Распечатать страницу

Задачі з курсу Бухгалтерський облік - 31 задача

« Назад

Код роботи: 4620

Вид роботи: Задачі

Предмет: Бухгалтерський облік

Тема: 31 задача

Кількість сторінок: 106

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 1500 грн за все (або 100 грн штука)

Задача 1. Для складання кошторису районної лікарні маємо такі показники:

1. Середньорічна кількість ліжок - 180 од.

2. Число днів функціонування одного ліжка протягом року - 316 днів

3. Норма витрат на 1 ліжко-день:

на харчування - 2,31 гри.

на придбання медикаментів і перев'язувальних

матеріалів -1,80 грн.

4. Передбачено витрати за окремими кодами економічної класифікації видатків на рік:

(1131) предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 14 тис. грн. (2110) придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 15 тис. грн. (2130) капітальний ремонт, реконструкція і реставрація - 25 тис. грн.

(1160) оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 31 тис. грн. з них:

(1161) оплата теплопостачання - 10 тис. грн.

(1162) оплата водопостачання та водовідведення - 8 тис. грн.

(1163) оплата електроенергії - 9 тис. гри.

(1164) оплата природного газу - 4 тис. грн.

5. Нарахування на зарплату становлять - 37,2 %

6. Для розрахунків витрат на оплату праці (код 1110) є такі дані, грн.:

Найменування посад

 

Середньорічне число посад

 

Середня ставка на 1 посаду в місяць

 

Річна сума на всі посади в цілому

 

Лікарі

43

203

Визначити

Середній медичний персонал

 

93

152

Визначити

Молодший медичний персонал

 

42

123

Визначити

Адміністративно-господарський, обслуговуючий та ін. персонал

 

35

143

Визначити

Економія в зв'язку з виплатою допомоги з тимчасової непрацездатності

 

X

X

30650

Витрати на оплату роботи у святкові дні і нічний час

 

X

X

18500

Потрібно:

1. Визначити загальну кількість ліжко-днів у році по лікарні.

2. Розрахувати витрати лікарні за такими напрямами:

(1110) заробітна плата;

(1133) видатки на харчування;

(1132) придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів.

3. Скласти кошторис видатків районної лікарні.

 

Задача 2. В Іванківській дільничній лікарні працює платний госпрозрахунковий кабінет зубопротезування. Маємо такі дані для складання кошторису доходів і витрат кабінету:

Доходи:

1. Залишок коштів на початок року - 177 грн.

2. Надходження поточного року:

 

Вартість одиниці робіт, грн.

 

Кількість, шт.

 

Сума, грн.

 

 

9

400

Визначити

Зуби сталеві

8

400

Визначити

Зуби з облицюванням

12,6

50

Визначити

| Знімні протези

31,5

70

Визначити

} Разом

X

X

Визначити

Витрати:

(1110) Заробітна плата, грн. - визначити (1120) Нарахування на зарплату, грн. - 1125 (11 ЗО) Придбання предметів постачання і матеріалів, грн. - 1960 (1160) Оплата комунальних послуг та електроенергії, грн. - 1880

Разом - визначити

Потрібно:

1. Визначити загальну суму надходжень за платні роботи.

2. Обчислити витрати по заробітній платі (код 1110), а також загальну суму витрат.

3. Визначити перевищення доходів над витратами, тобто госпрозрахунковий результат роботи кабінету зубопротезування.

 

Задача 3.

1. У центральній районній лікарні на 1 січня планового року є 225 ліжок. Наприкінці жовтня планового року вводиться в експлуатацію новий лікувальний корпус на 75 ліжок. Число днів функціонування одного ліжка на рік - 320.

2. У дільничній лікарні на початок планового року є ліжок: у пологовому відділенні - 40, хірургічному - 70, дитячому - 80, інших - 140. У плановому році в зв'язку з перебудовою частини господарського корпусу під стаціонар кількість ліжок збільшується з 1 вересня поточного року в хірургічному відділенні до 120, дитячому - 110, інших - до 215. Число днів функціонування одного ліжка на рік відповідно по відділеннях - 317, 298, 305 і 293.

3. У міській лікарні на 1 січня планового року кількість ліжок 450, в тому числі у дитячому відділенні - 40, інфекційному - 120, онкологічному - 20, у решті відділень - 270. Число днів функціонування одного ліжка протягом року відповідно по відділеннях 330, 280, 195, 340. У плановому році передбачається капітальний ремонт лікувального корпусу, у зв'язку з чим з 1 червня по 1 жовтня в інфекційному відділенні функціонуватиме 60 ліжок.

4. На початок планового року ліжкова мережа лікувально-профілактичних закладів у районі становитиме 1485 ліжок. Відповідно до соціально-економічного плану розвитку господарства району число ліжок на кінець листопада планового року буде доведено до 1525. Середнє число днів функціонування ліжка в рік - 315.

Визначити: середньорічну кількість ліжок і загальну кількість ліжко-днів по даних лікувально-профілактичних закладах.

 

Задача 4

1. Для визначення числа лікарських відвідувань по амбулаторно-поліклінічному закладу на плановий рік маємо такі показники:

Число робочих днів у році, за винятком святкових, вихідних і днів чергової відпустки, за всіма спеціальностями - 271.

2. Для розрахунку числа посад лікарів з надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню Березанською поліклінікою маємо такі дані про чисельність населення:

а) що мешкає в селищі, де розташована поліклініка, і безпосередньо обслуговуються нею: дорослих - 12100, дітей - 1420;

б) що мешкає за межами населеного пункту, де розташована поліклініка, але безпосередньо обслуговуються нею: дорослих - 3700, дітей-350;

в) що мешкає на іншій території району, яка обслуговується поліклінікою: дорослих - 786, дітей - 82.

При цьому використовуються такі штатні нормативи:

Визначити:

а) річне навантаження на одну лікарську посаду за спеціальністю і загальне число лікарських відвідувань по амбулаторно-поліклінічному закладу;

б) число посад лікарів для надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню Березанською поліклінікою.

 

Задача 5.

1. У дільничній лікарні з третьою групою оплати праці керівних працівників, в якій 87 ліжок, працює адміністративний персонал, що має стаж медичної роботи та категорію: головний лікар - 11 років та першу кваліфікаційну категорію; заступник головного лікаря з медичної частини - 12 років та вищу кваліфікаційну категорію.

2. У міській наркологічній лікарні з першою групою оплати праці керівних працівників є 126 ліжок. Головний лікар - кандидат медичних наук, заступник головного лікаря з медичної частини - Заслужений лікар.

3. Головний лікар центральної районної лікарні, який є одночасно головним лікарем району, - кандидат медичних наук; чисельність прикріпленого населення - 89 тис. осіб, а лікарня з другою групою оплати праці керівних працівників.

4. Лікар - завідуючий терапевтичним відділенням міської інфекційної лікарні - має стаж медичної роботи 8 років; у відділенні 7 лікарських посад. Лікар-рентгенолог - завідуючий кабінетом цієї лікарні - має стаж медичної роботи 12 років; у кабінеті 4 лікарських посади.

5. Лікар-терапевт сільської дільничної лікарні має першу кваліфікаційну категорію і стаж медичної роботи 18 років.

6. Лікар-ординатор центральної районної лікарні, що розміщена у селі, має звання «Заслужений лікар», вищу кваліфікаційну категорію і стаж медичної роботи 31 рік.

7. Дільничний лікар поліклініки міської лікарні має другу кваліфікаційну категорію зі стажем медичної роботи 9 років працює на 0,75 ставки.

8. Дільничний лікар-педіатр поліклініки районної лікарні має першу кваліфікаційну категорію з медичним стажем 12 років працює на 0,5 ставки.

9. Зубний лікар сільської амбулаторії, що закінчив зуболікарську школу, має першу кваліфікаційну категорію і стаж медичної роботи 12 років.

10. Завідуючий фельдшерсько-акушерським пунктом, в якому обслуговуються 1700 осіб, має першу кваліфікаційну категорію і стаж медичної роботи 11 років.

11. Фельдшер закінчив медичне училище, має стаж медичної роботи 6 років, йому присвоєна друга кваліфікаційна категорія, працює у сільській амбулаторії.

12. Дільнична медична сестра має середню спеціальну медичну освіту, другу кваліфікаційну категорію і стаж медичної роботи 8 років.

13. Дільнична медична сестра зі стажем медичної роботи 6 років має середню спеціальну освіту та другу кваліфікаційну категорію.

14. Кваліфікація медичного персоналу міської інфекційної лікарні характеризується такими даними (виписка з тарифікації наведена нижче). При тому ж це є посади із шкідливими для здоров'я та особливо важкими умовами праці, перебування на яких дає право на підвищення. ставок на 15 %.

Потрібно:

1) провести тарифікацію вищезазначеного адміністративно-управлінського і медичного персоналу;

2) скласти тарифікаційний список медичних працівників міської інфекційної лікарні за встановленою формою;

3) визначити середню ставку заробітної плати по групах: лікарі, середній медичний персонал.

 

Задача 6.

1. У міській дитячій лікарні на плановий рік передбачається 160 ліжок. Число днів функціонування одного ліжка на рік - 296, кількість амбулаторних відвідувань лікарів у плановому році - 93300.

Норма витрат на харчування на один ліжко-день - 2,25 гри. Витрати на харчування матерів, які перебувають у лікарні з немовлятами, - 5350 грн. на рік. Середні норми витрат на придбання медикаментів і пе-. рев'язувальних матеріалів - 2,75 грн. на один ліжко-день і 0,48 грн. - на одне амбулаторне лікарське відвідування. Видатки на безоплатне надання ліків у поліклініках й амбулаторіях у випадках, визначених чинним законодавством, - 3300 грн. на рік.

2. Міська лікарня, об'єднана з поліклінікою, на початок планового року має 580 ліжок, у тому числі в пологовому відділенні - 130, у дитячому - 120, решті відділень - 330. З 1 липня кількість ліжок в інших відділеннях збільшується в цілому на 20.

Число днів функціонування одного ліжка в році: у пологовому відділенні - 294, у дитячому - 345, решті відділень - 334.

Число амбулаторних відвідувань лікарів у плановому році становить 398 500. Лікарня у своєму підпорядкуванні має 10 лікарських здоровпун-ктів. Норми витрат на харчування на 1 ліжко-день у лікарні дорівнюють:

у дитячому відділенні - 2,25 грн., пологовому - 1,80 грн., в інших відділеннях - 2,11 грн.

Витрати на харчування матерів, що перебувають у лікарні з немовлятами, - 8900 грн. на рік. Середня норма витрат на придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів у стаціонарі - 2,75 грн. на один ліжко-день, 0,48 грн. - на одне амбулаторне відвідування лікарів і 480 грн. на рік - на один лікарський здоровпункт. Витрати на безоплатне надання ліків у поліклініках й амбулаторіях у випадках, встановлених законодавством, - 8200 грн.

Визначити: видатки на харчування і придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів на плановий рік у міській дитячій лікарні та у міській лікарні.

 

Задача 7

1. Фельдшерсько-акушерський пункт, розташований у селищі Березно на відстані понад 2 км від інших лікувально-профілактичних закладів, обслуговує 1400 осіб, число відвідувань - 28 000.

2. Пункт займає окремий будинок із кубатурою за зовнішнім обміром 845 м^ і внутрішньою площею 142 м2. Є водопровід і каналізація. Опалення пічне - 8 печей та 1 плита. Опалювальний сезон триває 6 місяців. Чисельність персоналу встановлено відповідно до діючих типових штатів.

3. Завідуючий медичним пунктом вищої кваліфікаційної категорії та акушерка першої кваліфікаційної категорії мають середню спеціальну освіту і стаж медичної роботи відповідно 17 і 8 років. Санітарка має стаж медичної роботи 5 років. У кошторисі необхідно передбачити оплату на заміну працівників у період відпустки в сумі 290 грн.

4. Річна потреба в дровах - 54 м, ціна за 1 м3 - 8,40 гри., вартість рубання 1 м" -4,50 грн. Витрата електроенергії на освітлення на 1 м" площі на рік становить 33 кВт/г, в тому числі для лікувальних цілей і технічних потреб на рік 2140 кВт/г, вартість 1 кВт/г - 12,5 коп.

5. Для розрахунку витрат з оплати безоплатно наданих квартир і комунальних послуг (код 1343) є такі дані:

Посада

Кількість членів сім'ї

 

Наймана площа, м2

 

Квартплата на рік, грн.

 

Норма витрат палива, м3

 

Вартість освітлення на рік, грн.

 

Завідуючий пунктом

 

4

 

33

 

607,92

 

8

 

96,50

 

Акушерка

 

5

 

48

 

612,14

 

9

 

121,10

 

6. Інші видатки (код 1139) становлять 1385 грн., видатки на відрядження (код 1140) - 150 грн. на рік. Норма витрат на придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів - 0,48 грн. на одне відвідування.

Скласти: кошторис видатків на утримання фельдшерсько-акушерсько-го пункту.

 

Задача 8.

1. Сільська дільнична лікарня, розташована в с. Малушка, об'єднує стаціонар і поліклініку. Лікарня займає дві дерев'яних будівлі: одна (стаціонар) має кубатуру 835 м^а зовнішнім обміром, друга (поліклініка)- 984 м3, загальна внутрішня площа будинків - 606 м2. Опалення пічне: є 16 печей. Лікарню обслуговують 2 санітарні автомобілі та один кінь.

2. Лікарня має 25 ліжок. Число днів функціонування одного ліжка на рік - 317. Число лікарських відвідувань у поліклініці всього 10200, у тому числі зубних лікарів - 5000.

3. Очолює лікарню головний лікар, що має стаж медичної роботи 4 роки. У лікарні є повна ставка лікаря-стоматолога вищої кваліфікаційної категорії, що закінчив медичний інститут, його стаж медичної роботи 12 років, і 1,0 ставки лікаря-терапевта II кваліфікаційної категорії для спеціаліста з 4-річним стажем медичної роботи.

4. Штатним розписом передбачено 9 ставок середнього медичного персоналу, а саме:

а) акушерка вищої кваліфікаційної категорії - 1 ставка, помічник лікаря-епідеміолога першої кваліфікаційної категорії - 1 ставка, дільнична медична сестра вищої кваліфікаційної категорії - 0,5 ставки. Зазначені працівники мають стаж медичної роботи понад 11 років;

б) фельдшер - 1 ставка, стаж медичної роботи 4 роки; медичні сестри вищої кваліфікаційної категорії- 4 ставки, стаж від 10 до 15 років, і по 0,5 ставки - лаборант та дві медичні сестри першої кваліфікаційної категорії, одна з яких працює на прийомі хворих, інша займається фізіотерапією. Стаж медичної роботи перелічених вище працівників від 8 до 10 років.

5. По молодшому медичному персоналу планується 6 ставок по 120 грн. на місяць.

6. У штаті лікарні передбачені також ставки шеф-кухаря і завідуючого господарством - по 130 грн., водія машини швидкої допомоги - 130 грн., візника-конюха і тесляра - по 118 грн., опалювача, електрика, сторожа-двірника - по 118 грн., кастелянші і машиніста з прання білизни - по 0,5 ставки з розрахунку на повну ставку відповідно 118 та 120 грн. на місяць.

7. При плануванні фонду заробітної плати враховуються витрати на оплату осіб, що заміщають працівників, які йдуть у відпустку, - 2,9 тис. грн.

8. Річна потреба в дровах становить 260 м; ціна дров -9,15 грн., вартість перевезення - 3 грн., рубання - 3,80 грн. за 1 м3.

9. Витрати електроенергії для освітлення 1 м площі на рік - 35,8 кВт/г, в тому числі тієї, що безпосередньо використовується для лікувальних цілей по лікарні нарік,- 18742 кВт/г. Вартість 1 кВт/г- 12,5 коп.

10. Видатки на водопостачання і каналізацію (код 1162) на рік становлять 856 грн., поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель (код 1137) - 1600 грн., видатки на оплату безоплатно наданих працівникам квартир і комунальних послуг (код 1343) - 1633 грн., оплату інших послуг та видатків (код 1139) - 650 грн. Видатки на відрядження і службові роз'їзди плануються в сумі 300 грн. на лікарню на рік.

11. Норма видатків на харчування - 1,30 грн., на придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів - 2 грн. на один ліжко-день.

12. Для амбулаторного прийому норма видатків на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів у розрахунку на одне відвідування стоматологів і зубних лікарів - 0,73 грн. (без зазначеного відвідування - 0,48 грн.).

13. Лікарня передбачає придбати в плановому році обладнання і предмети довгострокового користування (код 2110) на суму 6605 грн. та м'який інвентар (код 1134) на суму 1126 грн., а саме:

14. Заробітна плата працівників позаштатного (неспискового) складу планується як оплата послуг з утримання бюджетної установи (код 1139) у сумі 1500 грн.

Скласти: а) штатний розпис по лікарні; б) кошторис видатків на плановий рік.

 

Задача 9.

В обласному фінансовому управлінні є такі дані для розрахунку контрольних цифр на утримання лікарень одного з районів області:

1. Кількість ліжок на початок року в лікарнях у містах і селищах - 870, в лікарнях у сільській місцевості - 240.

2. У плановому році з 1 червня передбачаються такі зміни мережі:

а) у міських лікарнях починають додатково функціонувати після капітального ремонту два терапевтичних відділення по ЗО ліжок у кожному;

б) у сільських'лікарнях відкривається додатково 20 ліжок у терапевтичних відділеннях.

3. Функціонування ліжок за попередні три роки (в днях):

4. Посади і середні ставки заробітної плати:

Лікарні

 

Роки

 

 

1996

1997

1998

у містах та селищах

 

324

306

318

 

у сільській місцевості

 

296

304

308

 

 

Лікарні

 

Кількість посад на початок року

 

Середньо- 1 річна заро- 1 оітна плата | на одну по- і саду. грн.

 

у містах та селищах

 

1278

 

1752

 

у сільській місцевості

 

458

 

1654

 

Разом

 

1736

 

х

 

Примітка: Заробітна плата позаштатного (неспискового) складу планується в лікарнях у містах і селищах - 20 тис. грн., в лікарнях у сільській місцевості - 8 тис. грн.

5. У плановому році передбачається зміна чисельності працівників. У лікарнях у містах і селищах з 1 червня у зв'язку з розширенням мережі число штатних одиниць збільшується на 6. Крім того, з 1 вересня заповнюється 16 вакантних посад. По лікарнях у сільській місцевості з 1 вересня штат збільшується на 6 посад за рахунок прийому молодих спеціалістів на вакантні посади.

6. Середні норми видатків на поточне утримання 1 ліжка (ліжко-день) за категоріями витрат, грн.:

Лікарні

 

Харчування на день

 

Медикаменти на день

 

Господарські та інші видатки нарік

 

М'який інвентар для мережі

 

 

 

 

всього

 

в г. ч.

 

нової

 

діючої

 

 

код 1150

 

код 1160

 

 

 

у містах

 

1,96

 

1.99

 

988,00

 

444

 

544

 

330,00

 

243,30

 

у сільській місцевості

 

1,08

 

1,88

 

600.00

 

330

 

270

 

330,00

 

243,30

 

7. Розрахункові норми на придбання обладнання на 1 ліжко для нової мережі становлять (як по лікарнях міст, так і по лікарнях у сільській місцевості) 350 грн. на рік, а для діючої мережі - 265 грн.

8. Зовнішня кубатура будинків: лікарні в містах та селищах в цілому - 42300 м; лікарні в сільській місцевості - 16 450 м3. Розрахункова норма витрат на капітальний ремонт становить 2,6 грн. на 1 м3 у рік, а на поточний ремонт - 6,5 коп.

Розрахувати: контрольні цифри на утримання лікарень району області.

 

Задача 10.

Міська поліклініка з другою групою оплати праці керівних працівників має у штаті 105 лікарських посад, 202 посади середнього і 54 посади молодшого медичного персоналу. За освітою і стажем медичної роботи медичний персонал поліклініки характеризується такими даними:

Найменування посади

 

Прізвище, ім'я, по батькові

 

Освіта

 

Стаж роботи зі спеціальності (років і місяців)

 

Обсяг роботи на | даній посаді | (обсяг ставки)

 

 

 

Молодший медичний персонал

 

Сестра-хазяйка

 

Приходько Валентина Іванівна

 

Без медичної освіти

 

7 років 4 міс.

 

1

 

Молодша медична сестра

 

Нагорна Надія Семенівна

 

Те саме

 

8 років 7 міс.

 

1

 

Те саме

 

Король Ніна Іллівна

 

Те саме

 

4 роки 2 міс.

 

1,5

 

Те саме

 

Савич Ольга Андріївна

 

Те саме

 

11 років 4 міс.

 

1

 

Те саме

 

Лопата Олена Валентинівна

 

Те саме

 

14 років 8 міс.

 

1,5

 

На інші 48 посад молодшого медичного персоналу припадає місячний фонд заробітної плати в розмірі 5,9 тис. грн.

Потрібно:

а) скласти тарифікаційний список медичних працівників за встановленою формою;

б) визначити середні ставки заробітної плати за кожною категорією медичних працівників.

 

Задача 11.

Міська клінічна лікарня склала проект кошторису видатків на наступний рік на загальну суму 2892,3 тис. грн., грн.:

У процесі перевірки поданого кошторису видатків фінансовий орган визначив:

1. Відповідно до плану економічного і соціального розвитку міста нове хірургічне відділення в лікарні буде відкрито з 1 жовтня планового року.

2. Шести лікарям, чотирьом медсестрам та одній санітарці були невірно встановлені ставки заробітної плати (див. дані перевірки тарифікаційного списку).

3. Витрати на освітлення завищені на 1 %. Поточний ремонт у плановому році проводитись не буде, оскільки в наступному за плановим році намічено капітальний ремонт. Виходячи з укладених договорів на обслуговування і з урахуванням ремонту обладнання це коштуватиме на 1,8 тис. грн. дорожче, ніж у поточному році.

4. Лікарня передбачає придбати в плановому році 40 кип'ятильників-стерилізаторів по 19 грн., 150 стерилізаційних коробок різних артикулів у середньому по 20 грн. і 10 гідропультів по 18 грн. кожний. За всіма цими предметами лікарня має на момент перевірки повний комплект відповідно до діючих норм табеля оснащення.

5. Розрахункова норма по м'якому інвентарю, встановлена у частині діючих ліжок, - 125 грн. на ліжко, наново введених хірургічних -240 грн.

ДАНІ ПЕРЕВІРКИ ТАРИФІКАЦІЙНОГО СПИСКУ ПРАЦІВНИКІВ ЛІКАРНІ

РОЗРАХУНОК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ КОНСУЛЬТАНТІВ

РОЗРАХУНОК ОПЛАТИ ЗА РОБОТУ У СВЯТКОВІ ДНІ

Один з восьми святкових днів збігається з неділею. РОЗРАХУНОК КАНЦЕЛЯРСЬКИХ ТА ІНШИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ВИДАТКІВ

РОЗРАХУНОК ВИДАТКІВ НА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ І МЕДИКАМЕНТИ

Потрібно: перевірити розрахунок фонду заробітної плати; уточнити розрахунки за деякими кодами видатків кошторису видатків на основі даних фінансового органу; скоригувати поданий проект кошторису видатків і скласти висновок щодо наявних відхилен ь і порушень..

 

Задача 12

Основні показники районного відділу охорони здоров я на майбутній рік мають такий вигляд:

Закінчення табл. З них 120 ліжок-терапевтичні, 80-хірургічні. Встановлено такі норми видатків на придбання м'якого інвентарю з розрахунку на одиницю, грн.: Для інших закладів охорони здоров'я застосовуються такі середні норми видатків на придбання м'якого інвентарю на 1 ліжко: у санаторії для дітей, хворих на туберкульоз, - 72 грн., у дитячому санаторії загального профілю - 52 грн., у будинку дитини - 115 грн. Оперативно-сітьові показники і норми видатків на харчування, придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів характеризуються такими даними: Крім того, до видатків включаються асигнування для безкоштовної видачі медикаментів окремим категоріям хворих, які перебувають на амбулаторному лікуванні (хворих на діабет, туберкульоз та ін.), - 115 тис. грн. та асигнування на безоплатне зубопротезування окремим категоріям хворих (пенсіонерам, інвалідам Великої Вітчизняної війни та ін.) - 48 тис. грн. Асигнування на безоплатні медикаменти і зубопротезування для населення відображаються за кодом] 132. На плановий рік районним відділом охорони здоров'я встановлено ліміт видатків на відрядження 1500 грн., у тому числі: по лікарнях - 500 грн., поліклініках - 300 грн., будинку дитини - 200 грн., санітарно-епідеміологічній станції - 500 грн.

У районі функціонують санітарно-епідеміологічна станція і центр здоров'я. Відповідно до штатного розпису середньорічне число посад у санітарно-епідеміологічній станції - 89, в центрі здоров'я - 9. Середньорічна ставка заробітної плати на одну посаду становить відповідно 1705 і 1600 грн. Середньорічні видатки на господарські та інші витрати в центрі здоров'я і на санітарно-епідеміологічній станції на 1 посаду дорівнюють 312 грн., в тому числі за кодами: 1131 - 16 грн.; 1139 - 78 грн.; 1137 - 71 грн.; 1135 -47 грн.; 1160- 100 грн. На придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів санітарно-епідеміологічній станції потрібно 50 грн. на 1 посаду на рік.

Заклади охорони здоров'я району обслуговуються централізованою бухгалтерією, штат якої має 32 особи з середньою ставкою заробітної плати на одну особу в рік 1466 грн. На господарські та інші витрати бухгалтерія витрачає 1250 грн. на 1 посаду v рік, в тому числі за кодами: 1131 - 375 грн.;

1137 - 188 грн.; 1138 - 63 грн.; 1136 - 125 грн.; 1139 - 250 грн.; 1160 - 249 грн.

Асигнування на проведення капітального ремонту (код 2130) всіх закладів охорони здоров'я району передбачені в сумі 270 тис. грн., на придбання обладнання (код 2110) - 105 тис. грн.

Потрібно: скласти зведений кошторис видатків на утримання закладів охорони здоров'я району на майбутній рік.

 

Задача 13

Для упорядкування кошторису дитячого садка є такі показники:

1. Число груп - 12, у тому числі ясельних - 4.

2. Число дітей - 300, у тому числі ясельного віку - 100.

3. Середнє число днів перебування однієї дитини на рік - 280.

4. Норма харчування в день на одну дитину з 12-годинним перебуванням у садку:

дошкільника-1,83 грн.;

ясельника - 1,78 грн.

5. Додаткове харчування влітку - з розрахунку 0,16 грн. на 1 діто-день. Усього діто-днів - 12000.

6. Норма навчальних витрат (іграшок, посібників і т. д.) на одну дитину на рік:

у дошкільних групах - 6,20 грн.;

в ясельних групах - 2 грн.

7. Передбачено річні витрати з окремих напрямів, грн.:

8. Середня плата батьків за 1 дитину:

на місяць - 52 грн.;

на рік - 572 грн.

Потрібно:

1. Визначити загальну кількість діто-днів.

2. Розрахувати витрати дитячого садка на харчування і навчальні витрати.

3. Обчислити загальну суму витрат по дитячому садку.

4. Вказати джерела фінансування і суму асигнувань із бюджету.

5. На підставі отриманих результатів скласти кошторис дитячого садка.

 

Задача 14

1. У початковій школі на 1 січня планованого року число учнів становить у 1-х класах - 52, 2-х - 48, 3-х - 44, 4-х - 40. Прийом до 1-х класів з 1 вересня по плану - 59 осіб.

2. В основній школі на 1 січня планованого року число учнів у класах становить: у 1-х - 77, 2-х - 73, 3-х - 77, 4-х - 110, 5-х - 78, 6-х - 106, 7-х - 105, 8-х - 119, у 9-х - 90 осіб. Прийом до 1-х класів з 1 вересня по плану 80 осіб. Учні 4-х класів у повному складі переводяться у 5-і.

3. У старшій середній школі на початок планованого року число учнів у класах становить: у 1-х - 115, 2-х- 158, 3-х - 139, 4-х - 111, 5-х - 98, 6-х - 80, 7-х - 108, 8-х - 111, 9-х - 90, 10-х - 80, в 11-х - 78 осіб. Прийом до 1-х класів з 1 вересня по плану 100 осіб. Учні 4-х класів у повному складі переводяться в 5-і. Прийом до 10-х класів передбачається в розмірі 80 % контингенту учнів 9-х класів.

Визначити: число учнів на 1 січня і 1 вересня планованого року по групах класів; середньорічне число учнів по групах класів.

 

Задача 15.

1. Дані про контингент учнів основної школи на 1 січня планованого року:

Планується прийняти в 1-і класи 100 осіб. Учні 4-х класів у повному складі переводяться в 5-і.

2. Дані про контингент учнів старшої середньої школи на початок планованого року:

Планується прийняти в 1-і класи 230 осіб. З 1 вересня передбачається прийом до 4-х класів з найближчих початкових шкіл 50 осіб. Усі учні 4-х класів переводяться в 5-і. Прийом до 10-х класів намічається в розмірі 80 % контингенту учнів 9-х класів.

Визначити: число учнів і кількість класів на 1 січня і 1 вересня планованого року; середньорічне число учнів і кількість класів по групах класів.

 

Задача 16.

1. Кількість класів і число учнів у них на 1 січня планованого року по міській середній школі такі:

Показники

 

Класи

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

 

Кількість класів

 

7

 

6

 

6

 

5

 

5

 

5

 

6

 

4

 

5

 

4

 

3

 

Число учнів

 

209

 

182

 

176

 

148

 

147

 

150

 

178

 

118

 

147

 

100

 

75

 

2. Дані про випуск і прийом учнів на планований рік:

План випуску

 

План прийому

 

класи

 

кількість, осіб

 

класи

 

кількість, осіб

 

з4-х

 

148

 

ДО 1-Х

 

240

 

з9-х

 

147

 

до 5-х

 

148

 

з 11-х

 

75

 

до 10-х

 

70 % випуску з 9-х класу

 

3. Групування і наповнюваність класів прийнята на рівні ЗО осіб у класі.

Визначити: число учнів і кількість класів на 1 січня і 1 вересня планованого року; середньорічне число учнів і кількість учнів по групах класів.

 

Задача 17

1. Міський фінансовий відділ одержав від відділу освіти розрахунок витрат на школи загальноосвітнього навчання, в якому наведені такі показники:

Показники

 

Проект на планований рік

 

 

на початок

 

на кінець

 

1 Усього шкіл

 

23

 

23

 

ут. ч.: початкових

 

 

 

-

 

основних

 

3

 

3

 

старших

 

20

 

20

 

Кількість 1-4 класів

 

321

 

291

 

Число учнів у них

 

9633

 

9880

 

Наповнюваність класу

 

30

 

34

 

Кількість 5-9 класів

 

381

 

400

 

Число учнів у них

 

14668

 

15200

 

Наповнюваність класу

 

38,5

 

38

 

Кількість 10-11 класів

 

93

 

95

 

Число учні в у них

 

3162

 

3230

 

Наповнюваність класу

 

34

 

34

 

Усього 1-11 класів

 

795

 

786

 

Число учнів у них

 

27463

 

28310

 

2. План прийому до 1-х класів - 3447 учнів, до 5-х - 3200, до 10-х - 80 % випуску учнів з 9-х класів. Випуск учнів з 4-х класів _ 3200, з 9-х - 2668 і 11 -х класів - 2034.

Перевірити правильність визначення числа учнів і кількості класів на кінець планованого року по групах класів.

Уточнити кількість класів на кінець планованого року виходячи з фактично сформованої наповнюваності класу на початок року.

Обчислити середньорічну кількість класів по групах.

 

Задача 18.

1. В основній школі на початок планованого року є така кількість класів: 1-х, 3-х, 4-х - по 2; 2-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х і 9-х - по 3. Учні всіх 5-9 класів на заняттях з праці та іноземної мови діляться на групи.

Визначити: загальне число годин навчальних занять на тиждень по групах класів; кількість педагогічних ставок і середню кількість ставок на один клас по групах класів.

2. У середній школі на початок планованого року є така кількість класів: 1-х - 4, 2-х і 3-х - по 5, 4-х, 5-х, 6-х, 7-х і 8-х- по 6, 9-х, 10-х і 11-х- по 3.

З 1 вересня планованого року передбачається прийняти в 1-і класи 160 осіб, у 10-і - 50 % випуску з 9-х класів. Усі класи з 5-го по 9-й діляться на групи для занять з праці та іноземної мови, а 10-11 класи, крім того, також з фізичної культури.

Визначити: загальну кількість часів навчальних занять на тиждень по групах класів; кількість педагогічних ставок по групах класів на 1 січня і на 1 вересня планованого року та середню кількість ставок на один клас.

 

Задача 19.

Дніпровський районний відділ освіти склав загальний кошторис витрат по школах, в основу якого були покладені такі показники:

Показники

 

Проект на планований рік

 

Середньорічна кількість класів (груп)

 

 

на 1 січня

 

на І вересня

 

 

 

класів (груп класів)

 

учнів

 

класів (груп класів)

 

учнів

 

 

1-і класи

 

171

 

5132

 

194

 

5820

 

 

 

2-і класи

 

162

 

4850

 

171

 

5132

 

 

 

3-і класи

 

153

 

4612

 

162

 

4850

 

 

 

4-і класи

 

146

 

4401

 

153

 

4612

 

 

 

Всього по 1-4 класах

 

632

 

18995

 

680

 

20414

 

648

 

Закінчення табл.

Показники

і

 

Проект на планований рік

 

Середньорічна кількість класів (груп)

 

 

на 1 січня

 

на І вересня

 

 

 

класів (іруп класів)

 

учнів

 

класів (груп класів)

 

учнів

 

 

5-і класи

 

139

 

4231

 

146

 

4401

 

 

 

6-і класи

 

143

 

4317

 

139

 

4231

 

 

 

7-і класи

 

134

 

4125

 

143

 

4317

 

 

 

8-і класи

 

136

 

4138

 

134

 

4125

 

 

 

9-і класи

 

131

 

4086

 

136

 

4138

 

 

 

Всього по 5-9 класах

 

682

 

20897

 

698

 

21212

 

688

 

10-і класи

 

68

 

1830

 

82

 

2040

 

 

 

11-і класи

 

63

 

1687

 

73

 

1830

 

 

 

 

 

131

 

3517

 

155

 

3870

 

139

 

1 Всього по 10-11 класах Всього по школах району

 

1446

 

43409

 

1533

 

45496

 

1475

 

Групи подовженого дня

 

371

 

11 129

 

374

 

11208

 

372

 

1 Кількість вихованців | шкіл-інтернатів, які отримують харчування |і обмундирування, із за-| гальної кількості учнів

 

 

 

2269

 

 

 

2 282

 

 

 

Відповідно до даних перепису дітей дошкільного віку і показників прогнозу економічного і соціального розвитку району прийом учнів у планованому році в 1-і класи становитиме 5816 осіб; у 5-і класи будуть переведені всі учні 4-х класів; 20 % випускників 9-х класів вступить до технікумів, 32 % - до професійно-технічних училищ.

Вчителі 1-4 класів, що звільнені від уроків фізкультури, музики і співу, довантажені навчально-виховною роботою до встановленої тижневої норми годин.

Школи району мають у своєму розпорядженні кваліфікованих викладачів іноземних мов з вищою освітою; наявність лінгафонних кабінетів дозволяє проводити заняття з іноземної мови в підгрупах.

Потрібно: перевірити правильність визначення контингенту учнів на 1 вересня планованого року по класах, групах класів і в цілому по школах району; дати висновок про фактичну наповнюваність класів; уточнити кількість класів на 1 вересня планованого року з огляду на необхідність раціональнішого їх комплектування; обчислити середньорічну кількість класів по групах класів і в цілому по району; визначити загальне число годин навчальних занять на тиждень по кожному класу в розрізі груп класів, з огляду на додаткові (понад навчальний план) години; обчислити кількість педагогічних ставок на один клас і в середньому по групах класів.

 

Задача 20.

Діяльність школи-інтернату для дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків, характеризується такими показниками:

Склад вчителів та інших працівників школи-інтернату за освітою і стажем роботи на 1 вересня поточного року характеризується такими даними:

Наказом районного відділу освіти вчителі 1-4 класів звільнені від проведення уроків фізкультури, музики і співу з довантаженням їх до норми навчальних занять методичною і навчально-виховною роботою. Заняття з іноземної мови проводяться по підфупах. Біологічним, фізичним, хімічним -та історичним кабінетами завідують вчителі, що викладають відповідні предмети; лінгафонним кабінетом - вчитель англійської мови; кабінетом інформаційно-обчислювальної техніки - Д. І. Грицюк. Роботу на пришкільній навчально-дослідній ділянці організує 3. В. Бурко.

Ставка заробітної плати вихователя встановлена за 5 годин роботи на день (30 годин на тиждень). Вихователі Р. Б. Микитенко і М. І, Сидоренко^ керівниками гуртків, за що одержують доплату в розмірі 0,75 ставки кожний.

Потрібно: скласти тарифікаційний список педагогічних працівників школи-інтернату за встановленою формою; обчислити загальну кількість педагогічних ставок, а також число ставок, що припадають на один клас по групах 1-4 та 5-9 класів; визначити по групах класів середню ставку основної заробітної плати вчителя на місяць і середню ставку доплат за перевірку зошитів.

 

Задача 21

Показники, що характеризують діяльність школи-інтернату в планованому році, наведені в задачі 23. Дані про кількість педагогічних ставок, що припадають на один клас, про середню ставку заробітної плати вчителя на місяць та середніх витрат за перевірку зошитів, які використовуються при обчисленні фонду заробітної плати педагогічного персоналу школи, варто взяти з тарифікаційного списку, складеного при розв'язанні тієї ж задачі. Затверджений школі-інтернату штатний розпис відповідає типовим штатним нормативам.

На опалення згідно з договором витрачається 26 тис. грн., на освітлення за показниками лічильників - 16 тис. грн., інші господарські витрати передбачаються у розмірі 23 тис. грн. Витрати, пов'язані з поточною експлуатацією автобуса, який належить школі, становлять 2800 грн. на рік, на відрядження та інші службові роз'їзди передбачається 600 грн. на рік.

Розрахункова норма витрат на придбання підручників встановлена в розмірі 4,25 грн. на одного вихованця; середня норма навчальних витрат на один клас в умовах комп'ютеризації становить по групі 1-4 класів 56,10 грн., а по групі 5-9 класів - 99,90 грн.

Чинні розрахункові норми витрат на харчування в день такі: на одного вихованця у віці до 7 років -2,13 грн., старші 7 років- 3,61 грн. Середня норма витрат на придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів на одного вихованця на рік - 3,50 грн. Розрахункова норма витрат на придбання одягу, білизни, м'якого інвентарю встановлена в сумі 210 грн. на одне місце на рік.

У майбутньому році школа-інтернат передбачає придбати 10 токарських верстатів на загальну суму 8,5 тис. грн., 20 швейних машин - на 8 тис. грн., 80 електронних мікрокалькуляторів - на 6 тис. грн., кольоровий телевізор вартістю 900 грн. Відповідно до складеного кошторисно-фінансового розрахунку капітальний ремонт будинку школи-інтернату обійдеться у 28 тис. грн.

Витрати на проведення культурно-просвітніх і спортивно-масових заходів передбачаються з розрахунку 4 грн. на рік на одного вихованця; кожний випускник школи-інтернату одержить грошову допомогу у розмірі 50 грн.

Потрібно: скласти кошторис видатків на утримання школи-інтернату, обґрунтувати всі коди видатків кошторису відповідними розрахунками; здійснити помісячну розбивку річних кошторисних призначень; проаналізувати структуру видатків на утримання школи-інтернату, виявивши основні напрями видатків.

 

Задача 22.

1. Дані для тарифікації вчителів школи:

Коваль Д.М., у 1970 році закінчив середню школу, з 1970 по 1972 рр. проходив службу в Збройних Силах, з 1973 по 1977 рр. навчався в педагогічному інституті, по закінченні якого працює на посаді директора школи.

Павлюк М. П., по закінченні середньої школи з 1980 по 1981 рр. працювала в школі діловодом-друкаркою, з 1982 по 1986 рр. - старшою піонервожатою. З 1986 по 1990 рр. навчалася в Рівненському державному педагогічному інституті, по закінченні якого працює вчителем школи.

Слабко О. А., по закінченні середньої школи з 1 червня 1978 р. був призваний у Збройні Сили, де перебував до червня 1980 р.; з серпня 1980 до 1983 рр. працював завідуючим господарством школи, з 1983 до 1987 рр. навчався в Одеському педагогічному інституті, по закінченні якого дотепер працює вчителем школи.

Волошина М. В. у 1992 р. вступила і у 1996 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут; з 1997 р. працювала в школі вихователем групи подовженого дня, з 2000 р. - вчитель школи.

Максименко А. А., з 1970 р. після закінчення Київського інституту народного господарства працював викладачем технікуму, з 1974 р. перейшов на роботу вчителем школи, з 1979 до 1983 рр. - заступник голови обласного комітету профспілки працівників державних установ, з 1984 р. - заступник директора школи з навчальної роботи.

Сидоренко М. М., у 1985 р. закінчив середню школу, два роки працював інструктором фізкультури в дитячій спортивній школі, потім став учителем основної школи, заочно закінчив Київський інститут фізичної культури.

Юрченко В. Д., із 1965 по 1992 рр. служив у Збройних Силах, у 1990 р. закінчив військову академію, з 1992 р. працює викладачем історії в школі.

Визначити освіту і стаж педагогічної роботи перелічених вчителів.

2. Дані для визначення розміру заробітної плати вчителів школи:

вчитель 3-го класу, з вищою освітою і першою кваліфікаційною категорією, стажем педагогічної роботи 9 років, має навантаження 24 години на тиждень;

вчитель історії 5-9 класів, з вищою освітою і вищою кваліфікаційною категорією, стажем педагогічної роботи 16 років, має навантаження 21 година на тиждень;

заслужений вчитель, з вищою освітою і вищою кваліфікаційною категорією, стажем педагогічної роботи 22 роки, викладає хімію в 7-9 класах, має навантаження 20 годин на тиждень, завідує навчальним кабінетом;

вчитель літератури 9-10 класів, з вищою освітою і вищою кваліфікаційною категорією, стажем педагогічної роботи 19 років, має навантаження 24 години на тиждень, є класним керівником;

вчитель математики, з вищою освітою і другою кваліфікаційною категорією, стажем педагогічної роботи 8 років, має навантаження в 5-6 класах 24 години на тиждень;

вчитель географії, з вищою освітою і вищою кваліфікаційною категорією, педагогічним стажем 26 років, працює в трьох 8-х класах (сумісництва не має);

заслужений вчитель, з вищою освітою і вищою кваліфікаційною категорією, педагогічним стажем 18 років, працює вчителем у 3-му класі в школі-інтернаті з особливим режимом.

Визначити розмір заробітної плати зазначених вчителів.

 

Задача 23.

1. Відповідно до тарифікаційного списку вчителів та Інших працівників середньої школи на 1 вересня поточного року загальна кількість навчальних годин на тиждень визначена: по 1-4 класах - 66, 5-9 класах - 398, по 10-11 класах - 84. Фонд заробітної плати на місяць без урахування доплати за перевірку зошитів відповідно по групах класів - 475, 3250 і 709 грн. Кількість класів у школі: 1-4 - 3, 5-9 - 12, 10-11 - 2. Витрати на перевірку зошитів на місяць: по 1-4 класах - 45 грн., 5-9 класах - 152 грн. і по 10-11 класах - 18 грн.

Визначити по групах класів: середні ставки заробітної плати вчителів; середню витрату на один клас за перевірку зошитів.

2. Фонд заробітної плати вчителів на місяць з урахуванням доплати за перевірку зошитів у 1-4 класах - 2222,64 грн., 5-9 класах - 8404,04 грн., у 10-11 класах - 2294,51 грн. Витрати на перевірку зошитів відповідно по групах класів становлять: 210, 429,30, 55,20 грн.

Визначити: по групах класів, використовуючи умови пункту 2 задачі 21: середні ставки заробітної плати вчителів; середню витрату на один клас за перевірку зошитів.

3. Районний відділ освіти на підставі тарифікаційних списків школи на 1 вересня поточного року встановив такі показники для впорядкування зведеної відомості тарифікації вчителів:

Показники

 

Групи класів

 

1-4

 

5-9

 

10-11

 

Кількість класів, по яких проведена тарифікація вчителів

 

103

 

190

 

47

 

Кількість годин на тиждень по тарифікаційних списках, усього

 

2262

 

6350

 

1 680

 

Фонд заробітної плати вчителів на місяць по ставках, грн.

 

16397,65

 

51063,74

 

13225,95

 

Місячний фонд заробітної плати на перевірку зошитів, грн.

 

1 545,00

 

2 802,50

 

428,64

 

Обчислити: кількість педагогічних ставок, середній розмір педагогічної ставки на місяць, середню витрату за перевірку зошитів на один клас на місяць.

Скласти зведену відомість тарифікації вчителів початкових, основних і старших середніх шкіл району на 1 вересня поточного року.

 

Задача 24.

1. У середній школі на 1 січня планованого року є: 1-4 класів - 6, 5-9 класів- 12, 10-11 класів-3. Відповідно учнів у них- 178,402 і 100 осіб.

У школі є три групи подовженого дня. Бухгалтерський облік ведеться централізованою бухгалтерією районного відділу освіти. Опалення центральне (посади кочегарів у штаті не передбачаються).

2. У школі 6 навчальних кабінетів. Навчально-дослідної ділянки немає. Директор школи, заступники директора з навчальної роботи, педагог-організатор позакласної і позашкільної виховної роботи з дітьми мають вищу освіту. На одного із заступників директора покладено керівництво 1-9 класами. Вихователі в групах подовженого дня з вищою освітою і стажем роботи від 8 до 10 років.

3. Середня ставка завідуючого шкільною бібліотекою - 130 грн. Доплата за роботу з бібліотечним фондом підручників - ЗО грн. Ставки заробітної плати: заступника директора з господарської роботи - 173 грн., секретаря-друкарки - 125 грн., лаборанта - 120 грн., слюсаря-електромонтера - 120 грн., молодшого обслуговуючого персоналу - 118 гри. на місяць. Оплата за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів, організація суспільне корисної, продуктивної праці і керівництво гуртками провадиться у встановлених розмірах. Середня ставка керівників гуртків 135 грн. Двом вчителям трудового навчання за виконання обов'язків майстра навчальних майстерень установлена відповідна додаткова оплата.

Обчислений річний фонд заробітної плати адміністративного, навчально-допоміжного й обслуговуючого персоналу скорочується на 3 % у зв'язку з виплатою допомоги з тимчасової непрацездатності.

Визначити: штатну чисельність працівників адміністративного, навчально-допоміжного й обслуговуючого персоналу школи; річний фонд заробітної плати.

 

Задача 25.

1. Тривалість опалювального сезону в районі, де розташована школа, встановлена 7 місяців (з 15 жовтня до 15 травня). Об'єм будівель за зовнішнім обміром на початок року- 15 000 м. З 1 вересня очікується введення нових приміщень сумарним об'ємом 600 м3.

Визначити середньорічний об'єм опалювальних приміщень школи.

2. Загальна середньорічна кубатура опалювальних приміщень будинку школи за зовнішнім обміром - 8 335 м''. Школа опалюється дровами (33 % вологості). Коефіцієнт переведення умовного палива у натуральне для дров становить 5,267. Затрати умовного палива на 1 м3 дорівнюють 6.27 кг. Вартість 1 м3 дров з перевезенням і рубанням 8 грн.

Визначити загальні витрати на паливо для опалення будинку школи.

3. Загальна середньорічна кубатура будинку школи за зовнішнім обміром - 18400 м'\ школа опалюється вугіллям Донецького басейну (90% умовного палива), 10 % умовного палива переводиться в дрова для розпалювання. Коефіцієнт переведення умовного палива в натуральне для донецького вугілля становить 1,11, а для дров - 5,387. Затрати умовного палива на 1 м3 становлять 7,14 кг. Вартість 1 т вугілля з доставкою - 32 грн., вартість 1 м'' дров, включаючи перевезення і рубання, - 7 гри.

Внутрішня площа - 5670 м2, загальні витрати електроенергії- 5 кВт/г на 1 м2 площі на рік, у т. ч. для технічних потреб - 3200 кВт/г. Вартість 1 кВт/г - 13 коп. Інші поточні видатки на 1 м2 внутрішньої площі - 1,33 грн.

Обчислити по школі загальні витрати на паливо для опалення будинку та інші поточні видатки.

4. Середньорічна кількість класів у школі: 1-4 - 9, 5-9 - 12. Норма навчальних витрат на один клас по групах класів на рік відповідно:

47,80 грн. і 72,60 грн. Витрати на придбання книг для бібліотеки, включаючи витрати з передплати на газети і журнали - 38,50 грн. на один клас.

Обчислити навчальні витрати і витрати на придбання книг для бібліотеки.

 

Задача 26.

1. У міській середній школі є шість груп подовженого дня з числом учнів: на 1 січня планованого року - 220, на 1 вересня - 236. Число днів харчування одного учня на рік - 170, вартість харчування в день - 0,72 грн. Для 318 учнів 1-4 класів передбачається безплатний відпуск молока вартістю 0,37 грн. на день на одну особу протягом 205 днів.

Обчислити річні видатки на харчування по школі.

2. Середньорічне число учнів, які перебувають у групах подовженого дня, в школах району становить: по міських школах - 360, по сільських школах - 280. Число днів харчування учнів - 210, середня вартість харчування одного учня на день: у міських школах - 0,72 грн., у сільських школах - 0,46 грн.

Обчислити річні видатки бюджету на харчування у групах подовженого дня в школах району.

 

Задача 27.

1. Загальна кубатура всіх будівель середньої школи № 61 в Києві за зовнішнім обміром - 24 804 м, внутрішня площа будинків - 4 876 м. У школі є водопровід, каналізація. Опалення центральне.

2. Школа на 1 січня планованого року має таку кількість класів і учнів:

Показники

 

Класи

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

 

Кількість класів

 

3

 

2

 

3

 

3

 

2

 

2

 

2

 

3

 

1

 

2

 

2

 

|Число учнів

 

92

 

70

 

108

 

93

 

78

 

77

 

74

 

117

 

35

 

69

 

55

 

При обчисленні числа учнів на 1 вересня планованого року варто виходити з того, що восени в 1-і класи буде прийнято 120 осіб, у 5-і класи - 76 (17 осіб переведені в іншу школу), у 9-і класи надійде 32 учні.

У школі передбачені п'ять груп подовженого дня з числом учнів на 1 січня планованого року 195 осіб, а на 1 вересня - 200 осіб.

3. При визначенні кількості годин за навчальним планом треба врахувати додаткові години, тому що всі 4-9 класи діляться на групи для занять з праці та іноземної мови, крім того, 9-й клас - з фізичної культури.

Фонд заробітної плати вчителів за тарифікаційним списком на місяць по 1-4 класах становить 1272 грн., 5-9 класах - 3258 грн., по 10-11 класах- 453 грн. Витрати на перевірку зошитів - відповідно 135, 248 і 39 грн. Інші види педагогічної заробітної плати плануються 195 грн. на місяць. Виписка з тарифікаційного списку вчителів та інших працівників школи наведена нижче.

4. Штат адміністративного, навчально-допоміжного й обслуговуючого персоналу школи встановлюється відповідно до типових штатів з урахуванням штатів по групах подовженого дня.

По штатах додатково передбачена посада робітника по обслуговуванню будинків. У школі 8 навчальних кабінетів. Число штатних одиниць молодшого обслуговуючого персоналу прийнято максимальне. У групах подовженого дня передбачені вихователі з розрахунку однієї ставки на групу.

При визначенні посадових окладів необхідно врахувати, що педагог-організатор позакласної і позашкільної виховної роботи з дітьми має вищу освіту.

Посадові оклади заступника директора з господарської роботи - 165 грн., завідуючого бібліотекою - 130 грн., секретаря-друкарки - 125 грн., лаборанта - 120 грн., слюсаря-електромонтера - 120 грн., робітника з обслуговування будівель - 120 грн., молодшого обслуговуючого персоналу -по 118 грн. на місяць. Середня ставка вихователів - 160 грн. Ведення позакласної фізкультурної роботи, організація суспільне корисної, продуктивної праці і керівництво шкільними гуртками (із розрахунку середньої ставки 125 грн.) оплачується за встановленими нормами. Доплата вчителям з праці за виконання обов'язків майстра - 60 грн. на місяць, а завідуючому бібліотекою за роботу з бібліотечним фондом підручників у зв'язку з переходом на безплатне користування підручниками - 30 грн. на місяць.

Бухгалтерський облік централізований.

Обчислений фонд адміністративного, навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу скорочується на 3 % у зв'язку з виплатою допомоги з тимчасової непрацездатності.

5. Річні витрати на теплопостачання відповідно до договору передбачені у розмірі 4780 грн. Витрати на оплату електроенергії- 2400 грн. на рік. Річні видатки на оплату водопостачання і водовідведення - 1800 грн., а на оплату природного газу - 500 грн. Річні видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар (у т. ч. канцелярські витрати, крім навчальних) - 900 грн., на придбання м'якого інвентарю та обмундирування - 1150 грн., на оплату послуг зв'язку - 450 грн.

Заробітна плата працівників позаштатного (неспискового) складу - 300 грн. Відрядження і службові роз'їзди - 140 грн. Навчальні витрати плануються за нормами на один клас: 1-4 - 56,10 грн., 5-9 - 99,90 грн., 10-11- 129,10 грн.

6. Витрати на харчування розраховуються за контингентом учнівських груп подовженого дня. Число днів харчування одного учня на рік - 173. Вартість харчування одного учня на день - 0,72 грн. Крім того, планується безплатний відпуск молока 35 % учнів 1-4 класів з розрахунку 0,37 грн. на день на одного учня.

7. Перелік обладнання й інвентарю, що буде придбаватися: електропрогравачі - 3 шт. по 560 грн.; діапроектори - 2 шт. по 770 грн.; стільці - 54 шт. по 25 гри.; шафи книжкові - 3 шт. по 390 грн.

8. Інші поточні видатки - 340 грн.

Провести: тарифікацію вчителів та інших працівників школи за встановленою формою; відповідні розрахунки за статтями видатків і скласти

 

Задача 28.

1. Кількість дітей у дошкільних установах району на початок планованого року - 1370 осіб. Збільшення місць протягом року в результаті капітального ремонту - на 240. Середньорічний контингент дітей у дошкільних установах району приймається з розрахунку 50 % приросту місць та їх наявності на початок року. Число днів харчування однієї дитини - 195.

2. Середня витрата на одну дитину на рік - 527 грн., у т. ч. по статтях:

заробітна плата - 249 грн., харчування - 160 грн., придбання м'якого інвентарю - 8 грн., придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки (крім харчування і придбання м'якого інвентарю) - 110 грн. Устаткування нових місць м'яким інвентарем планується за нормою 55 грн. на одне місце.

3. Плата батьків на одну дитину в середньому передбачена 130 грн. на рік.

Розробити розрахункові показники доходів і видатків на утримання дошкільних установ району.

 

Задача 29.

Сільською школою отримано: за збір макулатури школярами 640 грн., лікарських трав - 230 гри.; від реалізації овочів і фруктів з пришкільної ділянки - 1 245 грн.

Потрібно визначити напрям використання коштів, зароблених школою. Вирішити, чи можуть ці доходи бути перераховані в бюджет або на їхню суму повинні бути знижені бюджетні асигнування на поточне утримання школи.

 

Задача 30.

1. Загальна кубатура районного будинку культури за зовнішнім обміром - 1996 м3, внутрішня площа - 608 м2, є водопровід і каналізація, опалення пічне.

2. По утриманню, обсягу і значенню проведеної виховної і культурно-масової роботи Будинок культури віднесений по оплаті праці до III групи.

3. Штат Будинку культури встановлюється відповідно до типових штатів державних клубних установ, у ньому передбачені посади: директора - 1, методиста - 2, інструктора - 1, опалювача - 1. Схема посадових окладів відповідно 170-180, 145-155 і 125-140 грн. Ставка заробітної плати опалювача- 120 грн. на місяць. Оплата працівників Будинку культури передбачається на рівні середніх посадових окладів. Опалювальний сезон становить 7 місяців.

4. При обчисленні фонду заробітної плати враховується 2 % економії в зв'язку з виплатою допомоги з тимчасової непрацездатності. Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в сумі 1480 грн., придбання предметів постачання і матеріалів (крім оплати послуг та інших поточних видатків) - 1520 грн., придбання предметів та обладнання довгострокового користування - 2000 грн. та інші поточні видатки (лекції, вечори відпочинку та ін.) - 2300 грн.

Скласти кошторис районного Будинку культури.

 

Задача 31.

Для упорядкування фінансового плану Київського театру юного глядача є такі показники:

1. Загальна кількість місць у глядачевій залі - 758

2. Комерційна місткість - 752

3. Кількість спектаклів на рік, усього - 346 у т. ч.:

- ранкових - 93

- вечірніх - 225

- гастрольних - 28

4. Заповнюваність глядачевої зали, % відвідування:

- на ранкових спектаклях - 70 %

- на вечірніх - 68 %

5. Кількість глядачів, усього, тис. осіб визначити у т. ч.:

- на ранкових спектаклях визначити

- на вечірніх визначити

- на гастрольних - 7,2

6. Середня вартість одного відвідування, грн.

- на ранкових спектаклях - 2,74

- на вечірніх - 4,86

- на гастрольних - 5,80

7. Валовий збір від продажу квитків, усього, тис. грн. визначити у т. ч.:

- на ранкових спектаклях визначити

- на вечірніх визначити

- на гастрольних визначити

8. Інші доходи, усього, тис. грн., 5 у т. ч.:

- від оренди помешкання 2,5

- від реалізації програм 2,5

9. Усього доходів, тис. грн. визначити Витрати, тис. грн.:

1. Адміністративно-управлінські - 41,5

2. Експлуатаційні - 514,2

3. На нові постановки - 35

4. Відрахування від зборів на охорону авторських прав - 12,3

5. Усього витрат визначити Фінансовий результат: прибуток (+) збиток (-) визначити

Потрібно:

1. Розрахувати кількість глядачів на спектаклях, визначити валовий збір (дохід) від продажу квитків і загальну суму доходів театру.

2. Визначити загальну суму витрат театру, фінансовий результат (прибуток або збиток) і взаємовідносини з бюджетом.