Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономическая безопасность предприятия \ 4583. Ситуаційні завдання з курсу Економічна безпека підприємства - 5 завдань

Ситуаційні завдання з курсу Економічна безпека підприємства - 5 завдань

« Назад

Код роботи: 4583

Вид роботи: Ситуаційні завдання

Предмет: Економічна безпека підприємства

Тема: 5 завдань

Кількість сторінок: 18

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Завдання 1

Розділіть наведені в таблиці 1 індикатори фінансово-економічної безпеки підприємства на три групи: 1) стимулятори, 2) дестимулятори, 3) індикатори типу інтервал і обґрунтуйте їх критичні порогові значення. Оформіть розв’язок в таблиці.

Таблиця 1

Індикатори економічної безпеки підприємства та їх порогові значення

Індикатори

Стимулятор

Дестимулятор

Індикатор типу інтервал

Критична межа індикатора

верхня

нижня

межі інтервалу

Чистий прибуток, тис. грн

 

 

 

 

 

 

Темп зростання доходу, %

 

 

 

 

 

 

Індекс відношення темпів зростання доходу та витрат

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт загальної ліквідності

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт фінансової стійкості

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт інвестування

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт забезпеченості основним і оборотним капіталом

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт забезпеченості інвестиціями

 

 

 

 

 

 

Продуктивність праці, тис.грн/ос.

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт загального руху персоналу

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт забезпеченості персоналом

 

 

 

 

 

 

Витратомісткість продукції,грн

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт використання виробничої потужності

 

 

 

 

 

 

Зробіть висновки.

Завдання 2

За даними таблиці 2 з використанням індикаторного методу оцініть рівень економічної безпеки підприємства та зробіть висновки.

Таблиця 2

Вихідні дані для оцінки рівня фінансово-економічної безпеки підприємства

Показники

Критична межа індикатора (встановлена відділом безпеки підприємства)

Значення показника по підприємству

1

2

3

 

Чистий прибуток, тис. грн

0

40

 

Темп зростання доходу, %

100

110

 

Індекс відношення темпів зростання доходу та витрат

1

0,98

 

Коефіцієнт загальної ліквідності

2

1,5

 

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,5

0,6

 

Коефіцієнт інвестування

0,5

0,4

 

Рентабельність доходу, %

5

3

 

Рентабельність підприємства, %

10

8

 

Рентабельність власного капіталу, %

15

12

 

Коефіцієнт забезпеченості основним і оборотним капіталом

1

0,95

 

Коефіцієнт забезпеченості інвестиціями

1

0,7

 

Продуктивність праці, тис. грн/ос.

30

35

 

Коефіцієнт загального руху персоналу

0,1

0,15

 

Фондовіддача, грн

1

2,0

 

Коефіцієнт забезпеченості персоналом

1

0,8

 

Витратомісткість продукції, грн

1

0,9

 

Коефіцієнт використання виробничої потужності

0,9

0,9

 

Завдання 3

За даними таблиці 3 з використанням ресурсно-функціонального методу оцініть рівень фінансово-економічної безпеки підприємства та зробіть висновки щодо напрямів і засобів підвищення його рівня.

Таблиця 3

Вихідні дані для оцінки рівня фінансово-економічної безпеки підприємства

Показники

Ваговий коефіцієнт індикатора

Критична межа індикатора (встановлена відділом безпеки)

Значення показника для підприємства

Чистий прибуток, тис. грн

0,06

0

10

Темп зростання доходу, %

0,03

100

95

Індекс темпів зростання доходу до витрат

0,02

1

1,08

Коефіцієнт загальної ліквідності

0,11

2

2,5

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,11

0,5

0,6

Коефіцієнт інвестування

0,06

0,5

0,8

Рентабельність доходу, %

0,06

5

6

Рентабельність підприємства, %

0,07

10

8

Рентабельність власного капіталу, %

0,11

15

12

Коефіцієнт забезпеченості основним і оборотним капіталом

0,04

1

1,15

Коефіцієнт забезпеченості інвестиціями

0,02

1

1,7

Продуктивність праці, тис. грн/ос.

0,06

30

55

Коефіцієнт загального руху персоналу

0,05

0,1

0,15

Фондовіддача, грн

0,04

1

2,0

Коефіцієнт забезпеченості персоналом

0,04

1

1,1

Витратомісткість продукції, грн

0,06

1

0,9

Коефіцієнт використання виробничої потужності

0,06

0,9

0,92

Завдання 4

За даними таблиці 4 з використанням ресурсно-функціонального підходу оцініть рівень інтелектуально-кадрової складової безпеки підприємства та зробіть висновки щодо напрямів та засобів підвищення його рівня. Значення вагових коефіцієнтів встановіть самостійно.

Таблиця 4

Вихідні дані для оцінки рівня інтелектуально-кадрової складової безпеки підприємства

Показники

Ваговий коефіцієнт індикатора

Критична межа індикатора (встановлена відділом безпеки підприємства)

Значення показника по підприємству

Частка працівників з вищою освітою, %

 

70,0

75,0

Частка працівників, освіта яких відповідає виконуваним функціям, %

 

90,0

85,0

Коефіцієнт співвідношення основних і допоміжних працівників

 

5,0

7,5

Коефіцієнт співвідношення працівників, зайнятих у виробництві, до управлінського персоналу

 

5,0

4,2

Коефіцієнт обороту з прийняття

 

0,15

0,12

Коефіцієнт плинності кадрів

 

0,1

0,08

Коефіцієнт рівня трудової дисципліни

 

0,02

0,018

Рівень втрат товарно-матеріальних цінностей у доході, %

 

3,0

3,5

Коефіцієнт винахідницької активності персоналу

 

0,1

0,25

Частка працівників, що підвищили кваліфікацію, %

 

20,0

25,0

Експертна оцінка рівня мотивації праці, %

 

95,0

90,0

Експертна оцінка ефективності організації праці, %

 

95,0

100,0

Експертна оцінка рівня реалізації інтелектуального потенціалу, %

 

90,0

95,0

Завдання 5

За даними таблиці 5 з використанням ресурсно-функціонального підходу оцініть рівень інтелектуально-кадрової складової безпеки підприємства у 2009-2013 рр. та зробіть висновки щодо тенденцій його зміни, а також напрямів та засобів підвищення його рівня. Значення вагових коефіцієнтів встановіть самостійно.

Таблиця 5

Вагові коефіцієнти та значення структурних складників інтелектуально-кадрової складової безпеки підприємства у 2009-2013 рр.

Складники інтелектуально-кадрової складової безпеки

Значення вагового коефіцієнта

Рівень гарантування безпеки за складниками та роками

2009

2010

2011

2012

2013

Продуктивність та ефективність праці

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

Інтелектуально-кадрова забезпеченість

0,75

0,80

0,75

0,85

0,85

Рух персоналу

0,8

0,75

0,8

0,7

0,75

Ефективність мотивації персоналу

0,92

0,94

0,9

0,88

0,9

Ефективність організації праці

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

Винахідницька активність

0,98

0,97

0,96

0,95

0,9

Здатність персоналу до розвитку

0,9

0,85

0,75

0,85

0,89