Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Рынок ценных бумаг \ 4692. Реферат Аналіз ефективності ринку державних цінних паперів в Україні

Реферат Аналіз ефективності ринку державних цінних паперів в Україні

« Назад

Код роботи: 4692

Вид роботи: Реферат

Предмет: Ринок цінних паперів

Тема: Аналіз ефективності ринку державних цінних паперів в Україні

Кількість сторінок: 14

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

1. Діяльність банків на ринку цінних паперів: сучасні проблеми та перспективи розвитку

2. Аналіз ринку цінних паперів в Україні

Список використаної літератури

1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого, стаття № 10.

2. Боринець С. Я. Економічна природа та призначення державних цінних паперів / С. Я. Боринець, Л. В. Могилко // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - № 13. - C. 29-31.

3. Івахненко, І. Активізація діяльності ринку цінних паперів як наслідок зростання його інвестиційних можливостей / І. Івахненко // Ринок цінних паперів України. - 2012. - № 5/6. - C. 13-19.

4. Ільченко В. Ринок державних цінних паперів у сегментованому поділі фінансового ринку / В. Ільченко // Ринок цінних паперів України. – 2012. - № 1/2. – С. 63-67.

5. Кириченко О. А. Держава на фінансовому ринку України в умовах подолання глобальної фінансової кризи/ О. Кириченко // Івестиції: практика та досвід. - 2013. - №14. – С. 25-29.

6. Кондрацька Н. М., Прокопчук Д. І. Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів.

7. Лук’яненко Д. В. Звіт Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2013 рік // Ринок цінних паперів. – 2013. - №1. - С. 16-21.

8. Моташко Т. П. Напрями підвищення активності населення на внутрішньому ринку державних запозичень України / Т. П. Моташко // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - №6. – С. 45-47.

9. Пилипко В. С. Розвиток фондового ринку і перспективи зростання інноваційного потенціалу АТ // Економіка і прогнозування. - 2011. - №3. - С. 92-107.

10. Приказюк Н. В. Ринок державних цінних паперів: світовий досвід та вітчизняні реалії / Н. В. Приказюк, Т. П. Моташко // Фінанси України. - 2013. - № 2. - C. 73-81.

11. Стеценко, Б. До питання місця та ролі державних цінних паперів на фондовому ринку України / Б. Стеценко // Ринок цінних паперів України. - 2012. - № 1/2. - C. 57-64.

12. Тимошенко Н. М. Сучасний стан фондового ринку України // Фінанси України. - 2013. - №3. - С. 85-86.

13. Тищенко В. Б. Аналіз операцій комерційних банків України з цінними паперами / В. Б. Тищенко // Управління розвитком. – 2013. – № 10(150). – С. 50-53.

14. Черкасова С. В. Проблеми розвитку державних цінних паперів в Україні // Торгівля, комерція, підприємство. - 2012. - №3. - С. 39-40.