ринку виступатимуть компанії в першу чергу країн-посередників (Бельгії, Ізраїлю, Гонконгу, ОАЕ), а в другу – країн-споживачів (США, Японія, Італія, ФРН тощо). Більш того, споживачами продукції гранувальних компаній можуть бути й інші гранувальні компанії. Як правило, це підприємства, які закуповують алмазну сировину, обробка якої у даних умовах нерентабельна.

Найбільш продумано позиціонують себе у всіх товарних сегментах компанії Бельгії, використовуючи для цього всі досліджені нами характеристики товару (форма огранки, якість ограновування, вага, колір). При цьому бельгійські діаманти виділяються в першу чергу якістю огранки (57% фірм країни заявляють про себе в сегменті Well Cut, в той час як компанії інших держав приділяють йому набагато менше уваги: від 30 до 37%). Крім того, бельгійські компанії переважно (треба пам’ятати, що компанії всіх без винятку країн в основному працюють з діамантами середньої ваги) позиціонують себе як виробників великих каменів (54%) і приділяють велику увагу обробці кольорових алмазів (32%).

Гранувальні компанії Ізраїлю та Індії, незважаючи на різні ролі, які вони грають на алмазно-діамантовому ринку, використовують однакові критерії в позиціонуванні товару (з чотирьох, тільки три – форма огранки, вага, колір) і виявляють при цьому схожу активність. Так, вони лідирують в позиціонуванні спеціальних і брендових фантазійних огранок (48% фірм Ізраїлю і 46% Індії). Очевидно, що дана особливість визначається у Ізраїлю прагненням знизити собівартість виробництва діамантів, а у Індії відсутністю технічних можливостей виробляти класичний круглий товар високої якості. Якщо говорити про вагові характеристики каменів, вироблених у даних країнах, то кидається в очі, що вони займають діаметрально протилежні позиції. Індія виділяється переважним позиціонуванням в сегменті дрібних каменів (94% компаній країни), в той час як Ізраїль приділяє більшу увагу роботі з великими діамантами (59%) [1].

На сьогоднішній день близько 72% гранувальних компаній позиціонують себе на світовому ринку, як виробники традиційних фантазійних форм (серед сайтхолдерів De Beers цей показник перевищує 80%). У той же час виробництво діамантів спеціальної або брендової огранки зустрічається набагато рідше (рис.1.3).

Б4705, Рис. 1.3 - Частка компаній в лідируючих на світовому ринку товарних групах діамантів, %

Рис. 1.3 - Частка компаній в лідируючих на світовому ринку товарних групах діамантів, % [37]

В результаті, можна зробити висновок, що світовий діамантовий ринок слабо диференційований по формам огранки діаманті. По-перше, всі провідні гранувальні компанії світу виробляють діаманти круглої огранки (що не дозволяє використовувати даний критерій для товарної сегментації ринку), у по-друге, більша частина гранувальних компаній для зниження витрат виробляє діаманти традиційних фантазійних огранок (що також не дозволяє розглядати даний критерій в якості окремого товарного сегмента). Чітка спеціалізація виробників діамантів простежується тільки в отриманні спеціальних або брендових форм огранок. Саме за цим показником можна проводити товарну сегментацію ринку.

З оцінки чотирьох основних параметрів діаманта (вага, колір, чистота, ограновування), вага найменш працезатратний і найбільш об’єктивний, для його визначення достатньо скористатися вагаою. Важливо розуміти, що великі алмази в природі зустрічаються набагато рідше, ніж дрібні, саме цей факт визначає структуру формування цін на діаманти. Особливо різкий стрибок у ціні відзначається на межі в 1 карат, коли ціна однакових за характеристиками каменів масою 0,99 кар. і 1,00 кар. Розрізняється приблизно в 1,3 рази.

Більш того, на відміну від інших критеріїв, позиціонування себе в тій чи іншій ваговій категорії не свідчить про якість виробленого товару, його унікальність, амбіції компанії. Мабуть, тому вага – найчастіше використовуваний критерій позиціонування на світовому діамантовому ринку.

Діаманти по вазі поділяються на три групи:

- дрібні (до 0,29 кар.);

- середні (від 0,30 до 0,99 кар.);

- великі (від 1,00 і більше);

- «діаманти спеціальних розмірів» (за аналогією з алмазами спеціальних розмірів, вага яких перевищує 10 карат). Великі за масою каміння служать вже не тільки і не стільки ювелірною прикрасою, скільки засобом вкладення капіталу.

Кожен із вагових сегментів є досить привабливим (63% - середня вага, 54% - дрібні діаманти, 47% - великі діаманти), і тільки в сегменті діамантів спеціальних розмірів позиціонуються невелику кількість компаній (18%). На відміну від загальносвітової ситуації сайтхолдером De Beers більш активно позіціоніруютсебя абсолютно у всіх вагових сегментах (середні діаманти – 91% компаній, дрібні – 79%, великі – 63%), що, по всій видимості, спочатку визначається їх статусом. Однак частка компаній, що працюють з діамантами спеціальних розмірів, і у них невелика – 28% (рис. 1.4).

Б4705, Рис. 1.4 - Частка компаній в лідируючих на світовому ринку товарних групах діамантів, %

Рис. 1.4 - Частка компаній в лідируючих на світовому ринку товарних групах діамантів, % [37]

Вартість діаманта залежить не тільки від традиційних характеристик каменя (вага, колір, чистота, форма огранки), але і від якості огранювання. При цьому якість огранювання - найспекулятивніший параметр. Умовно огранювання можна розділити на кілька видів:

- Well Cut Ideal, Excellent, Very Good (ідеальна ограновування);

- комерційне огранювання (хороша огране);

- індійське огранювання (огранка низької якості).

Проте варто відзначити, що дана класифікація досить умовна. Так, багато виробників додають до перерахованих класів китайську і російську огранки, припускаючи, що вони відносяться до категорії Well Cut. Більш того, компанії при позиціонуванні себе в певному товарному ринковому сегменті використовують різну термінологію (наприклад, для позначення виробництва якісної огранки більшість компаній використовують термін Fine Make, ми для себе визначали його як синонім Well Cut).
Враховуючи все вищесказане, можна відзначити, що близько 41% гранувальних фірм позиціонують себе в сегменті Well Cut, в той час як позиціонування компаній в сегментах комерційної або індійської огранок непривабливе (3% компаній) (рис.1.5).

Б4705, Рис. 1.5 - Частка компаній в лідируючих на світовому ринку товарних групах діамантів, %

Рис. 1.5 - Частка компаній в лідируючих на світовому ринку товарних групах діамантів, %

У природі інтенсивно забарвлені алмази зустрічаються надзвичайно рідко. Тому й кольорові діаманти – це завжди подія в міжнародній торгівлі. Відкриття нових родовищ алмазів і постійно удосконалюються методи видобутку хоча і зробили кольорові алмази, а відповідно, і діаманти більш доступними для покупців, проте не змогли перетворити їх на пересічне явище.

Тому не дивно, що більша частина гранувальних компаній позиціонує себе як виробників безбарвних діамантів (близько 100%), а менша частина як виробників кольорових діамантів (27%).

Якщо говорити про конкретні фантазійні кольори діамантів, залучених в міжнародну торгівлю, то треба відзначити, що камені червоного, зеленого, блакитного і рожевого кольорів вкрай рідкісні і дуже дороги. Їхні ціни перевищують в 2-6 разів ціни аналогічних абсолютно безбарвних каменів. Жовті, коричневі і чорні діаманти менш рідкісні і коштують дешевше аналогічних безбарвних.

В силу того що для сучасного світового попиту характерно захоплення кольоровими діамантами, варто особливо виділяти групу так званих «облагороджених» діамантів з поліпшеними різними методами кольорів. Ціна облагороджених каменів в кілька разів менше каменів з натуральним фантазійним кольором. Цей аспект дозволяє розглядати облагороджені кольорові діаманти як окремий товарний сегмент. Більшість компаній, прагнучи витягти максимум прибутку з моди на кольорові дорогоцінні камені (в тому числі і діаманти), що не заявляють про використання різних методик поліпшення кольору, тому в даному товарному сегменті офіційно працює невелика кількість компаній. З найбільш відомих, це Lazare Kaplan International (США), Modinair (Ізраїль), Bellataire (США), Nu Age Technologies (США).

Таким чином, проведене дослідження показало, що, по-перше, для товарної диференціації ринку можна використовувати не тільки показник вартості виробленої продукції, але і показник кількості компаній. По-друге, найбільш об’єктивними критеріями сегментації на світовому діамантовому ринку є форми організації торгівлі (крупний опт, середній і дрібний опт, роздріб); для диференціації ринку доцільно використовувати такі критерії як: колір, вага і форма огранки діамантів (саме вони найчастіше застосовуються гранувальні компаніями при позиціонуванні товару), а також технологічній стадії (облагороджування, лазерні написи, сертифікація). По-третє, найменш освоєними товарними сегментами на світовому діамантовому ринку є: спеціальне фантазійне ограновування; діаманти спеціальних розмірів; кольорові діаманти; облагороджування діамантів; операції, що підтверджують природне походження алмазу і основних його характеристик (лазерні написи і сертифікація). По-четверте, світовий діамантовий ринок слабко диференційований по розглянутих критеріям, що визначається різними причинами:

1. Формою огранки. Більшість компаній виробляють як діаманти круглої огранки в силу їхньої найбільшої затребуваності на світовому ринку, так і діаманти традиційної фантазії для зниження витрат.

2. Якість огранювання. За даним критерієм диференціація існує, однак використання її складне. По-перше, при позиціонуванні товару гранувальні компанії не використовують єдину термінологію, яка відображатиме даний аспект; по-друге, більшість гранувальних компаній, виробляючи товар різних якісних характеристик, позиціонують себе тільки в сегменті ідеальної огранки, залучаючи таким чином покупця.

3. Вагою. В силу того, що необроблені діаманти продаються лотами (партіями), до огранювальнику потрапляють камені різних вагових характеристик, тому готовим продуктом найчастіше є діаманти двох суміжних вагових груп (дрібні та середні; середні і великі; середні, великі і спеціальних розмірів). Спеціалізація на одній ваговій групі зустрічається тільки в сегменті дрібних діамантів (як правило, це індійські або бельгійські компанії, які спочатку працюють з дрібною австралійською сировиною) і іноді в сегменті великих каменів (бельгійські компанії) [1].

1.3. Аналіз техніко-економічних параметрів необроблених діамантів

Стратегія позиціонування більшості гранувальних компаній на світовому ринку діамантів заснована не на розбіжностях споживчої поведінки (тут воно досить однорідне, як вже зазначалося раніше), а на різних властивостях виробленого товару.

В якості критеріїв товарної диференціації існує сім показників, які традиційно використовуються компаніями при позиціонуванні діамантів на світовому ринку і характеризують різні сторони продаваних діамантів:

1. форма огранки (кругла, традиційна фантазія, спеціальна фантазія, брендове огранювання);

2. якість ограновування (індійська, комерційна, ідеальна);

3. колір (безбарвні діаманти, кольорові діаманти);

4. вага (дрібні, середні, великі діаманти, діаманти унікальних розмірів);

5. дефектність (чисті; із дрібними включеннями; пікірувати);

6. можливість комплектації (парні діаманти, комплект);

7. технологічна спеціалізація (облагороджування діамантів, лазерні написи).

З перерахованих критеріїв при позиціонуванні найбільш часто підприємства використовують форму огранки, якість ограновки, вагу і колір.

Форму діаманта визначає його огранювання. Традиційна форма огранки – кругла (round). Як правило, це каміння з 57 (58) гранями, здатні відображати практично все падаюче на нього світло і тому володіють сліпучої грою. Не дивно, що діаманти саме з такою формою огранювання найбільш затребувані на світовому ринку (більше 70% гранувальних компаній світу позиціонують себе як виробники даної групи товару, а компанії – сайтхолдером De Beers виробляють його). Однак кругле огранювання припускає значні відходи алмазної сировини, що робить її виробництво дорогим. Тому гранувальники перебувають в постійному пошуку найбільш оптимального поєднання гри світла в одержуваному камені з мінімальними відходами в процесі його виробництва. Так народжуються форми огранювання, відмінні від загальновизнаної ідеальної моделі. Їх прийнято називати «фантазії». За найскромнішими підрахунками в світі налічується більше 100 фантазійних форм огранок (Rapaport: Guide to Fancy Shapes 2004). Зазвичай їх ділять на традиційні та спеціальні. До класичних (традиційним) фантазіям можна віднести «маркіз» (marquise), «принцеса» (princess), «овал» (oval), «груша» (pear), «смарагд» (emerald), «серце» (heart). Найбільшим попитом на світовому ринку в останні роки користуються в цілому прямокутні фантазії [37].

1.4. Аналіз цін на дату продажу не огранованих діамантів

Середні ціни на алмази за січень 2013 зросли на 15%. Середня ціна експорту алмазної сировини з Бельгії, найбільшого світового центру торгівлі дорогоцінним камінням, в січні 2013 року склала 133,15 дол. за карат. Такі дані випливають з статистики Антверпенського всесвітнього алмазного центру (AWDC).

У порівнянні з груднем 2012 року цей показник зріс на 15%, до січня минулого року зростання склало 9,7%. У 2012 році середня ціна експорту алмазів з Бельгії була рівна 129,47 дол. за карат. Середня ціна імпорту алмазів в Бельгію в січні 2013 року склала 143,44 дол. за карат, що на 2,6% вище, ніж у грудні минулого року, і на 5% вище січня 2012 року [1].

Щотижневий прейскурант Rapaport Diamond Report (додаток Д), це найстаріший і найбільш популярний індикатор цін на діаманти. Перший випуск побачив світ у 1978 році, завдяки Мартіну Рапапорту, і, хоча у даного прейскуранта чимало слабких місць, він є основою для більшості угод за участю діамантів і алмазного сировини. Rapaport Diamond Report видається у вигляді двох випусків цін: на круглі діаманти і на діаманти огранювання груша (і решту фантазійних огранювання). Цифри, вказані в прейскуранті, ґрунтуються на максимальних цінах, які готові запропонувати великі діамантові дилери оптовим покупцям. Необхідно враховувати, що прейскурант Rapaport надає ціни на діаманти в діапазоні від 0.01 карат до 10.99 карат, з якістю огранки не нижче Very Good (дуже хороша) і характеристиками, визначеними в системі GIA. Діаманти з ідеальною огранюванням (Ideal Cut) і огранюванням Excellent можуть бути на 10-20% дорожче позицій, позначених в прейскуранті. Ціни представлені в сотнях доларів США за 1 карат (для діамантів будь-якого розміру).

Прайс-лист містить 18 таблиць (для діамантів фантазійної форми – 8 таблиць), дані згруповані за традиційними ваговим діапазонами (0.9-0.99, 1.00-1.49 і т.д.), переходи між ваговими категоріями в середньому збільшують вартість діаманта від 20 до 40%. Приміром, якщо діамант 1 карат G \ VS1 його вартість 8200 дол. за карат, то діамант 1.5 карата коштує 11100 дол. (загальна вартість – 16 650 дол.). Премія за перехід з однієї вагової категорії в іншу становить 35%.

Досить легко помітити, що діаметр круглого діаманта вагою 0.99 карат оком не відрізнити від діаметра каратного каменю. А от ціни різняться. Здавалося, щоб заощадити досить купувати камені близькі за вагою до кордонів вагових категорій (0.99, 1.49, 1.99 карат). По-друге, ринком передбачений термін «оверсайз» (oversize) – діаманти, що потрапляють у вагові категорії: 0.6-0.69, 0.8-0.89, 0.95-0.99, 1.25-1.49, 1.70-1.99, 2.50-2.99, 3.50-3.99, 4.50 + карат продаються з націнкою не менше 5% -10%. Для діамантів фантазійних форм не існує жорстких правил огранки, тому діамантів «оверсайз», особливо до 1.99 карат (наприклад, 1.25-1.49 і т.п.), на ринку мізерно мало [30].

РОЗДІЛ 2. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ КОНТРАКТ

КОНТРАКТ № 7

м. Вінниця

від 11.11.2014 р.

ДП "Вінницький завод "Кристал" в особі генерального директора Мазура Юрія Михайловича, іменований надалі «Покупець», і «BARSAMIAN DIAMONDS S.A в особі генерального директора Барсамяна Філіпа, іменований надалі «Продавець», уклали цей Контракт про таке:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ

Продавець продав, а Покупець купив товар відповідно до специфікації та умов СІП в асортименті і кількості, передбачених у Додатку 1 до цього Контракту. Вище зазначений додаток є невід'ємною частиною цього Контракту.

2. ЦІНИ ТА КІЛЬКІСТЬ

Покупець купує товар в кількості та за цінами, які вказані в Додатку 1. Ціна залишається без змін для відвантаження до березня 2015 р. Загальна сума Контракту становить 1285560 доларів США. Вищезазначена ціна включає в себе вартість упаковки та маркування.

3. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

Якість товару повинна відповідати зразкам, узгодженим і підтвердженим сторонами. Один примірник зразка зберігається у Покупця, другий – у Продавця протягом 1 року з дати закінчення поставок і будуть арбітражними зразками в разі виникнення спору між сторонами за цим Контрактом.

Не пізніше, ніж через 30 днів після підписання Контракту Продавець повинен направити Покупцю по три комплекти зразків кожного виду товарів, опечатаних Продавцем, з яких один комплект протягом 20 днів з дня отримання зразків повинен бути повернений Продавцю, опечатаний і підписаний Покупцем.

Зразки-еталони повинні зберігатися протягом 6 місяців з дати надходження останньої партії товару в м. Вінниця.

4. ПОСТАВКИ

Продавець поставляє Покупцю товар на умовах «перевезення і страховка сплачені до» (СІП), митний склад м. Вінниця ("Інкотермс2010").

Товар, що поставляється за цим Контрактом, буде поставлено протягом 8 тижнів після отримання авансованого платежу.

До цього часу товар повинен бути зроблений, випробуваний, упакований, маркований і поставлений відповідно до умов цього Контракту. Датою поставки вважається дата вантажної накладної, виписаної транспортною фірмою, яка отримала товар для відвантаження у Вінницю. Дострокове відвантаження дозволяється.

5. ОПЛАТА

Платежі за товари за цим Контрактом будуть здійснюватися з безвідкличного підтвердженого переказного документарного акредитива, відкритого до відвантаження у «Національному банку Бельгії», на користь Продавця.

Акредитив має бути відкритий не пізніше ніж за 10 днів до передбачуваної дати відвантаження товару, повідомленої Продавцем. Платіж здійснюватимуть проти таких документів, які будуть представлені в банк протягом трьох тижнів з дати відкриття акредитиву:

1. Підписані рахунки в чотирьох примірниках за відвантажену партію;

2. Повний комплект товаро-транспортних накладних, виписаних на ім'я вантажоодержувача / покупця, із зазначенням, що товар відвантажено і перевезення оплачено;

3. Оригінал сертифіката про походження (форма А);

4. Пакувальний лист в трьох примірниках;

5. Сертифікат якості виробника в трьох примірниках;

6. Оригінал страхового поліса, датованого не пізніше дати розвантаження;

Всі відвантажувальні документи, включаючи рахунки, мають бути виписані на кожен контейнер з діамантами.

Оплата за поставлені Товари проводиться в доларах США в місто Антверп, Бельгія. Документальне підтвердження банківського переказу, що видане банком Покупця, повинно бути представлене Покупцем до видачі дозволу на відправлення Товарів Продавцем.

6. ГАРАНТІЇ

Продавець гарантує високу якість товару.

7. УПАКОВКА І МАРКУВАННЯ

Упаковка повинна забезпечувати повну схоронність товару при транспортуванні усіма видами транспорту, включаючи переліт. У випадку, якщо упаковка не забезпечує збереження товару, на що буде складений комерційний акт на кордоні, Продавець відшкодує всі збитки Покупця, викликані неналежною упаковкою. Невеликий прозорий кейс (розміром із звичайну пластикову банківську карту), який має прозорий верх і дозволяє оцінити камінь, не виймаючи його з упаковки, повинен бути непошкоджений. Упаковка з діамантом містить кілька рівнів захисту, які гарантують схоронність каменю під час його транспортування. Всередині упаковки знаходиться сертифікат на діамант з докладним описом його індивідуальних характеристик (вага, форма огранки, група чистоти, колір діаманта, дата його сертифікації ).

8. ФОРС МАЖОР

У разі виникнення будь-яких обставин, що перешкоджають повному або частковому виконанню кожної зі сторін її зобов'язань за даним Контрактом, а саме, пожежі, стихійних лих, війни, військових дій будь-якого характеру, блокади, заборон на експорт або імпорт або інших обставин, що знаходяться поза контролю з боку, час, обумовлений на виконання зобов'язань, відсувається на період часу, рівний тому, протягом якого такі обставини залишаються в силі. Якщо зазначені обставини будуть продовжуватися більше 6 місяців, кожна зі сторін має право розірвати подальше виконання Контракту, і в цьому випадку жодна зі сторін не має права вимагати компенсації від іншої сторони.

Сторона, для якої стає неможливим виконання зобов'язань за Контрактом, повинна негайно повідомити іншу сторону про настання цих обставин. Підтвердження ТПП країни Продавця або Покупця будуть достатньою підставою настання вказаних обставин та їх тривалості.

9. КОНТРАКТ В ЦІЛОМУ

Цей Контракт, що включає Додаток № 1, складений при повному розумінні Сторонами предмету Контракту і замінює будь-яку іншу угоду по цьому предмету, що укладена в усній або письмовій формі раніше. Будь-які усні обговорення стосовно Товару цим виключаються.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Якщо поставка товару не буде проведена у встановлені в цьому Контракті терміни, Продавець виплачує Покупцю штраф в розмірі 1% контрактної вартості непоставленого товару за кожний тиждень запізнення. Якщо запізнення перевищує чотири тижні, Продавець сплачує Покупцю неустойку в розмірі 10% контрактної вартості непоставленого у термін товару понад стягнутого штрафу. У разі, якщо прострочення перевищить два місяці, Покупець має право в односторонньому порядку розірвати Контракт.

2. Якщо Покупець не виставляє в термін акредитив, він зобов'язаний виплатити Продавцю штраф в розмірі 0,5% контрактної вартості неоплаченого товару за кожен тиждень запізнення.

3. Якщо запізнення перевищує чотири тижні, Покупець сплачує Продавцю неустойку в розмірі 10% контрактної вартості неоплаченого товару понад раніше стягнутого штрафу.

4. Уразі, якщо прострочення оплати перевищить чотири тижні. Продавець має право в односторонньому порядку розірвати Контракт.

11. АРБІТРАЖ ТА КЕРІВНИЙ ЗАКОН

1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникати з цього Контракту або в зв'язку з ним, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між сторонами.

2. У разі, якщо сторони не дійдуть згоди, то справа підлягає, з виключенням підсудності загальним судам, передачі на рішення арбітражного суду. Рішення арбітражного суду буде остаточним для обох сторін.

12. ІНШІ УМОВИ

1. При тлумаченні цього Контракту має силу документ Інкотермс 2010 року і Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року.

2. Цей Контракт набирає чинності після його підписання.

3. Цей Контракт складено в 2-х екземплярах, по одному для кожної Сторони, українською та англійською мовами, причому обидва тексти аутентичні і мають однакову юридичну силу.

13. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Продавець

Покупець

« BARSAMIAN DIAMONDS S.A.»

ДП "Вінницький завод "Кристал"

Бельгія, 2018, м.Антверп

Україна, 21027, м. Вінниця

вул. Пеликаанстрит, 62

вул. 600-річчя, 21

р/р 0404932537

р/р 33323245

банк «Національний банк Бельгії»

банк «ПриватБанк»

тел./факс + 32 3-232 10 44

тел./факс +38 (0432) 438854

e-mail: barsamian@barsamiandiamonds.com

e-mail:vinnickiy-zavod@kristal.com.ua

Генеральний директор

Генеральний директор

_____________ (Барсамян Ф.)

____________ (Мазур Ю.М.)

Додаток № 1 до Контракту №7

від 11.11.2014 р.

До договору поставки неогранованих діамантів № 7 від 11 листопада 2014 року між « BARSAMIAN DIAMONDS S.A.» та ДП "Вінницький завод "Кристал"

«11» листопада 2014 р.

«BARSAMIAN DIAMONDS S.A.», далі Продавець, в особі генерального директора Барсамяна Ф., який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ДП "Вінницький завод "Кристал", далі Покупець, в особі генерального директора Мазура Ю.М., з іншої сторони діючи в межах договору №7 від 11 листопада 2014 року утвердили наступні дані про поставку неогранованих діамантів:

№ п/п

Назва товару

Одиниця виміру

Ціна за карат, дол. США

Кількість, карат

Сума, дол. США

1

«Круглі діаманти»

карат

19430

20

388600

2

«Фантазія спеціальна»

карат

12018

20

240360

3

«Фантазія традиційна»

карат

11725

56

656600

Всього

 

 

 

96

1285560

Загальна вартість поставки даного товару становить 1285560 (один мільйон двісті вісімдесят п’ять тисяч п’ятсот шістдесят) дол. США.

Дана кількість товару постачається з 11 листопада 2014 року по 11 березня 2015 року.

Продавець Покупець

Директор ________ (Барсамян Ф.) Директор _______( Мазур Ю.М.)

Contract № 7

City Vinnitsa

11.11.2014

The firm «BARSAMIAN DIAMONDS SA» represented general director Barsamyan Philip, hereinafter referred to as "SELLER", on the one hand, and SE "Vinnitsa Plant" Kristall in the name of general director Yuri Mikhailovich Mazur, hereinafter referred to as the "BUYER", on the other hand, have concluded the present Contract and hereby it is agreed as follows:

1. SUBJECT OF THE CONTRACT

The Sellers have sold and the Buyers have bought on CIP diamonds the quantities, assortment and the time of delivery of which are to be mentioned in Annexe to this Contract. The above mentioned Annexe are an integral part of the present Contract.

2. PRICE AND QUANTITY

Buyer buys goods in quantities and at prices that are listed in Appendix 1. Price remains unchanged for shipment to the March 2015 total contract is $ 1285560. The above said prices include the cost of packing and marking.

3. QUALITY OF THE GOODS

The quality of the goods purchased should conform to the technical conditions stated in the Supplements and to the samples approved by the Buyers which are sample-references two of which are to be kept by the Buyers and the other one - by the Sellers. Not later than 30 days from the date of signature the contract the Seller have to sand to the Buyers three sets of samples of each kind of goods sealed by the Sellers, one set of which is to be returned to the Sellers sealed and signed by the Buyers within 20 days as from date of arrival of the samples.
Sample-references should be kept during 6 months from the date of arrival of the last lot of goods at Vinnitsa.

4. TIME OF DELIVERY

Seller supplies goods to the Buyer on an «Carriage and Insurance Paid to» (CIP), bonded warehouse, Vinnitsa («Incoterms 2010»).

The goods ordered under this Contract shall be delivered within 8 weeks after receiving the advance payment. By the above date the goods shall be manufactured, tested, 'packed, marked and delivered on conditions stipulated by the present Contract. The delivery date is considered the date of Archway bill, issued by the forwarding company, who received the goods for shipment to Vinnitsa. Early delivery is permitted.

5. PAYMENT

The payments for the goods under this Contract shall be effected by irrevocable confirmed divisible and transferable Letter of Credit payable at sight and opened before the shipment of consignment with the «National Bank of Belgium», in favour of the Seller. L/C will be processed at least 10 days in advance from the date goods are likely to be ready on such information from Seller. Payment shall be released against the following documents to be submitted to the Bank within three weeks after opening the L/C:

1. Signet bills in four copies for shipped lot;

2. A complete set of goods-transport invoices issued in the name of the consignee / buyer, indicating that the goods are shipped and paid for transportation;

3. Original Certificate of Origin (Form A),

4. Packing List in triplicate,

5. Manufacturer's Quality Certificate in triplicate,

6. The original insurance policy, dated not later than the date of discharge;

All shipping documents including invoices should be made for each container with diamonds.

Payment for goods made ​​in U.S. dollars in Antwerp, Belgium. Documentary proof of bank transfer, issued by Bank of Buyer, the Buyer shall be submitted to permit the shipment of goods by Seller.

6. GUARANTEE

The Sellers guarantee high-quality of the goods.

7. PACKING AND MARKING

Packing is to secure full safety of the goods during transportation by all kinds of transport means including transhipments. In case the packing doesn't secure safety of the good while in transit and fact is certified by a Commercial Inspection Report drawn up on two frontiers, the Seller will make up all the losses of the Buyers occurred because of undue packing. Small transparent case (the size of a regular plastic bank card), which has a transparent top and allows us to estimate the stone without removing it from the package must be intact. Packaging diamond contains several layers of protection that guarantee the safety of the stone during transportation. Inside the package is a certificate for a diamond with a detailed description of its individual characteristics (weight, form-cut, band purity, color diamond, date of certification).

8. CONTINGENCIES

Should any circumstances arise which prevent the complete or partial fulfilment by any of the parties of their respective obligations under this Contract, namely fire, acts of elements, war, military operations of any character, blockade, prohibition of export or imports or any other circumstances beyond control of the Parties, the time stipulated for the fulfilment of the obligations shall be extended for a period equal to that during which such circumstances will remain in force. If the above circumstances continue to be in force for more than six months, each Party shall have the right to renounce to any further fulfilment of the obligations under this Contract and in such a case neither of the Parties shall have the right to make a demand upon the other Party for compensation of any possible damages.

The Party to whom it becomes impossible to meet its obligations under this Contract shall immediately advise the other Party as regards the beginning and the cessation of the circumstances preventing the fulfilment of the obligations.
Certificates issued by respective Chamber of Commerce of the Sellers' or the Buyers' country shall be sufficient proof of such circumstances and their duration.

9. CONTRACT IN GENERAL

This contract, including the Annexe 1, made with complete understanding of the subject contract and supersedes any other agreement on this subject, which concluded orally or in writing before. Any oral discussion on this Item excluded.

10. SANCTIONS

1. Shall the Sellers fail to deliver the goods within specified time he is to hay penalties estimated form the value of nondelivered goods 1% for every week of delay. If delay exceed four weeks the Sellers pays 10% of the value of the nondelivered goods over and above the mentioned penalties. If delay exceed 2 month the Buyers have the right to cancel the Contract.

2. Shall the Buyers fail to open the L/C provided for by the Contract in due time he is obliged to pay penal ties at the rate of 0,5% of the value of the mispayed goods for every week of delay.

3. If delay exceeds 4 weeks the Buyers is obliged to pay penalties at the rate of 10% of the value of the mispayed goods over and above the mentioned penalties.If delay exceeds 4 weeks the Sellers have the right to cancel the Contract.

11. ARBITRATION AND GOVERNING LAW

 All disputes and differences that may arise from this Contract or in connection with it will be possible, be settled by negotiation between the parties. If the parties cannot agree, the case shall be, with the exception of general jurisdiction courts, transferred to the arbitral award. Arbitral award is final for both parties.

12. OTHER CONDITIONS

1. In the interpretation of this Contract is in force document Incoterms 2010 and the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980.

2. This contract takes effect after its signing.

3. This contract is made in two copies, one for each Party, Ukrainian and English languages, both texts being equally authentic and valid.

13. LEGAL ADDRESS, AND DETAILS OF THE PARTIES

Buyer

Seller

« BARSAMIAN DIAMONDS S.A.»

SE "Vinnitsa Plant" Kristall "

Belgium, 2018, Antverp

Ukraine, 21027, Vinnitsa

st. Pelykaanstrut 62

st. 600th Anniversary, 21

р/р 0404932537

р/р 33323245

"National Bank of Belgium"

The "Privat"

tel. / fax +32 3-232 10 44

tel. / fax +38 (0432) 438854

e-mail: barsamian@barsamiandiamonds.com

e-mail:vinnickiy-zavod@kristal.com.ua

General director

General director

_____________ (Barsamyan F.)

____________ (Mazur J.M.)

Annexe № 1

to the agreement № 7 on November 11, 2014

"11" November 2014

« BARSAMIAN DIAMONDS S.A.», then Seller, represented by General Director Barsamyan F., acting under the Charter, on the one hand, and SE "Vinnitsa Plant" Kristall ", then Buyer, represented by Director General Mazur J.M., on the other hand acting within the contract number 7 on November 11, 2014 asserted the following information about the supply of diamonds:

Number

Product

Unit

Price per unit, US $

Quantity

Amount, US $

1

«Round diamonds»

carat

19430

20

388600

2

"Fantasy Special"

carat

12018

20

240360

3

"Fantasia traditional"

carat

11725

56

656600

Total

 

 

 

96

1285560

Total cost of delivery of the product is $ 1285560 (one million two hundred eighty five thousand five hundred sixty dollars).

This quantity comes from 11 November 2014 to 13 March 2015.

Buyer Seller

Director ________ (Barsamyan F.) Director ________ (Mazur J.M.))

Stamp Stamp

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Вартість алмазів різко зростає // «В Курсі».  ̶ – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vkurse.ua/ua/business/stoimost-almazov.htm.

2. Відомчий документ «Про оптимізацію державного санітарно-епідеміологічного нагляду щодо об'єктів зовнішньоекономічної діяльності за кодами УКТЗЕД» від 26.12.2008.  ̶ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.kiev.ua.

3. Галієва Є. З. Вплив різних факторів на розвиток світового ринку алмазів / Є. З. Галієва // Світова Економіка. - 2011. – С. 1-9.

4. Данилов Ю. Г. Світова криза та видобуток алмазів / Ю. Г. Данилов // Rough Polished. - 2009. – С. 17.

5. Дронова Н. Д. Оценка рыночной стоимости ювелирних изделий и драгоценных камней / Дронова Н. Д. – М.: Дело, 2001, - 296 с.

6. Закон України «Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України» ВР № 1212 - XIV від 04.11.1999. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.kiev.ua.

7. Закон України «Про державне регулювання видобутку, виробництва i використання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння та контроль за операцiями з ними» ВР № 637/97-ВР від 18.11.1997. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.kiev.ua.

8. Закону України «Про Митний тариф України» від 19.09.2013 ВР № 584-VII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.kiev.ua.

9. Кисельова Е. Б. Що таке Кімберлійський процес / Е. Б. Кисельова // Коммерсант. - 2004. – №70. – С. 13.

10. Кімберлійський процес, затвердженому наказом Міністерствос Фінансів України від 09.04.2003 № 276. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.kiev.ua.

11. Коломойский не збираеться випускати в Києві діаманти // «ОБКОМ». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://obkom.net.ua/news/2014-10-06/1038.shtml.

12. Лист ДМСУ «Про недопущення ввезення на митну територію України необроблених алмазів з Республіки Ліберія» від 21.02.2004 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.kiev.ua.

13. Мiжурядова угода України з державами ЄАВТ від 24.06.2010. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua.

14. Міждержавна угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Таджикистан про науково-технiчне спiвробiтництво від 06.07.2001 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.kiev.ua.

15. Міждержавна угода між Урядом України та Урядом Туркменистану про вільну торгівлю від 05.11.1994 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.kiev.ua.

16. Міждержавна угода про вiльну торгiвлю мiж Урядом України та Урядом Чорногорiї від 18.11.2011. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.kiev.ua.

17. Міждержавна угода між Урядом України та Урядом Азербайджанської Республіки про вільну торгівлю від 28.07.1995. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.kiev.ua.

18. Міждержавна угода між Урядом України та Урядом Киргизької Республіки про вільну торгівлю від 26.05.1995. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.kiev.ua.

19. Міждержавна угода між Урядом України та Урядом Республіки Грузія про вільну торгівлю від 09.01.1995. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.kiev.ua.

20. Міждержавна угода між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан про вільну торгівлю від 17.09.1994. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.kiev.ua.

21. Міждержавна угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про вільну торгівлю від 29.08.1995. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.kiev.ua.

22. Міждержавна угода між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про вільну торгівлю від 29.12.1994. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.kiev.ua.

23. Міждержавна угода про вiльну торгiвлю мiж Республiкою Македонiя та Україною від 18.01.2001. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.kiev.ua.

24. Мінфін пропонує конфісковувати та передавати у власність держави алмази без сертифікатів Кімберлійського процесу//«Juvelir». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://juvelir.org.ua/index.php?news=574&lang=ru.

25. Місце зародження алмазів // Енциклопедія «Diamond Expert – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://diamondexpert.ru/diamonds/mines/.

26. Наказ Міністерства Фінансів «Про затвердження унiфiкованої форми Висновку за результатами експертизи й оцiнки дорогоцiнних каменiв, дорогоцiнних каменiв органогенного утворення, а також культурних цiнностей» № 684 від 10.10.2005. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.kiev.ua.

27. Наказ Міністерства Фінансів «Про внесення змiн до Перелiку товарiв iз зазначенням їх кодiв згiдно з УКТЗЕД, на якi Мiнiстерством фiнансiв України видаються документи, необхiднi для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв» № 925 від 14.07.2008 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:: http://www.rada.kiev.ua.

28. Національний банк України скасував тимчасове обмеження на проведення деяких валютних операцій // Національний банк України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=11586719&cat_id=55838.

29. Орлов В. Р. Кімберлійський процес признав Ботсвану лідируючим світовим виробником алмазів за вартістю / В. Р. Орлов // Каталог Мінералів. ̶ 2014. – №24. – С. 3-5.

30. Особливості прейскуранта rapaport diamond report//«Diamond Trade». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.diams.ru/rapaport-diamond-report-osobennosti.

31. Офіційний сайт Trade Map. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.trademap.org.

32. Податковий кодекс України Кодекс ВР № 2755-VI від 02.12.2010. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

33. Постанова Кабінету Міністрів України «Про виконання резолюції Ради Безпеки ООН щодо Корейської Народно-Демократичної Республіки» від 16.05.2007. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.kiev.ua.

34. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний» № 1569 від 24.10.2002. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.kiev.ua.

35. Світовий алмазний ринок // Енциклопедія «Webeconomy». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: доступу: http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&newsid=981&type=news.

36. Світовий алмазний ринок // Енциклопедія «АЛРОСА». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.alrosa.ru.

37. Тесленко В. В. Організація торгівлі дорогоцінним каманням: Практичний посібник. / В. В. Тесленко. - М.: Інфра, 2000.  ̶ 100 с.

38. Як перевозять діаманти // «TransPark». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.transpark.ru/info/perevozka-dragocennostei/.