Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономическая безопасность предприятия \ 4584. Ситуаційні завдання з курсу Економічна безпека підприємства - 6 завдань

Ситуаційні завдання з курсу Економічна безпека підприємства - 6 завдань

« Назад

Код роботи: 4584

Вид роботи: Ситуаційні завдання

Предмет: Економічна безпека підприємства

Тема: 6 завдань

Кількість сторінок: 18

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Завдання 1

За даними, наведеними у таблиці 1 охарактеризувати стан інтелектуально-кадрової безпеки підприємства.

Таблиця 1

Вихідні дані для оцінювання інтелектуально-кадрової безпеки підприємства у 2007-2011 рр.

Показники

Критичні значення індикаторів (встановлені відділом безпеки)

Роки

2007

2008

2009

2010

2011

Продуктивність праці, тис.грн / ос.

200,0

95,0

125,0

204,0

215,0

247,2

Дохід на одну гривню фонду оплати праці, грн / грн

5,0

3,8

4,6

5,4

5,8

6,0

Індекс відношення темпів зростання продуктивності праці до середньої заробітної плати

1,0

0,98

1,2

1,4

1,3

1,2

Коефіцієнт обороту з прийняття

0,15

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

Коефіцієнт плинності кадрів

0,1

0,05

0,05

0,1

0,15

0,20

Коефіцієнт рівня трудової дисципліни

0,02

0,01

0,01

0,02

0,03

0,05

Завдання 2

За даними таблиці 2 з використанням ресурсно-функціонального підходу оцініть рівень інтелектуально-кадрової безпеки підприємства та зробіть висновки щодо напрямів та засобів підвищення його рівня. Значення вагових коефіцієнтів встановіть самостійно.

Таблиця 2

Вихідні дані для оцінки рівня інтелектуально-кадрової безпеки підприємства

Показники

Ваговий коефіцієнт індикатора

Критична межа індикатора (встановлена відділом безпеки підприємства)

Значення показника по підприємству

Частка працівників з вищою освітою, %

 

70,0

75,0

Частка працівників, освіта яких відповідаєвиконуваним функціям, %

 

90,0

85,0

Коефіцієнт співвідношення основних ідопоміжних працівників

 

5,0

7,5

Коефіцієнт співвідношення працівників,зайнятих у виробництві, до управлінськогоперсоналу

 

5,0

4,2

Коефіцієнт обороту з прийняття

 

0,15

0,12

Коефіцієнт плинності кадрів

 

0,1

0,08

Коефіцієнт рівня трудової дисципліни

 

0,02

0,018

Рівень втрат товарно-матеріальних цінностей удоході, %

 

3,0

3,5

Коефіцієнт винахідницької активності персоналу (кількість винаходів до середньооблікової чисельності працівників)

 

0,1

0,25

Частка працівників, що підвищили кваліфікацію, %

 

20,0

25,0

Експертна оцінка рівня мотивації праці, %

 

95,0

90,0

Експертна оцінка ефективності організаціїпраці, %

 

95,0

100,0

Експертна оцінка рівня реалізаціїінтелектуального потенціалу, %

 

90,0

95,0

Завдання 3

За даними таблиці 3 з використанням ресурсно-функціонального підходу оцініть рівень інтелектуально-кадрової безпеки підприємства у 2007-2011 рр. та зробіть висновки щодо тенденцій його зміни, а також напрямів та засобів підвищення його рівня. Значення вагових коефіцієнтів встановіть самостійно.

Таблиця 3

Вагові коефіцієнти та значення структурних складників інтелектуально-кадрової безпеки підприємства у 2007-2011 рр.

Складники інтелектуально-кадрової безпеки

Значення вагового коефіцієнта

Рівень гарантування безпеки за складниками та роками

2007

2008

2009

2010

2011

Продуктивність та ефективність праці

 

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

Інтелектуально-кадрова забезпеченість

 

0,75

0,80

0,75

0,85

0,85

Рух персоналу

 

0,8

0,75

0,8

0,7

0,75

Ефективність мотивації персоналу

 

0,92

0,94

0,9

0,88

0,9

Ефективність організації праці

 

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

Винахідницька активність

 

0,98

0,97

0,96

0,95

0,9

Здатність персоналу до розвитку

 

0,9

0,85

0,75

0,85

0,89

Завдання 4

Вихідна інформація про виробничу, комерційну та фінансову діяльність підприємств та результати опитування експертів щодо впливу основних аспектів управління підприємствами на рівень їх продуктової безпеки наведена у табл. 4 та 5.

Таблиця 4

Показники господарсько-фінансової діяльності за групою підприємств-конкурентів, %

Показники

Номери підприємств

1

2

3

Рівень завантаження обладнання, %

75

80

95

Частка недовиробленої продукції через простої виробництва, %

8

7

10

Частка довгострокових угод на виробництво продукції, %

25

50

55

Коефіцієнт оновлення асортименту

10

20

10

Частка продукції, що не має сталого попиту, %

30

20

25

Рівень продуктивності праці порівняно з галузевим, %

90

110

105

Рівень плинності кадрів, зайнятих виробництвом, %

15

20

5

Достатність виробничих запасів для безперервного виробничого процесу, %

80

95

75

Рентабельність продукції, %

25

20

18

Таблиця 5

Результати експертної оцінки вагомості впливу аспектів управління діяльністю підприємства на його продуктову безпеку

Аспект управління

Значущість

Маркетинг і комерційна діяльність

0,2

Виробничий менеджмент

0,3:

Кадровий менеджмент

0,25

Управління закупівлями

0,1

Фінансовий менеджмент

0,15

На основі наведеної інформації:

1) оцінити рівень продуктової безпеки підприємств;

2) для кожного підприємства визначити головні недоліки діяльності, які негативно впливають на рівень його продуктової безпеки, та запропонувати практичні заходи, спрямовані на усунення виявлених недоліків.

Завдання 5

За наведеними у таблиці 6 даними оцінити продуктову безпеку підприємства і зробити висновки щодо управління нею. Використати метод набору конкурентоспроможних елементів. Результати інтерпретувати графічно.

Таблиця 6

Результати оцінювання та ваги споживчих властивостей продукції

Підприємства

Споживчі властивості продукції і їх ранги

Ціна

(Ц)

Силует (С)

Зовнішній вигляд (Зв)

Внутрішня обробка (Во)

Надійність (Н)

Довговічність (Д)

бал

ранг

бал

ранг

бал

ранг

бал

ранг

бал

ранг

бал

ранг

Підприємство

8

 

10

 

9

 

10

 

9

 

9

 

Конкурент 1

6

 

7

 

5

 

9

 

7

 

4

 

Конкурент 2

7

 

6

 

2

 

7

 

6

 

2

 

Конкурент 3

9

 

8

 

6

 

7

 

6

 

7

 

Конкурент 4

5

 

2

 

2

 

8

 

5

 

3

 

Конкурент 5

4

 

9

 

8

 

10

 

9

 

8

 

Конкурент 6

10

 

4

 

3

 

9

 

8

 

6

 

Ваги

споживчих властивостей

0,13

0,19

0,4

0,08

0,12

0,08

Зробити висновки.

Завдання 6

Приріст прибутку на один вирів від підвищення його якості на підприємстві за рік становить 2000 грн. Питомі додаткові капіталовкладення, пов’язані з підвищенням якості продукції - 3400 грн. Обчислити річний економічний ефект (посилення продуктової безпеки) від виробництва продукції підвищеної якості, враховуючи що річний обсяг продукції 2500 виробів при нормативному коефіцієнті прибутковості капіталовкладень 0,15.