Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономическая безопасность предприятия \ 4585. Ситуаційні завдання з курсу Економічна безпека підприємства - 5 завдань

Ситуаційні завдання з курсу Економічна безпека підприємства - 5 завдань

« Назад

Код роботи: 4585

Вид роботи: Ситуаційні завдання

Предмет: Економічна безпека підприємства

Тема: 5 завдань

Кількість сторінок: 16

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Завдання 1

На основі інформації, поданої в таблиці 1, оцінити рівень техніко-технологічної складової безпеки підприємства та її динаміку. Коефіцієнти вагомості індикаторів техніко-технологічної складової безпеки встановити самостійно.

Таблиця 1

Значення індикаторів техніко-технологічної складової безпеки підприємств у 2008 – 2013 рр.

Індикатори

Критичні значення

Значення за роками

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Рівень зносу основних засобів, %

35

51,1

52,2

48,2

46,2

45,7

39,6

Частка обсягу інвестицій у вартості основних засобів, %

6

19,8

21,5

22,7

24,0

8,0

7,0

Частка обсягу інвестицій в основний капітал до обсягу реалізованої продукції, %

25

10,8

11,5

14,3

11,0

7,9

14,1

Фондовіддача, грн.

1

1,41

1,35

1,50

1,53

1,17

1,20

Зробіть висновки.

Завдання 2

У звітному році підприємством вироблено продукції на 10,5 млн грн, притому продукції, яка відповідає кращим світовим аналогам – 5,6 млн грн., продукція, яка захищена патентами – 1,2 млн грн.

З 1 січня планового року на підприємстві буде додатково встановлено 25 верстатів, продуктивність яких вище продуктивності діючих на 35 %. Крім того, в результаті модернізації15 верстатів їх продуктивністю збільшиться на 8 %. Верстатний парк складав у поточному році94 одиниці, з них 10 одиниць відповідало світовим аналогам.

Оцініть рівень забезпечення техніко-технологічної безпеки підприємства та зробіть висновки.

Завдання 3

Оцініть інституційно-правову безпеку підприємства, якщо:

- витрати на юридичне забезпечення становлять 150 тис. грн;

- збитки від штрафних санкцій – 95 тис. грн;

- прибуток від операційної діяльності – 1500 тис. грн;

- загальна сума витрат господарської діяльності – 11500 тис. грн;

- загальна сума зобов’язань за господарськими договорами – 275 тис. грн;

- відвернені витрати юридичною службою – 750 тис. грн;

- втрати підприємства внаслідок порушення трудових прав – 180 тис. грн.

Зробіть висновки.

Завдання 4

За даними таблиці 2 з використанням ресурсно-функціонального підходу оцініть рівень інституційно-правової складової безпеки підприємства та зробіть висновки щодо напрямів та засобів підвищення його рівня. Значення вагових коефіцієнтів встановіть самостійно.

Таблиця 2

Вихідні дані для оцінювання рівня інституційно-правової складової безпеки підприємства

Показники

Ваговий коефіцієнт індикатора

Критична межа індикатора (встановлена відділом безпеки підприємства)

Значення показника по підприємству

Коефіцієнт охоплення роботою служби економічної безпеки структурних підрозділів підприємства

 

1

0,95

Кількість випадків не оплати продукції покупцем, од.

 

0

2

Частка фінансових втрат у витратах підприємства через помилки в договірній роботі, %

 

5

7

Частка фінансових втрат у витратах підприємства через порушення законодавства у сфері господарської діяльності, %

 

3

2

Кількість випадків порушення трудового законодавства, од.

 

0

0

Частка фінансових втрат у витратах підприємства через порушення трудового законодавства, %

 

3

0

Частка простроченої в загальній сумі дебіторської заборгованості, %

 

0

10

Рівень відповідності кваліфікації працівників юридичного відділу складності виконуваних робіт, %

 

100

95

Завдання 5

Підприємством укладено 73 господарські договори, по 15 було розпочато судові слухання. У звітному році юридичною службою виграного 4 судові справи у суді.

В судовому порядку підприємство повинно отримати 120 тис. грн, у звітному році дохід від відшкодованих штрафних санкцій склав 50 тис. грн.

Необхідно оцінити якість юридичного менеджменту та інституційно-правову безпеку підприємства в цілому.

Зробіть висновки.